وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان

اگر به جايى سفر کنم که قصد دارم ده روز در آن‌جا بمانم ولى بعد از اذان ظهر به آن‌جا برسم آيا روزه آن روز صحيح است؟

8

احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل

[اگر مسافر پیش از اذان ظهر به وطنش برسد]

مسأله 1722 اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد (1)، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، باید آن روز را روزه بگیرد (2) و اگر انجام داده (3) روزه آن روز بر او واجب نیست (4).

(1) (خوئی، سیستانی:) اگر مسافر در ماه رمضان چه آن که قبل از فجر در سفر بوده و چه آن که روزه بوده و سفر نماید؛ چنانچه پیش از ظهر به وطنش برسد..

(تبریزی:) اگر مسافر در ماه رمضان پیش از ظهر به وطنش برسد..

(2) (سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب باید آن روز روزه را بگیرد و در این صورت قضا ندارد..

(3) (گلپایگانی، صافی، نوری:) نمی تواند آن روز را روزه بگیرد.

(فاضل:) یا بعد از ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند، نمی تواند در آن روز روزه بگیرد.

(مکارم:) باید بعداً قضا کند و مستحب است باقی مانده آن روز را امساک نماید. ولی اگر بعد از ظهر وارد شود، نمی تواند روزه بگیرد.

(4) (سیستانی:) و باید آن را قضا کند.

(زنجانی:) و در این مسأله فرقی نیست که قبل از فجر در سفر بوده و یا آن که ابتدا روزه گرفته و سپس با مسافرت، روزه را باطل کرده و بعد به وطن یا جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، رسیده است. (بهجت:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1723.

[اگر مسافر بعد از اذان ظهر به وطنش برسد]

مسأله 1723 اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند (1)، نباید آن روز را روزه بگیرد.

(1) (سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل است و باید آن را قضا کند.

(فاضل، مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1722.

(بهجت:) مسأله اگر مسافر بعد از ظهر از مسافرت برگردد و ظهر آن روز در جایی که نماز تمام است نباشد، روزه آن روز باطل است، ولی اگر قبل از ظهر برگردد، در صورتی که افطار نکرده باشد، روزه آن روز بر او واجب می شود، بنا بر این باید نیت روزه بکند و روزه اش هم صحیح است.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

1- مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مقام معظم رهبري

افطار روزه قبل از حد ترخص

مسافری که از شب قبل قصد سفر کرده و پیش از ظهر به مسافرت می رود، نمی تواند تا قبل از رسیدن به حد ترخص روزۀ خود را افطار کند و در صورتی که پیش از آن افطار کند، بنابر احتیاط کفاره افطار عمدی روزۀ ماه رمضان بر او واجب است؛ البته چنانچه از حکم مسأله غافل بوده، کفاره ندارد.
ملاک تشخیص حدّ ترخص، آن است که از آخرین خانۀ شهر به اندازه ای دور شود که صدای اذان متعارف شهر را بدون بلندگو نشنود؛ خواه دیوارهای شهر را ببیند یا نه.

مسافرت در ماه رمضان

سوال: اگر کسی در ماه مبارک رمضان به مسافرت برود، حکم روزه اش چگونه است؟ آیا مجاز به افطار روزه می باشد؟

جواب: اگر بعد از ظهر مسافرت کند، باید روزه خود را نگه دارد، اما اگر پیش از ظهر مسافرت کند درصورتی که از شب قبل قصد سفر کرده باشد روزه‌اش باطل است؛ ولی اگر در روز قصد سفر کرده است، بنابر احتیاط واجب باید روزه بگیرد و پس از ماه رمضان هم آن را قضا کند.

رفتن به سفر و بازگشت از سفر
رسيدن به محل اقامت بعد از ظهر

214. اگر به جايى سفر کنم که قصد دارم ده روز در آن‌جا بمانم ولى بعد از اذان ظهر به آن‌جا برسم آيا روزه آن روز صحيح است؟
ج) روزه آن روز صحيح نيست و بايد قبل از اذان ظهر در محل اقامت ده روز باشيد.

215. اگر شخصى بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسد، ولى در راه به‌خاطر پيشامد حادثه‌‏اى نتواند در زمان معيّن به مقصد برسد، آيا روزه او اشکال دارد و آيا کفّاره بر او واجب است يا فقط قضاى روزه آن روز را بايد به جا آورد؟
ج. روزه‌‏اش در سفر صحيح نيست و بر او فقط قضاى روزه آن روزى که پيش از ظهر به محل اقامتش نرسيده، واجب است و کفّاره‌‏اى هم ندارد.

شک در رسيدن به وطن وقت اذان ظهر

216. روزه‌ى مسافرى که صبح به مقدار بيشتر از حدّ شرعى (سى کيلومتر) از وطن خود دور مى‌‌شود، اگر قبل از ظهر برگشت ولى شک دارد که به اذان ظهر رسيده يا نه، حکمش چيست؟
ج) در صورت شک، روزه صحيح است.

افطار در وطن و رسيدن به مقصد قبل از غروب

217. اگر روزه ‏دارى هنگام غروب در سرزمينى افطار کرده باشد و سپس با هواپيما به جايى مسافرت کند که خورشيد در آن هنوز غروب نکرده است، روزه آن روز او چه حکمى‌ دارد؟ آيا تناول مُفطرات براى او در آن‌جا قبل از غروب خورشيد جايز است؟
ج) روزه او صحيح است و تناول مُفطرات در آن مکان قبل از غروب خورشيد با فرض اين‌که در وقت غروب در سرزمين خود افطار کرده، براى او جايز است.

اختلاف مبدأ و مقصد سفر در رؤيت هلال عيد

218. من در خارج از کشورم زندگى مى‌‌کنم و در ماه رمضان روزه مى‌‌گيرم ولى دو روز مانده به عيد در حالى که 28 روز روزه گرفته‌ام، با پروازى که دو ساعت طول مى‌‌کشد به کشورم برمى‌‌گردم و در آنجا هلال عيد فطر را مى‌‌بينم وظيفه‌ام چيست؟
ج) اگر در بدو ورود به وطن مشخص باشد که فردای آن روز شرعاً روز عيد است بايد يک روز، روزه ماه مبارک رمضان را در فرض سؤال قضا کنيد.

219. در صورت اختلاف افق‌، اگر شخصى در منطقه‌اى كه حلول ماه رمضان ثابت شده روزه گرفته و قبل از تمام شدن ماه به منطقه‌اى سفر كند كه بر اساس افقش ماه رمضان يك روز ديرتر حلول كرده و بقيه ماه را در منطقه جديد سپرى كند، و در اين سال ماه رمضان سى روزه باشد، در اين صورت روز آخر ماه رمضان براى او روز سى و يكم مى‌‌شود. آيا بايد روزه بگيرد و يا افطار نمايد؟
ج) اگر به منطقه‌اى برسد كه از ماه رمضان يك روز مانده باشد، واجب است كه آن را روزه بگيرد، هرچند ماه رمضان نسبت به تعداد روزهايى كه روزه گرفته سى و يك روز شود.

220. شخصى از اول ماه رمضان تا بيست و هفتم ماه را در وطن خود (بندر ديّر) روزه گرفته و در صبح روز بيست و هشتم به دبى مسافرت کرده و در روز بيست و نهم به آن‌جا رسيده و متوجه شده که در آن‌جا عيد اعلام شده است، او اکنون به وطن خود برگشته، آيا قضاى روزه‌هايى که از وى فوت شده، واجب است؟

اگر يک روز قضا نمايد، ماه رمضان نسبت به او بيست و هشت روز مى‌‏شود و اگر بخواهد دو روز قضا کند، روز بيست و نهم در جايى بوده که در آن‌جا عيد اعلام شده بود، اين شخص چه حکمى‌ دارد؟
ج) در فرض سؤال قضاى دو روز بر او واجب است.


۲- طبق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: اگر روزه دار در ماه رمضان قبل از ظهر به وطن خود برسد و در سفر فقط یک سیگار کشیده باشد تکلیف روزه آن روز او چیست ؟

پاسخ: بنا بر احتیاط واجب قضا کنید .

۲۵پرسش: اگر کسی در ماه مبارک رمضان قبل از ظهر از سفر به وطن خود رسیده و در سفر هیچ کاری که مفطر روزه باشد انجام نداده است فقط یک سیگار کشیده روزه آن روز را بگیرد ؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب بقیه روز را رجاء قصد روزه کند و بعد انرا قضا کند .

پرسش: اگرشخص روزه د‌اربعداز ظهر حرکت کند و روز بعد ، قبل از اذان ظهر برسد روزه او در این دو روز چه حکمی دارد؟

پاسخ: روزه در روز اول صحیح است و در روز دوم درسفر نیت روزه نکند تا وقتی که قبل ازظهر به وطن خود برسد که آنجا نیت روزه بکند بشرط اینکه در سفر مفطری مرتکب نشده باشد.
استفتائات آيت الله سيستاني.

۳- طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

آيت الله مكارم شيرازي 1

سفر قبل یا بعد از ظهر 

مسأله 1447ـ هرگاه روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید باید روزه خود را تمام کند، اما اگر پیش از ظهر مسافرت نماید روزه اش باطل است، ولى قبل از آن که به حد ترخص برسد نمى تواند روزه را افطار کند و اگر پیش از آن افطار کند کفاره بر او واجب است (منظور از حد ترخص جایى است که صداى اذان شهر را نشنود، یا به جایى برسد که از نظر مردم شهر پنهان گردد).

بازگشت به وطن قبل یا بعد از ظهر 

مسأله 1448ـ هرگاه مسافر پیش از ظهر وارد وطن شود، یا به جایى برسد که قصد ده روز توقف دارد، چنانچه کارى که روزه را باطل مى کند انجام نداده باشد باید روزه بگیرد و اگر انجام داده باید بعداً قضا کند و مستحب است باقیمانده آن روز را امساک نماید، ولى اگر بعد از ظهر وارد شود نمى تواند روزه بگیرد.

رساله توضيح المسايل آيت الله مكارم شيرازي.


4- مطابق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

آيت الله صافي گلپايگاني

مسافرت بعد از ظهر

س172: اگر مسافر بعد از ظهر از وطن خود به قصد مسافت شرعي حركت كند، حكم نماز و روزه او چگونه است؟
ج: روزه اش صحيح است و قصر و اتمام نماز محل اقامه نماز است يعني اگر در مسافرت نماز بخواند بايد قصر بخواند.

س173: در رساله حضرت عالى مسأله 1730 چنين آمده اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نمايد، بايد روزه خود را تمام كند و در صورتى كه شب نيت سفر كرده باشد احتياطاً قضاى آنرا بجا آورد سؤال اين است كه اين احتياط واجب است يا مستحب؟
ج: اين احتياط مستحبى است.

س174: اگر روزه دار آغاز سفرش قبل از اذان ظهر و خروج از حدّ ترخّص بعد از اذان باشد ، وظيفه چيست؟
ج: در فرض سؤال ، بايد آن روز را روزه بگيرد.

س175: اگر كسي در ماه مبارك رمضان مسافرت كند چگونه است؟ اگر كسي صبح مسافرت كند و تا غروب به وطن خود برگردد آيا روزه او صحيح است يا خير؟
ج: اگر قبل از ظهر مي رود و بعد از ظهر بر مي گردد روزه صحيح نيست و قضاء دارد.

مسافرت قبل از ظهر – برگشت قبل از ظهر

س164: مسافر در ماه رمضان بايد از چهار فرسخ بگذرد يا از حدّ ترخّص كه روزه خود را افطار نمايد؟
ج: از حدّ ترخّص كه بگذرد روزه را افطار مي كند.

