وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد

سوال: با وجود اين‌كه روزه قضا دارم، آيا مى‌‌توانم روزه نذرى بگيرم؟ مثلاً نذر كنم كه اگر خداوند در روز عرفه نصيبم گرداند كه به زيارت حضرت زينب (سلام‌الله عليها) بروم، آن روز را روزه بگيرم. آيا چنين نذرى صحيح است؟ چون آن‌جا مسافرم و روزه قضا هم به گردنم هست.

0

آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل

[اگر نذر کند روزه بگیرد]

مسأله 1717 اگر نذر کند روزه بگیرد (1) و روز آن را معین نکند، نمی تواند آن را در سفر به جا آورد. ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد (2) باید آن را در سفر به جا آورد. و نیز اگر نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد، روزه بگیرد باید آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگیرد.

(1) (خوئی، سیستانی:) روزه مستحبی بگیرد..

(2) (مکارم:) یا نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد چه نباشد روزه بگیرد، احتیاط واجب آن است که آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگیرد.

(زنجانی:) مسأله مسافر نمی تواند روزه مستحبی بگیرد، مگر در مدینه طیبه (به تفصیلی که در مسأله بعد می آید) و اگر نذر کند روزه مستحبی بگیرد، نمی تواند آن را در سفر به جا آورد، مگر در نیت نذر تصریح کرده باشد که روزه را در سفر انجام دهد، یا چه مسافر باشد یا نباشد روزه بگیرد، و لازم نیست قبل از رفتن به مسافرت نذر کند بلکه می تواند بعد از سفر نذر کند که در همان سفر روزه بگیرد.

(بهجت:) مسأله مسافر نمی تواند در سفر روزه بگیرد، مگر این که روزه گرفتن در سفر را نذر کرده باشد، که در این صورت روزه گرفتن صحیح است، و بنا بر احتیاط واجب روزه مستحبی را در سفر به نیت رجاء باید گرفت، مگر در مدینه مشرفه که بنا بر روایت، مسافر می تواند برای برآورده شدن حاجت سه روز روزه بگیرد.

[مسافر می تواند برای خواستن حاجت]

مسأله 1718 مسافر می تواند برای خواستن حاجت، سه روز در مدینه طیبه روزه مستحبی بگیرد (1).

(1) (خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) و أحوط این است که آن سه روز روزهای چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه باشد.

(فاضل:) و احتیاط آن است که سه روز پشت سر هم و چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه باشد.

(مکارم:) (هر چند قصد ده روز نکند) ولی احتیاط آن است که روز چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه را اختیار کند.

(بهجت:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1717.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

نذر روزه در سفر

مقام معظم رهبري

 

نذر روزه در سفر   
اگر کسی نذر کند در روز معینی؛ مانند اول ماه رجب حتی در حال سفر روزه بگیرد، اگر آن روز در سفر باشد، باید آن روز را روزه بگیرد و واجب نیست قصد اقامت ده روز کند.

روزه مستحبى با نذر در سفر 
221. 1. اگر خورشيد طلوع كرده و كسى تصميم به روزه مستحبّى داشته باشد و بداند كه بعد از ساعتى قبل از ظهر به سفر مى‌‌رود، آيا مى‌‌تواند نذر روزه كرده و روزه بگيرد و مسافرت ضررى به روزه‌اش نزند؟
2. اگر در حال سفر و در روز تصميم به روزه مستحبّى بگيرد، آيا همين‌كه نذر روزه كند و بلافاصله روزه بگيرد كفايت مى‌‌كند و روزه‌اش صحيح است؟
3. آيا در روزه نذرى (للهِ عليّ كه امروز را روزه بگيرم) شرط است كه نذر قبل از فجر (اذان صبح) باشد، يا اينكه بعد از فجر و هر وقتى تا قبل از غروب هم مُجزى است؟
ج) در روزه‌ نذرى بنابر احتياط واجب بايد نذر در حضر (غير سفر) و قبل از طلوع فجر روزى باشد كه قصد روزه گرفتن داريد، بنابراين نذر در روز نسبت به روزه همان روز، و يا نذر روزه در حال سفر بنابر احتياط واجب صحيح نيست.

222. شخصى كه مُفطرى انجام نداده، در سفر مثلاً در ساعت ده نذر مى‌‌كند كه امروز را روزه مى‌‌گيرم، آيا نذر او صحيح است يا بايد نذر قبل از سفر و قبل از طلوع فجر باشد؟
ج) روزه مستحبى در سفر كه با نذر صحيح است، بنابر احتياط واجب مشروط است به اين كه نذر در حَضَر منعقد شده باشد.

نذر روزه در سفر در ماه رمضان 
223. كسى كه در ماه رمضان در سفر است، آيا مى‌‏تواند نذر كند روزه بگيرد؟
ج) خير، جايز نيست.

نذره روزه در سفر با داشتن روزه قضا
224. با وجود اين‌كه روزه قضا دارم، آيا مى‌‌توانم روزه نذرى بگيرم؟ مثلاً نذر كنم كه اگر خداوند در روز عرفه نصيبم گرداند كه به زيارت حضرت زينب (سلام‌الله عليها) بروم، آن روز را روزه بگيرم. آيا چنين نذرى صحيح است؟ چون آن‌جا مسافرم و روزه قضا هم به گردنم هست.
ج) اگر در حضر (قبل از سفر) نذر كنيد كه در روز معيّنى در سفر روزه بگيريد، نذر و روزه نذرى‌تان صحيح است، هرچند قضاى روزه واجب بر عهده‌تان باشد. 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای


۲- طبق نظر آيت الله سيستاني

آيت الله سيستاني

مسأله ۱۶۸۶ ـ اگر نذر کند روزه مستحبی بگیرد و روز آن را معین نکند، نمی‌تواند آن را در سفر بجا آورد، ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد، باید آن را در سفر بجا آورد. و نیز اگر نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد، روزه بگیرد، باید آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگیرد.

مسأله ۱۶۸۷ ـ مسافر می‌تواند برای خواستن حاجت سه روز در مدینه طیبه روزه مستحبی بگیرد، و احوط این است که آن سه روز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد.

مسأله ۱۶۸۸ ـ کسی که نمیداند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز مسأله را بفهمد، روزه‌اش باطل می‌شود و اگر تا مغرب نفهمد، روزه‌اش صحیح است.

مسأله ۱۶۸۹ ـ اگر فراموش کند که مسافر است، یا فراموش کند که روزه مسافر باطل میباشد و در سفر روزه بگیرد، روزه او ـ بنا بر احتیاط ـ باطل است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی سيستاني.


آيت الله صافي گلپايگاني

روزه نذري

س231: آيا كسى كه در سفر بسر مى برد مى تواند نذر كند كه مثلاً فرداى آن روز را در سفر روزه بگيرد؟
ج: نذر بصورت مذكور صحيح نيست.

س232: آيا مي توان در مدينه يك روز ، روزه نذر نمود؟
ج: اگر در حضور نذر كند كه يك روز در مدينه منوّره روزه بگيرد اشكال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی صافي گلپايگاني.


۳- طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

آيت الله مكارم شيرازي 1

حکم سفر در روزی که نذر کرده روزه بگیرد (2285)
هرگاه نذر کند روز معینى را روزه بگیرد، احتیاط واجب آن است که آن روز سفر نکند تا بتواند روزه خود را به جا آورد و چنانچه در آن روز مسافرت کند قضاى آن روز بر او واجب است و احتیاط واجب آن است که کفاره نیز بدهد.
حکم روزه گرفتن در سفر (1443)
اگر نذر روزه کند ولى روز آن رامعین نسازد نمى تواند آن را در سفر به جا آورد، حتی اگر نذر کند در سفر روزه بگیرد یا فلان روز را روزه بگیرد خواه در سفر باشد یا در حضر این نذر هم صحیح نیست.
سه روز روزه حاجت در مدینه (1444)
مسأله 1444ـ مسافر مى تواند براى گرفتن حاجت، سه روز در مدینه روزه مستحبى بگیرد (هر چند قصد ده روز نکند) ولى احتیاط آن است که روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را اختیار کند.
روزه مسافرى که جاهل به بطلان روزه در سفر است (1445)
مسأله 1445ـ کسى که اصلاً نمى داند روزه مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگیرد روزه اش صحیح است، ولى اگر در بین روز مسأله را بفهمد روزه اش باطل مى شود.

روزه مسافرى که موضوع یا حکم را فراموش کرده است (1446)
مسأله 1446ـ هر گاه فراموش کند مسافر است،یا فراموش کند که روزه مسافر باطل است و در این حال روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید روزه را قضا کند.

رساله توضيح المسائل آيت الله مكارم شيرازي

حکم نذر کردن روزه قضا در سفر [احکام روزه قضا]

پرسش : گرفتن قضاء روزه ماه رمضان با نذر در سفر چطور است؟

پاسخ : در فرض سوال جایز نیست و روزه باطل است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام روزه                                             ويژه نامه احكام نماز مسافر

آيا خانم باردار و شيرده بايد روزه بگيرد                     احكام نماز دانشجويان در سفر

آيا تزريق آمپول و سرم در روزه اشكال دارد             احكام نماز دانشجويان در سفر

از كجا متوجه شويم روزه براي ما ضرر دارد              احكام سفر شغلي

احکام دندانپزشکى در روزه                                     نكات مسافت شرعي و قصد مسافت

روزه گرفتن با وجود منع پزشك چه حكمي دارد       نماز مسافر

خوردن قرص در حال روزه چه حكمي دارد               نماز قضاي مسافر

كليد: آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كردآيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد حکم اعتکاف با نذر روزه در سفر آيا نذر روزه در سفر صحيح است ؟ درست است مي توان نذر در سفر كرد سفر نذر سفر نذر سفر نذر سفر نذر سفر نذر روزه نذر روزه نذر روزه نذر روزه نذر روزه نذر روزه نذر نذر روزه در سفر براي اعتكاف احكام روزه مسافر  آیا در مسافرت میشه روزه نذری با نیت روزه قضا گرفت نذر روزه با داشتن روزه قضا  آیا در سفر روزه نذری میتوان گرفت آیا با داشتن روزه قضا ، می¬توان نذر روزه کرد آیا امکان دارد در سفر روزه بگیریم توسط نذر آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.