وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

برگرداندن نیت از نماز قضا به ادا

0

برگرداندن نیت از نماز قضا به ادا

رساله توضيح المسائل نماز

[ برگرداندن نیّت از نماز قضا به نماز ادا]

مسأله 762 برگرداندن نیّت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب  به نماز واجب (1) جایز نیست (2).

این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.

(1) (زنجانی ) یا نماز مستحب دیگر ..

(2) (مکارم ) ولی عدول از نماز ادا به قضا جایز است و اگر نماز قضا، قضای همان روز باشد احتیاط واجب این است که عدول کند و بعد از فراغت از نماز قضا، نماز ادا را بخواند، البته این در صورتی است که جای عدول باقی باشد، مثلًا در صورتی می تواند نیّت را به قضای صبح برگرداند که داخل رکعت سوم از نماز ظهر نشده باشد.

[ اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد]

مسأله 763 اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، (1) انسان می تواند در بین نماز (2) نیّت را به نماز قضا برگرداند، ولی باید برگرداندن نیت به نماز قضا ممکن باشد، مثلًا اگر مشغول نماز ظهر است ، در صورتی می تواند نیّت را به قضای صبح برگرداند که داخل رکعت سوم (3) نشده باشد (4).

این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (گلپایگانی ) و انسان مشغول ادا شده باشد ..

(2) (سیستانی ) چنانچه یادش بیاید که نماز قضا بر ذمّه دارد ..

(3) (گلپایگانی ، صافی ، سیستانی) داخل رکوع رکعت سوّم ..

(4) (گلپایگانی ، صافی) ولی اگر با علم و تذکّر به قضا، شروع به ادا کرده باشد عدول ، محل ّ تأمّل است و أحوط ترک آن است .

(مکارم ) رجوع کنید به ذیل مسأله 762.

(زنجانی ) مسأله انسان می تواند در بین نماز ادا نیت را به نماز قضا برگرداند؛ به تفصیلی که در فصل نماز قضا مسأله [1394] خواهد آمد.

(فاضل ) مسأله احتیاط واجب این است که اگر نمازی قضا شده است قبل از نماز ادای بعدی آن را قضا کند و اگر مشغول نماز ادا شده و سپس متوجه شد که نمازی از همان روز قضا شده است به احتیاط واجب نیت خود را به قضا برگرداند و اگر مشغول نماز ادا شود و بعداً متوجه شود که نماز قضا از قبل دارد مستحب است نیت خو درا به نماز قضا برگرداند در دو فرض قبل اگر وقت تنگ باشد یا از محل عدول گذشته باشد مثلًا نماز صبح قضا شده و بعد از رکوع رکعت سوّم متوجه شود نمی تواند عدول کند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: برگرداندن نیت از نماز قضا به ادا برگرداندن نیت از نماز قضا به ادا برگرداندن نیت از نماز قضا به ادا برگرداندن نیت از نماز قضا به ادا برگرداندن نیت از نماز قضا به ادا برگرداندن نیت از نماز قضا به ادابرگرداندن نیت از نماز قضا به ادا برگرداندن نیت از نماز قضا به ادا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.