وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش سیلست و حکومت دینی:

حق وتو

حق وتو واژه‏veto در لغت به معناى «مخالفت مى‏كنم» و حق وتو، قدرت قانونى يك دستگاه يا اعضاى دستگاه براى جلوگيرى از يك عمل يا…

بخش بیانات رهبری:

حکومت دینی و ولایت فقیه:

جریان شناسی سیاسی:

فتنه و دشمن شناسی: