وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه

2

رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل به صورت تفصیلی حکم کشیدن سیگار در حال روزه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و حتما در تکمیل بحث مطالعه کنید.

رساله توضيح المسائل

رساندن غبار غلیظ به حلق

[ رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می کند]

مسأله 1603 رساندن غبار غلیظ (1) به حلق روزه را باطل می کند (2) چه غبار چیزی باشد که خوردن آن حلال است مثل آرد، یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است (3).

(1) (خوئی، سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ (خوئی: یا غیر غلیظ)..

(زنجانی:) بنا بر احتیاط مستحب رساندن غبار غلیظ یا غیر غلیظ..

(2) (اراکی:) رساندن غبار به حلق بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می کند..

(بهجت:) رساندن غبار یا دود غلیظ به حلق بنا بر اظهر روزه را باطل می کند..

(3) (خوئی، فاضل، تبریزی:) مثل خاک.

(گلپایگانی، صافی:) مثل خاک. و بنا بر احتیاط واجب باید غباری را هم که غلیظ نیست به حلق نرساند.

(زنجانی:) مثل خاک. ولی اگر غبار را فرو برد و به قدری غلیظ باشد که به فرو بردن آن عرفاً خوردن گفته می شود، بنا بر احتیاط روزه باطل می گردد.

(سیستانی:) مثل خاک. رساندن غبار غیر غلیظ به حلق روزه را باطل نمی کند.

(نوری:) و بنا بر احتیاط واجب غباری را هم که غلیظ نیست، به حلق نرساند.

(مکارم:) مسأله رساندن غبار غلیظ به حلق هر گاه در حلق تبدیل به گِل شود و فرو رود روزه را باطل می کند، در غیر این صورت روزه صحیح است خواه غبار چیزی باشد که خوردن آن حلال است مانند آرد، یا غبار چیزی که خوردن آن حرام است.

[ اگر به واسطه باد غبار غلیظی پیدا شود]

مسأله 1604 اگر به واسطه باد غبار غلیظی (1) پیدا شود و انسان با این که متوجه است، مواظبت نکند (2) و به حلق برسد، روزه اش باطل می شود (3).

این مسأله در رساله آیات عظام: فاضل و بهجت نیست

(1) (اراکی، خوئی، زنجانی:) اگر به واسطه باد غباری..

(2) (سیستانی:) متوجّه است و می تواند مواظبت کند ولی مواظبت نکند..

(3) (خوئی، اراکی، سیستانی، تبریزی:) بنا بر احتیاط واجب.

(زنجانی:) بنا بر احتیاط مستحب.

(مکارم:) مسأله هر گاه بواسطه باد یا جارو کردن زمین، غبار غلیظی برخیزد و بر اثر عدم مواظبت، به حلق برسد، روزه اش باطل می شود (همان طور که در مسأله قبل آمد).

[ احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار]

مسأله 1605 احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار (1) و تنباکو و مانند اینها را هم به حلق نرساند (2). ولی بخار غلیظ، روزه را باطل نمی کند، مگر این که در دهان به صورت آب درآید و فرو دهد.

(1) (گلپایگانی، خوئی، اراکی، فاضل، تبریزی:) بخار غلیظ و دود سیگار..

(2) (اراکی، گلپایگانی، خوئی، فاضل، تبریزی، سیستانی، صافی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(مکارم:) مسأله احتیاط واجب آن است که روزه دار از کشیدن سیگار و تنباکو و سایر دخانیات پرهیز کند و بخار غلیظ نیز به حلق نرساند، ولی رفتن به حمام اشکال ندارد هر چند فضای حمام را بخار گرفته باشد.

(بهجت:) مسأله عدم افساد روزه به وسیله غبار یا دود غیر غلیظ و غیر جایگزین غذا و غیر مقوی خالی از وجه نیست ولی أحوط اجتناب است.

(نوری:) مسأله روزه دار باید بخار غلیظی که در دهان مبدل به آب می شود و نیز بنا بر احتیاط واجب دود سیگار و تنباکو و مانند اینها را به حلق نرساند.

(زنجانی:) مسأله در ماه مبارک رمضان سیگار کشیدن و استعمال سایر دخانیات بصورت آشکار به گونه ای که بی احترامی به روزه به شمار آید جایز نیست بلکه بنا بر احتیاط در غیر این صورت نیز استفاده نشود و چنانچه روزه دار در ماه رمضان از دخانیات استفاده کند، بنا بر احتیاط در بقیه روز از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری کرده، روزه آن روز را نیز قضا کند.

[اگر مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود]

مسأله 1606 اگر مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود (1) و مانند اینها داخل حلق شود، چنانچه یقین (2) داشته که به حلق نمی رسد روزه اش صحیح است (3).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (سیستانی:) غبار یا دود..

(2) (گلپایگانی، فاضل، صافی، زنجانی، نوری:) چنانچه اطمینان..

خوئی، (تبریزی، سیستانی:) چنانچه یقین یا اطمینان..

(3) (اراکی:) ولی اگر اطمینان ندارد احتیاط واجب است که مواظبت کند.

(خوئی، سیستانی:) و اگر گمان می کرده که به حلق نمی رسد، بهتر آن است که آن روزه را قضا کند. (تبریزی:) و هم چنین اگر گمان می کرده که به حلق نمی رسد.

(زنجانی:) و اگر احتمال عقلایی می داده که به حلق می رساند، بنا بر احتیاط مستحب آن روزه باطل می باشد و اگر غبار و مانند آن به نحوی فرو رود که خوردن صدق می کند و آن را هم احتمال می داده، چنانچه تمام کردن روزه لازم باشد، بنا بر احتیاط آن را تمام نموده و چنانچه قضای آن در صورت بطلان لازم است بنا بر احتیاط آن را قضا هم بنماید.

(مکارم:) مسأله در جایی که احتمال می دهد غبار یا دود به حلق برسد باید احتیاط کند، ولی اگر یقین یا گمان داشته باشد به حلق نمی رسد، روزه اش صحیح است.

[ اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند]

مسأله 1607 اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بی اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد (1) روزه اش باطل نمی شود (2) و چنانچه ممکن است باید آن را بیرون آورد.

(1) (فاضل:) اشکال ندارد. [پایان مسأله]

(2) (خوئی، تبریزی، سیستانی، مکارم، بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(اراکی، زنجانی:) مسأله اگر فراموش کند که روزه است و (زنجانی: عمداً یا در اثر عدم مواظبت) یا بی اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه اش باطل نمی شود.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

روزه‌‌ دار بنابر احتياط واجب بايد غبار غليظ را ـ مانند غبارى که از جارو کردنِ زمين خاکى بر مى‌‌خيزد ـ فرو ندهد، همچنين دود سيگار و ديگر دخانيات بنابر احتياط واجب روزه را باطل مى‌‌کند.

فرو بردن غبار براى روزه‌دار
148. من در معدن آهن کار مى‌‏کنم که طبيعت آن اقتضا مى‌‏کند هر روز داخل معدن شده و در آن کار کنم و هنگام استفاده از ابزار کار غبار وارد دهانم مى‌‏شود، بقيه ماه‌هاى سال هم به همين صورت بر من مى‌‏گذرد، تکليف من چيست؟ آيا روزه من در اين حالت صحيح است؟
ج) فرو بردن غبار غليظ هنگام روزه بنا بر احتياط واجب موجب باطل شدن آن است و بايد از آن پرهيز نمود، ولى مجرد داخل شدن غبار در دهان و بينى بدون اين‌که به حلق برسد، روزه را باطل نمى‌‏کند.

روزه معتادين به سيگار
149. من معتاد به سيگار هستم و در ماه مبارک رمضان هر چه تلاش مى‌‏کنم که تندخو نباشم نمى‌‏توانم و همين باعث ناراحتى زياد افراد خانواده‌‏ام شده است و خودم هم از وضعيت دشوارم رنج مى‌‏برم، تکليف من چيست؟
ج) روزه ماه مبارک رمضان بر شما واجب است و بنا بر احتياط واجب جايز نيست در حال روزه سيگار بکشيد، و نبايد بدون دليل با ديگران تند برخورد کنيد.

150. آيا کسى که معتاد به سيگار است و بايد در روز حتماً چند سيگار بکشد مى‌‌تواند روزه بگيرد و روزه او صحيح است؟
ج) بنابر احتياط واجب روزه‌‌دار بايد از دود‌هاى انواع دخانيات خوددارى نمايد و در صورت اضطرار وجوب روزه ساقط نيست.

استعمال دخانيات و مواد مخدر 
151. حکم استعمال دخانيات مانند سيگار در حال روزه چيست؟
ج) احتياط واجب آن است که روزه‌‏دار از دودهاى انواع دخانيات و نيز مواد مخدّرى که از راه بينى يا زير زبان جذب مى‌‏شود خوددارى کند.

استعمال «ناس» در حال روزه
152. آيا ماده «ناس» که از توتون و غير آن ساخته مى‌‏شود و براى چند دقيقه زير زبان گذاشته شده و سپس از دهان بيرون انداخته مى‌‏شود، مبطل روزه است يا خير؟
ج) اگر آب دهان مخلوط به ماده «ناس» را فرو ببرد، موجب بطلان روزه‌‏اش مى‌‏شود.منبع: استفتائات رهبري.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

استفاده از اسپری خوشبوکننده دهان برای روزه دار

پرسش : آیا استفاده از اسپره خوشبکو کننده دهان روزه را باطل میکند ؟
پاسخ : در صورتیکه تنها به صورت هوا وارد دهانمی شود مانعی ندارد.

استفاده از داروی اسپری در ماه رمضان

پرسش : استفاده از داروی اسپری در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟
پاسخ : اسپری هایی که برای تنگی نفس میزنند روزه را باطل نمی کند

استنشاق دود موتور 

پرسش : در یکى از روزهاى ماه مبارک رمضان در کنار موتورى بودم که دود مى کرد. فکر مى کنم در آن موقع از ناحیه بینى بیشتر تنفّس مى کردم. آیا روزه من باطل شده است؟
پاسخ : اگر در عرف آن را دود غلیظ بدانند، و شما هم عمداً و با توجّه استنشاق کرده باشید، روزه شما اشکال پیدا مى کند، و اگر مشکوک بوده است، اشکالى ندارد.

استنشاق مه یا بخار آب

پرسش : آیا استنشاق مه یا بخار آب (مثلا در حمام) روزه را باطل می کند؟
آیا مصرف کرمهای ویتامینه که ویتامین آنها جذب پوست می شود برای روزه ضرر دارد؟
پاسخ : مانعی ندارد.

مانعی ندارد.
استفاده از اسپری ریه 

پرسش : فردى مبتلا به نفس تنگى شدید است و از یک نوع وسیله طبّى استفاده مى نماید که با فشار دادن سوزن آن داروى مایع به صورت پودر گاز از راه دهان به ریه ها پاشیده مى شود باعث تسکین مى گردد (این عمل چندین بار در روز تکرار مى گردد) آیا مى تواند با وجود استفاده از این وسیله روزه دار هم باشد با توجّه به این که بدون استفاده از این دستگاه روزه گرفتن مشقّتى غیرقابل تحمل دارد؟
پاسخ : اگر به صورت گاز رقیق وارد بدن مى شود مانعى ندارد و روزه اش صحیح است و ما نمونه هاى معمول آن را دیده ایم اشکالى ندارد. استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

رساندن غبار غلیظ به حلق بنا بر احتياط

مسأله ۱۹۸۲. بنابر احتیاط واجب، رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می‌كند، چه غبار از چیزی باشد كه خوردن آن حلال است مثل آرد، یا غبار چیزی باشد كه خوردن آن حرام است مثل خاك؛ بنابرین روزه داری که به طور مثال در روزه ماه مبارک رمضان غبار غلیظ به حلقش رسانده، باید روزه آن روز را به قصد قربت مطلقه[1] تمام کرده و قضای آن را هم بگیرد.

1-یعنی خصوص روزه واجب را نیّت نکند؛ بلکه ازمبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلّی قربةً الی الله باشد.

مسأله ۱۹۸۳. احتیاط واجب آن است كه روزه‏ دار دود سیگار و تنباكو و مانند اینها از سایر دخانیات را به حلق نرساند و همچنین از رساندن سایر دودهای غلیظ به حلق، بنابر احتیاط واجب، پرهیز نماید.

مسأله ۱۹۸۴. رساندن غبار غیر غلیظ به حلق، روزه را باطل نمی‌كند.

مسأله ۱۹۸۵. بخار آب روزه را باطل نمی‌‌کند؛ هرچند غلیظ باشد مگر آنکه در فضای دهان تبدیل به قطرات آب شود و روزه‌دار عمداً آن را فرو دهد که در این صورت روزه‌‌اش باطل می‌شود؛ مگر آنکه آن‌قدر اندک بوده که در آب دهان، ازبین رفته حساب شود.

مسأله ۱۹۸۶. اگر به علت باد یا طوفان، غباری غلیظ پیدا شود و طوری باشد که معمولاً چنین غباری، در صورت عدم مراقبت، به حلق می‌رسد و انسان با این‌كه متوجّه است و می‌تواند مواظبت كند، مواظبت نكند و آن غبار، به حلق برسد، بنابر احتیاط واجب، روزه‏اش با توضیحی که در مسأله (1982) ذکر شد باطل می‌شود. امّا از گرد و غباری که دراثر وزش باد یا طوفان پدید می‌آید و پرهیز از آن معمولاً سختی بسیار زیاد دارد، لازم نیست پرهیز شود.

مسأله ۱۹۸۷. اگر روزه‌‌دار مواظبت نكند و غبار یا دود و مانند اینها وارد حلق وی شود، چنانچه یقین یا اطمینان داشته كه به حلق نمی‌ رسد، روزه ‏اش صحیح است و همچنین است حکم اگر گمان می‌كرده كه به حلق نمی‌رسد و بدین جهت مواظبت ننموده است؛ ولی احتیاط مستحب آن است كه در این صورت، قضای آن روزه را نیز به‌جا آورد.

مسأله ۱۹۸۸. اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند، یا بی‌‌اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه ‏اش باطل نمی‌شود.

مسأله ۱۹۸۹. اسپری آسم كه برای تنگی نفس استعمال می‌شود اگر دارو را فقط وارد ریه و شش‌ها می‌‌كند و دارو وارد مری نمی‌‌شود، روزه را باطل نمی‌‌کند. رساله توضيح المسائل جامع آيت الله سيستاني .

پرسش: آیا سیگار کشیدن در هنگام روزه را باطل می کند یا نه؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب باطل می کند. استفتائات معظم له .

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=13913

*- ضمنا شما  مي توانيد مشترك خبرنامه سايت شويد و جديد ترين مطالب را دريافت كنيد.حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

 1.  استفاده از اسپري آسم در روزه
 2. چه كارهايي روزه را باطل مي كند
 3. حكم شرعي ناتوانى در گرفتن روزه
 4. شرايط وجوب روزه از نظر آيت الله خامنه اي
 5. ملاك خوردن و آشاميدن در روزه
 6. روزه گرفتن با وجود منع پزشك چه حكمي دارد
 7. احكام آميزش جنسي در روزه
 8. اگر باطل شدن روزه اختياري نباشد


رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه حکم کشیدن سیگار برای شخص روزه دار  آیا سیگار روزه را باطل نمی کند  قلیان و سیگار کشیدن در ماه رمضان چه حکمی دارد حكم دود سيگار و غير آن آیا در ماه رمضان سیگار کشیدن شخص روزه دار جایز است احکام روزه برای سیگاری ها حکم فقهی سیگار کشیدن برای روزه‌دار حکم استنشاق دود سیگار  رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه حکم کشیدن سیگار برای شخص روزه دار  آیا سیگار روزه را باطل نمی کند  قلیان و سیگار کشیدن در ماه رمضان چه حکمی دارد حكم دود سيگار و غير آن آیا در ماه رمضان سیگار کشیدن شخص روزه دار جایز است احکام روزه برای سیگاری ها حکم فقهی سیگار کشیدن برای روزه‌دار حکم استنشاق دود سیگار 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

2 نظرات
 1. ن می گوید

  چرا نظر حضرت آقا را قرار ندادید؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با دقت به متن توجه کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر