وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان

4

كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان

فهرست این نوشتار:

 اگر انسان روزه ماه رمضان را عمداً نگیرد:

الف. باید از روزه خواری خویش جدّاً به درگاه الهی توبه نماید.

ب. واجب است قضای آن را به جا آورد.

ج. با شرایطی که در فصل کفّاره روزه ذکر می‌شود، کفّاره عمد ماه مبارک رمضان بر عهده او ثابت می‌‌شود و واجب است برای هر روز روزه خواری دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد كند.  [اینجا کلیک کنید].

د. چنانچه تا ماه رمضان آینده قضای آن روزه را به جا نیاورد، برای هر روز یک مُدّ طعام نیز كفّاره بدهد.[اینجا کلیک کنید].

رساله توضيح المسائل

 [اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد]

مسأله 1710 اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد (1)، باید قضای آن را به جا آورد و برای هر روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد کند (2) و چنانچه تا رمضان آینده قضای آن روزه را به جا نیاورد برای هر روز نیز دادن یک مد طعام لازم است (3).

(1) (زنجانی:) بدون عذر نگیرد.. این مسأله در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(2) (زنجانی:) به تفصیلی که در مسأله [1660] گذشت..

(3) (گلپایگانی، صافی:) برای هر روز، دادن یک مد بنا بر احتیاط، لازم می شود.

(خوئی، تبریزی:) ((سیستانی:) بنا بر احتیاط لازم) برای هر روز یک مد طعام نیز کفاره بدهد.

(زنجانی:) بنا بر احتیاط برای هر روز یک مد دیگر طعام به فقیر بدهد.

(بهجت:) مسأله کسی که روزه ماه مبارک رمضان بر او واجب است، اگر به عمد یا شبه عمد، روزه خود را باطل کند، باید علاوه بر قضای آن، کفاره بدهد مگر در مواردی که بعداً گفته خواهد شد.

[اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد]

مسأله 1711 اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد و در روز کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد (1)، مثلًا چند مرتبه جماع کند یک کفاره کافی است.

این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم، فاضل و بهجت نیست

(1) (اراکی:) یک کفاره کافی است ولی اگر چند مرتبه جماع کند باید برای هر مرتبه یک کفاره بدهد. 

(خوئی:) مسأله اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد و در روز مکرّر جماع یا استمناء کند کفاره هم مکرر می شود ولی اگر چند مرتبه کار دیگری که روزه را باطل می کند انجام دهد، مثلًا چند مرتبه غذا بخورد یک کفاره کافی است.

 (گلپایگانی، صافی، نوری:) اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد و در روز مکرّر جماع کند

(گلپایگانی، صافی: بنا بر احتیاط واجب) کفاره هم مکرّر می شود.. (سیستانی:) کفاره مکرّر نمی شود.. (سیستانی:) و هم چنین اگر.. (زنجانی:) یا هم غذا خورده و هم با مایع روان اماله کند..

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.


مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

روزه نگرفتن در ماه رمضان

340. فردى که به مدت صد و بيست روز روزه نگرفته، چه وظيفه‌‏اى دارد؟ آيا بايد براى هر روز شصت روز روزه بگيرد؟ و آيا کفّاره بر او واجب است؟
ج) قضاى آن‌چه از ماه رمضان از او فوت شده، بر او واجب است، و اگر افطار عمدى و بدون عذر شرعى بوده، علاوه بر قضا، کفّاره هر روز هم واجب است که عبارت است از شصت روز روزه يا اطعام شصت فقير و يا دادن شصت مد طعام به شصت مسکين که سهم هر کدام يک مدّ است.

322. کفاره‌ى روزه‌ ى ماه رمضان ، در شرع اسلام، يکى‌ از اين سه چيز است: آزاد کردن يک برده، دو ماه روزه گرفتن، شصت فقير را غذا دادن. و چون در اين دوران ظاهراً برده‌اى وجود ندارد که بتوان آزاد کرد، مکلّف بايد يکى از آن دو کار ديگر را انجام دهد.

ناتوانى از اداى كفّاره 
354. شخصى به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعلاً توبه نموده و به سوى خدا بازگشته و تصميم بر جبران آن‌ها گرفته است، ولى توانايى قضاى همه روزه‌هاى فوت شده را ندارد و مالى هم ندارد که با آن کفّاره‌هايش را بپردازد، آيا صحيح است که فقط به استغفار اکتفا کند؟
ج) قضاى روزه‌هاى فوت شده در هيچ صورتى ساقط نمى‌‏شود، و نسبت به کفّاره افطاره عمدى روزه ماه رمضان، چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و يا اطعام شصت مسکين براى هر روز نداشته باشد، بايد به هر تعداد فقير که قادر است غذا بدهد و احتياط آن است که استغفار نيز بکند و اگر به هيچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نيست فقط کافى است که استغفار کند يعنى با دل و زبان خود بگويد: «استغفرالله (از خداوند بخشايش مى‌‏طلبم)».

355. اگر کسى به علت ضعف و بيمارى نتواند به ازاى هر روز روزه‌اى که باطل کرده 60 روز روزه قضاى آن را به‌جا آورد و به‌طور مستقل هم درآمدى نداشته باشد که کفاره آن را بپردازد، وظيفه او چيست؟
ج) قضاى روزه واجب است و نسبت به کفّاره‌ى افطار عمدى حكم آن در پاسخ مسأله 354 گذشت.

توانايى بر اداى كفاره بعد از استغفار به‌جاى آن
356. من به علّت عدم قدرت مالى و بدنى نتوانستم براى انجام کفّاره‌هايى که بر من واجب شده بود روزه بگيرم و يا به مساکين اطعام نمايم و در نتيجه، استغفار نمودم لکن به لطف الهى اکنون توان روزه گرفتن يا اطعام نمودن دارم، وظيفه‌‏ام چيست؟
ج) در فرض مرقوم، انجام کفّاره لازم نيست گر چه احتياط مستحبّ آن است که انجام داده شود. استفتائات رهبري .


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۲۰۳۵. اگر انسان روزه ماه رمضان را عمداً نگیرد:

الف. باید از روزه خواری خویش جدّاً به درگاه الهی توبه نماید.

ب. واجب است قضای آن را به جا آورد.

ج. با شرایطی که در فصل کفّاره روزه ذکر می‌شود، کفّاره عمد ماه مبارک رمضان بر عهده او ثابت می‌‌شود و واجب است برای هر روز روزه خواری دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد كند.

د. چنانچه تا ماه رمضان آینده قضای آن روزه را به جا نیاورد، بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک مُدّ طعام نیز كفّاره بدهد. رساله توضيح المسائل جامع آيت الله سيستاني .

پرسش: کسانی که از روی نادانی و جهل در ابتدای تکلیف روزه ماه رمضان را ترک کرده اند چه حکمی دارند قضا یا کفاره؟

پاسخ: قضا واجب است و اگر علم به مسأله داشته کفاره واجب است و بنابر احتیاط واجب کفاره ثابت می شود حتی اگر جاهل مقصر مردد باشد.
 
۱۶پرسش: در اوایل سن تکلیف ۶ روز ماه رمضان را به حرام شکستم ولی با توجه به این موضوع که بعدا کفاره آن را می دهم روزه مستحبی زیادی گرفتم حکم چیست ؟
آیا باز هم میتوانم بگیرم ؟
مبلغ ریالی آن چقدر می شود و چگونه قابل پرداخت است ؟

پاسخ:
اگر کسى روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقى ماندن بر جنابت باطل کند ، در صورتى که بداند آن کار روزه را باطل مى کند، علاوه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب مى ‏شود. و همچنین (بنا بر احتیاط واجب) قضا و کفاره لازم است بر کسى که جاهل به حکم بوده ولی در جهل خود معذور نبوده ، و احتمال مى داده که این کار مبطل روزه باشد.
و اما کسى که مساله را نمى دانسته و در جهل خود معذور بوده یا مطمئن بوده که این کار روزه را باطل نمى کند کفاره بر او نیست و فقط قضا کافی است. و اگر استمناء کند یا باقی بر جنابت بماند ، در حالى که جاهل باشد به اینکه چنین کاری روزه را باطل مى ‏کند چنانچه در جهل خود معذور باشد ، روزه اش صحیح است. ولى اگر مى دانسته این کار مبطل روزه است ولی نمى دانست کفاره دارد در این صورت باید قضا کند و کفاره هم بدهد.
و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است به شصت فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد (۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان یا ماکارونی و مانند آنها) . و اگر قضای آن را یک سال تأخیر بیاندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر یک روزعلاوه بر قضا یک مد طعام (کفاره تأخیر) به فقیر بدهد و اگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمى شود.
و دادن قیمت در کفارات مجزی نیست ، بله می توانید مبلغ را به شخص دیگری بدهید و او را وکیل کنید تا با آن غذا بخرد ( ۷۵۰ گرم نان یا آرد یا ماکارونی یا مانند آن ) وآن را تملیک فقیر کند ، همچنانکه می توانید قیمت را به مستحق داده و او را وکیل کنید تا با آن – به وکالت از شما – غذا بخرد وبرای خود قبول کند ، ولی ذمه شما مشغول می ماند تا اینکه وکیل یا مستحق این فعل را به وکالت از شما انجام دهد، پس باید یقین به آن پیدا کرد .
پرسش: در اوایل سن تکلیف ۶ روز ماه رمضان را به حرام شکستم ولی با توجه به این موضوع که بعدا کفاره آن را می دهم روزه مستحبی زیادی گرفتم حکم چیست ؟
آیا باز هم می توانم بگیرم ؟
مبلغ ریالی آن چقدر می شود و چگونه قابل پرداخت است ؟
پاسخ: توبه و استغفار کنید و اگر کسى روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء باطل کند ، در صورتى که بداند آن کار روزه را باطل مى کند، علاوه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب مى ‏شود. و همچنین (بنا بر احتیاط واجب) کسى که جاهل به حکم بوده ولی در جهل خود معذور نبوده و احتمال مى داده که این کار مبطل روزه باشد ، کفاره بر او لازم می گردد. و اما کسى که مساله را نمى دانسته و در جهل خود معذور بوده یا مطمئن بوده که این کار روزه را باطل نمى کند کفاره بر او نیست و فقط قضا کافی است. و اگر استمناء کند یا باقی بر جنابت بماند ، در حالى که جاهل باشد به اینکه چنین کاری روزه را باطل مى ‏کند چنانچه در جهل خود معذور باشد ، روزه اش صحیح است. ولى اگر مى دانسته این کار مبطل روزه است ولی نمى دانست کفاره دارد در این صورت باید قضا کند و کفاره هم بدهد.
و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است به شصت فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد (۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان یا ماکارونی و مانند آنها) . و اگر قضای آن را یک سال تأخیر بیاندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر یک روزعلاوه بر قضا یک مد طعام (کفاره تأخیر) به فقیر بدهد و اگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمى شود.
و اگر توان قضا نداشته باشد در وصیت نامه خود قید کند که بعد از او حتما آن را قضا کنند.
و کسی که روزه قضای واجب به گردنش هست نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. استفتائات آيت الله سيستاني .

طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

س36. دختري‌ در سن‌ 9 سالگي‌ از روي‌ ناداني‌ روزه‌ خود را در ماه‌ رمضان‌ افطار مي‌نمايد آيا كفاره‌ تعلق‌ مي‌گيرد؟

ج‌ ـ در فرض‌ سؤال‌ چنانچه‌ 9 سال‌ قمري‌ را تمام‌ كرده‌ و توانايي‌ روزه‌ گرفتن‌ را دارد و با اينكه‌ مي‌داند روزه‌ خوردن‌ براي‌ او حرام‌ شده‌ است‌، روزه‌ را مي‌خورد كفاره‌ دارد هرچند نداند كه‌ روزه‌ خوردن‌ علاوه‌ بر حرمت‌ كفاره‌ هم‌ دارد. واللّه‌ العالم‌.
 
س39. نمي‌دانم‌ چند ساله‌ بودم‌ شك‌ دارم‌ حدود 14 الي‌ 15 سالگي‌ نماز نخوانده‌ام‌ عمداً و روزه‌ خواري‌ هم‌ كرده‌ام‌ بفرمائيد چه‌ حكمي‌ دارد وظيفه‌ من‌ در قبال‌ اين‌ اعمال‌ انجام‌ نشده‌ چيست‌؟
ج‌ ـ هر مقدار از نماز و روزه‌ خود را كه‌ يقين‌ داريد در حال‌ بلوغ‌ ترك‌ كرده‌ايد بايد قضا نمائيد و براي‌ تأخير قضاي‌ روزه‌ كفاره‌ غير عمد بايد بدهيد و چنانچه‌ افطار روزه‌ بدون‌ عذر و عمدي‌ بوده‌ بايد براي‌ هر روز كفاره‌ عمد هم‌ بدهيد.
س44. اين‌ حقير در سنوات‌ ماضيه‌ سه‌ سال‌ در ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ در فصل‌ تابستان‌ و در گرماي‌ طاقت‌ فرسا و در شرايطي‌ كه‌ گرفتن‌ روزه‌ دشوار بود مشغول‌ درو، جمع‌آوري‌ زراعت‌ و محصول ‌بودم‌، لذا به‌ اكراه‌ بدون‌ ميل‌ و رغبت‌ از فضايل‌ ماه‌ مبارك‌ محروم‌ ماندم‌ و روزه‌ را افطار كردم‌ كه‌ درماههاي‌ بعد قضاي‌ آن‌ را نمودم‌ آيا بري‌ الذمّه‌ شده‌ام‌ يا نه‌؟

ج‌ ـ در مورد سؤال‌ جمع‌ آوري‌ محصول‌ مجوّز افطار روزه‌ رمضان‌ نيست‌، براي‌ هر روزه‌اي‌ كه‌ افطار كرده‌ايد علاوه‌ بر قضاي‌ آن‌ روزه‌، كفّاره‌ عمد به شرحي‌ كه‌ در توضيح‌ المسائل‌ مذكور است‌ بايد ادا نمائيد. استفتائات آيت الله صافي گلپايگاني .


مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي
مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

– افطار عمدی روزه [مواردى که قضا و کفاره واجب است]

اگر کسی عمداً روزه را باطل کرده باشد باید هم روزه بگیرد هم کفاره جمع بپردازد یا فقط دادن کفاره جمع کفایت می کند؟
علاوه بر قضای روزه کفاره افطار عمدی دارد و کفاره جمع ندارد.

– شک در تعداد افطار عمدی روزه [مواردى که قضا و کفاره واجب است]

شخصى چند روز از ماه رمضان را عمداً افطار کرده است امّا تعداد دقیق آن را نمى داند وظیفه او چیست؟
به مقدارى که یقین دارد، روزه هایى را که خورده باید هم قضا کند و هم براى هر روز کفّاره بدهد و چنانچه بار او سنگین شود و نتواند، مطابق آنچه در مسأله 1402 توضیح المسائل گفته ایم عمل کند. استفتائات آيت الله مكارم شيرازي .


كليد: كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان  کفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان  کفاره نگرفتن روزه ماه رمضان کفاره نگرفتن روزه ماه رمضان کفاره روزه خوری در ماه رمضان راه جبران روزه نگرفتن عمدی کفاره خوردن عمدی یک روز روزه ماه رمضان كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

4 نظرات
 1. m می گوید

  باسلام. یعنی به اندازه هر روز که از عمد روزه نگرفتیم باید به ۶۰ فقیر طعام بدیم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله.
   یا ۶۰ روز روزه بگیرید و توبه هم باید کرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. hasan می گوید

    سلام اگر کفاره همان ۶۰ روز را بدهیم تکلیف چیست؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد ، باید قضای آن را به جا آورد و برای هر روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام بدهد.
     اگر ۶۰ فقیر را همراه با قضا انجام بدهد کافی است.
     البته اگر با حرام روزه خود را شکسته باشد مثلا استمنا کرده باشد، مطابق نظر برخی مراجع باید کفاره جمع بدهد.
     کفاره جمع را در سایت سرچ کنید.
     وفقکم الله لکل الخیر