وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

جهر و اخفات در نماز جماعت

جهر و اخفات در نماز جماعت

در نوشتار قبل حکم جهر خواندن (بلند خواندن) و اخوات (آهسته خواندن) در نماز فرادی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید. در ادامه حکم جهر و اخفات در نماز جماعتمطرح می شود. 

 

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

سوال: امام جماعت در ركعت سوم و چهارم نماز تسبيحات اربعه را مي خواند و ما چون نماز عشا را به او اقتدا كرده ايم و ركعت اول یا دوم ماست، حمد و سوره را بايد بلند بخوانيم يا به صورت اخفات؟

جواب:

در نماز جماعت طبق فرض سؤال، واجب است که انسان حمد و سوره را اخفات (آهسته) بخواند.

همانطور كه مي دانيد آقايان بايد در نماز صبح و مغرب و عشا حمد و سوره را بلند (جهر) بخوانند و در نماز ظهر و عصر به صورت اخفات، اما وظيفه خانم ها بدين گونه است كه نماز صبح و مغرب و عشا را مخير اند كه بلند و يا آهسته بخوانند ولي هميشه نماز ظهر و عصر را بايد به صورت اخفات بخوانند.

تبصره:

۱- بلند خواندن حمد و سوره را جهر و آهسته خواندن آن را اخفات گويند.

۲-در نماز ظهر و عصر مستحب است بسم الله الرحمن الرحيم بصورت جهر (بلند) خوانده شود.

۳- بيشتر فقها مي فرمايند كه زنان در نماز هايي كه بصورت جهر است مخيراند بين جهر و اخفات، اما بايد توجه نمود كه اگر صداي آنان را نامحرم مي شنود بهتر آنست بصورت اخفات بخوانند.(به نظر مرجع خود در اين مسئله نماييد).

۴- با توجه به مطالب بالا اگر در نمازي كه بايد بصورت جهر خوانده شود انسان از عمد اخفات بخواند و يا بالعكس، نماز او باطل است.

۵ – اگر نمازگزار سهوا متوجه جهر و اخفات نبود و در حين قرائت متوجه شد لازم است ادامه قرائتش را طبق وظيفه عمل نمايد.

نكته مهم پس از مباحث بالا اين است كه در نماز جماعت طبق فرض سؤال، واجب است که انسان حمد و سوره را اخفات (آهسته) بخواند.

رجوع كنيد به:س 570:اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

جهر و اخفات در نماز (فرادی)

۱پرسش: مرد کدام نمازها را باید با صدای بلند و کدام را آهسته بخواند و ایا این حکم فقط برای قرائت حمد و سوره است یا دیگر واجبات نماز را هم شامل میشود ؟ در مورد الله اکبر – تکبیر- بسم الله اول حمد و سوره و تسبیحات اربعه چطور؟
پاسخ: بر مرد به احتیاط واجب لازم است که حمد وسوره و همچنین بسم الله آنرا در نماز صبح و مغرب و عشاء بلند بخواند و بقیه لازم نیست.
۲پرسش: بنده خواهری دارم که نمازشان را با صدای بلند میخوانند و به طوری که صدایش از اتاقی دیگر نیز شنیده می شود و نیز کلیه متن نماز را چندین بار تکرار می کنند و هر با نمازشا ن مدتی بسیار طولانی میشود آیا نماز خواندن بدینگونه برای بانوان صحیح است یا خیر؟
پاسخ: بانوان نماز ظهر و عصر را به احتیاط واجب باید آهسته بخوانند و در بقیه اگر در حضور نامحرم نباشد مخیرند و می توانند بلند بخوانند.
۳پرسش: جهر در نمازهای غیر از ظهر و عصر تا چقدر باید بلند خواند ؟
پاسخ: باید عرفاً جهر صدق کند و بگویند بلند می خواند . استفتائات آیت الله سیستانی.

حتما بخوانيد

نماز جماعت مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه ايكليد: جهر و اخفات در نماز جماعت جهر و اخفات در نماز جماعت جهر و اخفات در نماز جماعت جهر و اخفات در نماز جماعت جهر و اخفات در نماز جماعت جهر و اخفات

نظرات بسته شده است.