وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم پوشيدن لباس ابريشم چيست

0

حكم پوشيدن لباس ابريشم چيست

لباس ابريشم

پرسش 152. حكم پوشيدن لباس ابريشم براى زن و مرد چيست؟

همه مراجع: اگر ابريشم خالص باشد، پوشيدن آن براى مرد حرام است؛ ولى براى زن اشكال ندارد.

پرسش 153. آيا پوشيدن لباسى كه آستر آن ابريشم است، براى مرد جايز است؟

همه مراجع (به جز بهجت): خير، جايز نيست.

آيه اللّه  بهجت: بنابر احتياط واجب، جايز نيست.[3]

پرسش 36 . آيا خريدن پارچه و لباس ابريشم خالص براى داماد [آقایان]، از سوى خانواده دختر جايز است؟

همه مراجع: اگر آن را به منظور پوشيدن براى داماد مى خرند، جايز نيست.[4]

 

  • [1]. توضيح المسائل مراجع، م 834 و 836 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 840 و 844 و دفتر: خامنه اى.
  • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 835 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 841 و دفتر: خامنه اى.
  • [3]. بهجت، توضيح المسائل مراجع، م 835.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).
  • توضيح المسائل مراجع، م 834 و 2068 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 840 و 2096 و دفتر: خامنه اى.(احكام ازدواج،پرسمان).

 

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

ز) از ابریشم خالص نباشد
لباس مرد نمازگزار حتی چیزهایی مانند عرقچین و جوراب و آستر لباس و امثال آن باید از ابریشم خالص نباشد. در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است، ولی دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد و نماز را باطل نمی‌کند. رساله آموزشي.


 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله 763ـ پوشیدن لباس از ابریشم خالص براى مردان حرام است، حتّى عرقچین و بند شلوار و نماز با آن باطل است، حتّى آستر لباس نیز نباید از ابریشم خالص باشد، امّا براى زنان همه اینها چه در حال نماز و چه در غیر نماز جایز است.

مسأله 764ـ لباسى که معلوم نیست از ابریشم خالص است یا چیز دیگر پوشیدن آن اشکال ندارد و نماز با آن صحیح است.

مسأله 765ـ اگر دستمال ابریشمى و مانند آن در جیب مرد باشد حرام نیست و نماز را باطل نمى کند.

مسأله 766ـ هرگاه لباس مخلوط از ابریشم و غیر آن باشد اشکالى براى هیچ کس ندارد، امّا اگر غیر ابریشم بقدرى کم باشدکه به حساب نیاید براى مرد جایز نیست.

مسأله 767ـ در حال اضطرار و ناچارى پوشیدن لباس ابریشمى خالص و طلا بافت یا غصبى و یا لباسى که از مردار تهیّه شده مانعى ندارد و مى تواند با آن نماز بخواند.

مسأله 768ـ اگر غیر از لباس نجس و ابریشمى و طلا بافت یا لباسى که از مردار یا حیوان حرام گوشت تهیّه شده لباس دیگرى ندارد باید با همان نماز بخواند، ولى اگر لباس او منحصر به غصبى است و مى تواند برهنه نماز بخواند باید به دستورى که براى برهنگان گفته شد عمل کند.

مسأله 769ـ هرگاه لباسى که نماز در آن جایز است در اختیار ندارد اگر مى تواند باید بخرد یا کرایه کند واگر دیگرى به او ببخشد یا عاریه دهد چنانچه منّت و ناراحتى زیادى نداشته باشد باید قبول کند.

مسأله 770ـ بنابر احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت خوددارى کند، منظور از لباس شهرت لباسى است که جنبه ریاکارى دارد و مى خواهد به وسیله آن مثلاً به زهد و ترک دنیا مشهور شود، خواه از جهت پارچه یا رنگ آن باشد یا دوخت آن، امّا اگر واقعا قصدش ساده پوشیدن است و جنبه ریا کارى ندارد نه تنها جایز است بلکه عملى است شایسته و اگر کسى با لباس شهرت نماز بخواند نماز او باطل نیست.

مسأله 771ـ پوشیدن لباسى که مایه هتک و بى آبرویى انسان یا منشأ فساد مى شود اشکال دارد.

مسأله 772ـ احتیاط آن است که مرد لباس مخصوص زنان و زن لباس مخصوص مردان را نپوشد، ولى نماز با آن اشکال ندارد.

مسأله 773ـ کسى که باید خوابیده نماز بخواند هرگاه برهنه باشد، بنابر احتیاط واجب باید لحاف یا تشک او نجس یا ابریشم خالص و مانند آن که در بالا گفته شد نباشد، مگر در حالت اضطرار.رساله توضيح المسائل.

لباس احرام ابریشمی برای زنان 

پرسش :آیا زنان می توانند در لباس ابریشمی محرم شوند؟

پاسخ :تمام چیزهایی که در لباس نمازگزار شرط است در دو جامه احرام نیز شرط است؛ بنابراین لباس های احرام باید پاک باشد و از اجزای حیوان حرام گوشت یا ابریشم خالص و زربفت نباشد. در این حکم، بنابر احتیاط واجب، فرقی میان زن و مرد نیست (هر چند در نماز در مورد پارچه ابریشم و زربفت، میان زن و مرد تفاوت است).

وجود تارهای ابریشم در لباس نمازگزار 

پرسش :اگر در لباس نمازگزار مرد از ابریشم (فقط به صورت خطوط روی پیراهن) استفاده شود نماز چه حکمی دارد؟

پاسخ :اشکالی ندارد.

استفاده از شال گردن ابریشم برای مردان 

پرسش :حکم استفاده مرد از شال گردن ابریشم ( یک طرف ابریشم ، یک طرف پشم ) چیست؟

پاسخ :جایز نیست.

مسأله ـ پوشیدن لباسى که از ابریشم خالص است براى مردان حرام است، حتّى عرقچین و بند شلوار، و نماز با آن باطل است. حتّى آستر لباس نیز نباید از ابریشم خالص باشد، امّا همه اینها براى خانمها، چه در حال نماز و چه در غیر نماز، جائز است.
سؤال ـ چرا استفاده از طلا و ابریشم در نماز و غیر آن، براى مردان ممنوع و براى خانمها جایز است؟ فلسفه آن را بیان فرمائید.

جواب : زینت جزئى از زندگانى زنان است، و به همین دلیل اسلام اجازه استفاده از زینت حتّى طلا و لباس ابریشمى (در حدّ معقول و دور از اسراف) را به آنها داده است.احكام بانوان. آيت الله مكارم شيرازي.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۸۲۱ ـ شرط ششم: لباس مرد نمازگزار که به تنهائی می‌توان با آن عورت را پوشاند باید ابریشم خالص نباشد، و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مردان حرام است.

مسأله ۸۲۲ ـ اگر تمام آستر لباس یا مقداری از آن ابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد حرام، و نماز در آن باطل است.

مسأله ۸۲۳ ـ لباسی را که نمیداند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر، جایز است بپوشد و نماز در آن نیز اشکال ندارد.

مسأله ۸۲۴ ـ دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد، و نماز را باطل نمی‌کند.

مسأله ۸۲۵ ـ پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

مسأله ۸۲۶ ـ پوشیدن لباس ابریشمی خالص و طلا باف در حال ناچاری مانعی ندارد، و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد و لباس دیگری غیر از اینها ندارد، می‌تواند با این لباس‌ها نماز بخواند.

مسأله ۸۲۷ ـ اگر غیر از لباس غصبی یا ابریشمی خالص یا طلا باف لباس دیگری ندارد، و ناچار نیست لباس بپوشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند.

مسأله ۵۶۸ ـ کفن کردن میت با چیز نجس و با پارچه ابریشمی خالص ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ با پارچه‌ای که با طلا بافته شده، جایز نیست، ولی در حال ناچاری اشکال ندارد. رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني.

پرسش: برخی شرکت ها روی برخی پارچه ها و منسوجات خود می نویسند «ابریشم خالص» با این وجود، ما در صحت چنان چیزی، شک داریم چون بهای آنها خیلی ارزان است و حریر و ابریشم به آن ارزانی نیست، پوشیدن آنگونه لباسها چگونه است و می توان با آنها نماز خواند؟

پاسخ: با وجود شک، می توان آنها را پوشید و نماز هم خواند.
 

پرسش: فقها به حرمت پوشیدن حریم و ابریشم طبیعی خالص برای مردان فتوا می دهند، آیا یک مرد می تواند حریر و ابریشم آمیخته به جز آن را بر تن کند مثل کراوات. وانگهی بستن کراوات برای مردان به طور کلی آن هم از حریر خالص چطور است؟

پاسخ: بستن کراوات حتی اگر ابریشم و حریر خالص هم باشد حرام نیست زیرا به آن، لباس صدق نمی کند و ستر عورت با آن ممکن نیست و اما آنچه حریر و ابریشم خالص نیست و به غیر آن آمیخته است و حریر به آن گفته نمی شود، پوشیدن آن جایز است هر چند که با آن ستر عورت ممکن باشد.

پرسش: آیا استفاده از دستمال گردن ابریشم حرام است ؟

پاسخ: اشکال ندارد. استفتائات آيت الله سيستاني.

مسئله 207 ـ مردان می توانند جامه هایی راکه حریر و ابریشم بودن آنها مشکوک است وقطعی نیست که آنها ابریشم طبیعی ویا مصنوعی اند برتن کنند.
بنابراین نماز با چنان جامه هایی ، جایز می باشد.
هم چنانکه مردان می توانند لباسهای پنبه ای ، پشمی ویا نایلونی را که با ابریشم وغیره آمیخته است بر تن کنند به شرط آنکه حریروابریشم قاطی شده به اندازه ای کم باشد که به آن جامه ، حریر وابریشم صدق نکند . و همچنین مردان می توانند لباسی راکه ممزوج بودن آن باحریر و ابریشم مشکوک است بپوشند وبا آن نماز بخوانند .

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

 حکم پوشیدن کفش صدادار توسط خانم ها

حكم استفاده از كلاه گيس بجاي روسري

آب دهان و موی گربه روی لباس نمازگزار 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.