وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

بخش هشتم: دعا براى حل مشکلات/

 • بخش هشتم: دعا براى حل مشکلات
  اهمیّت دعا و یادآورى چند نکته
  دعاهایى براى برآمدن حاجات دنیوى و اخروى
  دعاى 1
  دعاى 2
  دعاى 3
  دعاى 4
  دعاى 5
  دعاى 6
  دعاى 7
  دعاى 8
  دعاى 9
  دعاى 10
  دعاى 11
  دعاى 12
  دعاى 13
  دعاى 14
  دعاى 15
  دعاى 16
  دعاى 17
  دعاى 18
  دعاى 19
  دعاى 20
  دعاى 21
  دعاى 22
  دعاى 23
  دعاى 24
  دعاى 25
  دعا براى رفع غم و اندوه و گرفتارى ها
  دعاى 1
  دعاى 2
  دعاى 3
  دعاى 4
  دعاى 5
  دعاى 6
  دعاى 7
  دعاى 8
  دعاى 9
  دعاى 10
  دعاى 11
  دعا براى رفع بیمارى ها
  دعاى 1
  دعاى 2
  دعاى 3
  دعاى 4
  دعاى 5
  دعاى 6
  دعاى 7
  دعاى 8
  دعاى 9
  دعاى 10
  دعاى 11
  دعاى 12
  دعاى 13
  دعا براى اداى دَیْن
  دعاى 1
  دعاى 2
  دعا براى گشایش در کارها
  دعاى 1
  دعاى 2
  دعا براى آرامش در برابر عوامل وحشت
  دعاى 1
  دعاى 2
  دعاى 3
  دعاى 4
  دعاى 5
  دعا براى ایمنى از شرّ ستمگران و دشمنان و حوادث سخت
  دعاى 1
  دعاى 2
  دعاى 3
  دعا براى خلاصى از زندان
  دعاى 1
  دعاى 2
  دعا براى توسعه در رزق
  دعاى 1
  دعاى 2
  دعاى 3
  دعاى 4
  دعاى 5
  دعا براى طلب باران و رفع خشکسالى (از صحیفه سجادیه)
  دعاى توبه
  دعا براى حسن عاقبت (از صحیفه سجادیه)
  دعاى وقت مطالعه
  دعاى شب زفاف
  دعاى 1
  دعاى 2
  آداب عقیقه
  دعاى عقیقه

بخش نهم: استخاره و آداب آن / بخش دهم: احکام و آداب مربوط به مردگان

اهمیّت استخاره وآداب آن
نکته:
معناى دیگر استخاره:
انواع استخاره
استخاره با قرآن
اول
دوم
استخاره با تسبیح
استخاره ذات الرّقاع
استخاره با الهام قلبى
بخش دهم: احکام و آداب مربوط به مردگان
پایان زندگى دنیا و سفر به سوى آخرت
عبرت گرفتن از مردگان
چگونه براى سفر آخرت آماده شویم؟
بر بالین محتضر
آداب کفن و دفن و نماز اموات
تلقین میّت
نماز لیلة الدّفن (نماز وحشت)
تسلیت به بازماندگان
صبر بر مصیبت و مراسم سوگوارى
خیرات براى اموات
توضیحى درباره حدیث کِسا
آخرین سخن:
پیشگفتار
 
 
 
 
 

