وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

كفاره روزه بيمار چگونه است

سوال. كسى كه چند سال مريض بوده و نتوانسته روزه ماه رمضان و قضاى آن را به جا آورد، تكليفش چيست؟

2

كفاره روزه بيمار چگونه است

فهرست این نوشتار:

اگر بیمار نتواند در ماه رمضان روزه بگیرد، باید بعد از ماه رمضان تا رمضان سال بعد قضا کند، اگر قضا کرد کفاره ندارد. اما اگر بیمار نتواند تا رمضان سال بعد قضا کند یعنی بیماری او در کل سال باشد و یا عمدا قضا نکند حکمش در ادامه مطرح می شود.

رساله توضيح المسائل

[ اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد]

مسأله 1703 اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بکشد، قضای روزه هایی را که نگرفته بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مد که تقریباً ده سیر است طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد (1)، ولی اگر به واسطه عذر دیگری مثلًا برای مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقی بماند، روزه هایی را که نگرفته باید قضا کند (2) و احتیاط مستحب (3) آن است که برای هر روز یک مد طعام هم به فقیر بدهد.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

 (1) (سیستانی:) باید برای هر روز یک مُد (750 گرم تقریباً) طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد..

(زنجانی:) باید برای هر روز یک مد که به احتیاط واجب حدود (900) گرم است طعام به فقیر بدهد..

(2) (مکارم:) احتیاط واجب آن است که روزه هایی را که نگرفته، بعد از ماه رمضان قضا کند و برای هر روز یک مُد طعام به فقیر دهد، هم چنین، اگر ترک روزه به خاطر بیماری بوده، بعد بیماری رفع شده و عذر دیگری مانند مسافرت پیش آمده است.

(3) (خوئی، اراکی، فاضل، سیستانی، تبریزی، صافی:) احتیاط واجب.. (زنجانی:) احتیاط..

[ اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد]

مسأله 1704 اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد و بعد از رمضان مرض او بر طرف شود ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا رمضان بعد قضای روزه را بگیرد باید روزه هایی را که نگرفته قضا نماید (1) و نیز اگر در ماه رمضان، غیر مرض عذر دیگری داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد به واسطه مرض نتواند روزه بگیرد روزه هایی را که نگرفته باید قضا کند (2).

 این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (اراکی، سیستانی:) و بنا بر احتیاط واجب، برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد..

(2) (اراکی، خوئی، فاضل، تبریزی، سیستانی:) و بنا بر احتیاط واجب برای هر روز یک مد طعام هم به فقیر بدهد. (صافی:) و بنا بر احتیاط مستحب کفاره نیز بدهد.

(زنجانی:) و در هر دو صورت، بنا بر احتیاط برای هر روز یک مد طعام نیز به فقیر بدهد.

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1703.

[اگر مرض انسان چند سال طول بکشد]

مسأله 1707 اگر مرض انسان چند سال طول بکشد، بعد از آن که خوب شد (1) اگر تا رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد باید قضای رمضان آخر را بگیرد و برای هر روز از سالهای پیش یک مد که تقریباً ده سیر است، طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد (2).

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، صافی:) باید قضای رمضان آخر را بگیرد و برای هر روز از سالهای پیش یک مد طعام (گلپایگانی، صافی: یک مُد گندم یا جو و مانند اینها) به فقیر بدهد.

(زنجانی:) هر مقداری که تا ماه رمضان بعد برای گرفتن روزه قضای ماه رمضان آخر، زمان داشته باشد باید روزه بگیرد و اگر نگرفت در سالهای بعد بگیرد و قضای روزه سالهای قبل لازم نیست بلکه برای هر روز از سالهای پیش یک مد طعام به فقیر بدهد.

(2) (فاضل:) طعام به فقیر بدهد.

[کسی که باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد]

مسأله 1708 کسی که باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد می تواند کفاره چند روز را به یک فقیر بدهد (1).

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (مکارم:) و اگر مقداری نان دهد که گندم آن به اندازه یک مد باشد کافی است، ولی پول آن را نمی تواند بدهد مگر این که اطمینان داشته باشد آن را برای خرید نان مصرف می کند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

کفّاره روزه مريض

364. من حدود سه سال به علت بيمارى و مصرف قرص از روزه گرفتن معاف بوده‌ام و به همين علت نمى‌‌توانستم قضاى روزه را بجا بياورم. فديه را نيز نپرداختم. اما امسال بحمدالله سلامتى حاصل شد و توانايى پرداخت فديه را نيز دارم مى‌‌خواستم ببينم در مورد سه سال گذشته وظيفه من چيست؟ (لازم به ذكر است كه قبلاً تحت تكفل پدر بوده‌ام اما از اول سال 84 استخدام شركتى شده‌ام).
ج) براى روزه‌هايى که در ماه رمضان به جهت بيمارى افطار نموده و تا رمضان سال بعد هم اين بيمارى ادامه داشته، هر روز يک مدّ (حدود 750 گرم) طعام به عنوان فديه به فقير بپردازيد و قضاى آن روزه‌ها واجب نيست مگر ماه رمضان آخر در صورتى که پس از آن سلامتى حاصل و قدرت برگرفتن روزه‌هاى قضاى آن را داشته باشيد که در اين صورت اگر تا رمضان سال بعد، قضاى روزه‌ها را نگرفته باشيد علاوه بر دادن مدّ طعام بايد قضاى آن را نيز بگيريد.

365. مادرم تقريباً سيزده سال بيمار بود و به همين دليل نمى‌‏توانست روزه بگيرد. من دقيقاً اطلاع دارم که علت روزه نگرفتن او احتياج به مصرف دارو بوده است، اميدواريم ما را راهنمايى فرماييد که آيا قضاى روزه‌ها بر او واجب است؟
ج) اگر ناتوانى او از روزه گرفتن بر اثر بيمارى بوده، قضا ندارد.

366. كسى كه چند سال مريض بوده و نتوانسته روزه ماه رمضان و قضاى آن را به جا آورد، تكليفش چيست؟
ج) در سالى كه بهبود يابد، اگر تا رمضان آينده به مقدار قضا وقت داشته باشد، بايد قضاى سال آخر را به جا آورد؛ ولى قضاى سال‌ ‏هاى گذشته لازم نيست و تنها بايد براى هر روز، يك مد طعام به فقير بدهد.

منع چشم پزشك از روزه

367. من از عينک طبى استفاده مى‌‏کنم و در حال حاضر چشمانم بسيار ضعيف است. هنگامى‌ که به پزشک مراجعه کردم به من گفت که اگر براى تقويت چشمانم تلاش نکنم، ضعيف ‏تر خواهند شد، بنا بر اين اگر از روزه ماه رمضان معذور باشم، چه وظيفه‌‏اى دارم؟
ج) اگر روزه براى چشمان شما ضرر دارد، واجب نيست روزه بگيريد، بلکه واجب است افطار کنيد و اگر بيمارى شما تا ماه رمضان آينده استمرار پيدا کرد، قضاى روزه بر شما واجب نيست، ولى واجب است که عوض هر روز يک مدّ طعام به فقير بدهيد.

تأخير در پرداخت فديه

368. اگر بر فديه چند سال بگذرد، حکم آن چيست؟ آيا چيزى بر آن افزوده مى‌‌شود؟
ج) چيزى بر آن افزوده نمى‌‌شود، ضمن آنکه دادن فديه واجب فورى نيست. استفتائات رهبر ي .


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۲۰۷۵. اگر انسان به علّت بیماری، روزه ماه رمضان را نگیرد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد طول بكشد، به گونه‌‌ای که در تمامی ایام سال نتواند روزه بگیرد، قضای روزه‏ هایی را كه نگرفته بر او واجب نیست؛ ولی پس از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد، باید برای هر‌روز یک مُدّ (تقریباً 750 گرم) طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد که آن را فدیه سالانه هم می‌نامند و پرداخت آن قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد، صحیح نیست؛

البتّه کسی که مثلاً سی روز کفّاره از ماه رمضان قبل به عهده دارد، می‌تواند روز پانزدهم ماه شعبان کفّاره‌ی پانزده روز را بپردازد و نیز کسی که کفّاره‌ی ده روز به عهده‌ی اوست، روز بیست و پنجم ماه شعبان می‌تواند کفّاره‌ی پنج روز را بپردازد و همینطور…؛

شایان ذکر است در این مورد و موارد ذکر شده در مسائل بعدی، سیر كردن فقیر كافی نیست و لازم است یک مد طعام را به عنوان این که مال و ملک فقیر باشد به وی بپردازد.

