وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام روزه

حکم روزه روز مبعث

حکم روزه روز مبعث حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم روزه ی روز مبعث پرسش : گرفتن روزه در روز مبعث چه حکمی دارد؟ پاسخ :…

حکم روزه زن شیرده

اگر گرفتن روزه باعث كمى شير مادر و ناراحتى بچه شود، يا براى خودش ضرر داشته باشد؛ روزه براى او واجب نيست و در صورت اول بايد براى هر…