وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

استفاده از اسپري آسم در روزه

سوال: کسى که به نفس تنگى شدید مبتلا شده و در روز باید از اسپرى استفاده کند، تکلیف روزه او چیست؟

0

استفاده از اسپري آسم در روزه

فهرست این نوشتار:

 

روزه بیمار آسمى

سوال: کسى که به نفس تنگى شدید مبتلا شده و در روز باید از اسپرى استفاده کند، تکلیف روزه او چیست؟

پاسخ: آیات عظام امام، خامنه‌اى، فاضل، مکارم و نورى: با توجه به این که داروى یاد شده، خوردن و آشامیدن بر آن صدق نمى‌کند، روزه را باطل نمى‌کند.1
آیت‌الله بهجت: اگر به صورت گاز رقیق باشد، اشکال ندارد و روزه صحیح است.2
آیات عظام تبریزى و وحید: اگر قبل از رسیدن به حلق به صورت هوا در بیاید، روزه را باطل نمى‌کند.3
آیت‌الله سیستانى: اسپرى که براى تنگى نفس استعمال مى‌شود اگر دارو را فقط وارد ریه کند روزه را باطل نمى‌کند و اگر موادى از آن وارد معده مى‌شود، روزه را باطل مى‌کند.4
آیت‌الله صافى: اگر موادى وارد ریه مى‌شود، روزه اشکال پیدا مى‌کند و اگر گرفتن روزه بدون استفاده از آن، زحمت و مشّقت دارد و در طول سال باید از اسپرى استفاده کند، در ماه رمضان روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب براى هر روز یک مد طعام هم به فقیر بدهد و قضا ندارد.5

1. [ امام، استفتاآت، ج ۱، روزه، س ۶؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۵۵۱؛ مکارم، استفتاآت، ج ۱، س۲۸۵؛ نورى، استفتاآت، ج ۱، س ۲۱۲.]

2.[ استفتاآت، ج ۲، س ۲۸۸۰.]

3.[ تبریزى، استفتاآت، س۷۱۱؛ دفتر: وحید.]

4.[ سیستانى، توضیح المسائل جدید، م ۱۵۵۶ و سایت استفتاآت.]

5.[ دفتر.]

منبع: سایت هدانا، پرسمان.


مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

استفاده از اسپری تنفسی هنگام روزه

سوال: مبتلا به آسم هستم و در روز چند مرتبه باید از اسپری تنفسی استفاده کنم، مصرف اسپری هنگام روزه داری چه حکمی دارد؟

 جواب: استعمال اسپری که حاوی داروی رفع تنگی نفس است برای روزه دار اشکال ندارد و موجب بطلان روزه نمی شود.

استفاده از اسپری برای روزه دار مبتلا به آسم

س. برخی از بیماران مبتلا به آسم مجبور به استفاده از اسپری «سالبوتامول»(۲) و … برای باز کردن راه تنفّسی می باشند، حکم روزه ی این دسته چیست؟
ج. وسیله ی مذکور اگر صرفاً برای بازکردن راه تنفس استفاده می شود مبطل روزه نیست.

  • ۲. سالبوتامول هم به عنوان داروی اصلی در درمان حمله های آسم و هم به عنوان داروی نگهدارنده در وارد آسم مزمن مورد استفاده قرار می گیرد.

استفاده از اسپرى تنگى نفس
186. نوعى داروى طبى براى اشخاص مبتلا به تنگى نفس شديد وجود دارد که عبارت است از يک قوطى که در آن مايع فشرده شده وجود دارد و با فشار دادن آن داروى مايع به‌صورت پودر گاز از طريق دهان وارد ريه شخص بيمار شده و موجب تسکين حال وى مى‌‏گردد. گاهى بيمار مجبور مى‌‏شود در يک روز چندين بار از آن استفاده کند، آيا با وجود استفاده از اين دارو، روزه گرفتن جايز است؟ با توجه به اين‌که بدون استفاده از آن روزه گرفتن غيرممکن و يا بسيار سخت خواهد بود.
ج) وسیله مذکور اگر صرفاً برای بازکردن راه تنفّسی استفاده می شود مبطل روزه نیست.

187. من مبتلا به بيمارى ريوى هستم و نمى‌‌توانم بدون دارو باشم مخصوصاً وقتى بيمارى‌‌ام شديد مى‌‌شود. داروى من هم به شکل اسپرى است و وقتى دچار نفس تنگى مى‌‌شوم از دستگاه هم استفاده مى‌‌کنم.، آيا مى‌‌توانم در حال روزه از دارو استفاده کنم؟
ج) وسیله مذکور اگر صرفاً برای بازکردن راه تنفّسی استفاده می شود مبطل روزه نیست.

تنفس مصنوعى
185. آيا تنفس مصنوعى با دستگاه روزه را باطل مى‌‌کند؟
ج) تنفس مصنوعى با دستگاه موجب بطلان روزه نمى‌‌شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


 

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا تنفّس مصنوعی روزه را باطل می کند؟

پاسخ: وارد شدن فقط هوا روزه را باطل نمی کند.
 