مسأله ۲۰۷۶. اگر بیماری انسان چند سال طول بكشد، بعد از آنكه در بین سال آخر خوب شد، باید قضای ماه رمضان سال آخر را بگیرد و قضای روزه سال‌‌های قبل که به علت بیماری، نگرفته بر او واجب نیست؛ ولی باید برای هر روز از سال‌‌های قبل یک مُد طعام به فقیر بدهد.[۲۱]

مسأله ۲۰۷۷. اگر انسان به علّت عذر دیگری غیر از بیماری روزه نگرفته باشد و عذر او تا ماه رمضان بعد باقی بماند، روزه‏ هایی را كه نگرفته باید قضاء كند و احتیاط واجب آن است كه برای هر روز یک مُدّ طعام به فقیر بدهد.

مسأله ۲۰۷۸. اگر فرد به علّت بیماری، روزه ماه رمضان را نگیرد و بعد از ماه رمضان، بیماری او بر طرف شود ولی عذر دیگری پیدا كند كه نتواند تا ماه رمضان بعد قضای روزه را بگیرد، باید روزه‏هایی را كه نگرفته قضاء نماید و بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک مُد طعام نیز به فقیر بدهد و همچنین اگر در ماه رمضان به جز بیماری، عذر دیگری داشته باشد و بعد از ماه رمضان آن عذر بر طرف شود و تا ماه رمضان سال بعد به علّت بیماری نتواند روزه بگیرد، باید روزه‏هایی را كه نگرفته قضاء نماید و بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک مُدّ طعام نیز به فقیر بدهد. رساله توضيح المسائل جامع آيت الله سيستاني .

پرسش: کسی که بیمار است و بیماری او دایمی است و هرگز نمیتواند روزه بگیرد آیا کفاره بر او تعلق می گیرد ؟

پاسخ: باید برای هر روز یک مد (۷۵۰ گرم تقریبا) طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد .
 

پرسش: هر کسی که مریض باشد وچند سال پی درپی نتواند روزه را بگیرد در صورتی که خوب شود چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر تا ماه رمضان بعدی خوب نشده باشد قضا ندارد وفقط برای هر یک روز ۷۵۰گرم گندم به فقیر صدقه بدهد.

پرسش: اگر زنی بیمار باشد و نتواند روزه بگیرد ایا کفاره روزه بر او واجب است؟

پاسخ: کفاره ندارد واگرمرض او تا سال بعد ادامه داشت به احتیاط واجب برای هر روز ۷۵۰ گرم گندم به فقیر بدهد.

پرسش: احتراماً پدری دارم که حدود چهار سال است که در اثر سکته مغزی یک سمت ایشان فلج شده و بر روی صندلی چرخدار نشسته است و همچنین نمیتواند روزه بگیرد، تکلیف ایشان چیست؟ آیا باید در ماه رمضان طعام داد یا خیر؟

پاسخ: باید برای هر یک روز ۷۵۰ گرم گندم یا آرد به عنوان فدیه به فقیر بدهد.

پرسش: بیماری که مبتلا به مرض چشم است روزه اش چه حکمی دارد؟ آیا مریض می تواند روزه بگیرد؟

پاسخ: روزه بیمار هرچند بیماری چشم باشد در صورتی که ضرر داشته باشد صحیح نیست، چه به این دلیل که بیماری را زیاد کند یا علاج را طولانی کند یا درد را تشدید نماید. البته در همه آنها باید ضرر به مقدار معتنابهی باشد که معمولاً تحمل نمی شود. و فرقی نیست بین اینکه یقین به ضرر داشته باشد یا گمان بلکه حتی اگر احتمال بدهد ولی به نحوی باشد که موجب خوف بشود و این خوف مستند به موجبات عقلایی باشد. و همچنین صحیح نیست روزه از انسان سالمی که خوف بروز بیماری از آن داشته باشد چه رسد به اینکه بیماری قطعی باشد. و اما بیماری که روزه برای او ضرر ندارد باید روزه بگیرد و روزه اش صحیح است. و اگر بیماری تا رمضان سال بعد ادامه داشت قضا از او ساقط است و باید برای هر روز ۷۵۰ گرم گندم یا نان و امثال آن به یک فقیر فدیه بدهد.

پرسش: آیا انجام سونوگرافی در ماه مبارک رمضان روزه را باطل می کند؟

پاسخ: موجب باطل شدن روزه نمی شود. استفتائات آيت الله سيستاني .


مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي
مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله 1433ـ هرگاه به واسطه بیمارى، روزه ماه رمضان را نگیرد و بیمارى او تا ماه رمضان سال بعد طولانى شود، قضاى روزه هایى را که نگرفته واجب نیست، فقط باید براى هر روز یک مد (تقریبا 750 گرم) گندم یا جو و مانند آن به فقیر بدهد، ولى اگر به واسطه عذر دیگرى (مثلاً بخاطر مسافرت) روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقى بماند احتیاط واجب آن است که روزه هایى را که نگرفته بعد از ماه رمضان قضا کند و براى هر روز یک مد طعام به فقیر دهد، همچنین اگر ترک روزه بخاطر بیمارى بوده، بعد بیمارى رفع شده و عذر دیگرى مانند مسافرت پیش آمده است.

مسأله 1435ـ هرگاه بیمارى انسان چند سال طول کشد و بعداً خوب شود اگر تا رمضان آینده به مقدار قضا وقت باقى است باید فقط قضاى رمضان آخر را بگیرد و براى هر روز از سالهاى پیش یک مد طعام بدهد.

مسأله 1436ـ هرگاه قضاى روزه ماه رمضان را چند سال به تأخیر اندازد باید قضا را به جا آورد و براى هر روز یک مد طعام به فقیر دهد و با گذشت سالها کفّاره متعدّد نمى شود. رساله توضيح المسائل آيت الله مكارم شيرازي .


طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

مسأله ۱۷۱۲. اگر به واسطه مرضي روزه رمضان را نگيرد، و مرض او تا رمضان سال بعد طول بكشد، قضاي روزه‎هايي را كه نگرفته بر او واجب نيست، و بايد براي هر روز يك مد كه تقريباً ده سير است طعام يعني گندم يا جو و مانند اين‌ها به فقير بدهد، ولي اگر به واسطه عذر ديگري مثلاً براي مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقي بماند، روزه‎هايي را كه نگرفته بايد قضا كند، و احتياط واجب آن است كه براي هر روز يك مد طعام هم به فقير بدهد.

مسأله ۱۷۱۳. اگر به واسطه مرضي روزه رمضان را نگيرد و بعد از رمضان مرض او برطرف شود ولي عذر ديگري پيدا كند كه نتواند تا رمضان بعد قضاي روزه را بگيرد، بايد روزه‎هايي را كه نگرفته قضا نمايد، و نيز اگر در ماه رمضان غير مرض عذر ديگري داشته باشد، و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد به واسطه مرض نتواند روزه بگيرد، روزه‎هايي را كه نگرفته بايد قضا كند، و بنابر احتياط مستحب كفاره نيز بدهد.

مسأله ۱۷۱۴. اگر در ماه رمضان به واسطه عذري روزه نگيرد، و بعد از رمضان عذر او برطرف شود، و تا رمضان آينده عمداً قضاي روزه را نگيرد، بايد روزه را قضا كند، و براي هر روز يك مد گندم يا جو و مانند اين‌ها هم به فقير بدهد.

مسأله ۱۷۱۵. اگر در قضاي روزه كوتاهي كند تا وقت تنگ شود، و در تنگي وقت عذري پيدا كند كه پيش از ماه مبارك نتواند قضا نمايد، بايد قضا را بعد بگيرد، و براي هر روز يك مد گندم يا جو و مانند اين‌ها به فقير بدهد، هر چند موقعي كه عذر دارد، تصميم داشته باشد كه بعد از برطرف‌شدن عذر روزه‎هاي خود را قضا كند.

مسأله ۱۷۱۶. اگر مرض انسان چند سال طول بكشد، بعد از آن كه خوب شد بايد قضاي رمضان آخر را بگيرد، و براي هر روز از سال‎هاي پيش يك مد گندم يا جو و مانند اين‌ها به فقير بدهد. رساله توضيح المسائل آيت الله صافي گلپايگاني     .

س46. كسي كه‌ مريض‌ بوده‌ مدت‌ چند سال‌ نتوانسته‌ روزه‌ بگيرد، اگر صحت‌ پيدا كرد آيا آخرين‌ سال‌ را روزه‌ بگيرد و آن‌ مدت‌ را كه‌ نتوانسته‌ روزه‌ بگيرد كفّاره‌ بدهد و اگر توان‌ پرداخت‌ كفّاره‌ را نداشته‌ بايستي‌ استغفار نمايد؟ و يا اگر بعداً متمكن‌ شد بايستي‌ كفّاره‌ روزه‌ آخرين‌ سال‌ را بدهد يا سالهاي‌ گذشته‌ راهم‌ بپردازد؟
ج‌ ـ در مورد سؤال‌ بنابر احتياط‌ واجب‌ بايستي‌ كفاره‌ سالهاي‌ گذشته‌ را هم‌ بپردازد.
 
س47. خانمي‌ از 27 سالگي‌ به‌ بعد بر اثر بيماري‌ قادر به‌ گرفتن‌ روزه‌ نبوده‌ است‌ حال‌ تكليف‌ اوچيست‌؟
ج‌ ـ در فرض‌ سؤال‌، قضاي‌ روزه‌ها لازم‌ نيست‌ لكن‌ براي‌ هر روز يك‌ چارك‌ طعام‌ مانند گندم‌ و آرد به‌ فقيرغير سيّد به عنوان‌ كفّاره‌ بدهد.
 
س48. اينجانب‌ سه‌ ماه‌ روزه‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ بدهكار مي‌باشم‌ ولي‌ بعلت‌ بيماري‌ كليه‌ و دستور پزشك‌ نمي‌توانم‌ تا آخر عمر روزه‌ بگيرم‌ حكم‌ روزه‌هاي‌ قضاء چگونه‌ است‌ و آن‌ را اگر عمداً افطار كرده‌ باشم‌ چه‌ حكمي‌ دارد و اگر به خاطر عذر شرعي‌ بوده‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟
ج‌ ـ در صورتي‌ كه‌ شخصي‌ بواسطه‌ مرضي‌ معذور از گرفتن‌ روزه‌ باشد نبايد روزه‌ بگيرد و چنانچه‌ تا ماه ‌رمضان‌ بعد بيماري‌ او ادامه‌ داشت‌ و نتوانست‌ قضاء روزه‌ها را بگيرد قضاء هم‌ از او ساقط‌ است‌ فقط‌ بايد براي‌ هرروز يك‌ مدّ (ده‌ سير) طعام‌ مثل‌ گندم‌ كفاره‌ به‌ فقرا بدهد و اگر بدون‌ عذر عمداً روزه‌ را افطار كرده‌ كفاره‌ عمد وقضاء بر او واجب‌ ميشود و تفصيل‌ مسأله‌ را در توضيح‌ المسائل‌ ملاحظه‌نمائيد. استفتائات آيت الله صافي گلپايگاني .
 
 لينك كوتاه مطلب:  https://hadana.ir/?p=16062

*– ضمنا شما  مي توانيد از اينجا مشترك خبرنامه سايت شويد و جديد ترين مطالب را دريافت كنيد.حتما بخوانيد*- ويژه نامه احكام روزه

كليد: كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است  كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است  كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه استكفاره روزه بيمار چگونه است  كفاره روزه بيمار چگونه استكفاره روزه بيمار چگونه است  كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است كفاره روزه بيمار چگونه است کسی که مریض است و روزه گرفتن سبب تشدید بیماری او حکم روزه نگرفتن بیمار كفاره روزه خوردن به دليل مريض بودن کفاره روزه بیمار

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

2 نظرات
 1. اقای مدنی می گوید

  سلام.صبح ها که بیدارمیشوم از لثه هایم خون می اید دکتر رفتم ولی درمانی ندارد.وبرای روزه گرفتن شک دارم که ایا روزه من صحیح است یا خیرلطفا مرا راهنمایی بفرمایید که به روزه گرفتن ادامه بدهم یانه وخون درصورتیست که به حلق من میرسد ایا روزه من صحیح است؟چکارکنم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   دقت کنید اگر ناخودآگاه به حلق برسد اشکال ندارد، اما از عمد نباید فرو ببرید. و اگر کم بود و در آب دهان مستهلک شد و نمی دانستید روزه صحیح است. اینجا کلیک کنید و کامل بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر