وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

فهرست موضوعی:

 1. استحاضه
 2. تغيير استحاضه قليله به متوسطه یا کثیره
 3. غسل استحاضه (متوسطه/کثیره) پيش از وقت اذان
 4. وضو مستحاضه برای نماز واجب و مستحب
 5. پاک شدن و اعمال استحاضه برای اولین نماز
 6. وارسی و تشخیص استحاضه چیست
 7. فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز
 8. جلوگیری از خروج خون استحاضه برای نماز
 9. استحاضه و روزه
 10. تغییر استحاضه قبل و بعد از نماز
 11. اگر در استحاضه وضو و غسل را انجام ندهد
 12. وظیفه استحاضه در اعمال مشروط به طهارت
 13. مستحاضه و نماز آيات
 14. خواندن نماز قضا در حال استحاضه
 15. شك بين حيض و استحاضه

“استحاضه”

 1. نشانه هاي خون استحاضه چيست
 2. تفاوت خون حیض و استحاضه
 3. شروع استحاضه چه زماني است
 4. شك در خون استحاضه
 5. چه كارهايي بر زن مستحاضه حرام است
 6. آيا مستحاضه مي تواند به مسجد برود
 7. اقسام استحاضه
 8. استحاضه قليله چيست
 9. وظيفه مستحاضه قليله
 10. تغيير استحاضه قليله
 11. استحاضه متوسطه چیست
 12. وظيفه مستحاضه متوسطه
 13. استحاضه كثيره چيست
 14. وظيفه استحاضه كثيره
 15. فاصله بين نمازها در استحاضه كثيره
 16. غسل استحاضه پيش از وقت
 17. استمرار استحاضه كثيره
 18. اگر زن نوع استحاضه را تشخيص ندهد
 19. دست زدن به خط قرآن در حال استحاضه
 20. استحاضه و قرائت سوره سجده دار
 21. تغيير استحاضه متوسطه به كثيره
 22. تغيير استحاضه كثيره به قليله يا متوسطه

 

“وضو و غسل استحاضه”

 

نيت غسل استحاضه

 1. آيا غسل استحاضه نياز به وضو دارد
 2. قطع نشدن خون هنگام غسل استحاضه
 3. اگر تكرار غسل استحاضه باعث مشقت باشد
 4. در استحاضه بايد اول وضو گرفت يا غسل كرد
 5. استحاضه قليله و خواندن دو نماز با يك وضو

“نماز و روزه استحاضه”

 1. احكام روزه و عادت ماهيانه بانوان (جديد)
 2. استحاضه و وارسي قبل از نماز
 3. خواندن نماز قضا در حال استحاضه
 4. خواندن نماز آيات در استحاضه
 5. حكم خواندن نماز بدون غسل استحاضه
 6. نماز با تاخير مستحاضه پس از وضو و غسل
 7. قطع خون استحاضه بين دو نماز
 8. آيا روزه بر مستحاضه واجب است
 9. حكم روزه بدون غسل استحاضه

“حیض و احکام آن / رساله 10 مرجع”

 1. احکام حیض چیست
 2. خون قبل از بلوغ دختر
 3. یائسگی
 4. پریود در دوران بارداری
 5. چه كارهايي بر زن حائض حرام است
 6. حكم نزدیکی در حال حیض
 7. كفاره نزديكی در زمان حيض
 8. حكم نزديكي قبل از غسل حيض
 9. حكم طلاق در حال حيض
 10. حیض و قضای نماز
 11. وضو گرفتن قبل يا بعد از غسل حيض
 12. تنگی وقت و نبود امکان برای غسل حیض
 13. حکم خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه

“نشانه و صفات حيض / بلوغ دختران”

 1. محاسبه آنلاين سن شرعي دختر و پسر (جديد)
 2. علائم و نشانه هاي بلوغ دختران
 3. حكم ديدن خون قبل از بلوغ دختر
 4. وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه
 5. خون حيض چيست
 6. شرايط خون حيض چيست
 7. نشانه‌ و علامت خون حیض
 8. صفات حيض و نشانه هاي آن
 9. محاسبه روز و شب حيض
 10. پريود شدن در بعد از ظهر و محاسبه سه روز
 11. پيوسته نبودن خونريزي در عادت زنان
 12. اگر خونريزي اندكي از سه روز كمتر باشد
 13. شروع حيض خونريزي از واژن يا در باطن بودن
 14. حكم قرص خوردن و عادت ماهانه
 15. شك بين حيض و استحاضه
 16. شك بين حيض و زخم
 17. پاكي بين دو خونريزي كمتر از ده روز
 18. ديدن خون سه روز پشت سر هم با نشانه حيض

