وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم روزه در سفر

0

حکم روزه در سفر

رساله توضيح المسائل

[ مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند]

مسأله 1714 مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد و مسافری که نمازش را تمام می خواند مثل کسی که شغلش مسافرت یا سفر او سفر معصیت است (1)، باید در سفر روزه بگیرد.

(1) (زنجانی:) مثل کسی که زیاد مسافرت می کند یا سفر او سفر معصیت است..

(مکارم:) مسأله شخص مسافر (با شرایطی که در مسأله نماز مسافر گفته شد) نباید روزه بگیرد، و بطور کلی در هر موردی نماز شکسته است روزه را باید ترک کرد و در جایی که نماز را باید تمام بخواند (مانند کسی که شغلش مسافرت است و یا در محلی قصد ماندن ده روز کرده) باید روزه را بگیرد.

(بهجت:) مسأله مسافری که نماز چهار رکعتی او شکسته است، نمی تواند در سفر روزه بگیرد، ولی مسافری که نماز او تمام یعنی چهار رکعتی است باید در حال سفر هم روزه اش را بگیرد، و تفصیل مسائل در نماز مسافر گذشت.

 [کسی که نمی داند روزه مسافر باطل است]

مسأله 1719 کسی که نمی داند روزه مسافر باطل است (1) اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز مسأله را بفهمد روزه اش باطل می شود. و اگر تا مغرب نفهمد روزه اش صحیح است.

(1) (زنجانی:) کسی که اصلًا نمی داند روزه برای مسافر مشروع نیست..

(بهجت:) مسأله اگر مسافر نداند که روزه در سفر صحیح نیست و روزه بگیرد روزه اش صحیح است.

[اگر فراموش کند که مسافر است]

مسأله 1720 اگر فراموش کند که مسافر است، یا فراموش کند که روزه مسافر باطل می باشد و در سفر روزه بگیرد روزه او باطل است (1).

(1) (مکارم:) بنا بر احتیاط واجب باید روزه را قضا کند.

(زنجانی:) مسأله کسی که برخی از جزئیات مسائل روزه مسافر را نمی داند، یا فراموش کند که مسافر است یا فراموش کند که روزه مسافر مشروع نیست و در سفر روزه بگیرد، روزه او باطل است.

[مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد]

مسأله 1724 مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد، مکروه است در روز ماه رمضان جماع نماید و در خوردن و آشامیدن کاملًا خود را سیر کند.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

  1. آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد
  2. آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد
  3. كفاره باطل كردن روزه و سفر پس از آن
  4. انجام مفطر توسط مسافر در محل اقامت
  5. قصد اقامت و مسافت شرعی
  6. شرايط صحّت اعتكاف در سفر
  7. احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان
  8. نظر مراجع درباره نماز دانشجو در سفر
  9. احكام سفر شغلي


کلید: حکم روزه در سفر حکم روزه در سفر حکم روزه در سفر حکم روزه در سفر حکم روزه در سفر حکم روزه در سفر 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.