وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا تماس با جنين سقط شده غسل مس ميت دارد

0

آيا تماس با جنين سقط شده غسل مس ميت دارد

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل « احکام جامع مس میت» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

مس جنين

پرسش 136 . آيا براى دست زدن به جنين سقط شده غسل واجب مى شود؟

همه مراجع: اگر چهار ماه او تمام شده (و روح در بدنش دميده شده) است، غسل مس ميت واجب مى شود.

پرسش 137 . مادرانى كه بچه شان مرده به دنيا مى آيد؛ آيا بايد غسل مس ميت به جا آورند؟

همه مراجع: اگر چهار ماه او تمام شده و با بدن مادر تماس پيدا كند، بر مادر غسل مس ميت واجب مى شود.

تبصره. طبق فتواى آية اللّه سيستانى اگر بچه با بدن مادر تماس هم پيدا نكند، بنابر احتياط واجب بر مادر غسل مس ميت واجب مى شود.

  1. [1]. توضيح المسائل مراجع، م 524 و  وحيد، توضيح المسائل، م 530
  2. [2]. توضيح المسائل مراجع، م 524 و وحيد، توضيح المسائل، م 530.(احكام وضو غسل و تيميم،  پرسمان).

رساله توضیح المسائل طهارت

[سقط جنین و مس بچه مرده]

مسأله 524 برای مس ّ بچه مرده، حتی بچه سقط شده ای که چهار ماه او تمام شده غسل مس ّ میّت واجب است (1) (بلکه بهتر است (2) برای مس ّ بچه سقط شده ای که از چهار ماه کمتر دارد غسل کرد (3)) بنا بر این اگر بچه چهار ماهه ای مرده (4) به دنیا بیاید (5)، مادر او باید (6) غسل مس ّ میّت کند (7)، بلکه اگر از چهار ماه کمتر هم داشته باشد بهتر است مادر او غسل نماید.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (مکارم:) و اگر کمتر از چهار ماه تمام باشد، احتیاط مستحب غسل است. هر گاه بچه چهار ماهه ای یا بیشتر، مرده بدنیا بیاید، مادر او بنا بر احتیاط واجب باید غسل مس ّ میت کند. [پایان مسأله]

(2) (زنجانی:) بلکه بنا بر احتیاط مستحب..

(3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی و تبریزی نیست]

(4) (تبریزی:) و بدنش سرد شده..

(5) (خوئی:) و بدنش سرد شده و ظاهر بدن مادر را مس ّ کند.. (زنجانی:) و بدنش سرد شده باشد..

(6) (اراکی:) بنا بر احتیاط واجب باید.. (زنجانی:) بنا بر احتیاط..

(7) (خویی، تبریزی، زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(گلپایگانی:) مسأله برای مس بچه مرده، حتی بچه سقط شده ای که چهار ماه او تمام شده و یا خلقتش تمام شده اگر چه کمتر از چهار ماهه باشد غسل واجب است بلکه بنا بر احتیاط مستحب، برای مس ّ بچه سقط شده ای که از چهار ماه کمتر دارد و خلقتش هم تمام نشده باید غسل کرد. بنا بر این اگر بچه چهار ماهه ای مرده به دنیا بیاید، بنا بر احتیاط واجب مادر او باید غسل مس ّ میّت کند و هم چنین اگر بچّه کمتر از چهار ماه داشته باشد ولی خلقتش تمام باشد که در این صورت نیز بنا بر احتیاط واجب مادر او باید غسل مس ّ میت نماید.

(صافی:) اگر بچه چهار ماهه ای مرده به دنیا بیاید و بدنش سرد شده باشد و ظاهر بدن مادر را مس کند، مادر او باید غسل مس ّ میّت کند..

(سیستانی:) مسأله اگر بچه ای مرده به دنیا بیاید بنا بر احتیاط واجب باید مادرش غسل کند و اگر مادر مرده باشد، بچه باید پیش از بلوغ بنا بر احتیاط واجب غسل کند.

[ بچه ای که بعد از مردن مادر به دنیا می آید]

مسأله 525 بچه ای که بعد از مردن مادر (1) به دنیا می آید، (2) وقتی بالغ شد واجب است غسل مس ّ میّت کند. (3)

(1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) و سرد شدن بدنش..

(2) (خوئی، سیستانی:) چنانچه ظاهر بدن مادر را مس ّ نماید..

(3) (سیستانی:) بلکه اگر ظاهر بدنش را هم مس ّ ننموده باشد باید بنا بر احتیاط بعد از بلوغ، غسل مس ّ میّت نماید. (تبریزی:) و اگر بعد از ممیز شدن و قبل از بلوغ غسل کند کافی است.

(اراکی، گلپایگانی، مکارم، صافی:) بنا بر احتیاط واجب باید غسل مس ّ میّت کند.

(زنجانی:) مسأله بچه ای که بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنیا می آید، بنا بر احتیاط وقتی بالغ شد، لازم است غسل مس ّ میّت کند و اگر در هنگامی که ممیز بود غسل کند، غسلش صحیح بوده، نیازی به غسل مجدد ندارد.

[اگر انسان میّتی را که سه غسل او کاملًا تمام شده مس ّ نماید]

مسأله 526 اگر انسان، میّتی را که سه غسل او کاملًا تمام شده مس ّ نماید، غسل بر او واجب نمی شود (1)، ولی اگر پیش از آن که غسل سوم تمام شود جایی از بدن او را مس ّ کند اگر چه غسل سوم آنجا تمام شده باشد باید غسل مس ّ میّت نماید.

(1) (مکارم:) بقیه مسأله ذکر نشده.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

هر گاه بچّه چهار ماهه‌اى یا بیشتر مرده به دنیا بیاید، مادر او  باید غسل مسّ میّت کند.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س: اگر جنين مادر قبل از اينكه روح در آن دميده شود سقط گردد آيا باز هم غسل مسّ ميت بر مادر واجب است؟

ج) اگر چهار ماه او تمام شده، مسّ آن، غسل مسّ ميّت دارد ولى اگر کمتر از آن است، غسل مسّ ميّت واجب نيست گرچه احتياط مستحب ‏است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آيت الله العظمی خامنه ای.


 

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۵۱۳ ـ اگر بچه‌ای مرده به دنیا بیاید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید مادرش غسل کند و اگر مادر مرده باشد بچه باید پس از بلوغ ـ بنا بر احتیاط واجب ـ غسل کند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آيت الله العظمی سيستاني.


 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله ـ هر گاه بچّه چهار ماهه‌اى یا بیشتر مرده به دنیا بیاید، مادر او بنابر احتیاط واجب باید غسل مسّ میّت کند.

سؤال ـ مادرى در شکم خود جنین مرده‌اى دارد، آیا لازم است جهت  انجام فریضه نماز، غسل مسّ میّت انجام دهد؟ و در صورت لزوم، چون تماسّ با این جنین میّت دائمى است، آیا باید براى هر نماز غسلى بجا آورد، یا یک غسل تا خارج شدن جنین کفایت مى‌کند؟ آیا در این مسأله تفاوتى میان جنین کامل و ناقص مى‌باشد؟
جواب : در هیچ یک از این دو حالت غسل مسّ میّت بر او لازم نیست. 

حکم مسّ بچه سقط شده ی چهار ماهه [مسّ بچه سقط شده ]

پرسش : اگر انسان با جنینی که سقط شده است تماس داشته باشد باید غسل نماید؟

پاسخ : اگر کسى بچه سقط شده ‏اى را که چهارماه او تمام شده مس کند، غسل بر او واجب است اگر کمتر از چهار ماه تمام باشد، احتیاط مستحب غسل است.

حکم غسل مسّ میّت در صورت فوت جنین در شکم مادر [مسّ بچه سقط شده ]

پرسش : مادرى که در شکم خود جنین مرده دارد؛ آیا باید برای نماز، غسل مسّ میّت انجام دهد؟

پاسخ : در فرض سوال غسل مس میت واجب نمی باشد ولی بعد از خارج کردن بچه سقط شده چهار ماه، غسل مس میت بر او واجب می شود.

حکم غسل در صورت تماس با جنین فوت شده در شکم مادر [مسّ بچه سقط شده ]

پرسش : چنانچه دست پزشک با جنینِ مرده داخلِ شکمِ مادر تماس پیدا کند، آیا غسل مسّ میّت بر او واجب مى شود؟

پاسخ : تنها در صورتى غسل مسّ میّت واجب مى شود که تماس در بیرون از رحم انجام گیرد و نیز جنین چهار ماه بوده باشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=19602

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

مس ميت با دستكش

آيا دست زدن به بيمار مرگ مغزى غسل دارد

آيا دست زدن به استخوان ميت سبب غسل است

غسل جنابت مستحبی

نماز با غسل جنابت احتیاطی

غسل جنابت در زمان حيض

غسل جنابت بدون جنب شدن

مبطلات غسل

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.