“غسل حيض”

 1. غسل های واجب زنان
 2. غسل حيض چگونه است
 3. وظيفه زني كه از خون حيض پاك شده
 4. غسل كردن با احتمال وجود خون در واژن
 5. احتمال گذشت عادت بيش از ده روز

“نماز حائض”

 1. زن حائض چه کارهایی را باید ترک کند
 2. آيا زن حائض مي تواند نماز ميت بخواند
 3. زمان دقيق ترك عبادت براي خانم حائض
 4. ديدن خون و يقين به استمرار تا سه روز
 5. پاكي آخر وقت و نبود وقت براي غسل كردن
 6. قضاي نماز خوانده نشده اگر حيض نبوده
 7. پريود شدن پس از اذان و تكليف نماز
 8. با احتمال عادت نماز را بايد فوري خواند
 9. آيا نماز آيات در زمان حيض بايد قضا شود
 10. شركت در نماز جمعه در ايام عادت ماهانه
 11. نماز زن حائض در سفر
 12. خون حيض كمتر از درهم روي لباس
 13. استفاده از قرص ضد بارداري در ماه رمضان
 14. حكم قرص خوردن و عادت ماهانه

 

“روزه حائض”

 1. احكام روزه و عادت ماهيانه بانوان (جديد)
 2. پاك شدن پيش از اذان صبح در ماه رمضان
 3. اگر خانمی هنگام روزه حيض شود
 4. آيا بقاى عمدى بر حيض روزه را باطل مي كند
 5. غسل حيض بعد از اذان صبح
 6. روزه خانمي كه تا نزديك اذان غسل نكرده
 7. اگر عمدا در ماه رمضان غسل حيض نكند
 8. پاك شدن بعد از اذان صبح در ماه رمضان
 9. فراموش كردن غسل حيض در ماه رمضان
 10. مصادف شدن غسل حيض با اذان صبح
 11. اگر غسل كند وقت براي سحري باقي نمي ماند
 12. چند سال بدون غسل حيض روزه گرفتن
 13. حيض شدن در ايام روزه نذري

“اقسام زنهای حائض / رساله 10 مرجع”

 1. انواع عادت ماهانه (شش قسم)
 2. عادت وقتيه و عدديه
 3. عادت وقتیه
 4. عادت عدديه
 5. عادت مضطربه
 6. مبتدئه
 7. ناسیه
 8. ملاك به هم خوردن عادت ماهانه
 9. در ماه دو مرتبه خون ببيند
 10. استبراء و وارسی از حیض چیست
 11. قبل از ده روز از حیض پاک شود

“دوره عادت و قاعدگي (پريود)”

 1. انواع عادت ماهانه
 2. ملاك به هم خوردن عادت ماهانه
 3. تكليف خانمي كه پريودي نامنظم دارد
 4. عادت وقتيه و عدديه چيست
 5. عادت وقتيه با كمتر از ده روز
 6. عادت وقتيه با بيشتر از ده روز
 7. اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست
 8. وظيفه خانم اگر در ماه دو مرتبه خون ببيند
 9. حكم ترشحات زرد رنگ
 10. حكم لكه بيني بعد از حيض
 11. جلو افتادن عادت ماهانه
 12. عادت عدديه چيست
 13. عادت عدديه با كمتر از ده روز
 14. عادت عدديه با بيشتر از ده روز
 15. اگر خانم كمتر از عادت خود خون ببيند
 16. عادت وقتيه چيست
 17. عادت وقتيه با كمتر از ده روز
 18. عادت وقتيه با بيشتر از ده روز

“مبتدئه،مضطربه و ناسيه”

 1. مبتدئه چيست
 2. وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه
 3. زن مضطربه
 4. مضطربه و نشانه هاى حيض
 5. مضطربه با كمتر از ده روز
 6. عادت مضطربه با بيشتر از ده روز

