وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

چه كارهايي روزه را باطل مي كند

به کارهایی که روزه را باطل می‌کند «مفطرات روزه» می‌گویند.

10

چه كارهايي روزه را باطل مي كند

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل

چیزهایی که روزه را باطل می کند

[ نُه چیز روزه را باطل می کند]

مسأله 1572 نُه چیز (1) روزه را باطل می کند (2):

اول: خوردن و آشامیدن،

دوم: جماع،

سوم: استمناء (3)، و استمناء آن است که انسان با خود (4) کاری کند که منی از او بیرون آید (5).

چهارم: دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و جانشینان پیغمبر علیهم السلام (6).

پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق (7).

ششم: فرو بردن تمام سر در آب (8).

هفتم (9): باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح.

هشتم: اماله کردن با چیزهای روان (10).

نهم: قی کردن (11) و احکام اینها در مسائل آینده گفته می شود.

 (1) (زنجانی:) هفت چیز.. (سیستانی:) هشت چیز..

(2) (مکارم:) کارهایی که روزه را باطل می کند، بنا بر احتیاط نُه چیز است:..

(3) (گلپایگانی، صافی، مکارم:) [پایان مورد سوّم]

(4) (خویی، زنجانی، تبریزی:) با خود یا دیگری غیر از جماع..

(5) (سیستانی:) سوّم: استمناء: و استمناء آن است که مرد با خود یا به وسیله دیگری بدون جماع، کاری کند که منی از او بیرون آید، و تحقق آن در زن به نحوی است که در مسأله [346] بیان شد..

(6) (سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب..

(بهجت:) چهارم: دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و جانشینان پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و معصومین علیهم السلام..

(زنجانی:) چهارم: دروغ بستن بر خدا یا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم یا یکی از امامان علیهم السلام..

(7) (اراکی، خوئی، بهجت، سیستانی، تبریزی:) پنجم: رساندن غبار به حلق (سیستانی: بنا بر احتیاط واجب).. [مورد پنجم در رساله آیت اللّه زنجانی نیست]

(8) (گلپایگانی، صافی:) که حرام است و بنا بر احتیاط لازم روزه را هم باطل می کند..

[مورد ششم در رساله آیات عظام: سیستانی و زنجانی نیست]

(9) (زنجانی:) پنجم:..

(10) (زنجانی:) ششم: اماله کردن..

(11) (سیستانی، مکارم:) عمداً قی کردن..

(زنجانی:) هفتم: قی کردن. بجز این هفت چیز، بر روزه دار حرام است سر را در آب فرو برد ولی ظاهراً روزه را باطل نمی کند و احتیاط مستحب آن است که از رساندن غبار به حلق خودداری کند. احکام اینها در مسائل آینده گفته می شود.

[اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد]

مسأله 1653 اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد روزه او باطل می شود (1)، و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد (2)، ولی جنب اگر بخوابد و به تفصیلی که در مسأله 1630 گفته شد تا اذان صبح غسل نکند روزه او باطل است (3).

 این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (نوری:) چه عالم باشد چه جاهل حتی بنا بر احتیاط واجب در مورد جاهل قاصر..

(2) (فاضل:) و فرقی نمی کند بین روزه ماه رمضان و غیر آن و بین روزه واجب و مستحب..

(مکارم:) هر گاه یکی از امور نه گانه ای را که قبلًا گفته شد، سهواً یا بدون اختیار به جا آورد روزه اش صحیح است..

(زنجانی:) چنانچه از روی عمد نباشد روزه اش باطل نمی شود. ولی بقا بر جنابت در سه مورد باعث بطلان روزه می گردد؛ هر چند عمدی نباشد: (1) بقا بر جنابت در خواب دوم به بعد. (2) قضای ماه رمضان. (3) اگر غسل جنابت را فراموش کند و پس از گذشتن ماه رمضان متوجه شود و هم چنین است اگر برای خنک شدن یا بی جهت آب در دهان بگرداند و بی اختیار فرو رود به تفصیلی که در مسأله [1688] می آید.

(3) (سیستانی:) و چنانچه انسان نداند که بعضی از آن چه گفته شد روزه را باطل می کند اگر در این جهل کوتاهی نکرده باشد و تردیدی هم نداشته باشد یا آن که اعتماد بر حجت شرعی داشته باشد، اگر آن چیز را انجام دهد، روزه اش باطل نمی شود، مگر در خوردن و آشامیدن و جماع.

[ اگر روزه دار سهواً یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام دهد]

مسأله 1654 اگر روزه دار سهواً یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام دهد و به خیال این که (1) روزه اش باطل شده عمداً دوباره یکی از آنها را به جا آورد، روزه او باطل می شود (2).

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (سیستانی:) به اعتقاد این که.. (مکارم:) به گمان این که..

(2) (مکارم:) روزه اش باطل نمی شود، ولی احتیاط مستحب، قضای آن است.

(سیستانی:) حکم مسأله گذشته در باره او جاری می شود.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

چيزهايى كه روزه را باطل مى‌‌كند.
 نُه چيز روزه را باطل مى‌‌کند:

اول:
خوردن و آشاميدن
 
دوم:
آميزش جنسى،
 
سوم:
آن‌که کارى کند که منى از او بيرون آيد.(استمنا)
 
چهارم:
دروغ بستن به خدا و پيامبر و ائمه (عليهم السلام)،
 
پنجم:
رسانيدن غبار غليظ به حلق،
 
ششم:
فرو بردن تمام سر در آب،
 
هفتم:
با حال جنابت يا حيض يا نفاس به اذان صبح رسيدن،
 
هشتم:
اماله (تنقيه) با چيزهاى روان،
 
نهم:
عمداً قى کردن. خصوصيات و احکام اين نُه مورد در مسائل آينده گفته خواهد شد.
[موارد چهارم تا ششم بنابراحتياط واجب مبطل است].
318. کارهايى که روزه را باطل مى‌‌کند، هرگاه عمداً و از روى اختيار باشد، علاوه بر قضاى روزه‌ى آن روز، کفّاره را نيز بر انسان واجب مى‌‌سازد.

منبع : سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

انجام کار حرام مبطل روزه بعد از گمان به باطل بودن روزه اش 
پرسش : کسی فکر می کند که روزه اش باطل شده و کار حرامی از مبطلات روزه ( مثل استمناء ) را انجام می دهد ، اما بعدا می فهمد که روزه اش باطل نبوده حال باید به خاطر کارش کفاره جمع دهد ؟
پاسخ : هر چند مرتکب گناه بزرگی شده است و باید جدا توبه نماید لکن در فرض سوال قضای آن روز کفایت می کند و کفاره ندارد.
انجام آندوسکوپی در حال روزه
پرسش : آیا آندوسکوپی لوله است ازدهان به معده میره برای عکسبرداری مبطل روزه است؟
پاسخ : مبطل نیست مگر اینکه چربی ها و ژله ای به آن بزنند .
عدم لزوم خارج کردن چیزی که در حلق فرو رفته [احکام مبطلات روزه]
پرسش : آیا چیزی که پایین رفتن آن از حلق مبطل روزه است حال اگر رفت بیرون آورده شد چطور ، باز هم روزه باطل می شود؟
پاسخ : چنانچه عمدا پایین برود ، مبطل است و بیرون آوردن آن مشکلی را حل نمی کند .
ارتکاب سهوی مبطل روزه و تکرار آن [احکام مبطلات روزه]
پرسش : اگر روزه دار از روی اشتباه و فراموشی یکی از کارهایی که روزه را باطل میکند انجام بده و چون فکر میکرده روزه اش باطل شده دومرتبه یکی دیگه از کارهای باطل کننده روزه رو مرتکب بشه تکلیفش چیه ؟
پاسخ : اگر روزه دار سهواً یکى از کارهایى که روزه را باطل مى کند انجام دهد و بعد به گمان این که روزه اش باطل شده دوباره یکى از آنها را عمداً به جا آورد روزه اش باطل نمى شود، ولى احتیاط واجب قضاى آن است.
روزه کسی که بعد از افطار متوجه جنابت شده [احکام مبطلات روزه]
پرسش : اگر کسی نداند که جنب شده است و روزه بگیرد و بعد از افطار بفهمد آیا روزه او باطل است؟
پاسخ : باطل نیست.
خروج بی اختیار منی از فرد روزه دار [احکام مبطلات روزه]
پرسش : در ماه رمضان صحنه ای را در خیابان دیدم که موجب خروج منی از من شد. آیا غیر از قضای روزه کفاره نیز باید بدهم؟
پاسخ : در صورتیکه منی بی اختیار از شما خارج شده باشد روزه شما قضا هم ندارد.
حکم پر کردن دندان در ماه رمضان [احکام مبطلات روزه]
پرسش : پر کردن دندان در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟
پاسخ : چنانچه توجه داشته باشد چیزی از حلق پایین نرود چه موادی که به کار می برد و چه آب یا دارویی که داخل دهن می شود ، اشکال ندارد.
علم به احتلام روزه دار بر اثر خوابیدن روی شکم [احکام مبطلات روزه]
پرسش : کسیکه عمدی بر شکم میخوابد و میداند از این کار محتلم میشود آیا کارش حرام است وروزه اش باطل است؟
پاسخ : احتیاط واجب آنست که چنین نکند و اگر چنین کرد روزه را بگیرد و سپس قضاءکند.
استنشاق مه یا بخار آب [احکام مبطلات روزه]
پرسش : آیا استنشاق مه یا بخار آب (مثلا در حمام) روزه را باطل می کند؟
آیا مصرف کرمهای ویتامینه که ویتامین آنها جذب پوست می شود برای روزه ضرر دارد؟
پاسخ : مانعی ندارد.
مانعی ندارد.
تزریق خون به روزه دار [احکام مبطلات روزه]
پرسش : آیا تزریق خون به بدن موجب ابطال روزه مى شود؟
پاسخ : احتیاط اتمام آن روزه و قضاى آن است.

 

منبع : سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 
 


كليد: چه كارهايي روزه را باطل مي كند چه كارهايي روزه را باطل مي كند چه كارهايي روزه را باطل مي كند چه كارهايي روزه را باطل مي كند چه كارهايي روزه را باطل مي كند چه كارهايي روزه را باطل مي كند چه كارهايي روزه را باطل مي كند چه كارهايي روزه را باطل مي كند چه كارهايي روزه را باطل مي كند چه كارهايي روزه را باطل مي كند چه كارهايي روزه را باطل مي كند چه كارهايي روزه را باطل مي كند چه كارهايي روزه را باطل مي كند چه كارهايي روزه را باطل مي كند چيزهايي كه روزه را باطل مي كند چیزهائی که روزه را باطل می کند عواملی که روزه را حتمی باطل می کند  X احكام روزهX اعتبارX مبطلات روزهX روزه باطلX باطل کننده روزه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

10 نظرات
 1. ریحان می گوید

  سلام من نمیدانستم که آب کردن داخل مقعد موجب بطلان روزه میشود …البته اماله کردن را میدانستم که از مبطلات است اما اصلا احتمال نمیدادم که این کارهم اماله است…من چه خاکی به سرم بریزم ..حکم روزه های من چه میشود؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   چنانچه آب وارد جوف (روده بزرگ) شود، روزه باطل است ولی اگر فقط وارد مقعد شده و به جوف نرسد، روزه صحیح است و تشخیص آن به عهده ی خود فرد است.
   با دفتر مرجعتان تماس بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. تینا می گوید

  سلام اگر خلط گلو و یا بینی که وارد دهان شده چه از روی عمد و چه از روی غیر عمد آن را ببلعیم ایا روزه باطل است؟!

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر از روی عمد بلع شد، روزه باطل و کفاره دارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. محمد می گوید

    ببخشید مگر نه که آیت الله سیستانی بلع خلط را مبطل نمی دانند؟ پس دیگر روزه از نظر ایشان باطل نیست.

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     مطابق نظر آیت الله سیستانی:
     قورت دادن خلط گلو که به فضای دهان رسیده روزه را باطل نمی کند.
     وفقکم الله لکل الخیر

 3. ثنا می گوید

  سلام من نمیدانستم ک‌اذان صب شده تا ساعت شش و سی دقیقه غذا خوردم‌بعد برای نماز صبح فهمیدم ک اذان‌شده ایا روزم باطله نفهمیدم‌ک‌اذان دادند؟??????

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر بدون تحقیق از اذان مشغول خوردن شده اید روزه شما (در ماه رجب)صحیح نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. سیده زهرا می گوید

  سلام میشه بگیدنوره کشیدن بربدن روزه راباطل میکندیاخیربه دلیل استعمال بوی آن

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   باطل نمی کند
   وفقکم الله لکل الخیر