وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احكام آميزش جنسي در روزه

0

احكام آميزش جنسي در روزه

فهرست این نوشتار:

مبطلات روزه را برشمرديم [اینجا کلیک کنید]، حال در اينجا يكي از آن موارد را كه جماع (آميزش جنسى) است و سبب باطل شدن روزه مي گردد را مطرح خواهيم كرد.

آميزش در حال روزه

پرسش 127 . اگر زن و شوهر در ماه رمضان روزه دار باشند، نزديكى آنها  چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر از روى عمد و اختيار باشد، حرام است و روزه آنان باطل مى شود و بايد هر كدام يك كفّاره بدهند.[1]

[1]. همان، المفطرات، الثالث و فصل 3، احكام المفطرات و فصل 6.(احكام روابط زن و شوهر، پرسمان).


جِماع

رساله توضيح المسائل[مسأله 1584 جماع روزه را باطل می کند]

مسأله 1584 جماع روزه را باطل می کند (1) اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید. (1)

(مکارم:) «جماع» (نزدیکی با زن) روزه هر دو طرف را باطل می کند..

(فاضل:) مسأله جماع اعم ّ از این که از جلو باشد یا از پشت، صغیر باشد یا کبیر، روزه جماع کننده و جماع شده را باطل می کند اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم نیاید.

[اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود]

مسأله 1585 اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی شود (1) ولی کسی که آلتش را بریده اند اگر کمتر از ختنه گاه را هم داخل کند روزه اش باطل می شود (2).

(1) (خوئی، گلپایگانی، تبریزی، مکارم، صافی، زنجانی، نوری، فاضل:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(سیستانی:) ولی در شخصی که ختنه گاه ندارد اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود نیز روزه اش باطل می شود.

(2) (اراکی:) کسی که آلتش را بریده اند اگر کمتر از ختنه گاه را داخل کند، روزه اش باطل نمی شود.

(بهجت:) بطلان و عدم بطلان روزه اش محل اشکال است.

[ اگر شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه]

مسأله 1586 اگر شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه (1)، روزه او صحیح است (2) و کسی هم که آلتش را بریده اند (3) اگر شک کند که دخول شده یا نه (4)، روزه او صحیح است.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) کفّاره بر او واجب نیست و اگر قصد دخول داشته با علم به مفطر بودن دخول، و دخول واقع نشده یا شک در آن نماید، روزه اش باطل است و قضای آن واجب است.

(2) (مکارم:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(زنجانی:) پس چنانچه در حالی که توجه داشته که جماع روزه را باطل می کند به قصد جماع این کار را کرده، روزه اش باطل است و قضا دارد ولی کفاره ندارد و اگر توجه نداشته است، روزه اش صحیح است.

(نوری:) اگر قصد دخول نداشته روزه او صحیح است ولی اگر قصد دخول داشته است چه این که علم پیدا کند که دخول واقع نشده یا شک در آن کند روزه اش باطل است و قضای آن واجب است..

(3) (فاضل:) کسی هم که مقدار ختنه گاهش قطع شده..

(4) (اراکی:) اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه..

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر عمداً جماع نماید و شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه، روزه او باطل است و لازم است قضا نماید ولی کفّاره واجب نیست.

(سیستانی:) مسأله اگر عمداً قصد جماع نماید و شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه، حکم این مسأله با مراجعه به مسأله [1570] دانسته می شود و در هر صورت اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد کفاره بر او واجب نیست.

[ اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید]

مسأله 1587 اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید (1)، یا او را به جماع مجبور نمایند (به طوری که از اختیار او خارج باشد (2)) روزه او باطل نمی شود، ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا دیگر مجبور نباشد، باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود، روزه او باطل است (3).

(1) (فاضل:) یا در خواب باشد..

(تبریزی:) روزه او باطل نمی شود، ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود روزه او باطل است.

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: فاضل و بهجت نیست]

(3) (زنجانی:) بلی، کسی که مُکرَه می باشد و برای دفع شرّ دیگری، جماع را اختیار می کند، روزه اش باطل می شود ولی کفاره ندارد.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید یا با او جماع نمایند، به طوری که از اختیار او خارج باشد، روزه او باطل نمی شود ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا در بین، مختار شود باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود، روزه او باطل است و هم چنین اگر خودش از ترس جماع کند، روزه اش باطل می شود.

[مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد]

مسأله 1724 مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد، مکروه است در روز ماه رمضان جماع نماید و در خوردن و آشامیدن کاملًا خود را سیر کند.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

جماع (آميزش جنسى)
روابط زناشويى روزه‏‌دار
97. مردى كه نمى‌‏تواند روزه بگيرد، آيا مى‌‏تواند با همسر روزه‏‌دار خود نزديكى كند؟
ج) خير، جايز نيست.

شوخى و ملاعبه با همسر در حال روزه
98. اگر مردى با همسرش در روز ماه رمضان شوخى و ملاعبه نمايد، آيا به روزه‌‏اش ضرر مى‌‏رساند؟
ج) اگر منجر به انزال منى نشود، به روزه خللى وارد نمى‌‏کند.

جماع زوجين در حال روزه
99. س اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نمايد و زن نيز به آن راضى باشد چه حکمى‌ دارد؟
ج) بر هر يک از آنان حکم افطار عمدى جارى است و علاوه بر قضا، کفّاره هم بر هر دو واجب است.

جماع از روى فراموشى

100.  اگر شخص روزه ‏دار در اثر فراموشى آميزش جنسى کند آيا به روزه‌‏اش ضرر مى‌‏رساند؟
ج) اگر فراموش کند که روزه است و آميزش جنسى کند، روزه‌‌ى او باطل نمى‌‌شود، ولى هر لحظه که يادش آمد بايد فوراً از حال آميزش خارج شود وگرنه روزه‌اش باطل است.

328. اگر کسى با آميزش جنسى حرام يا خوردن و نوشيدن حرام، روزه‌ى خود را در ماه رمضان بشکند، بنابر احتياط هر سه کفاره (آزاد کردن برده، شصت روز روزه، غذا دادن به شصت فقير) با هم بر او واجب مى‌‌شود. و اگر هر سه برايش ممکن نباشد هر کدام را که ممکن است بايد ادا کند. اگر چه واجب نبودن اين احتياط بعيد نيست.

منبع استفتائات رهبري.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۱۹۶۳. جماع (آمیزش) روزه را باطل می‌كند، هرچند فقط به مقدار ختنه ‏گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.

مسأله ۱۹۶۴. اگر كمتر از مقدار ختنه‏ گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی‌شود؛ ولی در مورد شخصی كه ختنه‏گاه ندارد، اگر كمتر از مقدار ختنه‏گاه داخل شود نیز روزه‏اش باطل می‌شود.

مسأله ۱۹۶۵. اگر عمداً قصد جماع نماید و شک كند كه به اندازه ختنه‏گاه داخل شده یا نه، حكم این مسأله با مراجعه به مسأله (1943) معلوم می‌شود و در هر صورت، اگر فرد كاری كه روزه را باطل می‌كند انجام نداده باشد، كفّاره بر او واجب نیست.

مسأله ۱۹۶۶. اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نماید، یا او را به جماع مجبور نمایند، طوری كه از اختیار او خارج شود روزه او باطل نمی‌شود، ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا اجبار از او برداشته شود و اختیار پیدا کند باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود روزه‌اش باطل است.

رساله توضيح المسائل جامع آيت الله سيستاني .


مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي
مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله 1345ـ «جماع» (نزدیکى با زن) روزه هر دو طرف را باطل مى کند، هرچند فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید و اگر کمتر از آن باشد و منى هم بیرون نیاید باطل نمى شود و هرگاه شک کند که این مقدار داخل شده یا نه روزه اش صحیح است.

مسأله 1346ـ هرگاه از روى فراموشى جماع کند و یا از روى اجبار بطورى که هیچ اختیارى نداشته باشد، روزه باطل نمى شود، ولى چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا اجبار برطرف شود، باید فورا ترک کند و الاّ روزه او باطل است. رساله توضيح المسائل آيت الله مكارم شيرازي .

جماع در روزه مستحبی [ جماع]

پرسش : اگر شخصی در روزه مستحبی یا روزه قضا‌‌، جماع کند چه باید بکند؟
پاسخ : در روزه مستحبی کار خلافی نکرده اما روزه باطل می شود و در روزه قضا اگر بعد از ظهر عمدا این کار را انجام دهد کفاره دارد و کفاره آن اطعام ده فقیر است و اگر نمی تواند 3 روز روزه می گیرد.

تماس جنسی با همسر در حالت روزه [ جماع]

پرسش : آیا در حالت روزه تماس جنسی (بدون دخول) با همسر روزه را باطل می کند؟
پاسخ : اگر دخول صورت نگیرد و انزال نشود روزه باطل نیست.

وظیفه کسی که نمی دانسته آمیزش با همسر روزه را باطل می کند [جماع]

پرسش : شخصى به خیال این که در روز ماه مبارک رمضان، آمیزش با زوجه نه حرام است و نه روزه را باطل مى کند، مرتکب آن شده است، آیا کفّاره هم دارد؟
پاسخ : در فرض سوال فقط قضا دارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

مسأله ۱۵۹۳. جماع روزه را باطل مي‎كند، اگر چه فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود، و مني هم بيرون نيايد.

مسأله ۱۵۹۴. اگر كمتر از مقدار ختنه‎گاه داخل شود، و مني هم بيرون نيايد، روزه باطل نمي‎شود.

مسأله ۱۵۹۵. اگر شك كند كه به اندازه ختنه‎گاه داخل شده يا نه، كفاره بر او واجب نيست، و اگر قصد دخول داشته با علم به مفطر بودن دخول، و دخول واقع نشده يا شك در آن نمايد، روزه‎اش باطل است، و قضاي آن واجب است.

مسأله ۱۵۹۶. اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد، يا با او جماع نمايند به طوري كه از اختيار او خارج باشد روزه او باطل نمي‎شود، ولي چنان‌چه در بين جماع يادش بيايد، يا در بين مختار شود، بايد فوراً از حال جماع خارج شود، و اگر خارج نشود، روزه او باطل است، و هم‌چنين اگر خودش از ترس جماع كند روزه‎اش باطل مي‎شود. 

مسأله ۱۶۸۷. اگر روزه‎دار در رمضان با زن خود كه روزه‎دار است جماع كند، چنان‌چه زن را مجبور كرده باشد، كفاره روزه خودش و روزه زن را بايد بدهد، و اگر زن به جماع راضي بوده، بر هر كدام يك كفاره واجب مي‎شود.

مسأله ۱۶۸۸. اگر زني شوهر روزه‎دار خود را مجبور كند كه جماع نمايد، يا كار ديگري كه روزه را باطل مي‎كند انجام دهد، واجب نيست كفاره روزه شوهر را بدهد.

مسأله ۱۶۸۹. اگر روزه‎دار در ماه رمضان، زن خود را مجبور به جماع كند، و در بين جماع زن راضي شود، بنابر احتياط واجب بايد مرد، دو كفاره و زن، يك كفاره بدهد.

مسأله ۱۶۹۰. اگر روزه‎دار در ماه رمضان با زن روزه‎دار خود كه خواب است جماع نمايد، يك كفاره بر او واجب مي‎شود، و روزه زن صحيح است، و كفاره هم بر او واجب نيست.

مسأله ۱۶۹۱. اگر مرد، زن خود را مجبور كند كه غير جماع كار ديگري كه روزه را باطل مي‎كند به جا آورد، كفاره زن را نبايد بدهد، و بر خود زن هم، كفاره واجب نيست.

مسأله ۱۶۹۲. كسي كه به واسطه مسافرت يا مرض روزه نمي‎گيرد، نمي‎تواند زن روزه‎دار خود را مجبور به جماع كند، ولي اگر او را مجبور نمايد، كفاره بر مرد واجب نيست.

 رساله توضيح المسائل آيت الله صافي گلپايگاني     .

حتما بخوانيد

 1. ويژه نامه احكام روزه 
 2. ویژه نامه احکام زن و شوهر
 3. كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه 
 4. تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه 
 5. حكم نزدیکی در حال حیض
 6. نزديكي در آخر پريودي
 7. احكام روزه با غسل جنابت باطل
 8. چه كارهايي روزه را باطل مي كند
 9. شرايط وجوب روزه از نظر آيت الله خامنه اي
 10. حكم شرعي ناتوانى در گرفتن روزه


كليد: احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه مبطلات روزه زوجین  احکام نزدیکی و مسائل جنسی در ماه رمضان  آیا نزدیکی روزه را باطل میکند حكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احكام آميزش جنسي در روزه احکام نزدیکی در ماه رمضان آیا نزدیکی روزه را باطل میکند 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.