وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

رقص چه حكمي دارد

رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقی حرام است یا حلال؟ و در صورتی که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟

2

رقص چه حكمي دارد

فهرست این نوشتار:

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

رقص‏

س1167. آیا رقص محلی در عروسی‏ها جایز است؟ شرکت در این مجالس چه حکمی دارد؟

ج. رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند، مثل این‌‌كه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتیاط واجب در ترك آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌‌گونه ‏ای باشد كه باعث تحریك شهوت شده و یا مفسده‏ای بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقی و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است؛ و در حكم فوق تفاوتی بین مجلس عروسی و غیر آن نیست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأیید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامی‏ باشد، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.

س 1168. رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقی حرام است یا حلال؟ و در صورتی که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟

ج. رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل این‌‌كه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتیاط واجب در ترك آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌‌گونه ‏ای باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یاترتّب مفسده‏ ای باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهی از منکر محسوب شود، واجب است.

س 1169. رقص محلی مرد برای مرد و زن برای زن و یا مرد در بین زنان و زن در بین مردان، چه حکمی دارد؟

ج. رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل این‌كه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتیاط واجب در ترك آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌گونه ‏ای باشد كه باعث تحریك شهوت شده و یا مفسده‏ ای بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقی و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است.

س 1170. مشاهده رقص دسته‏ جمعی مردان و رقص دختران خردسال از تلویزیون و غیر آن چه حکمی دارد؟

ج. نگاه‌کردن به آن اگر موجب تحریک شهوت شود و یا باعث تأییدِ فرد گناه‌کار و تجّری او و یا ترتّب فساد گردد، جایز نیست.

س 1171. اگر رفتن به عروسی به‌خاطر احترام به عادت‌های اجتماعی باشد آیا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعی دارد؟

ج. اصل شرکت در عروسی‏ هایی که احتمال رقص در آن‌ها وجود دارد تا زمانی که به عنوان تأییدِ مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشکال ندارد.

س 1172. آیا رقص زن برای شوهرش یا مرد برای همسرش حرام است؟

ج. اگر رقص زن براى شوهرش يا برعکس، همراه ارتکاب حرامى نباشد، اشکال ندارد.

س 1173. آیا رقصیدن در جشن عروسی فرزندان جایز است هرچند توسط پدران یا مادران در مجالس عروسی فرزندانشان باشد؟

ج. اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هرچند توسط پدران و مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد.

س 1174. زن شوهرداری در عروسی‌ها بدون اطلاع شوهرش در برابر بیگانگان می ‏رقصد و این عمل را چندین بار تکرار کرده و امر به معروف و نهی از منکر شوهرش در او اثر نمی‏ کند، تکلیف چیست؟

ج. رقص زن در برابر بيگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏ نفسه حرام است و موجب نشوز و محروميت از استحقاق نفقه نيز مى‏گردد.

س 1175. رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسی روستایی که آلات موسیقی در آن‌ها به‌کار می‏رود چه حکمی دارد؟ و تکلیف ما دربرابر آن چیست؟

ج. رقص زنان در برابر بيگانگان و همچنين هر رقصى که موجب مفسده و برانگيخته‌ شدن شهوت گردد، حرام است و به‌کارگيرى آلات موسيقى و گوش‌دادن به آن‌ها هم اگر به‌صورت لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظيفه مکلّفين در اين موارد نهى از منکر است.

س 1176. رقص کودک ممیّز در مجالس زنان یا مردان، اعم از این‌که پسر باشد یا دختر، چه حکمی دارد؟

ج. کودک غيربالغ چه پسر و چه دختر تکليفى ندارد ولى سزاوار نيست افراد بالغ او را تشويق به رقص کنند.

س 1177. ایجاد مراکزی برای آموزش رقص چه حکمی دارد؟

ج. ايجاد مراکز تعليم و ترويج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد.

س 1178. رقص مردان در برابر زنانی که از محارم آنان هستند و همچنین رقص زنان در برابر مردانی که از محارم آنان هستند، اعم از این‌که سببی باشند یا نسبی، چه حکمی دارد؟

ج. در رقص حرام فرقى بين مرد يا زن نيست و همچنين فرقى نمى‏کند که در برابر محرم باشد يا در برابر نامحرم. 

س 1179. آیا مبارزه نمایشی با عصا در عروسی‏ها جایز است؟ اگر همراه آن آلات موسیقی به‌کار روند چه حکمی دارد؟

ج. اگر به‌صورت بازى ورزشى تفريحى باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، فى‏ نفسه اشکال ندارد، ولى به‌کارگيرى آلات موسيقى به نحو لهوى و طرب ‏آور، به هيچ وجه جايز نيست.

س 1180. «دبکه» چه حکمی دارد؟ (نوعی رقص محلی است که در آن افراد دست‌ها را به‌هم انداخته و به‌گونه ‏ای هماهنگ پاهای خود را همراه با پرش و حرکات بدنی به زمین می‏کوبند که صدای شدید و منظمی ایجاد می‏کند.)

ج. اگر عرفاً رقص محسوب شود، حکم رقص را دارد.اجوبه الاستفتائات . 

رقص

س: خواهشمند است حكم رقص، خواه رقص آقايان و خواه رقص بانوان را ـ ولو مهيج و تحريك‌كننده نباشد ـ بيان فرماييد؛ و آيا حكم آن در مجلس عروسى تفاوت مى‌كند؟
ج) رقص مرد بنا بر احتياط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اين‌كه جلسه زنانه تبديل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتياط واجب در ترك آن است و در حكم فوق تفاوتى بين مجلس عروسى و غير آن نيست.

شرکت در مجالس عروسى

س1: شركت در مجالس عروسى كه مى‌دانم در آن از موسيقى‌هاى غيرمجاز استفاده مى‌شود و رقص نيز در اين‌طور مجالس مرسوم است، چه حكمى دارد؟
س2: شركت در مجالس عروسى مختلط، در حالى كه بعضى زنان لباس مبتذل به تن دارند، با رعايت حجاب كامل خودم چگونه است؟
س3: اگر عدم شركت اينجانب در مجلس عروسى بى‌احترامى به دعوت كننده محسوب شود، آيا لازم است با تقيّد، در مجلس آنها شركت كنم؟
س4: پوشيدن لباس نيمه‌لخت زن در مقابل زن و آرايش زن در بين زنان به‌طورى كه تا حدى مورد توجه ديگر زنان شود، آيا جايز است؟
ج1) در فرض مرقوم شركت در آن جايز نيست.
ج2) در صورتى كه حضور شما تأييد گناه محسوب شود، نبايد شركت كنيد.
ج3) امر مذكور مجوز انجام گناه نمى‌شود.
ج4) اگر مفسده نداشته باشد، مانعى ندارد.

توبه از رقص حرام

س: 13 سال پيش در جشن ازدواج يكى از اقوام در حالى كه روسرى بر سر نداشتم در مقابل داماد كه نامحرم بود به همراه چند تن از دختران فاميل دقايقى رقصيدم كه از مراسم فيلمبرداى نيز به عمل آمد (البته با جهل از عقوبت عدم رعايت حجاب در مقابل نامحرم و حرام بودن رقصيدن). اما پس از آن به دليل آگاهى نسبت به مسائل شرعى، مسائل شرعى را كاملاً رعايت نموده، در مراسم جشن ازدواج كه احتمال عدم رعايت مسائل شرعى مى‌باشد، شركت نمى‌كنم. اما مدام اين فكر كه به خاطر آن کار حرام در روز حساب مورد بازخواست قرار خواهم گرفت، آزارم مى‌دهد و اين‌كه آيا هربار كه آن فيلم توسط افراد نامحرم فاميل ديده مى‌شود براى من گناهى ثبت مى‌شود؟

ج) با فرض اين‌كه شما از عمل گذشته خود پشيمان شده و توبه نموده‌ايد، إن‌شاء‌الله خداوند مهربان شما را مى‌بخشد و در صورتى كه مى‌توانيد، فيلم را از بستگان جمع‌آورى كنيد و در صورت عدم امكان، تكليفى متوجه شما نيست. 