بخش ششم: آداب، مقدمات و تعقیبات نماز///بخش هفتم: نمازهای مستحب

 • بخش ششم: آداب، مقدمات و تعقیبات نماز
  نماز وسیله پرواز به عالم ملکوت!
  مقدّمات و آداب نماز
  مقدّمات و آداب مشترک
  آداب وضو
  آداب ورود به مسجد براى نماز
  آداب و مقدّمات بجا آوردن نماز
  دعاهاى قبل از نماز و در حال نماز
  مقدّمات و آداب مخصوص هر نماز
  آداب نماز ظهر
  آداب نماز عصر
  آداب نماز مغرب
  آداب نماز عشا
  مقدّمات و آداب نماز صبح
  نماز جماعت
  تعقیبات نماز
  تعقیبات مشترک
  تعقیبات مخصوص هر نماز
  تعقیبات نماز ظهر
  تعقیبات نماز عصر
  تعقیبات نماز مغرب
  تعقیبات نماز عشا
  تعقیبات نماز صبح
  سجده شکر
  کیفیّت سجده شکر
  برخى از ذکرهاى سجده شکر
  بخش هفتم: نمازهای مستحب
  اقسام نمازهاى مستحب
  نمازهاى چهارده معصوم(علیهم السلام)
  نماز پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله)
  نماز امیرالمؤمنین(علیه السلام)
  نماز حضرت فاطمه(علیها السلام)
  نماز دیگرى از آن حضرت
  نماز امام حسن(علیه السلام)
  نماز امام حسین(علیه السلام)
  نماز امام زین العابدین(علیه السلام)
  نماز امام باقر(علیه السلام)
  نماز امام صادق(علیه السلام)
  نماز امام کاظم(علیه السلام)
  نماز امام رضا(علیه السلام)
  نماز امام جواد(علیه السلام)
  نماز امام هادى(علیه السلام)
  نماز امام حسن عسکرى(علیه السلام)
  نماز امام زمان(علیه السلام)
  نمازهاى معروف دیگر
  نماز جعفر طیّار(رحمه الله)
  نمازِ هدیه به معصومین(علیهم السلام)
  نماز لیلة الدّفن
  نمازى دیگر براى لیلة الدّفن
  نماز اوّل ماه
  نماز اعرابى
  نماز فرزند براى آمرزش پدر و مادر
  نماز و اعمالى دیگر، براى رفع وسوسه هاى قلبى
  نماز مسجد جمکران
  نماز شب
  نماز توسّل به حضرت زهرا(علیها السلام)
  نماز حاجت
  نمازى دیگر براى برآورده شدن حاجات
  نماز براى رفع سختى ها و دشوارى ها
  نماز براى زیاد شدن روزى
  نمازى دیگر در طلب روزى

بخش پنجم: اعمال شب و روز و ایام هفته

 • یاد خدا در همه حال
  اعمال هنگام طلوع فجر
  اعمـال بیـن الطّـلوعین (مابین طلوع صبح و طلوع آفتاب)
  اعمال مخصوص غروب و شامگاهان
  اعمال مشترک صبح و شام
  آداب هنگام خواب
  اعمال سحرگاهان
  چگونگى انجام نماز شب
  دعاهاى روزها (دعاهایى که روزانه خوانده مى شود و ساعت معیّنى ندارد)
  دعاهاى ایّام هفته
  دعاى روز شنبه
  دعاى روز یکشنبه
  دعاى روز دوشنبه
  دعاى روز سه شنبه
  دعاى روز چهارشنبه
  دعاى روز پنج شنبه
  دعاى روز جمعه
  نکته:
  فضیلت و اعمال شب و روز جمعه
  اعمال شب جمعه
  نماز و دعایى در شب جمعه براى حفظ قرآن
  دعا و نمازى از ناحیه مقدّسه حضرت حجّت(علیه السلام) براى برآورده شدن حاجات
  اعمال روز جمعه
  زیارات ایّام هفته
  زیارت پیامبر(صلى الله علیه وآله) در روز شنبه
  زیارت امیرمؤمنان على(علیه السلام) در روز یکشنبه
  زیارت اوّل صدّیقه کبرى(علیها السلام):
  زیارت دوم صدّیقه کبرى(علیها السلام):
  زیارت امام حسن و امام حسین(علیهما السلام) در روز دوشنبه
  زیارت امام سجاد و امام باقر و امام صادق(علیهم السلام) در روز سه شنبه
  زیارت امام موسى کاظم،امام رضا،امام جواد و امام هادى(علیهم السلام) در روز چهارشنبه
  زیارت امام حسن عسکرى(علیه السلام) در روز پنج شنبه
  زیارت حضرت مهدى، امام زمان(علیه السلام) در روز جمعه

بخش چهارم: اعمال ماه هاى اسلامى

 • مقدمه:
  اعمال مشترک اوّل هر ماه
  دعاى هنگاه رؤیت هلال
  خواندن سوره حمد
  نماز اوّل ماه
  روزه گرفتن
  اعمال ویژه هر ماه
  ماه محرّم
  تقویم این ماه
  ماه محرّم، ماه حماسه و ماتم
  اعمال ماه محرّم:
  اعمال شب عاشورا
  اعمال روز عاشورا
  مـاه صفــر
  تقویم این ماه:
  دهه آخر صفر، دهه غم و اندوه:
  اعمالِ ماهِ صفر:
  مـاه ربیـع الأوّل
  تقویم این ماه:
  اعمال ماه ربیع الاوّل
  ماه ربیع الثّانى
  تقویم این ماه
  اعمال ماه ربیع الثّانى
  ماه جمادى الأوّل
  تقویم این ماه
  اعمال ماه جمادى الأوّل
  ماه جمادى الثّانى
  تقویم این ماه
  اعمال ماه جمادى الثّانى
  روز سوم:
  روز بیستم:
  ماه رجب
  تقویم این ماه
  فضیلت ماه رجب
  اعمال ماه رجب
  اعمال مشترک این ماه
  اعمال مخصوص شبها و روزهاى ماه رجب
  شب اوّل ماه:
  روز اوّل ماه:
  شب سیزدهم ماه:
  روز سیزدهم ماه:
  روز چهاردهم ماه:
  شب نیمه ماه:
  روز نیمه رجب:
  شب بیست و هفتم ماه رجب (شب مبعث):
  کرامات قبر امیر مؤمنان(علیه السلام) در شب مبعث، به روایت ابن بطوطه:
  روز بیست و هفتم ماه
  روز آخر ماه:
  ماه شعبان المعظّم
  تقویم این ماه:
  فضیلت ماه شعبان
  اعمال ماه شعبان
  اعمال مشترک این ماه
  اعمال مخصوص شب ها و روزهاى ماه شعبان
  شب اوّل ماه:
  روز اوّل ماه:
  روز سوم ماه:
  شب سیزدهم ماه
  شب نیمه شعبان
  روز نیمه شعبان
  اعمال پایانى ماه شعبان
  ماه مبارک رمضان
  تقویم این ماه
  فضیلت ماه مبارک رمضان:
  اعمال ماه مبارک رمضان
  اعمال مشترک ماه مبارک رمضان
  اعمال مشترک هر شب و روز:
  اعمال مشترک شب هاى ماه مبارک رمضان
  اعمال مخصوص سحرگاهان:
  اعمال مشترک روزهاى ماه مبارک رمضان:
  اعمال مخصوصِ شب ها یا روزهاى معیّنِ ماه مبارک رمضان
  شب اوّل ماه:
  روز اوّل ماه:
  شب سیزدهم ماه
  شب چهاردهم:
  شب پانزدهم:
  روز نیمه ماه رمضان:
  شب هفدهم ماه:
  شبهاى قدر
  دعاى شب هاى دهه آخر ماه مبارک رمضان
  دعاهاى مشترک شب هاى آخر ماه رمضان:
  نمازهاى شب هاى ماه مبارک رمضان
  دعاهاى مخصوص روزهاى ماه رمضان
  دعاى روز اوّل:
  روز دوم:
  روز سوم:
  روز چهارم:
  روز پنجم:
  روز ششم:
  روز هفتم:
  روز هشتم:
  روز نهم:
  روز دهم:
  روز یازدهم:
  روز دوازدهم:
  روز سیزدهم:
  روزچهاردهم:
  روز پانزدهم:
  روز شانزدهم:
  روز هفدهم:
  روز هیجدهم:
  روز نوزدهم:
  روز بیستم:
  روزبیست و یکم:
  روز بیست و دوم:
  روز بیست و سوم:
  روز بیست و چهارم:
  روز بیست و پنجم:
  روز بیست و ششم:
  روز بیست و هفتم:
  روز بیست و هشتم:
  روز بیست و نهم:
  روز سى ام:
  ماه شوّال
  تقویم این ماه
  فضیلت ماه شوّال
  اعمال ماه شوّال
  فضیلت و اعمال روز عید فطر
  ماه ذى القعده
  تقویم این ماه:
  فضیلت ماه ذى القعده
  اعمال ماه ذى القعده
  ماه ذى الحجّه
  تقویم این ماه
  فضیلت ماه ذى الحجّه
  اعمال ماه ذى الحجّه
  اعمال مشترک دهه اوّل
  اعمال مختصّ روزها و شب هاى این ماه
  روز اوّل ماه
  روز هشتم ماه
  شب نهم (شب عرفه)
  روز نهم (روز عرفه)
  اعمال روز عرفه:
  شب دهم
  روز دهم (روز عید قربان)
  روز عید غدیر (روز هیجدهم)
  روز بیست و چهارم (روز خاتم بخشى على(علیه السلام) و روز مباهله)
  روز بیست و پنجم (روز نزول سوره هل أتى)
  روز آخر ذى الحجّه
  اعمال ماههاى خورشیدى
  ماههاى رومى
  خواصّ آب نیسان

