وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

رویت هلال

 1. – احكام فقهي رویت و ثبوت هلال ماه

* نيت روزه”

 1. نیت روزه/آیا نیت روزه باید بر زبان گفته شود
 2. نیت روزه تمام ماه رمضان یا نیت در هر شب
 3. زمان نیت روزه ماه رمضان
 4. زمان نیت روزه قضا و کفاره و نذر معین
 5. زمان نيت روزه مستحبي تا چه موقع است
 6. بدون نیت روزه بخوابد و در روز بیدار شود
 7. آیا معین کردن وجه نیت روزه لازم است
 8. روزه کسی که قبل از اذان صبح بیهوش شده
 9. اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و هنوز نیت نکرده باشد
 10. روزه کسی که تا اذان مغرب خوابیده است
 11. اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود
 12. نیت روزه یوم الشک چیست
 13. اگر از نیت روزه برگردد یا مردد شود
 14. – كيفيت نيت روزه چگونه است (آیت الله خامنه ای)
 15. – نماز اول وقت یا افطار

” شرايط و انواع روزه”

 1. – شرايط وجوب روزه (آیت الله خامنه ای)
 2. روزه های واجب کدام است
 3. شرایط وجوب و صحت روزه
 4. تعارف به خوردن هنگام روزه مستحبي
 5. در چه روز هايي گرفتن روزه حرام است
 6. چه روزهايي روزه گرفتن مستحب است
 7. چه روز هايي روزه گرفتن مكروه است
 8. حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر
 9. روزه مستحبی فرزند بدون اجازه پدر و مادر
 10. کارهایی که برای روزه دار مکروه است
 11. افرادی که در ماه رمضان روزه نیستند
 12.  به گفته كسي قبل يا بعد از اذان افطار كند

“* روزه خواري مجاز + احكام پزشكي در روزه”

 1. – روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده
 2. – ضعف در روزه
 3. – آيا تزريق آمپول و سرم در روزه اشكال دارد
 4. – حكم شرعي ناتوانى در گرفتن روزه
 5. – احكام روزه و عادت ماهيانه بانوان
 6. – احکام دندانپزشکى در روزه
 7. – آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود
 8. – حكم اماله كردن و استفاده از شياف در روزه
 9. – کرم واژينال
 10. – بيماري كليه و احكام روزه داري
 11. – روزه گرفتن با وجود منع پزشك چه حكمي دارد
 12. – از كجا متوجه شويم روزه براي ما ضرر دارد
 13. – آيا خانم باردار و شيرده بايد روزه بگيرد
 14. – خوردن قرص در حال روزه چه حكمي دارد
 15. – استفاده از اسپري آسم در روزه
 16. روزه پیرمرد و پیر زنی که ناتوان هستند
 17. روزه بیماری که بسیار تشنه می شود
 18. حكم ریختن قطره در چشم و گوش در حال روزه
 19. حکم شرعی روزه زن باردار
 20. حکم روزه زن شیرده
 21. روزه گرفتن با وجود ضرر یا احتمال آن
 22. روزه گرفتن و چشم ضعیف

* روزه در سفر”

 1. حکم روزه در سفر
 2. سفر قبل یا بعد از اذان ظهر در ماه رمضان
 3. آيا سفر براي فرار از روزه ماه رمضان اشكال دارد
 4. آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد
 5. كفاره باطل كردن روزه و سفر پس از آن
 6. انجام مفطر توسط مسافر در محل اقامت
 7. قصد اقامت و مسافت شرعی
 8. شرايط صحّت اعتكاف در سفر
 9. احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان
 10. نظر مراجع درباره نماز دانشجو در سفر
 11. احكام سفر شغلي

“* احكام زكات فطره (فطريه)”

