وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه

انسان روزه دارى که در يک روز بيش از يکبار کارى که روزه را باطل مى‌‏کند انجام دهد وظيفه‌‏اش چيست؟

6

تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه

فهرست این نوشتار:

با تكرار مبطل روزه فقط يك كفاره واجب مي شود [کفاره روزه را از اینجا کلیک کنید ]. نكته مهم اينجاست كه اگر روزه دار در طول یک روز روزه چندین بار رابطه جنسي داشته باشد و يا چند بار خود ارضايي (استمناء) کند، طبق نظر برخي از مراجع بايد كفاره را تكرار نمايد.

ضمنا روزه دار اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند مثل اینکه آمیزش جنسی حرام (زنا، آمیزش در با همسر در زمان حیض و …) یا استمناء باشد کفاره جمع (طبق نظر مشهور) باید بدهد. کفاره جمع را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. حال در  ادامه نظر مراجع را به صورت تفصیلی بخوانید.

رساله توضيح المسائل

[ اگر روزه دار در روز چند مرتبه جماع (آمیزش جنسی- نزدیکی) کند]

مسأله 1667 اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند، یک کفاره بر او واجب است (1). ولی اگر جماع او حرام باشد یک کفاره جمع واجب می شود (2). 

 این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (اراکی:) برای هر کدام یک کفاره بر او واجب است و اگر جماع او حرام باشد برای هر مرتبه یک کفاره جمع واجب می شود.

(گلپایگانی، صافی:) بنا بر احتیاط برای هر دفعه یک کفاره بر او واجب است، ولی اگر جماع او حرام باشد، برای هر دفعه یک کفاره جمع واجب می شود.

(خوئی، زنجانی:) برای هر دفعه یک کفاره بر او واجب است. (زنجانی: و اگر جماع او حرام باشد برای هر دفعه یک کفاره جمع واجب می شود) و ظاهر این است که استمنا نیز حکم جماع را دارد.

(فاضل:) بنا بر احتیاط واجب به همان اندازه کفاره بر او واجب است، و نیز اگر جماع او حرام باشد بنا بر احتیاط واجب به همان اندازه کفاره جمع واجب می شود.

(نوری:) بنا بر احتیاط واجب برای هر دفعه یک کفاره بر او واجب است و اگر جماع حرام باشد مثل نزدیکی با زن خود در حال حیض یا زنا و تعدد پیدا کند برای هر دفعه یک کفاره جمع واجب می شود.

(تبریزی:) بنا بر احتیاط، کفّاره جمع بر او واجب است و استمناء نیز حکم جماع را دارد.

(2) (مکارم:) و هم چنین اگر در یک روز چند مرتبه کارهای دیگری که روزه را باطل می کند، انجام دهد.

(سیستانی:) مسأله اگر در یک روز ماه رمضان، چند مرتبه بخورد یا بیاشامد یا جماع یا استمناء کند، برای همه آنها یک کفّاره کافی است.

[ اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه غیر جماع]

مسأله 1668 اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه غیر جماع (1) کار دیگری که روزه را باطل می کند انجام دهد، برای همه آنها یک کفاره کافی است (2).

(1) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) و استمناء.. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(2) (فاضل:) بنا بر احتیاط مستحب باید به همان اندازه که افطار کرده کفاره بدهد هر چند یک کفاره کافی است. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1667.

[ اگر روزه دار جماع حرام کند]

مسأله 1669 اگر روزه دار جماع حرام کند و بعد با حلال خود جماع نماید یک کفاره جمع کافی است (1).

این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست

(1) (اراکی:) هم کفّاره جمع واجب می شود و هم باید یک بنده آزاد کند و یا دو ماه روزه بگیرد و یا شصت فقیر را سیر کند.

(نوری:) یک کفاره جمع و یک کفاره غیر جمع که یکی از سه چیز است را باید به جا بیاورد.

(فاضل:) بنا بر احتیاط واجب برای هر کدام کفاره مستقل واجب است.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر روزه دار غیر از جماع کار دیگری که روزه را باطل می کند انجام دهد و بعد با حلال خود جماع نماید بنا بر احتیاط برای هر کدام یک کفاره واجب می شود.

(خوئی، تبریزی، زنجانی، سیستانی:) و استمناء..

(زنجانی:) و بعد جماع یا استمناء نماید برای هر کدام کفّاره واجب می شود.

(خوئی:) برای هر کدام یک کفاره واجب می شود.

(سیستانی:) برای هر دو یک کفاره کافی است.

(تبریزی:) برای هر دو یک کفّاره واجب می شود.

[اگر روزه دار کاری که حلال است و روزه را باطل می کند، انجام دهد]

مسأله 1670 اگر روزه دار کاری که حلال است و روزه را باطل می کند، انجام دهد مثلًا آب بیاشامد و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می کند (1) انجام دهد (2)، مثلًا غذای حرامی بخورد، یک کفاره کافی است (3).

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (فاضل:) به جز جماع که حکم آن گذشت..

(2) (مکارم:) احتیاط واجب آن است برای هر کدام یک کفاره بدهد.

(3) (نوری:) دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیر را سیر کند کافی است.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر روزه دار غیر از جماع کار دیگری که حلال است و روزه را باطل می کند انجام دهد مثلًا آب بیاشامد، و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می کند غیر از جماع انجام دهد، مثلًا غذای حرامی بخورد یک کفاره کافی است.

(خوئی، زنجانی، تبریزی:) و استمناء..

(تبریزی:) کار دیگری که روزه را باطل می کند..

(خوئی، زنجانی:) و استمناء..

[عبارت «غیر از جماع» در رساله آیت اللّه تبریزی نیست] (زنجانی:) کفاره افطار به حلال کافی است.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

تكرار مبطلات روزه
344. انسان روزه دارى که در يک روز بيش از يکبار کارى که روزه را باطل مى‌‏کند انجام دهد وظيفه‌‏اش چيست؟
ج) فقط يک کفّاره بر او واجب مى‌‏شود، بلى اگر اين کار آميزش جنسى يا استمنا باشد احتياط واجب آن است که به عدد دفعات آميزش جنسى يا استمنا کفاره بدهد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای

تبصره: 

در اين مسئله چون احتياط واجب هست، مقلدين آيت الله خامنه اي مي توانند به مرجع فالاعلم رجوع كنند. [برای معنی «اعلم فالاعلم» اینجا کلیک کنید.]


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۲۰۶۲. اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان مفطراتی که باعث کفّاره می‌شود را بیش از یک بار انجام دهد، چه این که یکی از آن‌ها را چند بار تکرار کند، یعنی چند مرتبه بخورد یا بیاشامد یا چندمرتبه جماع یا چند مرتبه استمناء نماید و چه این که چند مفطرِ مختلف را انجام دهد، مثلاً آب خورد وبعد جماع یا استمناء نماید، یک کفّاره برای همه آن‌ها کافی است. همین‌طور اگر فرد، روزه واجب ماه رمضان را عمداً نگیرد و نیّت روزه نداشته باشد و در روز چند بار مفطر انجام دهد – هرچند جماع یا استمناء باشد – باز هم پرداخت یک کفّاره کافی است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سيستاني .


مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي
مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حکم روزه داری که در یک روز چند بار جماع کرده (1407)

مسأله 1407ـ اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند یک کفاره بر او واجب است و در صورتى که جماع او حرام باشد یک کفاره جمع و همچنین اگر در یک روز چند مرتبه کارهاى دیگرى که روزه را باطل مى کند انجام دهد .

مسأله 1408ـ اگر روزه دار روزه خود را به چیز حلالى باطل کند، بعد کار حرامى که روزه را باطل مى کند انجام دهد احتیاط واجب آن است براى هر کدام یک کفّاره بدهد.

رساله توضيح المسائل آيت الله مكارم شيرازي .

حکم کفاره ی روزه در صورت تکرار جماع در يک روز [ احکام کفاره روزه]

پرسش : چنانچه فرد روزه دار در یک روز چند بار جماع نماید، کفاره ی آن چیست؟

پاسخ : اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند یک کفّاره بر او واجب است و در صورتى که جماع او حرام باشد بنابر احتیاط واجب یک کفّاره جمع واجب می باشد.

حکم کفاره در صورت افطار به حلال و همچنین ارتکاب حرامِ مبطل روزه [ احکام کفاره روزه]

پرسش : اگر فرد روزه دار روزه ی خود را به خوردن باطل نماید و بعد استمناء نماید، کفاره ی آن چیست؟

پاسخ : اگر روزه دار روزه خود را به چیز حلالى باطل کند، بعد کار حرامى ‏که روزه را باطل مى ‏کند انجام دهد احتیاط واجب آن است که یک کفاره ی عمد و یک کفاره ی جمع بدهد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .


طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

مسأله ۱۶۷۶. اگر روزه‎دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع كند، بنابر احتياط براي هر دفعه، يك كفاره بر او واجب است، ولي اگر جماع او حرام باشد، براي هر دفعه يك كفاره جمع واجب مي‎شود.

مسأله ۱۶۷۷. اگر روزه‎دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه غير جماع كار ديگري كه روزه را باطل مي‎كند انجام دهد، براي همه آن‌ها يك كفاره كافي است.

مسأله ۱۶۷۸. اگر روزه‎دار غير جماع كار ديگري كه روزه را باطل مي‎كند انجام دهد و بعد با حلال خود جماع نمايد، بنابر احتياط براي هر كدام يك كفاره واجب مي‎شود.

مسأله ۱۶۷۹. اگر روزه‎دار غير جماع كار ديگري كه حلال است و روزه را باطل مي‎كند انجام دهد، مثلاً آب بياشامد و بعد كار ديگري كه حرام است و روزه را باطل مي‎كند غير از جماع انجام دهد، مثلاً غذاي حرام بخورد، يك كفاره كافي است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی صافي گلپايگاني .

حتما بخوانيد

كليد: تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه آميزش جنسي٬ احكام٬احكام روزه٬ استمنا٬ تكرار جماع٬ خامنه اي٬ خود ارضايي٬ رابطه جنسي٬روزه٬ زناشوئی٬ سكس٬كفاره٬ مقاربت كفاره تكرار مبطلات روزه سكس در روزه تکرار جماع یا استمنا و کار حرام در حال روزه زناشوئی و جنسی تکرار موجب کفاره در روزه با تكرار نزديكي كفاره تكرار مي شود  اگر چند بار در ماه رمضان نزديكي كند داشته باشيم رابطه داشته باشيم

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

6 نظرات
 1. صبوری می گوید

  دو سوال: اول اینکه متن آبی رنگی که بعد از شماره مسئله نوشتید از کدام مرجع است.
  و دوم اینکه من در سایت امام خامنه ای خواندم: با استمنا در روزه، کفاره جمع واجب نمی شود👇
  اصلاح کنید.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم برادر عزیز
   دقت بفرمایید:
   متن آبی رنگ در انتهاء نوشتار نوشته شده از مرحوم امام خمینی هست.
   کفاره جمع برای استمنا به صورت مستقل منتشر شده است، اینجا بحث دیگری است، بحث این هست که اگر در روزه چند بار استمنا کند حکم چیست؟؟. اینجا مسئله دیگری است!. در سایت برای کفاره جمع استمنا سرچ بفرمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. کامران می گوید

  سلام مجدد،
  در جواب سوال قبلی بنده، فرمودید ۶۰روز روزه و اطعام ۶۰ فقیر،
  یعنی هم باید ۶۰ روز روزه گرفته بشه و هم ۶۰ فقیر اطعام بشن و یا این که هر کدام انجام بشه کافیه؟ (با همان فرض سوال قبلی که گفتم میخواهم به آیت ا… مکارم رجوع کنم)
  اگه جواب، انجام یکی از این دو عمل است نه هر دو تا، آیا میشه مثلا ۲۰ روز روزه گرفت و ۴۰ فقیر رو اطعام کرد (یعنی ترکیبی انجام بدم)؟
  ضمنا، از نظر آیت ا… خامنه ای حتما باید ۳۰ روز از ۶۰ روز روزه رو پشت سرهم گرفت و یا میشه به صورت پراکنده گرفته بشه؟
  لطفا اگه اینجا نیز میشه برای راحتی به آیت ا… مکارم عدول کرد، لطفا ذکر فرمائید.
  من منتظر جواب شما هستم، خدا خیرتون بده.
  ممنون از سایت خوبتون.

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر آیت الله مکارم کفاره جمع باید بدهد (بنابر احتیاط واجب) هم روزه و هم اطعام. می توانید به نظر آیت الله سیستانی عمل کنید و یکی از این دو کفاره را بدهید.
   نمی شود تلفیقی عمل کرد که ۲۰ روز روزه گرفت و بقیه اش را اطعام کرد!.
   ۳۱ روز اول روزه باید پشت سر هم باشد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. کامران می گوید

  با سلام،
  من مرجع تقلیدم آیت ا… خامنه ای هستند،
  من متوجه نشدم که اگر به فرض مثال دو بار عمل استمناء انجام شد، دو کفاره واجب میشه یا یکی؟
  اگر جواب دو کفاره هست، آیا هر کفاره ۶۰ روز هست، یعنی روی هم میشن ۱۲۰ روز (یا ۱۲۰ فقیر)؟
  با توجه به اینکه نظر آقا در این زمینه احتیاط واجب است، لطفا با اشاره نام مرجع فالاعلم دیگر، حکم قطعی رو بگید.
  با تشکر.

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر در دو روز مختلف انجام بدهد باید دو کفاره بدهد.
   اگر در روزه دو بار در یک روز این عمل قبیح را انجام بدهد، می تواند به مرجع فالاعلم به نظر ما آیت الله مکارم رجوع کند و یک کفاره بدهد. ۶۰روز روزه و اطعام ۶۰ فقیر.
   وفقکم الله لکل الخیر