وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام حج و عمره :

نیابت شخص مستطیع از میت در حج

نیابت شخص مستطیع از میت در حج مسألۀ ۲۹- مستطيع بايد خودش به حج برود و حج ديگرى از طرف او كفايت نمى‌كند مگر در مورد…

احرام چیست

احرام چیست مناسک حج مسأله ۳۷۴ ـ نخستين واجب از واجبات حج، احرام است. احرام حج، از نظر كيفيت، شرايط، مُحرّمات،…

حکم مستطیع شدن با ارث

حکم مستطیع شدن با ارث مستطیع شدن با ارث سوال۱۰: پدرم زمینی را به ارث برد و بلافاصله آن را برای فروش گذاشت حتی حاضر شد به قیمت…

حکم نیابت از چند نفر در حج

حکم نیابت از چند نفر در حج نیابت از چند نفر در حج س۱۰. آیا من می توانم در یک سفر حج ، به جای افراد مختلف و به عنوان…

تکلیف پسر به حج مادر

تکلیف پسر به حج مادر تکلیف پسر به حج مادر س۹. خانمی در زمان حیات به استطاعت رسیده، و فیش حج نیز خریداری نموده اند…

حکم عبور از میقات بدون احرام

حکم عبور از میقات بدون احرام عبور از میقات بدون احرام س۸. فردی که در سفر حج یا عمره اصلاً مُحرم نمی شود، ولی هنگام…

حكم گمان در طواف‏

حكم گمان در طواف‏ شك در طواف مستحب‏ ۷۰۷- اگر در طواف مستحب، در عدد دورها شك كند، بنابر اقل بگذارد و طوافش صحيح است.…

وسوسه در طواف‏

وسوسه در طواف‏ ۷۰۶- در انجام اعمال نبايد به وسوسه اعتنا كرد؛ و اگر قسمتى از طواف اشكال پيدا كند، همان قسمت بايد تصحيح…

كثيرالشك در طواف

كثيرالشك در طواف‏ ۷۰۲- كسى كه در عدد اشواط، كثير الشك است، به شكش اعتنا نكند و احتياط آن است كه كسى را وادار كند كه…

شك در ۷ و ۸ قبل از حجَر

شك در ۷ و ۸ قبل از حجَر ۶۹۶- اگر قبل از رسيدن به حجرالاسود، شك كند كه اين دور، هفتم است يا هشتم، طوافش باطل است.…

شك در ۷ و ۸ بعد از حجرالاسود

شك در ۷ و ۸ بعد از حجرالاسود ۶۹۵- اگر بعد از رسيدن به حجرالاسود شك كند كه هفت دور زده يا هشت دور يا زيادتر، اعتنا به…

شك در صحت بعد از طواف‏

شك در صحت بعد از طواف‏ ۶۹۴- اگر بعد از طواف، در صحت آن شك كند، مثلًا احتمال بدهد محدث بوده، يا از داخل حجر اسماعيل…

شك در عدد و صحت طواف

شك در عدد و صحت طواف د- احكام شك در عدد و صحت طواف‏ شك در عدد اشواط بعد از طواف‏ ۶۹۳- اگر بعد از تمام شدن طواف و…

رعايت موالات در طواف

رعايت موالات در طواف موالات در طواف و ميزان ازاله آن‏ ۶۹۱- رعايت موالات عرفيه در طواف، بنابراحتياط واجب، لازم است؛…

حج