وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم ملاعبه با همسر در حال روزه

سوال. اگر مردى با همسرش در روز ماه رمضان شوخى و ملاعبه نمايد، آيا به روزه‌‏اش ضرر مى‌‏رساند؟

0

حكم ملاعبه با همسر در حال روزه

فهرست این نوشتار:

ملاعبه كردن به معني بازي است. و در اصطلاح به معني بازي جنسي با همسر بدون نزديكي نيز گفته مي شود . 

ملاعبه هنگام روزه

رساله توضيح المسائل

[ اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند]

مسأله 1595 اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند (1) در صورتی که عادت نداشته باشد که بعد از بازی و شوخی منی از او خارج شود (2) اگر چه اتفاقاً منی بیرون آید روزه او صحیح است. ولی اگر (3) شوخی را ادامه دهد تا آنجا که نزدیک است منی خارج شود و خودداری نکند تا خارج گردد روزه اش باطل است (4).

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمی شود، اگر چه اتّفاقاً منی بیرون آید روزه او صحیح است ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل است.

(فاضل:) و منی از او خارج شود در صورتی که عادت داشته که با این گونه کارها منی از او بیرون می آمده، روزه اش باطل است و اگر عادت نداشته که با این کارها از او منی خارج شود و اتّفاقاً خارج شده باز روزه اش باطل است مگر این که اطمینان داشته باشد که منی از او خارج نمی شود.

(2) (اراکی:) و اطمینان داشته باشد که منی از او خارج نمی شود..

(3) (اراکی:) ولی اگر اطمینان به خارج نشدن منی نداشته باشد، یا..

(4) (اراکی:) و بنا بر احتیاط واجب قضا و کفّاره دارد.

(خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی:) مسأله اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن (زنجانی: بیرون آوردن) منی مثلًا با زن خود بازی و شوخی کند، چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمی شود اگر چه اتّفاقاً منی بیرون آید روزه او صحیح است. ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید روزه اش باطل است.

(مکارم:) مسأله اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلًا با همسر خود بازی و شوخی کند، در صورتی که عادت نداشته باشد که به این مقدار بازی و شوخی منی از او خارج شود، روزه اش صحیح است. ولی اگر اتفاقاً منی بیرون آید، روزه اش اشکال دارد، مگر این که قبلًا مطمئن بوده که منی از او خارج نمی شود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

روابط زناشويى روزه‏‌دار

97. مردى كه نمى‌‏تواند روزه بگيرد، آيا مى‌‏تواند با همسر روزه‏‌دار خود نزديكى كند؟
ج) خير، جايز نيست.

شوخى و ملاعبه با همسر در حال روزه

98. اگر مردى با همسرش در روز ماه رمضان شوخى و ملاعبه نمايد، آيا به روزه‌‏اش ضرر مى‌‏رساند؟
ج) اگر منجر به انزال منى نشود، به روزه خللى وارد نمى‌‏کند.

*انزال منى : خارج شدن مني از بدن .

جماع زوجين در حال روزه

99. س اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نمايد و زن نيز به آن راضى باشد چه حکمى‌ دارد؟
ج) بر هر يک از آنان حکم افطار عمدى جارى است و علاوه بر قضا، کفّاره هم بر هر دو واجب است.

جماع از روى فراموشى

100.  اگر شخص روزه ‏دار در اثر فراموشى آميزش جنسى کند آيا به روزه‌‏اش ضرر مى‌‏رساند؟
ج) اگر فراموش کند که روزه است و آميزش جنسى کند، روزه‌‌ى او باطل نمى‌‌شود، ولى هر لحظه که يادش آمد بايد فوراً از حال آميزش خارج شود وگرنه روزه‌اش باطل است. استفتائات رهبري .


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۱۹۷۳. كسی كه عمداً به قصد بیرون آمدن منی، مثلاً با زن خود بازی و شوخی كند و منی از او بیرون نیاید، اگر دوباره نیّت روزه نكند، روزه او باطل است و اگر نیّت روزه كند، بنابر احتیاط واجب، باید روزه را تمام كند و قضاء هم بنماید.

مسأله ۱۹۷۴. اگر روزه‌‌دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلاً با زن خود بازی و شوخی كند، چنانچه یقین یا اطمینان دارد كه منی از او خارج نمی‌شود – هرچند اتّفاقاً منی بیرون آید – روزه او صحیح است ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی كه منی از او بیرون آید، روزه‏اش باطل است.

مسأله ۲۰۶۷. اگر مرد، زن خود را، یا زن، شوهر خود را اکراه كند كه غیر جماع كار دیگری كه روزه را باطل می‌كند مثل خوردن و آشامیدن یا ملاعبه‌‌ای که موجب خارج شدن منی می‌شود، به جا آورد، بر هیچ یک از آنها كفّاره واجب نیست. رساله توضيح المسائل جامع آيت الله سيستاني .

مسأله ۱۵۷۳ ـ کسی که عمداً به قصد بیرون آمدن منی بازی و شوخی کند و منی از او بیرون نیاید، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند روزه او باطل است، و اگر نیت روزه کند باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ روزه را تمام کند و قضا هم بنماید.