۲پرسش: حکم استفاده کردن از اسپری برای تنگی نفس در ماه رمضان چیست؟

پاسخ: اسپرى که براى تنگى نفس استعمال مى ‏شود اگر دارو را فقط وارد ریه کند روزه را باطل نمى ‏کند.استفتائات حضرت آيت الله سيستاني.

پرسش: حکم استفاده از اسپری آسم برای فرد روزه دار چیست؟ (استفاده طبق دستور پزشک است)

پاسخ: اگر گازی باشد که وارد ریه می شود مبطل نیست واگر موادی از آن وارد معده می شود مبطل روزه است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سيستاني.


 

مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي
مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

رساندن غبار غلیظ به حلق هرگاه در حلق تبدیل به گل شود و فرو رود روزه را باطل مى کند، در غیر این صورت روزه صحیح است، خواه غبار چیزى باشد که خوردن آن حلال است مانند آرد، یا غبار چیزى که خوردن آن حرام است. اما اسپري هايي كه براي افراد مبتلا به آسم استفاده مي شود با توجه به اين كه معمولا گاز رقيقي بيش نيست، روزه را باطل نمي كند.

مسأله 1360ـ توضيح المسايل آيت الله مكارم شيرازي.

حکم استفاده از اسپری آسم برای روزه دار [رساندن غبار غلیظ به حلق]
پرسش : استفاده از اسپری آسم برای فرد روزه دار چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر به صورت گاز رقیق وارد بدن مى شود مانعى ندارد و روزه اش صحیح است و ما نمونه هاى معمول آن را دیده ایم اشکالى ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


 

طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

استفاده از اسپري در روز رمضان

س75: آيا استفاده از اسپري ها موجب بطلان روزه مي شود؟ 

ج: اگر بداند كه بحلق مي رسد جائز نيست و اگر نداند كه بحلق مي رسد اشكال ندارد.

س76: آيا استفاده از اسپري تنفسي درداخل دهان و بيني براي باز كردن مجاري تنفسي مبطل روزه مي باشد يا خير؟
ج: در مفروض سؤال چنانچه ناچار از استفاده آن در روز باشد اشكال ندارد و روزه را بگيرد لكن اگر قبل از حلول ماه مبارك رمضان بعد عارضه اش برطرف شود بنا بر احتياط قضاي روزه ها را نيز بگيرد و اگر عارضه تا ماه رمضان بعد ادامه يافت بنا بر احتياط براي هر روز يك چارك طعام مانند گندم يا جو بعنوان كفّاره به فقير غير سيّد بدهد و ديگر قضا ندارد.

س77: استفاده از اسپري تنفسي در داخل دهان و بيني براي تسكين درد، ضد التهاب و موارد ديگر جهت درمان چه حكمي دارد؟
ج: در صورت ناچاري اشكال ندارد و حكمش همان است كه در جواب سؤال قبل مرقوم شد.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی صافي گلپايگاني.


 

آيت الله شبيري زنجاني
آيت الله شبيري زنجاني

استفاده از اسپری برای روزه‌دار

کسی که به نفس‌تنگی شدید مبتلا شده و در روز باید از اسپری استفاده کند، تکلیف روزه او چیست؟
پاسخ
اگر به‌صورت مایع به حلق نرسد، اشکال ندارد و الا روزه‌اش باطل می‌شود.

980 – استفاده از انواع اسپری (اسپری آسم، مسکن درد دندان و خوشبو کننده دهان) در حال روزه چه حکمی دارد؟

پاسخ
اگر به‌صورت مایع فرو ندهد، اشکال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی شبیری زنجانی.

 

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام روزه

آيا افراد ديابتي بايد روزه بگيرند

بيماري كليه و احكام روزه داري

از كجا متوجه شويم روزه براي ما ضرر دارد

احکام دندانپزشکى در روزه

روزه گرفتن با وجود منع پزشك چه حكمي دارد

كليد: مقام معظم رهبري بیماری آسم بیماری آسم بیماری آسم بیماری آسم  بیماری آسم بیماری آسم بیماری آسم بیماری آسم بیماری آسم بیماری آسم آسم و آلرژی آسم چیست  اسپری آسم اسپری آسم اسپری آسم تنگی نفس تنگی نفس استفاده از اسپري آسم در روزه استفاده از اسپري آسم در روزه استفاده از اسپري آسم در روزه استفاده از اسپري آسم در روزه استفاده از اسپري آسم در روزه آسان تنفس استفاده از اسپري آسم در روزه استفاده از اسپري آسم در روزه دمیار  استفاده از اسپري آسم در روزه اسپری MDI‏  روزه داری در مبتلایان آسم و آلرژی استفاده از اسپری برای فرد روزه داری که مبتلا به آسم است چه حکمی دارد؟ آیا اسپری آسم مبطل روزه است  اسپری آسم روزه اسپری آسم روزه اسپری آسم روزه اسپری آسم روزه آیا بیماران مبتلا به آسم می‌توانند روزه بگیرند آیا استفاده از اسپری موجب بطلان روزه می شود؟ روزه داری در رمضان   اسپری بینی روزه ASTHMA نفس تنگي مصرف اسپری آسم و باطل شدن روزه حکم استفاده از اسپری برای روزه داران مبتلا به آسم – کسی که مبتلا به “نفس تنگی” و “آسم” می باشد اسپري استنشاقي

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.