“احكام نفاس و بارداري”

ويژه نامه احكام بارداري و نفاس

احکام و آداب بچه دار شدن از منظر اسلام

 1. خون نفاس چيست
 2. در نفاس چه كارهايي بر زن حرام است
 3. چه كارهايى بر زن نفساء مكروه است
 4. حداقل و حداكثر خون نفاس چند روز است
 5. آيا خون نفاس بايد استمرار داشته باشد
 6. پاك شدن از خون نفاس در كمتر از ده روز
 7. حكم خون نفاس براي زايمان دوقلو
 8. حكم ديدن خون قبل از زايمان
 9. حكم خون پس از سقط جنين
 10. اگر زن بعد از زايمان خون نفاس نبيند
 11. اگر خانم بعد از غسل نفاس خون ببيند
 12. حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان
 13. ديدن خون بعد از زايمان تا يك ماه يابيشتر
 14. آيا مايع كيسه آب جنين نجس است
 15. غسل چله بعد از زایمان
 16. غسل روز هيجدهم بعد از زايمان
 17. سزارين و خون نفاس
 18. تداخل عادت و نفاس
 19. ديدن خون بعد زايمان تا بيش از ده روز
 20. مادر حين زايمان فوت كند تكليف جنين چيست
 21. آيا تماس با جنين سقط شده غسل مس ميت دارد
 22. سزارين و خون نفاس
 23. حکم شرعی جلوگیری از بارداری
 24. حكم بستن لوله در مردان و زنان
 25. حکم سقط جنین در ماه اول بارداری
 26. ديه سقط جنين و نحوه پرداخت
 27. حكم سقط جنین نامشروع
 28. حكم سقط جنين ناقص الخلقه
 29. سقط جنین براي حفظ جان مادر
 30. آيا خانم باردار و شيرده بايد روزه بگيرد
 31. دستگاه جلوگیری از بارداری و لكه بيني
 32. استفاده از قرص ضد بارداري در ماه رمضان
 33. پريود شدن خانم باردار و شيرده
 34. سقط جنین طبق نظر آيت الله خامنه اي
 35. سقط جنين طبق نظر آيت الله سيستاني
 36. سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

“بارداري و يائسگي”

محاسبه آنلاين سن يائسگي (جديد)

 1. پريود شدن خانم باردار و شيرده
 2. حكم لكه بيني پس از خوردن قرص جلوگیری
 3. حكم خونريزي در ايام حاملگي
 4. دستگاه جلوگیری از بارداری و لكه بيني
 5. حكم یائسگی زنان و عادت ماهانه
 6. سن یائسگی در زنان به شمسي
 7. یائسگی زنان سیده و غير سيد
 8. ديدن خون با نشانه حيض در سن يائسگي

“محرمات حائض”

 1. چه كارهايي بر زن حائض حرام است
 2. چه كارهايي بر زن حائض مكروه است
 3. چه كارهايي بر زن حائض مستحب است
 4. احكام ورود حائض به حرم امام و امامزاده
 5. ورود حائض به حسينيه و مكان هاي مذهبي
 6. حكم طلاق در حال حيض 

“اسمامي متبركه”

 1. حكم تماس بدن با اسماى جلاله بدون وضو
 2. حكم استفاده از گردنبند الله
 3. مس بسمه تعالی و ا… بدون وضو
 4. مس آرم جمهوري اسلامي
 5. احكام مس قرآن كريم
 6. بر سر گرفتن قرآن
 7. تايپ ماشينى
 8. آيات لاتين
 9. ترجمه قرآن 
 10. خوشنويسى قرآن
 11. حكم دست زدن به نام امامان بدون وضو
 12. القاب معصومين
 13. اسماى متبركه شيشه اى
 14. اسماى متبركه در روزنامه
 15. كراهت خواندن قرآن
 16. خواندن سوره سجده دار
 17. استماع سوره سجده دار
 18. زن حائض و خواندن دعا و زيارت عاشورا
 19. حكم خواندن دعاى كميل توسط حائض

“اصطلاحات”

 1. کفاره نزدیکی در ایام حیض (معادل گرمي)

 

 

آخرین نوشتارهای بخش احکام زنان: