وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم ديدن خون قبل از بلوغ دختر

پرسش . اگر دختر پيش از بلوغ، خونى با نشانه هاى حيض ببيند، آيا حيض محسوب مى شود؟

0

حكم ديدن خون قبل از بلوغ دختر

فهرست این نوشتار:

رساله توضیح المسائل احکام زنان

[خونی که دختر پیش از تمام شدن نُه سال می‌بیند]

مسأله 436 خونی که دختر، پیش از تمام شدن نُه سال (1) و زن، بعد از یائسه شدن می‌بیند حیض نیست (2).

(1) (زنجانی، فاضل:) نُه سال قمری..

(2) (مکارم:) و اگر مربوط به زخم و جراحتی نباشد، استحاضه است که احکام آن قبلًا گفته شد.

(بهجت، سیستانی:) مسأله خونی که دختر، پیش از تمام شدن نُه سال می‌بیند (بهجت: در صورتی که معلوم باشد نه سال او تمام نشده است و علامت و نشانه دیگری غیر از سن بر بلوغ او نباشد و هم چنین خونی که زن بعد از یائسه شدن می‌بیند) حیض نیست.

[ دختری که نمی‌داند نه سالش تمام شده یا نه]

مسأله 438 دختری که نمی‌داند نه سالش تمام شده یا نه اگر خونی ببیند که نشانه‌های (1) حیض را نداشته باشد حیض نیست (2). و اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد و اطمینان به حیض بودنش پیدا کند حیض است (3) و معلوم می‌شود نه سال او تمام شده است (4).

(1) (زنجانی:) نشانه..

(2) (فاضل:) بلکه حتّی اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد نمی‌شود گفت حیض است. [پایان مسأله] (خوئی:) اگر خون ببیند، چه دارای نشانه‌های حیض باشد چه نباشد حکم به حیض بودن آن نمی‌شود کرد. [پایان مسأله] (تبریزی:) اگر خون ببیند، أظهر آن است که اگر دارای نشانه‌های حیض باشد حکم به حیض می‌شود. [پایان مسأله] (بهجت:) اگر دختری نمی‌داند که نُه سالش تمام شده یا نه و خوئی دید که یقین کرد خون حیض است باید آن را خون حیض قرار دهد. [پایان مسأله]

(3) (گلپایگانی، اراکی:) اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد، حیض است.

(صافی:) اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد، حکم بر حیض بودن آن محل ّ اشکال است.

(4) (سیستانی:) اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد، حکم به حیض بودن آن محل اشکال است مگر آن که اطمینان حاصل شود به این که حیض است و در این صورت معلوم می‌شود که نه سال او تمام شده است.

(زنجانی:) اگر نشانه حیض را داشته باشد، حیض است و شرعاً علامت ِ این است که نُه سال او تمام شده است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حيض و بلوغ

پرسش 3 . اگر دختر پيش از بلوغ، خونى با نشانه هاى حيض ببيند، آيا حيض محسوب مى شود؟

همه مراجع: خير، خون حيض محسوب نمى شود؛ هر چند نشانه هاى حيض را نيز داشته باشد.[1]

تبصره 1 . حكم اين خون كه آيا مى تواند استحاضه باشد، در بخش «استحاضه» بيان شده است.

تبصره 2 . اگر هيچ يك از نشانه هاى بلوغ در دختر پيدا نشود، خونى كه پيش از بلوغ مى بيند، حيض نيست؛ ولى اگر يكى از نشانه هاى بلوغ در او پديدار گردد، خون ياد شده چنانچه صفات حيض را داشته باشد، حيض محسوب مى شود.

خون پيش از بلوغ

پرسش 4 . اگر دختر پيش از بلوغ خون ببيند، حكم آن چيست؟

همه مراجع: اگر مربوط به زخم، جراحت و مانند آن نباشد، خون استحاضه محسوب مى شود و حيض نيست.[2]

پرسش 5 . آيا ديدن خون حيض در دخترى كه نمى داند نه سال او تمام شده يا نه (مثلاً تاريخ ولادتش را فراموش كرده است)، مى تواند نشانه بلوغ باشد؟

همه مراجع (به جز صافى و فاضل): اگر نشانه هاى حيض را داشته باشد (و اطمينان به حيض بودن پيدا كند)، نشانه بلوغ او محسوب مى شود.[3]

آيات عظام صافى و فاضل: بنابر احتياط واجب، نمى تواند نشانه بلوغ او محسوب شود.[4]

  • [1]. العروة الوثقى، ج 1، فصل فى الحيض.
  • [2]. وحيد، سيستانى و تبريزى، منهاج الصالحين، الاستحاضه، 236 امام، تحريرالوسيله، ج 1، غسل الحيض، مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 436 و صافى، هداية العباد، ج 1، م 215 و بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 237 و دفتر: خامنه اى، فاضل و نورى.
  • [3]. توضيح المسائل مراجع، م 438؛ وحيد، توضيح المسائل، م 444؛ بهجت، استفتاءات، ج 1، س 1001.
  • [4]. صافى، هداية العباد، ج 1، م 217؛ فاضل، تعليقات على العروة، ح 1، م 701. .(احكام بانوان،پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

علائم بلوغ
۲۹۸٫ علائم بلوغ عبارتند از:
۱ـ روييدن موى خشن بر شرمگاه
۲ـ خروج منى
۳ـ كامل شدن ۱۵ سال قمرى در پسر (تقريباً معادل ۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۷ روز شمسى)، و ۹ سال قمرى در دختر (تقريباً معادل ۸ سال و ۸ ماه و ۲۲ روز شمسى).

خون قبل از نُه سالگى دختر

۵۹٫ خونى که دختر قبل از نُه سالگى ببيند علامت شرعى بلوغ دختر نيست و حکم حيض را ندارد هرچند صفات آن را داشته باشد. استفتائات مقام معظم رهبري.

س ۱۸۹۴: آيا ديدن خونى که داراى صفات حيض است، توسط دختر قبل از اتمام نه‏ سالگى، علامت بلوغ اوست؟
ج: اين خون علامت شرعى بلوغ دختر نيست و حکم حيض را ندارد هرچند صفات آن را داشته باشد. اجوبه الاستفتائات.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۴۶۹. خونی كه دختر قبل از تمام شدن نُه سال قمری می‌بیند، حیض نیست، خواه نشانه‌های حیض را داشته باشد یا نداشته باشد.

مسأله ۴۷۰. دختری كه نمی‌داند نُه سالش تمام شده یا نه، اگر خونی ببیند كه دارای نشانه‌های حیض[۲]نباشد، حیض نیست و اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد حكم به حیض بودن آن محلّ اشكال است؛ البتّه اگر اطمینان حاصل شود به اینكه حیض است، هرچند این اطمینان با استفاده از وسایل علمی جدید حاصل شود، در این صورت معمولاً اطمینان پیدا می‌شود كه نُه سال او تمام شده است. رساله توضيح المسائل جامع آيت الله سيستاني.

پرسش:لطفا شرائط بلوغ دختر را بفرمائید؟
پاسخ: بلوغ دختر این است که ۹ سال قمری وی کامل شود (تقریبا معادل هشت سال و هشت ماه و بیست روز شمسی) می باشد. استفتائات آيت الله سيستاني.

پرسش: شرایط سنی برای روزه داری چیست ؟

پاسخ: بلوغ است که در دخترها نشانه آن تمام شدن نه سال قمری است و در پسرها یکی از سه چیز اول : روئیدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت و همچنین در صورت و پشت لب .دوم: بیرون امدن منی . سوم : تمام شدن پانزده سال قمری . استفتائات آيت الله سيستاني

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

عدم تناقض حکم خون قبل از نُه سالگی و خون حیضی که نشانه بلوغ است

پرسش :می فرمایید خونی که قبل از نه سالگی دیده شود، عادت ماهیانه نیست و از طرفی دیگر دیدن خون حیض برای دختر از نشانه های بلوغ است، آیا این دو با هم متناقض نیست؟
پاسخ :هر دو صحیح است؛ حالت اوّل فردی است که یقین داریم قبل از نه سالگی او است و حالت دوم برای فردی است که نمی داند سنش چقدر است و هرگاه عادت ماهیانه ببیند نشانه بلوغ است. استفتائات حضرت آيت الله مكارم شيرازي .
مسأله 67: خونى را که دختر پیش از تمام شدن نُه سال قمرى و زن بعد از یائسه شدن مى بیند حکم حیض ندارد و اگر مربوط به زخم و جراحتى نباشد، استحاضه است که احکام آن خواهد آمد.
مسأله 68: دخترى که شک دارد نُه سال قمرى او تمام شده یا نه، اگر خونى ببیند که نشانه هاى حیض نداشته باشد، حیض نیست و اگر نشانه هاى قاعدگى داشته باشد و اطمینان حاصل کند که حیض است، دلیل بر این است که نُه سالش تمام و بالغ شده است.
سؤال 69: آیا فقط تمام شدن نُه سال قمرى از شرایط قاعدگى محسوب مى شود، یا سایر علامتهاى بلوغ نیز از شرایط قاعدگى است، هر چند نُه سال قمرى او تمام نشده باشد؟

جواب : اگر خونى قبل از نُه سالگى دیده شود، خون حیض نیست. رساله احكام بانوان .

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=21515

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ |آنلاين|حرفه اي و دقيق

چرا دختران زودتر به سن تكليف مي رسند

روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده

حكم پوشش دختران قبل از سن تكليف

منظور از سن تمييز دختر و پسر چيست

وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است 

احكام بانوان در اعتكاف

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.