مسأله ۱۵۷۴ ـ اگر روزه‌دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلاً با زن خود بازی و شوخی کند، چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمیشود اگرچه اتفاقاً منی بیرون آید، روزه او صحیح است. ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید، روزه‌اش باطل است. رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني .


مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي
مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله 1353ـ اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منى مثلاً با همسر خود بازى و شوخى کند در صورتى که عادت نداشته باشد که به این مقدار بازى و شوخى منى از او خارج شود ولى اتّفاقاً منى بیرون آید روزه اش صحیح است.

مسأله 1398ـ چند کار براى روزه دار مکروه است از جمله: … بوسیدن همسر بدون قصد بیرون آمدن منى و هر کارى که شهوت را به حرکت در آورد، امّا اگر به قصد بیرون آمدن منى باشد روزه او باطل مى شود.

مسأله 1423ـ در چند صورت فقط قضاى روزه لازم است و کفّاره واجب نیست: … 10ـ کسى که با همسر خود بازى کند بدون این که قصد استمناء داشته باشد و منى از او خارج شود، ولى اگر اطمینان داشت که با این کار منى خارج نمى شود و تصادفا خارج شد روزه اش صحیح است و قضا ندارد.

رساله توضيح المسائل آيت الله مكارم شيرازي .

حکم روزه در صورت تکرار ملاعبه ی تؤام با خروج منی [جماع]

پرسش : اگر فرد روزه دار در ملاعبه با همسرش، به صورت غیر ارادی جنب شود، و دو بار دیگر به همان صورت با همسر خود ملاعبه نموده و اصلا فکر نمی کرده، باز هم جنب شود و واقعا در سه مورد اصلا عمدی نبوده باشد، تکلیف او چیست؟

پاسخ : در صورتی که مطمئن بوده جنب نمی شود و اتفاقا جنب شده است، روزه ی او صحیح است.

حکم ملاعبه با همسر در حین روزه داری [استمناء]

پرسش : ملاعبه و بازی کردن با همسر در حین روزه چه حکمی دارد؟

پاسخ : بازی و شوخی با همسر برای روزه دار کراهت دارد و اگر بدون قصد بیرون آمدن منی چنین کند در صورتی که عادت نداشته باشد که به این مقدار بازی و شوخی منی از او خارج شود ولی اتفاقا منی بیرون آید روزه اش صحیح است. ولی اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد حتی اگر منی خارج نشود روزه اش باطل است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

مسأله ۱۶۰۳. كسي كه مي‎داند كه اگر عمداً مني از خود بيرون آورد روزه‎اش باطل مي‎شود، در صورتي كه به قصد بيرون‌آمدن مني با كسي بازي و شوخي كند، روزه‎اش باطل مي‎شود، و بايد قضاي آن را به جا آورد، اگر چه مني از او بيرون نيايد، و اگر مني بيرون آيد، علاوه بر قضا كفاره نيز بر او لازم مي‎شود، و در هر دو صورت در ماه رمضان بايد در بقيه روز از آنچه روزه را باطل مي‎كند خودداري نمايد.

مسأله ۱۶۰۴. اگر روزه‎دار بدون قصد بيرون‌آمدن مني با كسي بازي و شوخي كند، چنان‌چه اطمينان دارد كه مني از او خارج نمي‎شود، اگر چه اتفاقاً مني بيرون آيد روزه او صحيح است، ولي اگر اطمينان ندارد، در صورتي كه مني از او بيرون آيد، روزه‎اش باطل است. 

رساله توضيح المسائل آيت الله صافي گلپايگاني     .

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام روزه                                            ويژه نامه احكام زكات فطره (فطريه)

خوردن قرص در حال روزه چه حكمي دارد                     كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه

آيا خانم باردار و شيرده بايد روزه بگيرد                          تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه

                                     كفاره استمنا در روزه چيست

از كجا متوجه شويم روزه براي ما ضرر دارد                     احكام تشخيص مني در مردان و زنان وكليد: حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه  حكم ملاعبه با همسر در حال روزه  ملاعبه بين زن و شوهر ملاعبه روزه  اگر در حال روزه کسی با همسر خود ملاعبه کند و بدنش سست شده اگر کسی در روزه ماه رمضان با زن خود ملاعبه کرد ملاعبه با همسر در رمضان حکم بوسه کردن و ملاعبه در هنگام روزه ملاعبه با همسر در حال روزه ملاعبه با همسر برای روزه دار ملاعبه چيست ملاعبه چيست  ملاعبه چيست  ملاعبه چيست  ملاعبه چيست  ملاعبه چيست  ملاعبه چيست   ملاعبه چيست  ملاعبه چيست  ملاعبه كردن چيست  ملاعبه كردن چيست  ملاعبه كردن چيست  ملاعبه كردن چيست  معني ملاعبه معني ملاعبه معني ملاعبه معني ملاعبه يعني  ملاعبه يعني  ملاعبه يعني  ملاعبه يعني  ملاعبه چيه منظور از ملاعبه در احكام  حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه حكم ملاعبه با همسر در حال روزه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.