وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پوشيدن لباس مردانه برای زنان و بلعكس

پرسش. پوشيدن لباس زنانه براى مردان و بالعكس چه حكمى دارد؟

12

پوشيدن لباس مردانه برای زنان و بلعكس – (مبدل پوشي)

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل حکم نماز در لباس جنس مخالف مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

1. از امام باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «جايز نيست زنان شبيه مردان شوند، زيرا رسول خدا زنانى را كه شبيه به مردان مى‌شوند ومردانى را كه شبيه به زنان مى‌شوند نفرين كرده است».
 2. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «خداوند متعال به پيامبرى از پيامبرانش فرمود: به مؤمنين بگو: لباس‌هاى مخصوص دشمنان مرا را نپوشيد واز غذاى آنان نخوريد وخود را شبيه آنان نكنيد، وگرنه شما هم دشمن من خواهيد بود».

 • [1] . خصال، ج 2، ص 374؛ بحارالأنوار، ج 103، ص 256.
 • [2] . كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 163، ح 769؛ مشكاة الأنوار، ص 325.

 لباس زنانه و مردانه

پرسش 178. پوشيدن لباس زنانه براى مردان و بالعكس چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام و بهجت: بنابر احتياط واجب، پوشيدن لباس مختص به جنس مخالف جايز نيست.[1]

آيات عظام تبريزى، خامنه اى، صافى، فاضل و وحيد: بنابر احتياط واجب پوشيدن لباس مختص به جنس مخالف، در صورتى كه آن را زىّ و پوشش خود قرار دهد، جايز نيست.[2]

آيه اللّه  سيستانى: بنابر احتياط واجب، پوشيدن لباس مختص به جنس مخالف، اگر او را به صورت جنس مخالف در بياورد، جايز نيست.[3]

آيه اللّه  مكارم: پوشيدن لباس جنس مخالف، اگر مفسده خاصى بر آن مترتب نشود، اشكال ندارد.[4]

آيه اللّه  نورى: بنابر احتياط واجب، پوشيدن لباس مختص به جنس مخالف جايز نيست؛ مگر آنكه انگيزه عقلايى و مصلحت مهم ترى در بين باشد.[5]

لباس مشترك زن و مرد

پرسش 179. لباس مشترك بين زن و مرد، چگونه مشخص مى شود؟

همه مراجع: تشخيص آن به نظر عرف است؛ مانند شلوارهاى و برخى اقسام بلوز و كفش هاى مشترك.[6]

لباس زير

پرسش 182. آيا در حرمت پوشيدن لباس جنس مخالف، بين لباس زير و غير آن فرقى وجود دارد؟

آيات عظام امام، بهجت و فاضل: تفاوتى بين لباس زير و غير آن در حكم نمى كند.[7]

آيات عظام تبريزى، خامنه اى، صافى و وحيد: كه اگر آن را زىّ و پوشش خود قرار دهد، بنابر احتياط واجب پوشيدن آن جايز نيست.[8]

آيه اللّه  سيستانى: اگر او را به صورت جنس مخالف در بياورد، بنابر احتياط واجب پوشيدن آن جايز نيست.[9]

آيه اللّه  مكارم: اگر مفسده خاصى بر آن مترتب نشود، پوشيدن آن اشكال ندارد.[10]

آيه اللّه  نورى: اگر از پوشيدن آن انگيزه عقلايى دارد و مصلحت مهم ترى در بين است، اشكال ندارد.[11]

لباس موقت

پرسش 183. گاهى به مدت كوتاهى و به طور موقت لباس شوهر را در منزل مى پوشم، آيا اين كار جايز است؟

همه مراجع (به جز امام و بهجت): خير، اشكالى ندارد.[12]

آيات عظام امام و بهجت: بنابر احتياط واجب جايز نيست.[13]

لباس تئاتر

پرسش 180. پوشيدن لباس زنانه به وسيله مردان و بر عكس، براى بازى در تئاتر و سينما چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، بهجت و فاضل: بنابر احتياط واجب جايز نيست.[14]

آيات عظام خامنه اى، صافى، مكارم و وحيد: پوشيدن لباس جنس مخالف، هنگام بازيگرى و بيان خصوصيات يك شخص حقيقى [اگر باعث فساد نشود ]اشكال ندارد.[15]

