وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش قرآن پژوهی:

ریا از دیدگاه قرآن

خداوند ریاکاران را همدمان شیطان می‌شمارد؛ زیرا شیطان نیز سالیان عبادت و اعمال نیک و صالح خویش را در اثر استکبار و خودنمایی و…

خباثت به چه معناست؟

خباثت به چه معناست؟ در پاسخ به معناى واژه خباثت و برخى موارد كاربرد قرآنى آن توجه كنيد: 1- خباثت از ماده خبث (بر وزن قفل) به…

وجوه اعجاز قرآن

وجوه اعجاز قرآن نویسنده تفسیر روح البیان می گوید قرآن از جهات مختلفی معجره است : «القرآن معجز من جميع الوجوه لفظا و معنى و…

زمان مرگ ابليس

زمان مرگ ابليس سوال: طبق قرآن مرگ شیطان چه زمانی است ؟ جواب : در آيات و روايات پيرامون مرگ ابليس دو زمان وجود دارد. و اگر به اين…

عالم میثاق و عهد

عالم میثاق و عهد مرحوم علامه طباطبايى در الميزان فرموده است- از دقيق ترين آيات قرآنى (آیه میثاق) مى باشد كه فهم معناى آن نياز به…

معنی مسکنت در قرآن

معنی مسکنت در قرآن بررسی لغوی  واژه مسکنة  مَسکَنة :  از ماده " سکن" است و سکون ،ضد اضطراب و حرکت و به معنای ثابت شدن چیزی بعد…

اعجاز علمی قرآن: