وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام ذبح و خوراکی:

حکم لواشک انگور

حکم لواشک انگور تهیه لواشک از انگور پخته‌شده 1027 - برای تهیه لواشک چند نوع میوه را مخلوط کردم و پختم. مقدار کمی هم…

ذبیحه اهل کتاب

ذبیحه اهل کتاب مطابق نظر آيت الله خامنه اي س. اگر کسی که سر حیوانی را می بُرد مسلمان نباشد، ولی تمام شرایط ذبح را رعایت کند،…