[آيت الله سيستاني: پوشیدن لباس مردانه توسط خانمها در تئاتر در مجلس زنانه، اشکال دارد. سايت معظم له]

آيه اللّه  نورى: پوشيدن لباس جنس مخالف، تنها در موقع ضرورت؛ يعنى، زمانى كه مصلحت اهم و انگيزه عقلايى در كار باشد، جايز مى شود و اگر پوشيدن لباس جنس مخالف در بازى تئاتر و سينما، تا اين حد از ضرورت و مصلحت رسيده، ارتكاب به آن اشكال ندارد.[16]

تبصره. طبق فتواى آيات عظام: خامنه اى، سيستانى، تبريزى، وحيد و صافى، پوشيدن لباس مختص به جنس مخالف، در صورتى حرام است كه آن را زىّ خود جهت زندگى روزمره پوشش خود قرار دهند و ترديدى نيست كه زنان و مردان بازيگر، لباس جنس مخالف را به عنوان زىّ خود قرار نمى دهند؛ بلكه به طور موقت و براى بازيگرى آن را به تن مى كنند.

 • [1]. توضيح المسائل مراجع، م846.
 • [2]. فاضل، توضيح المسائل مراجع، م846. وحيد، توضيح المسائل، م 852؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س1372؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1688؛ تبريزى، صراط النجاة، ج3، س781.
 • [3]. توضيح المسائل مراجع، م846.
 • [4]. مكارم، استفتائات، ج1 س138.
 • [5]. نورى، توضيح المسائل، م 847.
 • [6]. العروه الوثقى، ج1، التقليد، م67.
 • [7]. توضيح المسائل مراجع، م846.
 • [8]. وحيد، توضيح المسائل، م 852؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س1372؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1688؛ تبريزى، صراط النجاة، ج3، س781.
 • [9]. توضيح المسائل مراجع، م846.
 • [10]. مكارم، استفتائات، ج1 س138.
 • [11]. نورى، توضيح المسائل، م 847.
 • [12]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س1219؛ مكارم، استفتائات، ج1، س132 و 138؛ سيستانى، sistani.org، زينت، س34 و توضيح المسائل مراجع، م846؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1688؛ تبريزى، صراط النجاة، ج3، س781؛ وحيد، توضيح المسائل، م852؛ نورى، استفتائات، ج2، س569 و توضيح المسائل، م847.
 • [13]. توضيح المسائل مراجع، م846؛ امام، استفتائات، ج3، سؤالات متفرقه، س174.
 • [14]. امام، استفتائات، ج3، سؤالات متفرقه، س174؛ فاضل و بهجت، توضيح المسائل مراجع، م846.
 • [15]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س1219؛ مكارم، استفتائات، ج1، س132 و 138؛ سيستانى، sistani.org، زينت، ش34 و توضيح المسائل مراجع، م846؛ وحيد، توضيح المسائل، م852؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1688؛ تبريزى، صراط النجاة، ج3، س781.
 • 16]. نورى، استفتائات، ج2، س569 و توضيح المسائل، م 847.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

س 1220: پوشیدن لباس زنانه توسط مردان و برعکس، برای بازی در تئاتر و سینما چه حکمی دارد؟ تقلید صدای مردان توسط زنان و برعکس چه حکمی دارد؟

ج: پوشيدن لباس جنس مخالف و تقليد صداى او هنگام بازيگرى و بيان خصوصيات يک شخص حقيقى، اگر سبب فساد نگردد، بعيد نيست که جايز باشد.

1368: آیا پوشیدن چیزی که مخصوص زنان است توسط مردان و برعکس، در خانه بدون قصد تشبّه به جنس مخالف، جایز است؟

ج: تا زمانی که آن را به عنوان لباس برای خود انتخاب نکرده باشند، اشکال ندارد.

س 1369: فروش لباسهای زنانه داخلی توسط مردان چه حکمی دارد؟

ج: اگر موجب ترتّب مفاسد اخلاقی واجتماعی نباشد، اشکال ندارد. اجوبه الاستفتائات

پوشيدن لباس جنس مخالف براى بازيگران 

س: لطفاً بفرماييد پوشيدن لباس زنانه توسط مردان و برعكس براى بازيگرى چه حكمى دارد؟
ج) پوشيدن لباس جنس مخالف هنگام بازيگرى اگر سبب فساد نگردد اشکال ندارد. 