گفتار نوزدهم: رقص

معنای رقص و فرق آن با حرکات ورزشی
رقص عبارت است از حرکاتی که بر اساس لعب و بازی به اندام می‌دهند. لذا اگر بر اساس لعب نباشد، بلکه بر اساس نظمِ دارای غایت و هدف باشد، رقص نیست؛ مثل اجرای کاتا در ورزش‌‌های رزمی که اگرچه زیباست، اما رقص نیست. یا حرکات ژیمناستیک یا نرمش‌‌های زورخانه‌‌‌ای. بنابراین مقوّم مفهوم رقص، لعب بودن حرکات است. (مکاسب محرمه، ج۳۲۴، ص۲)

رقصی حرام است که مظهر لهو باشد
هر رقصی حرام نیست، بلکه آن رقصی که مظهر لهو است، حرام است. (مکاسب محرمه، ج ۲۵، ص۵)

مصادیقی از رقص لهوی و غیر لهوی
۱. تبدیل کردن جلسة عروسی یا غیر عروسی زنانه به جلسة رقص، به‌‌گونه‌‌ای که یکی پس از دیگری بلند شود و مفصلاً برقصد، این رقص محل اشکال است. لذا احتیاط واجب این است که این نوع رقص انجام نگیرد؛ حتّی در مجالس زنانه. (آنجایی‌‌که مستلزم حرام، یا مهیّج شهوت، یا در مقابل نامحرم باشد، بحث دیگری است؛ چه زن در بین زنان، چه مرد در بین مردان). پس، از مواردی‌‌‌‌که اثر لهویت در آن بارز است، این است که در مجلس زنانه در رقصیدن زنان اغراق کنند؛ به طوری‌‌که مجلس را به مجلس لهو تبدیل کنند؛ این محل اشکال است و به احتیاط واجب، حرام است.
اما اگر مثلاً در مجلس زنانه به خواهر داماد یا خواهر عروس اصرار می‌کنند که حرکتی کند و بنشیند، با اینکه رقص هم صدق می‌کند، امّا این رقص حرام نیست.
۲. لهویّت رقصیدن مرد در مقابل مردان روشن‌تر است؛ چون رقص زن در مجالس زنانه متعارف است؛ به خصوص در مجالس عروسی، که خیلی جنبة لهویّت آن محسوس نیست. امّا رقصیدن مرد در بین مردان، از مصادیق لهو است.
بنابراین رقصی که به‌‌طور قطع از مصادیق لهو است، مثل همان مثال‌‌هایی که بیان شد، بنابر احتیاط حرام است. اما رقص‌‌هایی‌‌که از این قبیل نباشد، مثل رقص زن در مقابل شوهر، لهو مضلّ نیست. همچنین رقص زن در مجالس زنانه، به‌‌گونه‌‌ای که صدق عنوان لهو نکند، حرام نیست، والله العالم. (مکاسب محرمه، ج۳۲۵، ص۶)

نکته
رقصی‌‌که مستلزم حرام یا مهیّج شهوت یا در مقابل نامحرم باشد، حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۲۵، ص۶)
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای


 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سؤال 247. تعریف رقص از نظر شرعى چیست؟ و حکم آن به نظر حضرتعالى چه مى باشد؟

جواب: تنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیه اشکال دارد، و رقص یک امر عرفى است، و آن حرکات موزونى است که افراد مطّلع تصدیق کنند مصداق رقص است، و اگر مصادیق مشکوکى پیدا کرد حرام نیست.

سؤال 248. با توجّه به این که به جز رقص همسر براى همسر، بقیه رقص ها اشکال دارد، لطفاً بفرمایید: پولى که به عنوان شاباش در مجالس رقص، به ویژه عروسى ها، به کسى که مى رقصد مى دهند، براى دهنده و گیرنده آن، از نظر شرعى چه حکمى دارد؟

جواب: دادن و گرفتن این پول ها جایز نیست.

سؤال 249. آیا براى عروس جایز است که در مجلس عروسى زنانه، که هیچ مردى جز داماد حضور ندارد، فقط براى شوهرش بر قصد; هر چند زنان دیگر هم تماشا کنند؟

جواب: رقص زن فقط براى شوهرش جایز است، نه در حضور زنان دیگر.

سؤال 250. آیا رقص در مجالس عروسى، مخصوصاً مجالس زنانه، جایز است؟

جواب: رقص منشأ فساد است و اشکال دارد، خواه رقص زن براى زن، یا مرد براى مرد، و یا زنان براى مردان باشد; ولى رقص زن براى همسرش اشکال ندارد.

سؤال 251. آیا جایز است زن در میان زنان برقصد؟ اگر جایز نیست، حکم نشستن زنان در تالارها و چنین مجالسى چگونه است؟

جواب: همان گونه که گفته شد تنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیه اشکال دارد، و نباید در مجالس معصیت شرکت کرد. احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى، آيت الله مكارم شيرازي.

سؤال 534 ـ رقص زن در مجلس زنان چه حکمى دارد؟

جواب: رقص زن جز براى همسر خود جایز نیست.

سؤال 535 ـ آیا رقص در مجالس عروسى جایز است؟

جواب: رقص منشأ فساد است و اشکال دارد خواه رقص زن براى زن یا مردبراى مرد و یا زنان براى مردان باشد ولى رقص زن براى همسرش اشکال ندارد.

سؤال 536 ـ آیا نگاه کردن به رقص جایز است؟

جواب: نظر کردن به رقص حکم خود آن را دارد.

سؤال 537 ـ آیا جایز است زن در میان زنان برقصد و اگر جایز نیست حکم نشستن زنان در تالارها و یا در چنین مجالسى چگونه است؟

جواب: همان گونه که گفته شد تنها رقص زن براى شوهرش جایز است و بقیّه اشکال دارد و رقصیدن زن در بین زنها و یا مرد در بین مردها جایز نیست و در مجالس معصیت نباید شرکت کنید. استفتائات جلد 1

سؤال 467ـ دست افشانى چه حکمى دارد؟

جواب: اگر منظور از دست افشانى رقص است، رقص حرام است; مگر رقص زن براى همسرش.استفتائات جلد 3،

 

رقصیدن در تنهایی[ رقص]

پرسش :اگر انسان در تنهایی برقصد و کسی پیش او نباشد رقص او اشکال دارد و حرام است؟

پاسخ :اشکال ندارد.

نگاه کردن به رقص [ رقص]

پرسش :آیا نگاه کردن به رقص جایز است؟

پاسخ :نظر کردن به رقص حکم خود آن را دارد.

رقص زن برای شوهر [ رقص]

پرسش :اگر اجازه رقص زن برای شوهرش را میدهید آیا نباید زن آن را از راه حرامی چون کلاس رقص و گوش کردن ترانه مطرب یاد گرفته باشد؟

پاسخ :توجه داشته باشید که رقص زن برای شوهرش جایز است، نه واجب که مقدمات آن هم واجب باشد.

رقص در مجالس عروسی [ رقص]

پرسش :آیا رقص در مجالس عروسى جایز است؟

پاسخ :رقص منشا فساد است و اشكال داردخواه رقص زن براى زن یا مردبراى مرد و یا زنان براى مردان باشد ولى رقص زن براى همسرش اشکال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی مكارم شيرازي.


 

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا زن می تواند دربرابر شوهرش با موزیک و یا بدون آن، برقصد؟

پاسخ: بدون موزیک، جایز می باشد.

۲پرسش: آیا یادگیری هنر رقص جایز است؟

پاسخ: بنابر احتیاط به طور مطلق جایز نمی باشد.

۳پرسش: آیا رقصیدن در تنهایی نیز اشکال دارد ؟

پاسخ: رقصیدن زن برای زن یا به تنهایی ـ به احتیاط واجب ـ جایز نیست .

۴پرسش: آیا رقص برای ورزش و ایجاد شادی با خواهر یا مادر اشکال دارد؟

پاسخ: به احتیاط واجب جایز نیست.

۵پرسش: آیا رقصیدن زن برای شوهر با نوار موسیقی جایز است ؟

پاسخ: جایز نیست .

۶پرسش: آیا رقصیدن سنتی با رقصهای نوین و غربی در حکم متفاوتند ؟

پاسخ: اگر رقص باشد اشکال دارد.

۷پرسش: رقصیدن مرد در مجلس مردانه چه حکمی دارد؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

۸پرسش: می خواستم حکم رقص زن برای زن را در مجالس عروسی اگر صرفا برای ابراز شادی عروسی باشد را بدانم؟

پاسخ: بنابر احتیاط لازم جایز نیست.

۹پرسش: حکم رقصیدن برای مردان و زنان چیست؟

پاسخ: رقص زن برای زنان و مرد برای مردان بنابر احتیاط واجب جایز نیست و تنها رقص زن و شوهر اگر دور از دید دیگران باشد جایز است .

۱۰پرسش: رقصیدن شخص در آینه برای خودش چه حکمی دارد؟

پاسخ: به احتیاط واجب جایز نیست.

پرسش: نظر به اینکه مجالس عروسی امروزه اغلب مختلط و همراه با رقص و موسیقی است و عدم شرکت باعث کدورت آشنایان می شود، آیا شرکت در این مجالس با رعایت حجاب کامل اسلامی و عدم همراهی در اعمال آنها جایز است؟

پاسخ: اگر بیم افتادن به گناه نباشد مانعی ندارد ولی وظیفه نهی از منکر هم باید رعایت شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی آيت الله سيستاني .


آيت الله وحيد خراساني
آيت الله وحيد خراساني

رقص

سؤال ۴۹۴. حکم رقصیدن مرد جلوی مرد، و زن جلوی زن، یا رقصیدن محارم جلوی یکدیگر و همچنین رقصیدن زن و شوهر جلوی یکدیگر چیست؟

جواب) در تمام صور مذکوره احتیاط واجب در ترک است ، و فقط رقصیدن زن جلوی شوهرش در صورتی که زن یا مرد دیگری چه محرم و چه نا محرم نبیند، جایز است. 
(استفتاء/ 328)

 

مجالس عروسی

سؤال ۴۶۳. شرکت در مجالس زنانه (عروسی) که هیچ گونه مردی نمی باشد حتی بچة ممیز، اگر روی میز بزنند و خانم ها برقصند چه حکمی دارد؟

جواب) زدن روی میز فی نفسه در مجلس عروسی زنانه در صورتی که به سر حدّ لهو و لعب نرسد مانعی ندارد، ولی رقصیدن بنابر احتیاط واجب، جایز نیست. 
(استفتاء/ 1003) (منهاج 3/ملحق به م 17)

 

گرفتن جشن عروسی

سؤال ۴۷۰. آيا گرفتن جشن عروسي بدون حضور مرد حتي داماد چه حكمي دارد؟

جواب) اگر خلاف شرعی صورت نگیرد مثل رقص و استفاده از آلات موسیقی مانند: دفّ یا نوارهای مبتذل مانعی ندارد. 
(استفتاء/17932) (منهاج 3/17).

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی


 

مطابق نظر آيت الله بهجت 

رقص

 

رقص زن و شوهر براى همديگر

 1. رقص زن براى زن و يا مرد براى مرد و زن براى شوهر خود، چه صورت دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

رقص زن در حضور زنان و رقص مرد در حضور مردان

 1. رقصيدن زن در جايى كه مرد نامحرم نيست، چه حكمى دارد؟ هم چنين رقص مرد براى مرد چه حكمى دارد؟

ج. رقصيدن زن در مجالس زنان و يا مرد در مجالس مردان اشكال دارد و احتياط واجب در ترك است.

 

عدم تفاوت بين انواع رقص

 1. آيا فرقى در رقص با آهنگ و بدون آهنگ و رقص در قسمتى از بدن و يا تمامى بدن وجود دارد؟

ج. خير.

 

آموزش رقص به ديگران

 1. رقصيدن و ياد دادن آن به ديگران؛ مرد به مرد يا زن به زن و يا زن به شوهر خود و دريافت جايزه و يا پول در قبال آن، چه صورتى دارد؟

ج. تمام موارد ذكر شده، اشكال دارد.

 

وظيفه مكلف درباره رقص زن در مقابل مرد نامحرم

 1. وظيفه ما در مجالسى ـ مثل جشن عقد و عروسى ـ كه زن در مقابل مرد مى  رقصد، چيست؟

ج. وظيفه شما نهى  ازمنكر است و شركت در چنين مجالسى حرام مى  باشد.

 

شركت در مجالس رقص

 1. آيا جايز است زن در ميان زنان برقصد؟ و اگر جايز نباشد، حكم نشستن زنان در تالارها و در چنين مجالسى چگونه است؟

ج. در صورتى كه اگر جمع نشوند نمى  خوانند و نمى  رقصند؛ پس جمع شدنشان كمك بر اين عمل است و اگر اين عمل حرام است، كمك به آن هم، كمك بر گناه است.

 

رقص محلى و حكم شركت در مراسم آن

 1. آيا رقص محلى در عروسى  ها جايز است؟ شركت در اين مجالس چه حكمى دارد؟

ج. چنان چه ذكر شد، رقصيدن زن در مجالس زنان و يا مرد در مجالس مردان اشكال دارد و احتياط واجب در ترك است. و شركت در اين مجالس اگر سبب تشويق يا كمك به آن ها نباشد، حرام نيست.

 

رقص بدون آهنگ در مجالس زنانه

 1. آيا رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ و موسقى حرام است؟ و در صورتى كه حرام باشد، آيا ترك مجلس بر شركت  كنندگان واجب است؟

ج. رقص در مجالس زنانه حتى بدون آهنگ هم اشكال دارد و احتياط واجب در ترك آن است و بودن در آن جا، اگر سبب تشويق يا كمك به آن ها نباشد، حرام نيست.

 

حكم رقص محرم براى محرم

 1. رقص محرم براى محرم چه صورتى دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

راه هاى جلوگيرى از رقص در مراسم عروسى

 1. براى جلوگيرى از رقص و ترانه در مراسم عروسى چه بايد كرد؟

ج. با رعايت شرايط و مراتب نهى  ازمنكر بايد از هر راه مشروع از چنين اعمالى جلوگيرى نمود.

 

رقص داماد در ميان زنان نامحرم

 1. رقصيدن داماد در مجلس زنان چه حكمى دارد؟

ج. حرام است.

 

رقص زن در بين خانواده  ى خود

 1. رقص زن نزد برادر و خواهر و والدين خود، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

ارتكاب حرام به دليل نفهميدن علت آن

 1. آيا اگر دلايل عقلانى بعضى از احكام الهى براى كسى مشخص نشود (مانند دليل حرام بودن رقص زن براى زن، اگر هيچ حالتى بين طرفين به وجود نيايد) مى  تواند با استناد به آن، عمل حرام و… را مرتكب شود؟

ج. عقل بشر از ادراك تمام مصالح و مفاسد احكام، قاصر و ناتوان است و لذا به اين عنوان نمى  تواند مرتكب اعمال حرام گردد.

 

رقص بدون تأثير

 1. در رقص اگر تحت تأثير قرار نگيريم، چه حكمى دارد؟

ج. رقص حتى در صورت عدم تأثير بر فردى كه مى  رقصد نيز اشكال دارد.

 

ديدن فيلم رقص

 1. آيا ديدن فيلم رقص اشكال دارد؟

ج. اگر قصد ريبه و لذت باشد، اشكال دارد.

 

رقص در عروسى

 1. در موقع رقصيدن در عروسى، پول دادن و پول گرفتن چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

رقص كودكان در عروسى

 1. رقص كودكانى كه به سن بلوغ نرسيده  اند، در مجالس عروسى چه حكمى دارد؟

ج. كودك قبل از سن بلوغ تكليفى ندارد اما بزرگ ترها نبايد مشوّق آن ها باشند. استفتائات آيت الله بهجت.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

*- ويژه نامه احكام موسيقي

 • ديدن عكس دوران كودكي نامحرم 
 • حکم پوشش زن در مقابل پسر نابالغ
 • حكم نگاه به پیرزن نامحرم
 • حكم نگاه به زنان غیر مسلمان
 • نگاه به زنان اهل تسنن
 • حكم نگاه به زنان روستايىليد: رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد  رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي داردرقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي داردرقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد  رقص چه حكمي دارد  رقص ایرانی  رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد  رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي داردرقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد  رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد  رقص چه حكمي داردرقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد  رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي داردرقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد  رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد رقص چه حكمي دارد دانلود رقصآموزش رقصآهنگ رقص اهنگ رقص زنان در عروسي رقص كردي رقص لري رقص آذري  حکم رقص زن براى زنان  حکم رقص زن برای همسر آیا رقصیدن گناه دارد؟ حكم رقص مرد براي مرد را بيان كنيد نظر آیت الله خامنه ای راجع به رقص حکم رقص مرد برای همسر و محارم! آیا رقص زن در عروسی اشکال دارد؟ احکام رقص  حکم شرعی انواع رقص از دیدگاه مراجع تقلید – حکم رقص چیست؟

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

2 نظرات
 1. میم می گوید

  سلام.ببخشید رقصی که همراه با ورزش هست در واقع یه جور ورزش هست و یه سری حرکات خیلی کم داره که یه جورایی رقص هم حساب میشه. اگر این نوع ورزش رو توی خونه تنها واسه سلامتی صرفا نه واسه چیز دیگه ای انجام بدیم گناه داره؟ اخه ادم خودش واسه خودش برقصه واسه تناسب و زیبایی چه اشکالی داره اخه؟!

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در واقع رقص و ورزش شما بهتر می دانید که با هم تفاوت دارد و آثار روانی متفاوتی برای مومن دارد!. اینکه می فرمایید چه اشکالی دارد؟ خب ابتدا باید پرسید به نظر شما مشکل چیست!، برخی تمام گناهان را بدون مشکل می دانند چون در هر گناهی نوعی لذت و منفعت دنیایی وجود دارد. مشکل اینجاست که ما چقدر پایبند به دستورات الهی هستیم یا نیستیم. مثلا یک مرغ را با ذبح شرعی و نام خدا سر بریده اند و مرغ دیگر ذبح غیر شرعی است، در ظاهر این دو چه تفاوتی می کنند که یکی را می شود خورد و حلال است و دمی خوردنش حرام!، خوردن دومی از نگاه شما چه اشکالی دارد!. برخی امور تعبدی است نه به دست بنده است نه به دست و سلیقه شما، بلکه دستور الهی است.
   در هر حال روح مومن ایمان با برخی امور و گناهان تناسب ندارد، حالا کسی اهل ایمان نیست بحثش جداست و طبیعتا برای او اصلا مشکل داشتن مطرح نیست!.
   رقص فقط برای شوهر جایز هست، و آنهم بدون آهنگ و موسیقی حرام باید باشد.
   وفقکم الله لکل الخیر