وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

شک امام و ماموم در نماز جماعت

شک امام و ماموم در نماز جماعت

رساله توضيح المسائل نماز

شک امام و مأموم

[ اگر امام جماعت در شماره رکعتهای نماز شک کند]

مسأله ۱۱۹۲ اگر امام جماعت در شماره رکعتهای نماز شک کند مثلًا شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت (۱)، چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد (۲) که چهار رکعت خوانده و به امام بفهماند که چهار رکعت خوانده است، امام باید نماز را تمام کند و خواندن نماز احتیاط لازم نیست و نیز اگر امام یقین یا گمان داشته باشد (۳) که چند رکعت خوانده است و مأموم در شماره رکعتهای نماز شک کند، باید به شک خود اعتنا ننماید (۴).

(۱) (مکارم:) هر گاه مأموم بداند چهار رکعت خوانده با علامتی به امام می فهماند و امام باید مطابق آن عمل کند و به عکس اگر امام می داند چند رکعت خوانده، ولی مأموم شک می کند، باید از امام پیروی کند و به شک خود اعتنا نکند.

(۲) (اراکی:) چنانچه مأموم بداند..

(۳) (اراکی:) اگر امام بداند..

(۴) (تبریزی:) و رجوع هر یک از امام و مأموم به دیگری در غیر رکعات، مادامی که موجب اطمینان نشود، محل ّ اشکال است.

(نوری:) و به آن چه که امام یقین دارد، عمل نماید.

(زنجانی:) و ظاهراً اگر امام گمان داشته باشد که چند رکعت خوانده و مأموم یقین داشته باشد، باید به یقین مأموم عمل کند و همین طور است اگر مأموم گمان داشته باشد و امام یقین، باید به یقین امام عمل کند.

(سیستانی:) و همچنین است شک هر یک از آن دو در افعال نماز مانند شک در عدد سجده.

مسائل اختصاصی

(بهجت:) مسأله ۹۷۸ اگر در نماز جماعت، هم امام و هم مأموم شک کنند و شک ّ هر کدام با دیگری فرق دارد، هر کدام به وظیفه خود عمل می کند. و حکم سهو امام یا مأموم یا هر دو نیز همین است.

(مکارم:) مسأله ۱۰۷۰ برای آگاه کردن امام ممکن است به عدد رکعات نماز دست بر زانو بزند، یا «اللّه أکبر» بگوید و یا به هر ترتیب دیگر که سخن گفتن و کاری بر خلاف نماز انجام دادن در آن نباشد، ولی نباید قبل از امام برخیزد و نماز خود را ادامه دهد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي                 حضرت آیت الله مکارم شیرازی

شک امام یا مأموم در نماز جماعت [شک امام و مأموم ]

پرسش : چنانچه امام جماعت در رکعت های نماز شک نماید یا مأموم شک نماید، باید چگونه عمل نمایند؟

پاسخ :

اگر امام جماعت در عدد رکعت هاى نماز شک کند، مثلًا نداند سه ‏رکعت خوانده یا چهاررکعت هرگاه ماموم بداند چهار رکعت خوانده با علامتى به امام مى ‏فهماند و امام باید مطابق آن عمل ‏کند و بالعکس اگر امام مى‏ داند چند رکعت خوانده، ولى ماموم شک مى ‏کند، باید از امام پیروى کند و به شک خود اعتنا نکند. 

نحوه اطلاع دادن در صورت شک امام [شک امام و مأموم ]

پرسش : چنانچه امام در رکعات نماز شک نماید، مأموم چگونه باید او را آگاه سازد تا به شک خود اعتنا نکند؟

پاسخ :

براى آگاه کردن امام ممکن است به عدد رکعات نماز دست بر زانو بزند، یا «اللَّه اکبر» بگوید و یا به هر ترتیب دیگر که سخن گفتن و کارى بر خلاف نماز انجام دادن در آن نباشد، ولى نباید قبل از امام برخیزد و نماز خود را ادامه دهد. 

شک بین امام و ماموم در جایی که امام نیت فرادی کرده [شک امام و مأموم ]

پرسش : چنانچه امام جماعت نیت فرادا نموده باشد، تکلیف او در مورد شک چیست؟
پاسخ : در صورتی که از عمل مامومین اطمینان پیدا کند که حق چیست باید به آن عمل کند.

موارد شک امام و ماموم [شک امام و مأموم ]

پرسش : شک امام و ماموم بجز رکعات شامل چه مواردی است؟
پاسخ : فقط شامل رکعات است.

شک در نماز های دو یا سه رکعتی در جماعت [شک امام و مأموم ]

پرسش : با توجّه به این که شکّ در نمازهاى ۲و۳رکعتى موجب ابطال است، آیا در نماز جماعت نیز شکّ مذکور موجب ابطال خواهد شد؟
پاسخ : در صورتى که دیگران شک نداشته باشند، باید همراه دیگران نماز را انجام داد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعتشک امام و ماموم در نماز جماعت شک امام و ماموم در نماز جماعت

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.