 1. * – ويژه نامه احكام جامع زكات فطره
 2. -موارد مصرف زكات فطره
 3. – پرداخت زکات فطره به واجب النفقه
 4. – دادن فطريه به برادر
 5. -فطريه فرزند دانشجو
 6. دادن زكات فطره به فقیر غیر متدین
 7. زكات فطره و فرزند
 8. زكات فطره و سادات
 9. مستحق زكات فطره
 10. دادن فطريه به والدين
 11. پرداخت چند فطره به يك فقير
 12. دادن فطريه به بدهكار
 13. پرداخت فطريه به اقوام و فاميل فقير
 14. زكات فطره و نشر دين (امور فرهنگي)

“* مبطلات روزه”

 1. چه كارهايي روزه را باطل مي كند
 2. تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه
 3. خوردن قرص در حال روزه چه حكمي دارد
 4. كفاره باطل كردن روزه و سفر پس از آن
 5. رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه
 6. اگر به علت ندانستن حكم روزه را باطل كند
 7. حكم ملاعبه با همسر در حال روزه
 8. احكام جامع استمنا در حال روزه
 9. كفاره استمنا در روزه چيست
 10. روزه گرفتن با وجود منع پزشك چه حكمي دارد
 11. احكام آميزش جنسي در روزه
 12. اگر باطل شدن روزه اختياري نباشد
 13. كشيدن سيگار
 14. استفاده از مسواك و نخ دندان در روزه
 15. حكم ریختن قطره در چشم و گوش در حال روزه
 16. دروغ روزه را باطل مي كند؟!
 17. احكام روزه با غسل جنابت باطل
 18. احكام روزه و عادت ماهيانه بانوان
 19. فرو بردن سر در آب مبطل روزه است
 20. احكام جامع استمنا در حال روزه
 21. مبطلات روزه طبق نظر آيت الله خامنه اي
 22. حكم فرو بردن آب دهان و خلط گلو در روزه
 23. باقی ماندن زن بر حیض و نفاس تا اذان صبح
 24. آيا استفاده از عطر در روزه اشكال دارد
 25. حكم روزه با شستن و مضمضه كردن آب در دهان
 26. حكم باطل كردن روزه قضا
 27. شياف در روزه
 28. حكم روزه با شستن و مضمضه كردن آب در دهان
 29. آيا تزريق آمپول و سرم در روزه اشكال دارد
 30. استفاده از اسپري آسم در روزه
 31. تنفس بخار آب حمام و سونا در حال روزه
 32. آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود
 33. حكم شرعي چشیدن غذا در حال روزه

“كفاره روزه و فدیه”

 1. – کفاره روزه چیست
 2. – مبلغ فطریه و كفاره امسال براي هر نفر
 3. – كفاره آميزش و يا خوردن حرام در روزه
 4. – كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه
 5. – تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه
 6. – كفاره استمنا در روزه چيست
 7. فرق کفاره افطار عمدى با کفاره مريض
 8. – حكم تاخير در پرداخت كفاره روزه
 9. – كفاره باطل كردن روزه و سفر پس از آن
 10. – كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان
 11. – كفاره روزه بيمار چگونه است
 12. – اگر توانايي پرداخت كفاره روزه را ندارد
 13. – كفاره تاخير و فديه روزه چيست
 14. – اگر شكستن روزه جايز شود كفاره چگونه است
 15. – كفاره روزه پدر و مادر بعد از فوت
 16. – كفاره زن باردار
 17. – كفاره خانم شيرده
 18. – حكم كفاره باطل كردن روزه قضا
 19. کفاره‌ نذر روزه چقدر است
 20. به گفته كسي قبل يا بعد از اذان افطار كند
 21. باطل كردن روزه و حیض شدن پس از آن
 22. باطل كردن روزه و بیمار شدن پس از آن
 23. – كفاره جمع
 24. کفاره دروغ بستن به خدا و پیغمبرصلی الله و علیه و آله وسلم
 25. استمرار عذر روزه نگرفتن تا رمضان بعد

“جنابت، استمناء، آمیزش جنسی در روزه”

 1. احكام آميزش جنسي در روزه
 2. روزه و احكام بقاء بر جنابت
 3. كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه
 4. كفاره آميزش و يا خوردن حرام در روزه
 5. كفاره استمنا در روزه چيست
 6. احكام تشخيص مني در مردان و زنان (مهم)
 7. حكم استمناء بدون خروج منی
 8. تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه
 9. احكام جامع استمنا در حال روزه
 10. قضاي روزه و جنابت
 11. جنب بودن تا اذان صبح در قضای روزه
 12. شخص جنب در شب ماه رمضان تا اذان بخوابد
 13. نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان
 14. اگر در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند
 15. اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد
 16. جنب شدن در خواب روزه دار
 17. حكم ملاعبه با همسر در حال روزه
 18. وضو گرفتن بعد از غسل جنابت
 19. غسل جنابت در زمان حيض
 20. خروج مني مرد از واژن زنش پس از غسل جنابت
 21. نزديكي و نبود آب براي غسل جنابت

“روزه زن حائض

 1. احكام روزه و عادت ماهيانه بانوان (جديد)
 2. پاك شدن پيش از اذان صبح در ماه رمضان
 3. اگر خانمی هنگام روزه حيض شود
 4. آيا بقاى عمدى بر حيض روزه را باطل مي كند
 5. غسل حيض بعد از اذان صبح
 6. روزه خانمي كه تا نزديك اذان غسل نكرده
 7. اگر عمدا در ماه رمضان غسل حيض نكند
 8. پاك شدن بعد از اذان صبح در ماه رمضان
 9. فراموش كردن غسل حيض در ماه رمضان
 10. مصادف شدن غسل حيض با اذان صبح
 11. اگر غسل كند وقت براي سحري باقي نمي ماند
 12. چند سال بدون غسل حيض روزه گرفتن
 13. حيض شدن در ايام روزه نذري
 14. باطل كردن روزه و حیض شدن پس از آن

“قضا روزه”

 1. کفاره و حكم باطل كردن روزه قضا
 2. حكم گرفتن روزه مستحبي با داشتن روزه قضا
 3. زمان نیت روزه قضا و کفاره و نذر معین
 4. مواردی که فقط قضای روزه واجب است
 5. حکم شک یا فراموشی در تعداد روزه های قضا
 6. اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد
 7. اگر قضا روزه را تا رمضان سال بعدش نگیرد
 8. مواردی که قضا و کفاره روزه واجب است
 9. حكم گرفتن روزه مستحبي با داشتن روزه قضا
 10. كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع
 11. آیا روزه قضا در اعتکاف صحیح است
 12. قضاي روزه و جنابت
 13. جنب بودن تا اذان صبح در قضای روزه
 14. احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي
 15. قضا و کفاره روزه آيت الله سيستاني
 16. روزه کسی که مست بوده است
 17. روزه کسی که جنون و دیوانگی داشته است
 18. حکم نماز و روزه کسی که تازه مسلمان شده
 19. روزه قضای پدر و مادر بر عهده کیست
 20. حکم قضا روزه بیمار یا حائض فوت شده

آخرین نوشتارهای بخش روزه:

حکم روزه روز مبعث

حکم روزه روز مبعث حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم روزه ی روز مبعث پرسش : گرفتن روزه در روز مبعث چه حکمی دارد؟ پاسخ :…

حکم روزه زن شیرده

اگر گرفتن روزه باعث كمى شير مادر و ناراحتى بچه شود، يا براى خودش ضرر داشته باشد؛ روزه براى او واجب نيست و در صورت اول بايد براى هر…

احكام روزه احکام روزه احکام روزه قضا احکام روزه مسافر احکام روزه قضا خامنه ای احکام روزه مستحبی احکام روزه استیجاری احکام روزه نذری احکام روزه خامنه ای احکام روزه در سفر احکام روزه سکوت احکام ضروری روزه احکام ثانویه روزه داری احکام ثانویه روزه احکام روزه صانعی احکام روزه صافی گلپایگانی احکام روزه صافی احکام روزه صوتی احکام روزه اذان صبح احکام روزه مسافر صانعی احکام روزه دانشجو صانعی احکام روزه قضا صانعی احکام روزه درماه صفر احکام روزه سید صادق شیرازی احکام روزه قضا احکام روزه قضا خامنه ای احکام روزه قرضی احکام روزه قضای میت احکام روزه قضا مکارم شیرازی احکام روزه قضایی احکام روزه قضا میت احکام روزه فقه شافعی احکام روزه فرد جنب احکام روزه فلاح زاده احکام روزه فقه حنفی احکام روزه فاضل لنکرانی احکام روزه فرد استحاضه احکام روزه فاضل احکام فطریه روزه احکام فطر روزه احکام فطره روزه احکام روزه غذا احکام روزه غیر ماه رمضان احکام روزه غسل جنابت احکام روزه + غسل حیض احکام روزه غسل احکام روزه غبار غلیظ احکام غسل روزه دار احکام روزه و غسل حیض احکام روزه و غسل احکام نماز روزه غسل احکام روزه عاشورا احکام روزه عید فطر احکام عمومی روزه احکام عدالت روزه احكام روزه و عادت ماهانه احکام روزه نگرفتن عمدی احکام روزه خواری عمدی احکام روزه در عادت ماهانه احکام روزه خوردن عمدی احکام روزه هنگام عادت ماهیانه احکام روزه خامنه ای احکام روزه خواری احکام روزه خلط احکام روزه خوردن عمدی احکام روزه خانمها احکام روزه خون دماغ احکام روزه خوار احکام روزه خواری در ملا عام احکام روزه خمینی احکام روزه خون دادن احکام روزه های قضا احکام روزه هنگام جنابت احکام روزه های مستحبی احکام روزه همه مراجع احکام روزه های حرام احکام روزه هنگام سفر احکام روزه هنگام مسافرت احکام روزه هنگام عادت ماهیانه احکام روزه همسر احکام روزه نوری همدانی احکام روزه حیض احکام روزه حد ترخص احکام روزه حایض احکام روزه حنفی احکام روزه حضرت آقا احکام روزه حرام احکام حیض روزه دار احکام روزه در حالت جنابت احکام روزه زن حامله احکام روزه در حالت استحاضه احکام روزه چیست احکام نوزاد چهل روزه احکام روزه جنابت احکام روزه جنب شدن احکام روزه جنب احکام روزه جوادی آملی احکام روزه جدید احکام روزه جوانان احکام جنابت روزه دار احکام جنب روزه دار احکام جامع روزه احکام جدید روزه مسافر احکام روزه شخص مسافر احکام روزه شخص جنب احکام روزه شستن دهان احکام روزه شاغلین احکام روزه شیرده احکام روزه شافعی احکام روزه شکستن احکام روزه شیرازی احکام روزه شغل احکام روزه شیاف احکام روزه سکوت احکام روزه سیستانی احکام روزه سفر احکام روزه سرباز احکام روزه سفر کاری احکام روزه سنی احکام روزه سیگار احکام روزه سحری احکام روزه سید صادق شیرازی احکام روزه سقط جنین احکام روزه ی قضا احکام روزه ی مسافر احکام روزه ی سکوت احکام روزه ی مسافر مکارم شیرازی احکام روزه ی دانشجو احکام روزه یوم الشک احکام روزه یهود احکام روزه ی نفلی احکام روزه در یهود احکام روزه در یهودیت احکام روزه بیمار احکام روزه بانوان احکام روزه برای زن باردار احکام روزه برای ورزشکاران احکام روزه برای زنان شیرده احکام روزه بهایی احکام روزه برای مادران شیرده احکام روزه برای مسافر احکام روزه برای دانشجویان احکام روزه باقی ماندن بر جنابت احکام روزه استیجاری احکام روزه اهل سنت احکام روزه استیجاری خامنه ای احکام روزه اهل حق احکام روزه اعتکاف احکام روزه استحاضه قلیله احکام روزه استیجاری سیستانی احکام روزه استحاضه خامنه ای احکام روزه اذان صبح احکام روزه از دیدگاه اهل سنت احکام روزه تبیان احکام روزه تصویری احکام روزه تزریق احکام روزه تاسوعا احکام روزه توضیح المسایل احکام روزه اهل تسنن احکام روزه حد ترخص احکام روزه در تابستان احکام روزه در تاسوعا احکام روزه مستحبی تعارف احکام روزه لکه بینی احکام روزه لنکرانی احکام روزه مسافر لنکرانی احکام روزه فاضل لنکرانی احکام روزه خون لثه احکام روزه مسافر+فاضل لنکرانی احکام روزه از نظر فاضل لنکرانی احکام روزه نذری احکام روزه نذر احکام روزه نذری در سفر احکام روزه نیابتی احکام روزه نگرفتن احکام روزه نفلی احکام روزه نوری همدانی احکام روزه نوجوانان احکام روزه نماز احکام روزه نگرفته احکام روزه مسافر احکام روزه مستحبی احکام روزه مکارم احکام روزه مسافر مکارم شیرازی احکام روزه محقق کابلی احکام روزه مکارم شیرازی احکام روزه مسافر اهل سنت احکام روزه مستحبی مکارم احکام روزه مستحب احکام روزه میت احکام روزه کفاره احکام روزه کله گنجشکی احکام روزه کثیرالسفر احکام روزه کارمندان احکام روزه کارگر احکام روزه کفاره جمع احکام روزه کودکان احکام روزه کارمند احکام کامل روزه احکام کفاره روزه زنان احکام روزه گرفتن احکام روزه گرفتن در سفر احکام روزه گرفتن برای میت احکام روزه گرفتن مسافر احکام روزه گرفتن در ماه محرم احکام روزه گرفتن در ماه رمضان احکام روزه گرفتن در روز عاشورا احکام روزه گرفتن در بارداری احکام روزه گرفتن در ماه رجب احکام روزه گرفتن در قطب احکام روزه مسافر بعد از ظهر احکام روزه مسافر قبل از ظهر احکام روزه مسافرت قبل از ظهر احکام روزه مسافرت بعد از ظهر احکام روزه زن یائسه احکام روزه زن باردار احکام روزه زن حائض احکام روزه زن شیرده احکام روزه زن باردار و شیرده احکام روزه زن مستحاضه احکام روزه زنان احکام روزه زن و شوهر احکام روزه زن حامله احکام روزه زناشویی احکام روزه رهبری احکام روزه راننده احکام روزه رساله خامنه ای احکام روزه رساله امام خمینی احکام روزه رهبر احکام روزه رمضان احکام روزه رساله مکارم شیرازی احکام روزه روز عاشورا احکام روزه رساله سیستانی احکام روزه روحانی احکام روزه در سفر احکام روزه داری احکام روزه در غیر ماه رمضان احکام روزه در استحاضه احکام روزه در استحاضه قلیله احکام روزه در فقه حنفی احکام روزه در اهل سنت احکام روزه در دیانت بهایی احکام روزه در بهائیت احکام روزه در دیانت بهائی احکام روزه پرسش وپاسخ احکام روزه پورتال انهار احکام روزه پزشکی احکام روزه پرکردن دندان احکام روزه زن پریود احکام روزه و پریود احکام روزه برای پسران احکام روزه ویکی پدیا احکام روزه قضای پدر احکام روزه قضا پدر احکام روزه و نماز مسافر احکام روزه واجب احکام روزه و مسافرت احکام روزه و نماز احکام روزه و استحاضه احکام روزه و جنابت احکام روزه و حیض احکام روزه و غسل جنابت احكام روزه و عادت ماهانه احکام روزه و دندانپزشکی

پیشنهاد ما برای مطالعه شما