وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم

سوال:
1- اگر شوهر سید است و همسرش سید نباشد و یا بالعکس، آیا می توانند فطریه خود را به سادات فقیر دهند؟
۲-آیا سید نیز حتما فطریه اش را باید به سادات دهد و یا می تواند به فقیر عام نیز فطریه دهد؟

6

آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم

فهرست این نوشتار:

*طبق نظر اكثر مراجع عظام تقليد فردي كه سيد نيست نمي  تواند به افراد سيد فطريه خود را بدهد حتي اگر نان خور او باشد.  شخص سيد فقير هم نمي تواند از غير سيد زكات فطره دريافت كند .

تبصره:

* معيار در جواز دادن زكات فطره به سيد, زكات دهنده است نه نان خور بودن .

**زكات فطره (فطريه) صدقه واجب نام دارد.

***دادن صدقه مستحبي به سيد فقير اشكال ندارد.

****سيد نمى ‏تواند از غير سيد زكات بگيرد ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گفتن زكات ناچار باشد مى ‏تواند از غير سيد زكات بگيرد ولى احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى مخارج روزانه ‏اش ناچار است بگيرد. م ١٩٥٥ -رساله امام خميني .

لگو احکام فطره

[فطریه سید]

مسأله 2009 کسی که سیّد نیست نمی تواند به سیّد فطره بدهد حتی اگر سیّدی نانخور او باشد نمی تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.

(مکارم ): مسأله کسی که سیّد است نمی تواند زکات فطره از غیر سید بگیرد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

استفتاء اختصاصي سايت هدانا از دفترآيت الله خامنه اي

شماره استفتاء: 557452

سوال:
1- اگر شوهر سید است و همسرش سید نباشد و یا بالعکس، آیا می توانند فطریه خود را به سادات فقیر دهند؟
۲-آیا سید نیز حتما فطریه اش را باید به سادات دهد و یا می تواند به فقیر عام نیز فطریه دهد؟

ج1) اگر شوهر سید باشد، اشکال ندارد.
ج2) لازم نيست و دادن فطريه به غير سادات اشکال ندارد.

تبصره:

طبق مسئله بالا اگر شوهر سيد باشد و همسرش غير سيد باشد، چون پرداخت فطريه بر عهده مرد است ( و همسرش نانخور اوست) ، مي تواند زكات فطره خود و خانمش را و ديگر افرادي كه نانخور او هستند و سيد نيستند را به سيد فقير بدهد.

پرداخت فطريه به سادات فقير

247. آيا فطريه را به سادات فقير مى‌‌توان داد؟
ج) غير سادات نمى‌‌ توانند به سادات فطريه پرداخت نمايند.

فطريه سادات
246. همسرم از سادات مى‌‌باشند با توجه به اينکه فطريه ايشان به عهده اينجانب مى‌‌‌باشد و من نيز سيّد نيستم و با عنايت به اينکه فطريه سادات جداگانه دريافت مى‌‌شود آيا فطريه مربوط به همسرم را در محل فطريه سادات بايد قرار داد؟
ج) ملاک در پرداخت فطريه معيل (پرداخت کننده فطريه) است نه عيال، بنابراين شما نمى‌‌توانيد فطريه خود را به سيد بپردازيد هر چند همسر شما از سادات باشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي
مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي
استفتاء اختصاصي سايت هدانا از دفترآيت الله مكارم شيرازي
كد استفتاء : 9404110102
سوال: اگر شوهر سيد است و همسرش سيد نباشد و يا بالعكس، آيا مي توانند فطريه خود را به سادات فقير دهند؟
 2-آيا سيد نيز حتما فطريه اش را بايد به سادات دهد و يا مي تواند به فقير عام نيز فطريه دهد؟ 

جواب : 1- اگر شوهر سید است(هر چند همسرش از سادات نیست) می تواند زکات فطره خانواده اش را به سادات پرداخت نمایند.

2- اگر شوهر سید نباشد (هر چند همسرش از سادات است) نمی تواند زکات فطره خانواده اش را به سادات پرداخت نمایند.

3- فقیری كه سيّد است نمى‏ تواند زكات فطره از غير سيّد بگيرد. البته سادات غنی می توانند زکات فطره خود را به غیرسادات نیازمند نیز بدهند.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر آیت الله مکارم شیرازی. 

فطره سید از غیر سید

مسأله 1704ـ کسى که سید است نمى تواند زکات فطره از غیر سید بگیرد.
رساله توضيح المسائل آيت الله مكارم شيرازي.

حکم مصرف فطریّه برای ساداتی که سرپرست غیر سادات دارند [مصرف زکات فطره ]

پرسش :اگر فردی که غیر سید است و سرپرست افراد سادات شده می تواند در صورت فقیر بودن از فطریه غیر سادات استفاده کند مثلا مرد خانواده اى که سیّد بوده فوت کرده باشد، و اکنون خانمش که غیر سیّده است سرپرست خانواده باشد. آیا مى تواند فطریّه غیر سادات را بگیرد، و صرف فرزندان نیازمندش که از سادات هستند نماید؟

پاسخ :در فرض سوال، مى تواند خودش آن را تملّک کند، و بعد براى آنها صرف نماید.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

 

مسأله ۲۶۶۸. كسی كه سید نیست، نمی‌تواند به سید زكات فطره بدهد، حتّی اگر سیدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطریه او را به سید دیگری بدهد امّا فردی که سید است می‌تواند زکات فطره خویش را به فقیر سید یا غیر سید بپردازد حتّی اگر کسانی که نان‌خور او محسوب می‌شوند و زکات فطره آنان بر سید مذکور واجب شده، سید نباشند. رساله توضيح المسائل جامع آيت الله سيستاني.

پرسش: آیا می توان زکات فطریه را به شخص سید داد؟

پاسخ: فطریه سید به سید می رسد.

پرسش: آیا می توان صدقات مستحبی را به سادات فقیر داد ؟

پاسخ: جائز است .
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سيستاني .

طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

 

مسأله ۲۰۱۷. كسي كه سيد نيست، نمي‎تواند به سيد فطره بدهد حتي اگر سيدي نان‌خور او باشد، نمي‎تواند فطره او را به سيد ديگر بدهد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی صافي گلپايگاني.


زكات فطره ى سيد ميهمان (مطابق نظر آيت الله بهجت)

 1. اگر سيدى شب عيد فطر نان خور ميزبان غير سيد محسوب شود، آيا فطره ى آن سيد را بايد به سيد داد يا به غير سيد؟

ج. بايد به غير سيّد داد.

نان خور غير سيد براى سيد

 1. اگر غير سيدى شب عيد فطر نان خور ميزبان محسوب شود، ميزبان سيد مى تواند فطره ى او را به سيد بدهد يا خير؟

ج. مى تواند به سيّد هم بدهد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی بهجت

 

حتما بخوانيدكليد:آيا حتما لازم است فطريه را به سادات بدهيم آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم آيا ميشه فطريه سيد و سيده رو به غير سادات هم داد؟ يا اينكه فقط بايد فطريه سادات را به سادات داد؟ کسى که سید نیست، مى تواند فطره را به سید بدهد ؟ معيار در جواز دادن زكات فطره به سيد, زكات دهنده است نه نان خور در چه صورت مي‌توان زکات فطره را به سيد پرداخت کرد جایز نیز که غیر سید، به سید فطریه بدهد یا سید از غیر سید زکات فطریه غیر سید، به سیّد نمی‌رسد. یعنی جایز نیز که غیر سید، به سید فطریه بدهد یا سیداز غیر سید فطریه بگیرد. دادن فطریه به سید  كسى كه سيد نيست، مى تواند فطره را به سيد بدهد؟ ج) خير  احكام فقهی و فتاوای مراجع آيت الله خامنه اي٬ احكام٬دادن فطریه به سید٬ زكات٬زكات فطره٬ سادات٬ سادات فقير٬ سادات نيازمند٬ سيد٬سيد فطريه٬ سيد فقير٬سيد مستحق٬ سيد نيازمند٬سيده٬ فطره٬ فطريه٬ فطريه سيد٬ فطريه سيده٬ فطریه سید و غیر سید٬ پرداخت زکات فطر به سادات خانم سيد خانم سيده زن سيده  زن سيد فقير  نيازمند مرد سيد شوهر سيد آقا سيد

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

6 نظرات
 1. فاطمه می گوید

  آیا غیر سید میتواند فطريه خود را به کسی بپردازد که زنش سید است؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر شوهر آن زن سید نیست می توان به او فطریه را بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. Sana می گوید

  سلام.همسرم سید است.وسرپرست خانه.ایا می شود فطریه را به خواهرش وکه سید است بدهد

  1. مهدي طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر خواهر ایشان فقير باشد جايز است؛ مستحب است به غیر از واجب النفقه فطریه را به خویشان فقیر بدهند.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. سید محسن می گوید

    با سلام دلیل یا علت اینکه فطریه عام به سادات تعلق نمیگیرد چی هست؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     در روایات مطرح شده است.
     وفقکم الله لکل الخیر