قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

احكام نماز

صفحه اصلی/احكام نماز
احكام نماز ۱۳۹۶-۱-۱۹ ۰۹:۱۸:۵۸ +۰۴:۳۰

جستجو در سايت هدانا:

Google      Yahoo      MSN
کد متن افکت دار

فهرست – يك عنوان را انتخاب كنيد
 1. اگر قبله مشخص نباشد تکلیف چیست
 2. قبله‏ (رهبری)
 3. اشتباه در جهت قبله 
 4. شرایط لباس نمازگزار
 5.  نجس بودن لباس نمازگزار (جامع)
 6. اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود
 7. فراموش کند که لباس یا بدن نجس بوده
 8. بعد از نماز بفهمد لباس نجس است
 9. نماز خواندن بدون لباس چگونه است(نماز برهنگان)
 10. نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد
 11. نماز در لباسی که خمس آن داده نشده
 12. لباس نمازگزار از اجزاء مردار نباشد 
 13. لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد
 14. استفاده از طلا در نماز چگونه است
 15. حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم
 16. نماز خواندن در لباس شهرت
 17. احکام متفرقه لباس نمازگزار
 18. حکم پوشیدن لباس جنس مخالف
 19. نماز بر روی تخت و تشک نجس
 20. مواردی که لازم نیست بدن و لباس پاک باشد
 21. نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی دارد
 22. خون حیض و استحاضه در لباس نمازگزار
 23. حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس
 24. لباس کوچک نمازگزار و وسایل همراه نجس
 25. حکم لباس نجس مادر و پرستار بچه
 26. مستحبات و مکروهات لباس نمازگزار
 27. دیدن نجاست بعد از خواندن نماز
 28. حكم استفاده از چرم وارداتي
 29. نماز و پوشش در مقابل نامحرم
 30. نماز خواندن با چادر نازک
 31. آب دهان و موی گربه روی لباس نمازگزار 
 32. حكم نماز خواندن با مانتو
 33. مقدار پوشش نماز برای زن و مرد
 34. ظاهر شدن موی زن هنگام نماز 
 35. لباس نمازگزار(رهبری)
 1. نماز در مکان غصبی چه حکمی دارد 
 2. غصب مکان دیگری در مسجد و نماز در آن
 3. نماز در جایی که نمی داند غصبی است
 4. نماز در ملک مشاع بدون اجازه شرکا
 5. نماز در خانه خمس نداده چه حکمی دارد 
 6. نماز درخانه کسی که رضایت قلبی ندارد
 7. نماز در خانه میت که خمس نداده است
 8. نماز در ملک میتی که بدهکار است
 9. نماز در خانه میتی که یتیم دارد
 10. نماز در هتل و مکان های عمومی
 11. نماز در زمین های وسیع بدون اجازه صاحب آن
 12. مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد
 13. حکم نماز در قطار و هواپيمای در حال حركت 
 14. نماز در جایی که سقف آن کوتاه است
 15. نماز خواندن جلوتر از قبر امام و پیغمبر 
 16. نجس بودن مکان نمازگزار
 17. حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم
 18. هم سطح بودن مکان نمازگزار
 19. نماز در اتاقی که نامحرم هست
 20. نماز در جایی که صدای موسقی به گوش می رسد
 21. نماز خواندن داخل کعبه و روی بام آن 
 22. نماز در چه مکان هایی مستحب و مکروه است
 23. مکان نمازگزار(رهبری)
 24. شرایط مکان نمازگزار(رهبری) 
 25. خواندن نماز یا تطهیر مسجد و حرم
 26. نماز در خانه سازمانی که مدت آن تمام شده 
 27. نماز بر سجاده و مهر عکس دار
 1. سجده نماز
 2. اگر در نماز سجده کم و زیاد شود
 3. ذکر سجده نماز چیست
 4. گفتن ذکر سجده در حال حرکت یا آرامش
 5. برداشتن اعضاء از زمین هنگام ذکر سجده
 6. بلند شدن سهوی سر از سجده
 7. آیا بین دو سجده نشستن لازم است
 8. هم سطح بودن مکان سجده در نماز
 9. سجده بر مهر چرک دار و سیاه چه حکمی دارد
 10. در سجده کف دست و انگشتان بر زمین باشد
 11. قرار دادن سر انگشت پا در سجده روی زمین
 12. سجده کردن به صورت غیر معمول
 13. نجس شدن مهر و محل سجده
 14. کسی که نمی تواند به خوبی سجده کند
 15. تقیه کردن هنگام سجده
 16. سجده در جایی که بدن روی آن نا آرام است
 17. نماز خواندن روی زمین گل چگونه است
 18. آیا نشستن بعد از سجده دوم واجب است
 19. بر چه چیزهایی می توان سجده کرد
 20. سجده بر کاغذ و دستمال کاغذی
 21. اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد
 22. اگر مهر به پیشانی بچسبد
 23. اگر در نماز مهر گم شود یا بچه بردارد
 24. هر گاه بفهمد بر چیز باطل سجده کرده است
 25. سجده برای غیر خدا چه حکمی دارد
 26. مستحبات و مکروهات سجده چیست
 27. سجده های واجب قرآن و احکام آن
 28. شنیدن آیه سجده دار از رادیو و تلویزیون
 1. نماز جمعه چگونه خوانده مي شود
 2. نماز جمعه
 3. احراز عدالت امام جماعت
 4. اتصال به نماز جماعت
 5. نماز جماعت
 6. حکم امام جماعتى که قرائت وى صحيح نيست
 7. امامت شخص ناقص العضو
 8. شک امام و ماموم در نماز جماعت
 9. جهر و اخفات در نماز جماعت
 10. نماز اول وقت بهتر است یا نماز جماعت
 11. گفتن اذان و اقامه فرادی در نماز جماعت
 12. شرکت زنان در نماز جماعت
 13. خواندن نماز ظهر اول وقت در روز جمعه
 14. خواندن نماز قضا به جماعت
 15. نماز عيد فطر و عيد قربان
 16. رفتن به نماز جمعه در اعتکاف چه حکمی دارد
 17. اقتدا به اهل سنت
 18. حکم آمین گفتن و دست بسته نماز خواندن
 19. احكام و زمان دقيق غسل جمعه چيست
 20. نبود حائل و دیدن صف جلو و امام جماعت
 21. جهر و اخفات در نماز جماعت
 22. فاصله بین زن و مرد در نماز
 23. قیمت نماز و روزه استیجاری امسال
 24. تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد
 25. اقتدا به امام جماعت نماز واجب و احتیاط
 26. جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم
 27. ایستادن بچه نابالغ در صف نماز جماعت
 28. اقتدا به امام جماعت زودتر از صفهای جلو
 29. باطل بودن نماز امام جماعت
 30. فرادا خواندن و تغییر نیت در نماز جماعت
اهميت و شرايط نماز

نماز قضاي مسافر

نماز قضا

شكيات نماز در رساله امام خميني

شکيات نماز

حكم جواب سلام در حال نماز

سلام‏

مبطلات نماز

سجده و احکام آن

ذکر نماز

قرائت و احکام آن‏

اذان و اقامه مطابق با رساله امام خميني

پوشيدن طلا و نقره انگشتر و حلقه

احکام ساير مکان هاى دينى

احکام مسجد

شرکت زنان در نماز جماعت‏

امامت شخص ناقص‏ العضو

فايل صوتي قرائت حمد و سوره نماز

حکم امام جماعتى که قرائت وى صحيح نيست‏

اتصال به نماز جماعت

نماز جماعت

جهر و اخفات در نماز جماعت

نماز قضاى پدر و مادر

نماز عيد فطر و عيد قربان‏

نماز جمعه چگونه خوانده مي شود

نماز جمعه

اقتدا به اهل سنت‏

وقت نماز

نوافل چيست و چگونه انجام مي گيرد

مسائل متفرقه نماز

اذان و اقامه

احكام نماز عيد فطر آيت الله خامنه اي

خواندن نماز قضاي شخص زنده

سجده سهو چگونه است

نماز خواندن بر روي صندلي

گذاشتن آرنج بر زمین هنگام سجده

ورود به مسجد در حال حيض و جنابت

خواندن نماز ظهر اول وقت در روز جمعه

حدود كف دست در سجده و تيمم

فاصله بین زن و مرد در نماز

قرار گرفتن چادر در سجده بين پيشاني و مهر

حكم استفاده از طلا براي مردان

خواندن نماز بلافاصله پس از پخش اذان

حكم گفتن ذکر رکوع در سجده يا برعكس

نماز اول وقت چه زمانی است

احراز عدالت امام جماعت

نماز خواندن با چادر نازک

رعایت ترتیب در نماز قضا

حکم دست زدن در مسجد و مجالس جشن

ازدواج با بى  نماز چگونه است

آیا سجده بر پشت دست صحیح است

نماز بدون وضو و تیمم

خواندن صیغه وقف مسجد

تیر ۱۳۹۶

ساخت حسینیه در مسجد

ساخت حسینیه در مسجد حضرت آیت الله مکارم شیرازی قرار دادن طبقه دوم مسجد به عنوان حسینیه [مسجد] پرسش :آیا می [...]

فرق نماز شیعه و سنی

فرق نماز شیعه و سنی چه تفاوت هایی میان نماز شیعیان و اهل تسنن وجود دارد؟ لطفا با جزئیات بیان [...]

آیه قرآن در مورد نماز مسافر

آیه قرآن در مورد نماز مسافر سوره بقره، آيه 185 نماز و روزه مسافر «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ [...]

تیر ۱۳۹۶

رساله توضيح المسائل نماز
آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله سيستاني
آيت الله سيستاني
آيت الله صافي گلپايگاني
آيت الله صافي گلپايگاني
آيت الله مكارم شيرازي
آيت الله وحيد خراساني
حضرت آيت الله سبحاني
آيت الله جعفر سبحاني

يك ديدگاه

 1. شبنم ۱۳۹۵-۰۸-۰۵ در ۱۳:۳۶- پاسخ دادن

  سلام
  واقعا ممنونم از مطالب سایتتون
  استفاده کردم.
  یا علی

ثبت ديدگاه

Code Center