بخش سوم: زیارات

 • زیارت معصومان، راهى به سوى خدا:
  مقدّمات و آداب سفر:
  آداب زیارت:
  اذن دخول:
  اذن دخول اوّل
  اذن دخول دوم
  زیارت رسول خدا(صلى الله علیه وآله) و فاطمه زهرا(علیها السلام) و ائمّه بقیع(علیهم السلام) و سایر مشاهد و مساجد در مدینه منوّره
  زیارت رسول خدا(صلى الله علیه وآله) از نزدیک:
  زیارت رسول خدا(صلى الله علیه وآله) از دور
  زیارت اول
  زیارت دوم
  زیارت سوم
  زیارت چهارم
  زیارت پنجم
  زیارت حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام)
  زیارت اوّل
  زیارت دوم
  زیارت سوم
  زیارت چهارم
  زیارت ائمّه بقیع(علیهم السلام)
  زیارت ائمّه بقیع(علیهم السلام) از نزدیک:
  زیارت دوم
  زیارت سوم
  کیفیّت زیارت ائمّه بقیع و سایر امامان(علیهم السلام) از راه دور:
  زیارت ابراهیم فرزند رسول خدا(صلى الله علیه وآله):
  زیارت حضرت فاطمه بنت اسد مادر گرامى امیرمؤمنان على(علیه السلام):
  زیارت مشاهد و مساجد مدینه:
  زیارت حضرت حمزه(علیه السلام)
  زیارت سایر شهداى اُحُد:
  زیارت وداع هنگام خروج از مدینه:
  زیارت امیرمؤمنان على(علیه السلام)
  زیارات مطلقه
  1ـ زیارت امین الله
  2- زیارت کافى
  3- زیارت صفوان جمّال
  4- زیارت دیگرى از صفوان
  5- زیارتى از کتاب مزار قدیم
  6ـ زیارت وداع
  زیارات مخصوصه
  1- زیارت روز عید غدیر
  زیارت اوّل:
  زیارت دوم:
  زیارت سوم:
  زیارت روز میلاد رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)
  زیارت شب و روز مبعث (27 رجب)
  زیارت روز شهادت آن حضرت (21 رمضان)
  فضیلت زمین و مسجد کوفه و اماکن زیارتى آن
  اعمال مسجد کوفه
  آداب دخول در مسجد
  اعمال دکَّة القضا و بیت الطَّشت
  اعمال ستُون هفتم (مقام ابراهیم خلیل(علیه السلام))
  اعمال ستون پنجم (مقام جبرئیل(علیه السلام))
  اعمال ستون سوم (مقام امـام زین العابدین(علیه السلام))
  اعمال باب الفَرَج (معروف به مقام نوح(علیه السلام))
  اعمال محراب امیرالمؤمنین(علیه السلام) و مناجات آن حضرت
  اعمال مقام حضرت امام صادق(علیه السلام)
  نماز حاجت در مسجد کوفه
  زیارت حضرت مسلم بن عقیل(رحمه الله)
  زیارت هانى بن عُرْوة(رحمه الله)
  فضیلت و اعمال مسجد «سهله» و «زید» و «صعصعه»
  اعمال مسجد «زید»
  اعمال مسجد «صعصعه»:
  زیارت امام حسین(علیه السلام)
  زیارت امام حسین(علیه السلام) از نزدیک
  کیفیّت زیارت امام حسین(علیه السلام) از نزدیک:
  زیارات مطلقه امام حسین(علیه السلام) از نزدیک:
  زیارت دوم:
  زیارت سوم:
  زیارت چهارم:
  زیارت پنجم:
  زیارت ششم:
  زیارت هفتم: (زیارت وارث)
  زیارت حضرت اباالفضل، عبّاس بن على(علیهما السلام):
  زیارات مخصوصه امام حسین(علیه السلام) از نزدیک
  1ـ زیارت عاشورا
  2ـ زیارت اربعین (بیستم صفر)
  3ـ زیارت مشترکه شب و روز اوّل رجب، شب و روز نیمه رجب و شب و روز نیمه شعبان
  4ـ زیارت مخصوص نیمه رجب
  5ـ زیارت مخصوص نیمه شعبان
  6ـ زیارت در شب هاى قدر
  7ـ زیارت در عید فطر و قربان
  8ـ زیارت روز عرفه
  زیارت امام حسین(علیه السلام) در شب جمعه و ایّام مخصوصه دیگر:
  زیارت امام حسین(علیه السلام) از راه دور
  فضیلت تربت امام حسین(علیه السلام) و آداب استفاده از آن:
  زیارت کاظمین(علیهما السلام)
  زیارت مختصّ به امام موسى بن جعفر(علیهما السلام):
  زیارت اوّل:
  زیارت دوم:
  زیارات مخصوصه امام جواد(علیه السلام):
  زیارت اوّل:
  زیارت دوم:
  زیارت سوم:
  زیارات مشترک امام کاظم و امام جواد(علیهما السلام):
  زیارت اوّل:
  زیارت دوم:
  زیارت وداع امام کاظم(علیه السلام):
  زیارت وداع امام جواد(علیه السلام):
  فضیلت مسجد براثا:
  زیارت نوّاب اربعه:
  کیفیّت زیارت آن بزرگواران:
  زیارت مرحوم کلینى:
  زیارت جناب سلمان:
  طاق کسرى:
  زیارت حذیفة بن الیمان:
  نماز در مسجد جامع مداین:
  زیارت امام رضا(علیه السلام)
  کیفیّت زیارت حضرت رضا(علیه السلام):
  زیارت اوّل:
  زیارت دوم:
  زیارت سوم:
  زیارت وداع:
  زیارت عسکریّین (امام هادى و امام حسن عسکرى(علیهما السلام))
  زیارت مشترک آن دو بزرگوار:
  زیارت مخصوص امام هادى(علیه السلام):
  زیارت مخصوص امام حسن عسکرى(علیه السلام):
  زیارت نرجس خاتون مادر مکرّمه حضرت حجّت(علیه السلام):
  زیارت حکیمه خاتون:
  زیارت دو امامزاده سیّد محمّد و سیّد حسین(علیهما السلام):
  زیارت وداع عسکریّین:
  زیارت حضرت صاحب الامر(علیه السلام)
  کیفیّت زیارت آن حضرت
  زیارت اوّل (زیارت آل یاسین):
  زیارت دوم (زیارت مخصوص سرداب):
  زیارت سوم:
  زیارت چهارم و استغاثه به امام زمان(علیه السلام):
  دعاهاى مربوط به آن حضرت
  دعاى اوّل (دعاى ندبه):
  دعاى دوم (دعاى بعد از نماز صبح):
  دعاى سوم (دعاى عهد):
  دعاى چهارم:
  دعاى پنجم:
  زیارات جامعه
  زیارت اوّل (زیارت منقول از امام رضا(علیه السلام)):
  زیارت دوم (زیارت جامعه کبیره):
  زیارت سوم (زیارت جامعه دیگرى از امام صادق(علیه السلام)):
  زیارت چهارم (زیارت امین الله):
  زیارت پنجم (زیارت رجبیّه):
  دعاهاى بعد از زیارات
  دعاى اوّل:
  دعاى دوم (دعاى عالیة المضامین):
  دعاى سوم (دعاى مکارم الاخلاق):
  صلوات بر چهارده معصوم(علیهم السلام):
  صلوات بر پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله):
  صلوات بر امیرالمؤمنین(علیه السلام):
  صلوات بر سیده زنان فاطمه(علیها السلام):
  صلوات بر امام حسن و امام حسین(علیهما السلام):
  صلوات بر امام على بن الحسین(علیهما السلام):
  صلوات بر امام باقر(علیه السلام):
  صلوات بر امام صادق(علیه السلام):
  صلوات بر امام موسى بن جعفر(علیهما السلام):
  صلوات بر امام على بن موسى الرضا(علیهما السلام):
  صلوات بر امام جواد(علیه السلام):
  صلوات بر امام هادى(علیه السلام):
  صلوات بر امام حسن عسکرى(علیه السلام):
  صلوات بر ولى الامر المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشریف):
  زیارت وداع ائمّه(علیهم السلام):
  زیارت انبیاى عظام و امام زادگان و قبور مؤمنین
  بخش اوّل: زیارت پیامبران
  بخش دوم: زیارت امامزادگان
  کیفیّت زیارت حضرت عبدالعظیم(علیه السلام):
  بخش سوم: زیارت قبور مؤمنان
  بخش چهارم: آداب نیابت در زیارت
  کیفیّت نیابت براى کسانى که هزینه سفرشان را دیگرى پرداخته است

بخش اول: سوره هایی از قرآن

بخش دوم: مناجات و دعاهای معروف