وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم باطل كردن روزه قضا

سؤال: شکستن روزه​​ قضای ماه رمضان در اثنای روز چه حکمی دارد؟

0

حكم باطل كردن روزه قضا

فهرست این نوشتار:

کسی که قضای روزه ماه رمضان گرفته است، در صورت وسعت وقت پیش از ظهر (اذان ظهر) می تواند افطار کند و آن قضا را در وقت دیگری انجام دهد ولی افطار بعد از ظهر حرام است، و اگر بعد از ظهر افطار کند باید کفاره بدهد، که در ادامه مطرح می شود 

رساله توضيح المسائل[ کسی که قضای روزه رمضان را گرفته]

مسأله 1687 کسی که قضای روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، باید به ده فقیر هر کدام یک مد که تقریباً ده سیر است طعام بدهد (1) و اگر نمی تواند بنا بر احتیاط واجب باید سه روز پی در پی روزه بگیرد (2).

(1) (سیستانی:) باید به ده فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد..

(2) (خوئی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی، فاضل:) اگر نمی تواند سه روز روزه بگیرد. (فاضل: و بنا بر احتیاط مستحب شصت فقیر را طعام بدهد).

(اراکی، مکارم:) اگر نمی تواند باید سه روز (مکارم: پی در پی) روزه بگیرد.

(زنجانی:) مسأله کسی که قضای روزه ماه رمضان را گرفته، اگر از شب نیت روزه کرده و پیش از ظهر عمداً کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، و یا این کار را بعد از ظهر انجام دهد چه از شب نیت روزه کرده باشد یا نه باید به ده فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد یا آنها را سیر کند، و اگر نمی تواند سه روز روزه بگیرد.

(بهجت:) مسأله کسی که قضای روزه ماه رمضان گرفته است، در صورت وسعت وقت پیش از ظهر می تواند افطار کند و آن قضا را در وقت دیگری انجام دهد ولی افطار بعد از ظهر حرام است، و اگر بعد از ظهر افطار کند باید کفاره بدهد و کفاره او اطعام ده فقیر و در صورت عدم توانایی سه روز روزه گرفتن است.

 [کسی که قضای روزه رمضان را گرفته]

مسأله 1700 کسی که قضای روزه رمضان را گرفته، اگر وقت قضای روزه او تنگ نباشد می تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل نماید (1).

 (1) (مکارم:) ولی بعد از ظهر جایز نیست، هم چنین اگر قضای روزه غیر معینی (مانند قضای روزه نذر) را گرفته باشد، احتیاط واجب آن است که بعد از ظهر روزه را باطل نکند.

(خوئی، سیستانی:) مسأله در قضای روزه رمضان می تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل نماید، ولی اگر وقت قضا تنگ باشد بهتر آن است که باطل ننماید.

(زنجانی:) مسأله در قضای روزه ماه رمضان، اگر از شب نیت روزه را داشته باشد یا وقت قضا تنگ باشد جایز نیست روزه خود را باطل کند؛ خواه پیش از ظهر باشد خواه بعد از ظهر، و اگر از شب نیت نکرده باشد و وقت هم داشته باشد می تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل نماید و بعد از ظهر نمی تواند.

(بهجت:) مسأله کسی که قضای روزه ماه رمضان گرفته است، در صورت وسعت وقت پیش از ظهر می تواند افطار کند و آن قضا را در وقت دیگری انجام دهد ولی افطار بعد از ظهر حرام است، و اگر بعد از ظهر افطار کند باید کفاره بدهد و کفاره او اطعام ده فقیر و در صورت عدم توانایی سه روز روزه گرفتن است.

[اگر قضای روزه ماه رمضان شخص دیگری را گرفته باشد]

مسأله 1701 اگر قضای روزه ماه رمضان شخص دیگری را گرفته باشد (1)، احتیاط واجب آن است (2) که بعد از ظهر روزه را باطل نکند.

این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست

(1) (خوئی، گلپایگانی، صافی، زنجانی، تبریزی، سیستانی:) اگر قضای روزه میتی را گرفته باشد.. (فاضل:) اگر قضای روزه شخص دیگر را گرفته باشد..

(نوری:) اگر قضای روزه معیّنی را گرفته باشد..

(2) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) بهتر است..

(گلپایگانی، صافی، زنجانی:) احتیاط مستحب است..

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

شکستن روزه قضا

سؤال: شکستن روزه​​ قضای ماه رمضان در اثنای روز چه حکمی دارد؟

جواب: اگر وقت برای قضاء روزه تنگ نباشد، می تواند قبل از اذان ظهر روزه را باطل کند، اما بعد از اذان ظهر، جایز نیست، وگرنه کفاره واجب می شود، کفارۀ آن عبارت است از غذا دادن به ده فقیر و اگر توان ندارد، باید سه روز روزه بگیرد.

 

كفاره افطار عمدى روزه قضا

337. کسى که براى قضاى ماه رمضان روزه گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً روزه‌ى خود را باطل کند بايد ده فقير را غذا بدهد و اگر نمى‌‌تواند سه روز روزه بگيرد.
339. شخصى ده روز روزه بر عهده دارد و در روز بيستم شعبان شروع به روزه گرفتن مى‌‏کند، آيا در اين صورت مى‌‏تواند عمداً روزه خود را قبل يا بعد از زوال، افطار کند؟ در صورتى که قبل يا بعد از زوال افطار نمايد، چه مقدار کفّاره دارد؟
ج) در فرض مذکور بنابر احتياط افطار عمدى براى او جايز نيست و اگر عمداً افطار کند، در صورتى که قبل از زوال باشد غير از کفاره تأخير کفّاره‌‏اى بر او واجب نيست و اگر بعد از زوال باشد، کفّاره بر او واجب است که عبارت است از غذا دادن به ده مسکين، و در صورت عدم تمکن، واجب است سه روز روزه بگيرد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

تبصره:

منظور از قبل و بعد زوال، اذان ظهر هست.

منظور از زوال و راه شناخت آن چيست؟

شاخصی همچون چوب به صورت عمودی بر زمین نصب می‏شود. با طلوع خورشید از مشرق، شاهد سايه‏ ای دراز به سمت مغرب برای شاخص هستيم. هرچه خورشيد بالاتر رود، سايه شاخصکوتاه‏تر می‏گردد، تا آنکه خورشید در وسط آسمان قرار گيرد؛ يعنی به دايره فرضی نصف النهار برسد. در اين صورت، چنانچه آفتاب عمودی بر شاخص بتابد، سايه آن از بين می‏رود؛ اما اگر مقداری متمايل بتابد، سايه‏ای کوتاه در ناحيه شمال يا جنوب باقی می‏ماند.
پس از متمايل شدن آفتاب از دايره نصف النهار به سمت غرب، سايه زوال يافته شاخص در سمت شرق پديد می‏آيد يا اگر چيزی از آن مانده بود، در سمت مشرق افزايش می‏يابد. بنابر اين، زوال خورشيد با پيدايی يا فزونی سايه شاخص در ناحيه مشرق شناخته می‏شود.
برای شناخت زوال راههای ديگری نيز ديگری نيز ذکر شده است. يکی از آنها استفاده از دايره هندی است.آغاز وقت نماز ظهر و عصر و نيز جمعه زوال آفتاب است و گزاردن آنها قبل از زوال صحيح نيست. ويكي فقه .


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۱۶۵۶ ـ کسی که قضای روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد، باید به ده فقیر هرکدام یک مُد طعام بدهد، و اگر نمی‌تواند، سه روز روزه بگیرد.

مسأله ۱۶۶۹ ـ در قضای روزه رمضان می‌تواند پیش از ظهر، روزه خود را باطل نماید؛ ولی اگر وقتِ قضا تنگ باشد، بهتر آن است که باطل ننماید. رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني.

مسأله ۱۶۷۰ ـ اگر قضای روزه میتی را گرفته باشد، بهتر آن است که بعد از ظهر روزه را باطل نکند.

پرسش: در روزه قضای ماه رمضان اگر سهواً (قبل از ظهر ـ بعد از ظهر) چیزی خورده شود و زمان کافی برای گرفتن روزه قضا باشد حکم روزه چیست؟

پاسخ: اگر از روی سهو باشد روزه را باطل نمی کند.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی سیستانی
 تبصره:
منظور از پيش از ظهر، ظهر شرعي يعني اذان ظهر هست.

مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي
مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حکم افطار روزه قضا بعد از ظهر

مسأله 1422ـ کسى که قضاى روزه ماه رمضان را گرفته جایز نیست بعد از ظهر روزه را باطل کند و اگر عمداً چنین کارى کند باید به ده نفر فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد و اگر نمى تواند باید سه روز پى در پى روزه بگیرد.
 

افطار روزه قضا قبل از ظهر جایز است

مسأله 1431ـ کسى که روزه قضاى ماه رمضان را به جا مى آورد مى تواند پیش از ظهر روزه را افطار کند، به شرط این که وقت براى قضاى روزه تنگ نباشد، ولى بعد از ظهر جایز نیست، همچنین اگر قضاى روزه غیر معینى (مانند قضاى روزه نذر) را گرفته باشد احتیاط واجب آن است که بعد از ظهر روزه را باطل نکند.

حکم کفاره در صورت بطلان روزه ی قضا در بعد از ظهر [ احکام کفاره روزه]

پرسش : آیا فردی که روزه ی قضا گرفته، می تواند بعد از ظهر روزه ی خود را باطل نماید؟در صورت بطلان روزه، کفاره دارد؟
پاسخ : کسى که قضاى روزه ماه رمضان را گرفته جایز نیست بعد از ظهر روزه را باطل کند و اگر عمداً چنین کارى کند باید به ده نفر فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد و اگر نمى‏تواند باید سه روز روزه بگیرد و احتیاط مستحب آن است که این سه روز پى در پى باشد.

کفاره بطلان روزه ی قضا با حرام [ احکام کفاره روزه]

پرسش : اگر انسان روزه ی قضا را قبل از مغرب با حرام باطل نماید، آیا کفاره ی جمع دارد؟
پاسخ : کفاره آن سیر کردن ده فقیر و در صورتیکه نتواند، باید سه روز روزه بگیرد. (بنابراحتیاط مستحب، این سه روز، پشت سر هم باشد.)
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
مسأله ۱۶۹۶. كسي كه قضاي روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً كاري كه روزه را باطل مي‎كند انجام دهد، بايد به ده فقير هر كدام يك مد كه تقريباً ده سير است طعام بدهد و اگر نمي‎تواند، سه روز روزه بگيرد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی.

حتما بخوانيد

فرق کفاره افطار عمدى با کفاره مريض چيست

  1. احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي
  2. مواردی که قضا و کفاره روزه واجب است
  3. حكم گرفتن روزه مستحبي با داشتن روزه قضا
  4. كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع
  5. آیا روزه قضا در اعتکاف صحیح است
  6. زمان نیت روزه قضا و کفاره و نذر معین
  7. قضا و کفاره روزه آيت الله سيستاني
  8. قضاي روزه و جنابت
  9. جنب بودن تا اذان صبح در قضای روزه

كليد: حكم باطل كردن روزه قضا حكم باطل كردن روزه قضا حكم باطل كردن روزه قضا حكم باطل كردن روزه قضا  حكم باطل كردن روزه قضا حكم باطل كردن روزه قضا حكم باطل كردن روزه قضا حكم باطل كردن روزه قضا حكم باطل كردن روزه قضا حكم باطل كردن روزه قضا حكم باطل كردن روزه قضا اگر روزه قضا بگيريم و در روز آن را باطل كنيم كفاره دارد كسى كه روزه قضا گرفته، مى تواند آن را باطل كند؟ شکستن روزه غیر ماه رمضان  شکستن قضای روزه واجب بعد از ظهر حکم شکستن روزه قضا چیه  حکم شکستن روزه قضا آیا شکستن روزه غیر ماه رمضان قضا و کفاره دارد آیا شکستن روزه غیر ماه رمضان قضا و کفاره دارد افطار٬ افطار روزه قضا٬ افطار روزه قضا بعد اذان٬ افطار روزه قضا بعد از ظهر٬ افطار روزه قضا قبل از اذان٬ افطار روزه قضا قبل از ظهر٬ باطل كردن٬بعد از زوال٬ خوردن روزه قضا٬روزه٬ زوال٬ شکستن روزه قضا٬ قضا٬ قضا و كفاره٬ قضا و کفاره٬ قضای روزه٬ قضای روزه رمضان٬ كفاره٬ كفاره افطار عمدى روزه قضا٬ كفّاره روزه٬ معني

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.