تشبّه زن به مرد در آرايش مو و لباس 

س: آيا کوتاه کردن موى سر در خانم‌ها شبيه آقايان يا لباس پوشيدن شبيه آقايان و يا امورى از اين قبيل بدون قصد تشبه به آقايان براى خانم‌ها اشکال دارد؟

ج) بدون قصد تشبه و بدون آن که شبيه مردان شوند، مانعى ندارد. 

تشبه مرد به زن و بر عکس

مقصود این است که مردی حالت نرمش و انعطاف زنانه به خود بگیرد۲۲؛ آن حالت جذّابیتی که زن در مقابل مرد دارد، یا زنی در مقابل همجنس خود حالت مردانه داشته باشد۲۳ این نوع تشبه حرام است. حال اگر کسی برای چنین تشبهی اجیر شود، این معامله حرام و باطل است.
(مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۹)

نکته
۱. صِرف پوشیدن لباس جنس مخالف، چنانچه صدق عنوان تأنیث یا تذکیر نکند، حرام نیست. اگر مردی با حفظ شئون مردانه، لباس زنانه بپوشد، ولی در او هیچ‌‌گونه تأنیثی ایجاد نشود، حرمتی ندارد. (مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۱۰)

۲. تشبه فقط در لباس نیست. ممکن است مردی‌‌ لباس مردانه بپوشد، ولی رفتار و گفتار و نحوة تعاملش زنانه باشد؛ یعنی همچنان‌‌که شیوه متعارف زنانه دارای نوعی جاذبه برای جنس مخالف است، این مرد هم برای ایجاد جاذبه در جنس موافق، همان رفتار را تقلید کند، چنین سلوکی مسلماً تأنیث و حرام‌ است. (مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۸و۱۰)

۳. در تأنیث و تذکیرِ حرام، قصد شرط است؛ یعنی باید با این کار قصد تأنیث داشته باشد. امّا اگر قصد تأنیث ندارد و حرکات زنانه را به جهتی عقلایی انجام می‌دهد، حرام نیست؛ مثل مردی‌‌که به خاطر ایفای نقشی در فیلم یا تعزیه لباس زنانه می‌‌پوشد یا حرکات زنانه‌ انجام می‌دهد. درحالی‌‌که معلوم است شأنش این نیست؛ و بالعکس. (مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۱۰)

مسئله

احوط آن است که مرد یا زن، از زینتی که مخصوص به جنس مخالف است استفاده نکند؛ اگرچه قصد تأنیث و تذکیر هم نداشته باشند. مثل مردی‌‌که بدون قصد تأنیث و فقط به منظور آرایش، زیرابرو بردارد که احوط ترک آن است. (مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۱۱)

منبع : سایت هدانا برگرفته از استفتائات آيت الله العظمی خامنه ای


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

پوشیدن لباس مختص جنس مخالف در منزل

پرسش :پوشیدن لباس مختصّ زنان توسّط مردان و یا بالعکس در منزل چه حکمى دارد؟
پاسخ :اگر مفسده خاصّى بر آن مترتّب نشود، اشکالى ندارد.

حکم پوشیدن لباسهای مشترک زنان و مردان

پرسش :طبق یکی از فرمایشات حضرت امام محمد باقر (ع) جایز نیست برای زنان که شبیه مردان شوند زیراکه رسول خدا لعنت کرد مردانی را که شبیه به زنان شوند و لعنت کرد زنانی را که شبیه مردان شوند در پوشیدن لباسها. با توجه به اینکه امروزه تمام شلوارهای زنانه از لحاظ مدل شبیه شلوارهای مردانه می باشد و اکثر پیراهنهای زنانه به صورت یقه مردانه هست 1- پوشیدن چنین لباسهائی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ و آیا شامل لعنت پیامبر می شود؟ 2- پوشیدن بلوز و شلوار برای زنان در منزل بدون دامن (که لباس راحتی محسوب می شود ) چه حکمی دارد؟ آیا شامل لعنت پیامبر می شود یا نه ؟
پاسخ :1- منظور آن است که هر یک لباس های مخصوص دیگری را بپوشد یا از نظر قیافه و ظاهر خود را مثل او کند بنابراین پوشیدن لباس هایی که مشترک بین آنهاست با رعایت حجاب اشکالی ندارد.
2- اشکالی ندارد.

 شرایط لباس به هنگام نماز

مسأله ـ احتیاط آن است که مرد لباس مخصوص زنان، و زن لباس مخصوص مردان را نپوشد، ولى نماز با آن اشکال ندارد.
سؤال ـ پوشیدن شلوار، یا پیراهن مردانه، و سر کردن چفیه توسّط بانوان چه حکمى دارد؟
جواب : احتیاط این است که چنین کارى نکنند.
سؤال ـ منظور از این که فرموده‌اید: «پوشیدن لباس مخصوص مرد براى زن و بالعکس اشکال دارد»، چه نوع لباسى است؟ لطفآ توضیح دهید.
جواب : منظور لباسى است که در عرف عام مى‌گویند لباس زنانه است (ولى هرگاه فسادى بر آن مترتّب نشود حرام نیست).
سؤال ـ بسیار اتّفاق مى‌افتد که زن در داخل منزل دمپائى شوهر یا شوهر دمپائى خانمش را مى‌پوشد، آیا این کار اشکال دارد؟
جواب : اشکالى ندارد، بلکه لباسهاى مخصوص هر کدام را نیز اگر دیگرى بپوشد و مفاسدى بر آن مترتّب نشود اشکالى ندارد، امّا آنجا که فسادانگیز است حرام مى‌باشد.
سؤال ـ گاهى از اوقات در نمایش‌ها و تئاترهاى مخصوص بانوان، که تمام بازیگرها زن هستند، زنانى که نقش مردها را بازى مى‌کنند ناچارند لباس مردانه بپوشند، آیا در این صورت هم پوشیدن لباس مخصوص مردان اشکال دارد؟ یا این اشکال مخصوص جایى است که با چنین لباسى در جامعه ظاهر شود؟
جواب : آرى آن هم اشکال دارد.
سؤال ـ آیا منظور از لباس مخصوص زنان یا مردان، لباسهایى مانند روسرى و مقنعه و چادر و دامن است که کاملا مختصّ به زنان است، یا حتّى کت و شلوار و بلوز و مانند آن، که مرد و زن هر دو مى‌پوشند، را نیز شامل مى‌شود، هر چند شکل آنها متفاوت است؟

جواب : در صورتى که شکل آنها متفاوت باشد جزء لباسهاى اختصاصى محسوب مى‌شود. > احکام بانوان (جدید) > شرایط لباس به هنگام نماز.

دوختن لباس زنانه توسط آقایان

پرسش :دوختن لباس زنانه توسط خیاط مرد، چه حکمى دارد؟
پاسخ :در صورتى که مستلزم تماس بدنى و محرّمات دیگرى نشود اشکالى ندارد.
منبع : سایت هدانا برگرفته از استفتائات آيت الله العظمی مكارم شيرازي.

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني
پرسش: پوشیدن لباس‌های زنانه توسط مرد چه حمکی دارد؟
پاسخ: اگر طوری نباشد که به هیئت زنانه درآید اشکال ندارد.

پرسش: حکم پوشیدن لباس مردانه توسط خانمها در تئاتر در مجلس زنانه چیست؟

پاسخ: اشکال دارد. استفتائات آيت الله سيستاني.

مسئله 208 ـ بنابر احتیاط واجب ، مرد نمی تواند از مدهای بانوان و کلاه گیس استفاده نماید .

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=25335

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید. حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

12 نظرات
 1. موسوی می گوید

  سلام وقتتون بخیر خسته نباشید
  من زن هستم و کلا ظاهر پوشش، رفتار و همچیم زنانه هست
  اما چون موی بلند باعث آزارم میشه و اذیتم میکنه
  موهام فقط در حد 1 یا 2 سانت بلند میذارم

  و اصلا قصدم این نیست که شبیه مردها بشم
  و صرفا برای اینه که موی بلند روانم رو بهم میریزه
  آیا حرامه اینکار؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   کوتاه کردن مو اشکال ندارد. اما تراشیدن کامل موی سر بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. ... می گوید

  سلام من از نظر جسمی دختر و روحی پسرم و ترنسم و هنوز به سن قانونی تغییر جنسیت نرسیدم اگه لباس مردانه بپوشم و موها و گردنم مشخص باشه ولی کسی تشخیص نده که دخترم اشکالی داره؟!

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله، شرعا اشکال دارد.
   تشخیص ترنس بودن به این راحتی نیست حتما باید با یک روانپزشک خبره مشورت کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. ناشناس می گوید

  سلام
  من کلا علاقه ایی به جنسیتم ندارم و توی پوشیدن لباس از جنس مخالف تقلید میکنم
  حتی واسه خودمم اذیته این اختلال جنسیتیم که نمیتونم جنسیتمو قبول کنم
  ولی مطمعنم با روانشناس و… هم اگر حرف بزنم بازم تغییری در رفتارم ایجاد نمیشه
  از عمل تغییر جنسیت هم خوشم نمیاد
  خیلی وقتا شده کلا از زندگی خسته میشم بخاطر این که جنسیتمو قبول ندارم
  این چه حکمی داره؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما باید به متخصص مراجعه کنید، نمی توانید خلاف لابس جنس ظاهرتان لباس بپوشید و رفتار کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. محمد می گوید

  سلام ببخشید میخواستم ببینم پوشیدن لباس بلند برای مرد عیب دارد و یا موی بلند

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اشکالی ندارد و خوب هم هست به شرط آنکه لباس شهرت نباشد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. ستاره می گوید

  سلام ی جا میگید از نظر آقای مکارم ایراد نداره زن در نمایش لباس مردونه بپوشه ی جا پایین تر میگه آری اشکال دارد خودتون ی بار دیگه بخونید متوجه میشید چی میگم و من دنبال جواب نیستم به منم جواب ندید یا ایمیل ندید و در ضمن شاید من اشتباه کنم خودتون تحقیق کنید و ویرایش کنید و از طریقی به تمام کسانی که حکمو خوندن قبلا یا الانم میخونن اطلاع رسانی کنید لطفا که ویرایش کردید تو سایت بگید تا خدایی نکرده ی وقت دچار گمراهی نشه با این حکم خودتون و یا هر کسی خودش تحقیق کنه

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   کامل نظر آیت الله مکارم شیرازی را دقت کنید، اختلافی نیست!، ایشان می فرمایند: « لباسهاى مخصوص هر کدام را نیز اگر دیگرى بپوشد و مفاسدى بر آن مترتّب نشود اشکالى ندارد، امّا آنجا که فسادانگیز است حرام مى‌باشد».
   تمام استفتائات آیت الله مکارم شیرازی برگرفته از وبسایت رسمی معظم له است!، ما در نشر احکام تمام تلاش خود را داریم، شما هم با دقت بخوانید!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. ايدين می گوید

  سلا
  من تا حدودي به دين احترام قائلم
  از بچگي مادرم هر از چند گاه لباس دخترانه تنم مي كرد
  بزرگ شدم باز هر چند وقت يكبار علي رغم ميل خودم لباس دخترانه مي پوشم به خواست مادرم، از اول دختر دوست داشت ولي دختر دار نشد
  در داخل منزل گاهي ارايش مي كند من رو و لباس دخترانه تنم مي كند و در حد اين كه يك مدتي براشبرقصم و جلوي چشمش باشم
  صرفا در داخل منزل
  ايا اين كار اشكال شرعي دارد؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   پوشیدن تا زمانی که آن را به عنوان لباس دائم برای خود انتخاب نکرده باشید، اشکال ندارد. هر چند که بهتر است این کار را نکنید.
   رقص هم برای دیگری حرام است. اینجا کلیک کنید و نظر مراجع عظام تقلید را بخوانید.
   علاقه مفرط به پوشیدن لباس جنس مخالف یک اختلال روانی است که نیاز به روانشناس دارد!. توصیه می کنیم با یک روانشناس از نزدیک صحبت کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر