وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد

سوال: آيا مسافرت عمدى در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن، جايز است؟

0

آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل

 [مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد]

مسأله 1715 مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد. ولی اگر برای فرار از روزه باشد مکروه است (1).

 این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

 (1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) و هم چنین است (خوئی، سیستانی: مطلق ِ) سفر (خوئی، تبریزی: قبل از روز بیست و چهارم) در ماه رمضان، مگر این که سفر برای حج یا عمره یا به جهت ضرورتی باشد.

(زنجانی:) و هم چنین است مطلق سفر قبل از پایان شب بیست و سوم ماه رمضان، مگر این که سفر برای حج یا عمره یا استقبال برادر مؤمن یا از بیم تلف مال و یا تلف جان برادر مؤمن یا به جهت ضرورت دیگر باشد.

[اگر غیر روزه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد]

مسأله 1716 اگر غیر روزه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد (1) بنا بر احتیاط واجب نباید در آن روز مسافرت کند. و اگر در سفر باشد باید قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد ولی اگر نذر کرده باشد روز معینی را روزه بگیرد می تواند در آن روز مسافرت نماید.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (گلپایگانی، نوری:) مثلًا نذر کرده باشد روز معینی را روزه بگیرد، (گلپایگانی: بنا بر احتیاط لازم نوری: بنا بر احتیاط واجب) تا ناچار نشود، نمی تواند در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد چنانچه ممکن است باید بنا بر احتیاط لازم قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد.

(اراکی:) نباید در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد در صورت امکان باید قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد.

(خوئی، تبریزی:) مثلًا نذر کرده باشد روز معیّنی را روزه بگیرد، بهتر آن است که تا ناچار نشود در آن روز مسافرت نکند. و اگر در سفر باشد چنانچه ممکن است قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد. ولی ظاهر آن است که سفر جایز است و قصد اقامه واجب نیست و در صورتی که روزه نگیرد لازم است روزه آن روز را قضا کند.

(فاضل:) مثل این که نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، می تواند در آن روز مسافرت نماید هم چنین است در تنگی وقت اگر قضاء ماه رمضان به عهده اش باشد.

(سیستانی:) چنانچه به اجاره یا مانند آن واجب شده باشد یا روز سوم از روزهای اعتکاف باشد نمی تواند در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد چنانچه ممکن است باید قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد ولی اگر روزه آن روز به نذر واجب شده باشد، ظاهر آن است که سفر در آن روز جایز است و قصد اقامت واجب نیست، هر چند بهتر آن است که تا ناچار نشود مسافرت نکند و اگر در سفر است قصد اقامت نماید ولی اگر به قسم یا عهد واجب شده باشد بنا بر احتیاط واجب مسافرت نرود و اگر در سفر بود قصد اقامت کند.

(مکارم:) (مثل این که نذر کرده نیمه شعبان را روزه بگیرد) بنا بر احتیاط واجب نباید در آن روز مسافرت کند، حتّی اگر در سفر است باید در جایی قصدِ توقف ِ ده روز کند و آن روز را روزه بگیرد.

(صافی:) مثلًا نذر کرده باشد روز معینی را روزه بگیرد، بنا بر احتیاط مستحب تا ناچار نشود، در آن روز مسافرت نکند و اگر در سفر باشد چنانچه ممکن است بنا بر احتیاط مستحب قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد.

(زنجانی:) مثلًا نذر کرده باشد روز معیّنی را روزه بگیرد، تا ناچار نشود، نمی تواند در آن روز مسافرت کند، و اگر در سفر باشد، چنانچه ممکن است باید به وطن برگردد یا قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

۱- مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مقام معظم رهبري

206. کسى که در ماه رمضان مسافرت مى‌‌کند در هر موردى که نماز را بايد شکسته بخواند نبايد روزه بگيرد. و در هر مورد که بايد نماز را چهار رکعتى (تمام) بخواند، مانند مسافرى که ده روز در يک محل قصد ماندن مى‌‌کند يا اينکه مسافرت شغل اوست، واجب است روزه را نيز به جا بياورد.

207. مسافرت در ماه رمضان هر چند براى فرار از روزه باشد جايز است. البته بهتر است به سفر نرود مگر اين‌که سفر براى کار نيکو يا لازمى‌ باشد.

208. آيا مسافرت عمدى در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن، جايز است؟
ج. مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، و در صورت مسافرت، ولو اين‌که براى فرار از روزه باشد، افطار بر او واجب است.

209. كسى كه در ماه رمضان مسافرت كرده، آيا علاوه بر قضا، بايد كفّاره هم بدهد؟
ج) خير، تنها قضاى روزه‌ها واجب است و كفّاره ندارد؛ ولى اگر قضاى روزه‌ها را تا ماه رمضان سال بعد به تأخير اندازد، به جهت تأخير، بايد براى هر روز يك مدّ طعام كفّاره بدهد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای


2- طبق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۱۶۸۳ ـ مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد. و مسافری که نمازش را تمام میخواند مثل کسی که شغلش مسافرت، یا سفر او سفر معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد.

مسأله ۱۶۸۴ ـ مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولی برای فرار از روزه مسافرت مکروه است. و همچنین است مطلق سفر در ماه رمضان مگر اینکه برای حج یا عمره یا به جهت ضرورتی باشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سيستاني.


3- طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

آيت الله مكارم شيرازي 1

حکم سفر در ماه رمضان

مسأله 1441ـ مسافرت در ماه رمضان حرام نیست، ولى اگر براى فرار از روزه باشد مکروه است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مكارم شيرازي .


4- طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

آيت الله صافي گلپايگاني

مسافرت در ماه رمضان

س. آيا انسان مى‌تواند در ماه مبارك رمضان براى فرار از روزه عمداً مسافرت كند؟
ج. اشكال ندارد، ولى مكروه است. والله العالم .

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی گلپايگاني.


آيت الله شبيري زنجانيآيت الله شبيري زنجاني

سوال
255 – آیا مسافرت کردن در ماه رمضان جایز است؟
پاسخ

سفرکردن اختیاری در ماه رمضان و سائر واجبات معینه در غیرصورت ضرورت بنابر احتیاط جائز نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی شبیری زنجانی.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام روزه                                             ويژه نامه احكام نماز مسافر

آيا خانم باردار و شيرده بايد روزه بگيرد                     احكام نماز دانشجويان در سفر

آيا تزريق آمپول و سرم در روزه اشكال دارد             احكام نماز دانشجويان در سفر

از كجا متوجه شويم روزه براي ما ضرر دارد              احكام سفر شغلي

احکام دندانپزشکى در روزه                                     نكات مسافت شرعي و قصد مسافت

روزه گرفتن با وجود منع پزشك چه حكمي دارد       نماز مسافر

خوردن قرص در حال روزه چه حكمي دارد               نماز قضاي مسافر

كليد: آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد سفر  روزه گرفتن روزه دار مسافرت برای فرار از روزه   احکام و مسائل شرعی – مسافرت و فرار از روزه ماه رمضان  مسافرت در ماه مبارک رمضان به قصد فرار از روزه چه حکمى دارد فرار از روزه مسافرت کرد مسافرت در ماه رمضان به منظور فرار از روزه   آيا مى شود در ماه رمضان، براى فرار از روزه مسافرت كرد روزه مسافر چگونه است آیا مى شود در ماه رمضان مسافرت کرد؟ حکم روزه چگونه است؟ روزه سفر روزه مسافر و احكام آن آيا اگر مسافرت كنم اشكال دارداحکام روزه (استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری) حکم مسافرت در ماه رمضان چیست مسافرت در ماه رمضان برای فرار از روزه گرفتن چه حکمی دارد مسافرت به قصد فرار از روزه ایا مسافرت در ماه رمضان اشکال  دارد مکارم آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.