س165: كسى كه در ماه رمضان مسافرت مى كند مى تواند در منزل خود افطار نمايد يا بايد از حد ترخّص بگذرد و سپس افطار نمايد؟
ج: تا به حدّ ترخّص نرسيده نبايد افطار كند.
س166: اگر كسي در ماه مبارك رمضان قبل از اينكه مسافرت خود را آغاز نمايد روزة خود را عمداً باز كند و بعد هم مسافرت او انجام شود چه حكمي دارد؟
ج: بايد كفّاره افطار عمد بدهد و قضاء روزه را هم بگيرد.

س167: شخصي در ماه رمضان ، قبل از ظهر براي مسافرت از خانه خارج شود و پس از گذشتن از حدّ ترخّص افطار مي نمايد، ولي قبل از رسيدن به حدّ مسافت از مسافرت منصرف و قبل از ظهر به منزل بر مي گردد، آيا امساك بقيّة روز واجب است يا خير؟
ج: در فرض سؤال امساك واجب نيست.

س168: وقتي انسان وارد وطن مي شود و مفطر بجا نياورد اگر قبل از ظهر وارد شد بايد قصد روزه كند و روزه او صحيح است آيا بايد به وطن برسد قبل از ظهر يا اگر به حد ترخّص هم رسيد قبل از ظهر وظيفه او قصد روزه است و روزه اش صحيح است خلاصه ملاك وطن است يا حدّ ترخّص.
ج: اگر قبل از ظهر به جائي برسد كه صداي اذان را بشنود و ديوارهاي وطن را به بيند بايد قصد روزه كند هر چند داخل وطن نشده باشد.

س169: در ماه رمضان شخص مسافر از سفر به وطن باز مي گردد اما وصول به حدّ ترخص قبل از زوال بوده و ورود به وطن يا محل اقامت بعد از زوال بوده است، وظيفه اين شخص نسبت به روزه آن روز چيست؟
ج: در فرض سؤال اگر قبل از رسيدن به حدّ ترخّص مبطل انجام نداده بايد نيّت روزه كند.

س170: شخصي در سفر بوده و قصد داشته پيش از ظهر به وطن برسد و روزه بگيرد و لو استحبابي، قبل از رسيدن به وطن نسياناً و و از روي غفلت چيزي خورده، آيا مي تواند روزه بگيرد؟
ج: در فرض سؤال نمي تواند روزه بگيرد.

س171: اگر كسي بعد از اذان صبح به شهري برود و بتواند قبل از اذان ظهر به وطن خود برگردد روزه چنين فردي چگونه است؟
ج: شخص مفروض بايد نيّت روزه كند و روزه باشد و بعد از اينكه از حدّ ترخص وطن گذشت روزه اش باطل است و نبايد نيت روزه كند پس اگر مفطري به عمل آورد بعد از ماه رمضان قضاي روزه آن روز را مي گيرد و اگر بدون نيت روزه مفطر بجا نياورد تا به آن شهر رفت و از آنجا برگشت و بحدّ ترخّص وطن رسيد و هنوز ظهر نشده بود در آن موقع واجب است نيّت روزه كند و حق خوردن ندارد و روزه اش صحيح است. استفتائات آيت الله صافي گلپايگاني.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=14499

*- ضمنا شما  مي توانيد از اينجا مشترك خبرنامه سايت شويد و جديد ترين مطالب را دريافت كنيد.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام روزه                                             ويژه نامه احكام نماز مسافر

آيا خانم باردار و شيرده بايد روزه بگيرد                     احكام نماز دانشجويان در سفر

آيا تزريق آمپول و سرم در روزه اشكال دارد             احكام نماز دانشجويان در سفر

از كجا متوجه شويم روزه براي ما ضرر دارد              احكام سفر شغلي

احکام دندانپزشکى در روزه                                     نكات مسافت شرعي و قصد مسافت

روزه گرفتن با وجود منع پزشك چه حكمي دارد       نماز مسافر

خوردن قرص در حال روزه چه حكمي دارد               نماز قضاي مسافر

كليد : احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان  احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان  حكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان  احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان    احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان  احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان حکم مسافرت روزه دار در قبل و بعد از ظهر ماه مبارک رمضان چیست؟  احکام روزه مسافر مسافرت در ماه مبارک رمضان حکم مسافرت روزه‌دار در قبل و بعد از ظهر حکم سفر بعد از ظهر احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

8 نظرات
 1. کاربر می گوید

  سلام و خسته نباشید
  من چند سوال داشتم که به شرح زیر است:
  1-بنده مدتی است که بعضی اوقات پس از دفع مدفوع های یبوستی، مایعی از آلتم خارج می شود که معمولا سفید رنگ و غیر شفاف است و همین موضوع سبب شده که من در این زمینه وسواس پیدا کنم و هر بار بعد از دفع مدفوع فورا به حمام بروم و غسل جنابت کنم. نظر چند پزشک را در اینترنت دیدم و اینطور بود که بعضی می گفتند منی هست و برخی (فکر کنم 1 مورد) نظرشان بر این بود که این مایع منی نیست.
  2-همانطور که گفتم من در این زمینه ها وسواس پیدا کرده ام و برخی اوقات حتی اگر فکری جنسی به ذهنم خطور کند و یا گاهی در خواب، خوابی ببینم که شهوت انگیز باشد ولی ظاهرا از من منی خارج نشده باشد باز هم به شک میافتم که نکند منی از من خارج شده باشد(مثلا با ادرار های بعدی یا بعدا همانطور که در سوال اولم گفتم بیرون بیاید) پس به حمام رفته و غسل می کنم.
  می خواستم با شما در این زمینه مشورت کنم. خواهشمندم راهنمایی ام کنید.
  با تشکر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر استبرا کرده باشید، بنا را بر پاک بودن بگذارید. اگر شک دارید که منی یا چیز دیگری است بنا را بر پاک بودن بگذارید و مراقب باشید دچار وسواس نشوید. حتما پیگیر درمان باشید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. زهرا می گوید

  سلام من قصد سفر به وطنم را دارم اما کمتر از ده روز است آیا میتوانم روزه بگیرم?

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر وطن شرعی شماست واجب است حتما روزه بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. سمانه می گوید

  من یک دانشجوام ک شهرمان نزدیک دوساعت با محل تحصیلم فاصله دارد و من هر اخر هفته برمیگردم و اقامت ۱۰روزه در هیچکدام از این دو شهر ب طور متوالی ندارم حکم روزه ام چیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ابتدا باید نام مرجعتان مشخص باشد. ثانیا در سایت احکام روزه دانشجو را سرچ کنید از مراجع مطالب مختلفی منتشر شده است، ذیل همان نوشتار مرتبط سوال بفرمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. مسعود می گوید

  سلام .من راننده یک ارگان دولتی هستم و معمولا بیرون شهر زیاد میرم ولی همیشه سعی کردم ماه رمضان داخل شهر بمونم تا الانم ۱۶روز از ماه مبارک گذشته بیرون شهر نرفتم اما فردا مجبورم ماموریت بیرون شهر برم حکم روضه من چیه .البته ممکنه قبل اذان ظهر برگردم ممکنم هست تا شب طول بکشه

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   راننده اگر ۱۰ روز در وطن و يا غير وطن بماندبماند در اولين مسافرت بعد از اين توقف ۱۰ روزه نمازش قصر و روزه اش صحيح نيست.
   اگر قبل از اذان ظهر به وطن برگردید و چیزی نخورده باشید در سفر، واجب است روزه آن روز را بگیرید اما اگر بعد از ظهر برگردید روزه آن روز صحیح نیست و باید بعدا قضا کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر