وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم ترشحات زرد رنگ زنان

لکه‏ هایی که زن بعد از یقین به پاک شدن می‏ بیند، با توجه به این که آن لکه ‏ها نه اوصاف خون را دارند و نه خون مخلوط با آب را، چه حکمی دارد؟

109

حكم ترشحات زرد رنگ زنان

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل حکم لکه بینی پس از ایام حیض مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

ترشحات زردرنگ

پرسش 34 . گفته مى شود: ترشحات زرد رنگ بعد از ايام عادت خون نيست؛ بلكه سلول هاى مرده جدار داخلى رحم است كه خارج مى شود. حكم اين ترشحات چيست؟

همه مراجع: اگر زن اطمينان به خون بودن پيدا نكند، حكم خون را ندارد و حيض و يا استحاضه محسوب نمى شود.

تبصره . اگر ترشح ياد شده مرتبه ضعيفى از خون و يا يك نقطه از خون باشد و يا معلوم شود در باطن به صورت خون است، (براساس پرسش 31) حكم به حيض مى شود؛ مگر آنكه از ده روز تجاوز كند، در اين صورت استحاضه است. امام، استفتاءات، ج 1، احكام حيض، س 157 و 163 و 167 و خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 218 و بهجت، استفتاءات، ج 1، س 997 و فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 162و دفتر: همه مراجع.احكام بانوان،پرسمان.


مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

۱-ترشحات زردرنگی که هیچ اثری ازخون درآنهانیست یاشک داریم که هست، یکی دوروزقبل ازدوره پریودوآغازخونریزی ویکی دوروزبعدازپریود (منظورم بعدازتمام شدن خونریزی وقبل ازده روزاست)چه حکمی دارند؟ (آیا در شک در ترشح زرد باید بنا را بر پاکی و عدم خون بگذارند)

۲- اگر مجموع تا بعد از ۱۰ روز دیده شود چه حکمی دارد؟

۳-مشهور مراجع می فرمایند ترشحاتی که قبل از عادت ماهانه خارج می شود تا وقتی که صدق خون نکند حکمی ندارد، آیا آیت الله خامنه ای نظرشان خاص است و نظر مشهور را قبول ندارند؟

نسبت به قبل از عادت حکم به پاک بودن زن می شود و اگر در ادامه حیض و قبل از گذشت ده روز باشد چنانچه لکه بینی بدون فاصله بوده محکوم به خون است ولی چنانچه فاصله قابل توجه داشته، محل احتیاط است که می توانید به مجتهد فالاعلم دیگر رجوع نمایید.

منبع: استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

س 218: لکه‏ هایی که زن بعد از یقین به پاک شدن می‏ بیند، با توجه به این که آن لکه ‏ها نه اوصاف خون را دارند و نه خون مخلوط با آب را، چه حکمی دارد؟

ج: اگر خون نباشد حکم حيض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به‌ صورت لکه ‏هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن لکه‏ ها محکوم به حيض است، و تشخيص اين موضوع به عهده زن‏انست.

اجوبه الاستفتائات.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

وظیفه بانوان هنگام خروج ترشحات زرد رنگ طولانی مدت

پرسش :ترشحات زرد رنگی که بعضی از بانوان می بینند و گاه روزها یا ماه ها ادامه پیدا می کند و به اسباب نگرانی و زحمت بانوان تبدیل شده است چه حکمی دارد؟ آیا احکام استحاضه را دارد؟

پاسخ :از مجموع روایات وارد شده درباره این ترشحات و خون استحاضه ، بدست می آید که این ترشحات، خون نیست و حکم استحاضه را ندارد. در استحاضه باید خون –هرچند کم رنگ- خارج شود اما ترشحات زرد رنگ که شبیه زردابه هایی است که از زخم ها یا دمل ها خارج می شود استحاضه نیست.

تنها اگر این ترشحات، در ایام عادت یا دو روز قبل یا بعد از آن دیده شود و مجموعا با ایام عادت، از ده روز تجاوز نکند حکم عادت را دارد. در مواقع دیگر، فقط باید وضو بگیرند و نماز بخوانند و مقدار کم و زیاد آن نیز تفاوتی ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مكارم شيرازي .

استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 1-ترشحات زردرنگی که هیچ اثری ازخون درآنهانیست یاشک داریم که هست، یکی دوروزقبل ازدوره پریودوآغازخونریزی ویکی دوروزبعدازپریود (منظورم بعدازتمام شدن خونریزی وقبل ازده روزاست)چه حکمی دارند؟

2- اگر مجموع تا بعد از 10 روز دیده شود چه حکمی دارد؟

3-مشهور مراجع می فرمایند آب هایی که قبل از عادت ماهانه خارج می شود تا وقتی که صدق خون نکند حکمی ندارد، آیا آیت الله مکارم نظرشان خاص است و نظر مشهور را قبول ندارند؟

  1و2- ترشحات زرد رنگ، خون نيست و حکم استحاضه را ندارد. در استحاضه بايد خون هرچند کم رنگ- خارج شود اما ترشحات زرد رنگ که شبيه زردابه هايي است که از زخم ها يا دمل ها خارج مي شود استحاضه نيست. تنها در صورتي که اين ترشحات، در ايام عادت يا دو روز قبل يا بعد از آن ديده شود و مجموعا با ايام عادت، از ده روز تجاوز نکند حکم عادت را دارد. در مواقع ديگر، فقط بايد وضو بگيرند و نماز بخوانند و مقدار کم و زياد آن نيز تفاوتي ندارد.

3- چنانچه عادت ماهيانه مرتب دارد و خون يا لکه در ايام عادت و يا چند روز قبل از آن ديده شود و سه روز پشت سر هم باشد(هر چند فقط باطن آلوده باشد)، حيض است ولي اگر مجموع خون ولکه ها از ده روز بيشتر شود فقط خون هايي که در روزهاي عادت ديده حيض است و بقيه استحاضه. اما اگر عادت ماهيانه مرتب ندارد خون هايي که نشانه هاي حيض را دارد، حيض است(به شرطي که از سه روز کمتر و از ده روز بيشتر نباشد و فاصله دو حيض کمتر از ده روز نباشد.) در غير اين صورت، احکام استحاضه را دارد. 

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: عادت ماهیانه من هشت روزه است. در روز نهم لک زرد رنگی دیدم و دوباره غسل کردم و نماز خواندم. برای نماز شب روی لباس زیرم لک زردی بود نماز نخواندم و شب نزدیکی داشتم به امیدی که پاک شده ام اگر دوباره لک دیدم حکمش چیست؟ و اگر حامله شوم؟

پاسخ:

آب هایی که قبل از عادت ماهانه خارج می شود تا وقتی که صدق خون نکند حکمی ندارد , و اگر به هنگام وارسی خود در اواخر عادت ماهیانه بر روی پنبه خون زرد یا ترشحاتی که خون داشته باشد ببیند ، تا هنگامی که از ده روز نگذشته باشد به معنای استمرار عادت ماهیانه شمرده می شود , و اگر از ده روز تجاوز کرد چنانچه به آن خون گفته شود به مقدار روزهای عادت حیض و بقیه استحاضه است , واگر خون گفته نشود از آب های عادی زن می باشد وحکمی ندارد .

و اگر ترشحات دیگری غیر از خون ببیند ربطی به عادت ماهیانه ندارد و محکوم به طهارت است هرچند رنگش رو به زردی باشد.

پرسش: آیا زردی بجا مانده از لکه بینی خانمها بر روی لباسها که بعد از شستشو باقی مانده است نجس است یا خیر لکه های بعد از حیض که بعد از شستشو بر روی لباس می ماند چطور ؟

پاسخ:

در صورتیکه فقط رنگ باشد و جرمیت نداشته باشد آن لکه خون نیست و لباس طاهر می شود .

پرسش: اگر زن حائض روز هفتم خونش قطع شد و غسل کرد ولی بعد از غسل مایع زرد یا صورتی خارج شد آیا باید غسل کند یعنی این زردی و صورتی جزو حیض است؟
آیا نزدیکی در این حالت جایز است؟

پاسخ: اگر زن به هنگام وارسی خود در اواخر عادت ماهیانه بر روی پنبه ترشحات زردی یا صورتی یا نارنجی یا سیاه ببیند، تا هنگامی که از ده روز نگذشته باشد حیض شمرده می شود و نزدیکی حرام است، ولی اگر بعد از قطع شدن کامل خون، ترشحات دیگری غیر از خون ببیند که یقین دارد ربطی به عادت ماهیانه ندارد، این ترشحات پاک است هرچند رنگش رو به زردی باشد و غسل ندارد و نزدیکی مانعی ندارد.

احکام لکّه بینی بانوان

مسأله ۵۶۹. اگر زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، بعد از سپری شدن ایام عادت و قبل ازگذشت ده روز از ابتدای روزهای عادتش لكّه بینی داشته باشد – هرچند لكّه‌های صورتی یا زرد رنگ خون – دو صورت دارد:

1. آن لکّه بینی، مستمر باشد یعنی بعد از سپری شدن ایام عادت خون به طور کامل قطع نشود و هر وقت زن وضعیت خون در باطن را امتحان می‌کند، پنبه آلوده به لكّه صورتی یا زرد رنگ می‌شود، در این صورت اگر لکه بینی قبل از ده روز قطع شود، حیض محسوب می‌شود و اگر بعد از ده روز قطع شود خونی که بعد از ایام عادت دیده خواه به شکل لکّه باشد یا زیاد، استحاضه محسوب می‌شود و چنانجه زن نداند لکّه بینی به طوری که ذکر شد، قبل از ده روز قطع می‌شود یا بعد از ده روز، به حکم استظهار که در مسأله (567 و 568) بیان شد عمل می‌نماید.

2. لکّه بینی مستمر نباشد هرچند به اینکه زن تنها یک لكّه صورتی یا زرد رنگ خون مشاهده نماید، حکم این صورت در قالب مثال ذکر می‌شود:

زنی که عادت وقتیه عددیه هفت روزه از اول ماه تا هفتم ماه دارد چنانچه در انتهای مدّت هفت روز، خون در ظاهر و باطن قطع شود و زن غسل حیض نماید سپس در روز نهم ماه، زن یک لکّه خون ببیند و قطع شود و بعد از آن در روز یازدهم ماه هم فقط یک لکّه خون مشاهده نماید و قطع شود، لکّه خونی که در روز نهم دیده حیض محسوب می‌شود و لکّه خونی که روز یازدهم دیده استحاضه محسوب می‌شود و پاکی بین روز هفتم تا نهم حکم پاکی بین دوخون را دارد که زن بنابر احتیاط واجب در آن کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام می‌دهد و پاکی بین روز نهم تا یازدهم پاکی حقیقی است و زن حکم زنان پاک را دارد، بنابر‌این چنین زنی، بعد از مشاهده لکّه‌ خون، در روز نهم و قطع شدن آن باید غسل حیض نماید و پس از آن پاک محسوب می‌شود و لکّه خون روز یازدهم استحاضه قلیله است که بر طبق احکام آن عمل می‌کند و چنانچه زن در روز هشتم ماه که پاک بوده، روزه ماه مبارک رمضان گرفته، احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید و قضای روز نهم که زن در آن خون حیض دیده واجب است و امّا روزه روز دهم و یازدهم ماه صحیح است و چنانچه فرض شود شوهرش او را در روز هشتم یا نهم در پاکی بین دو خون، طلاق داده باشد، بنابر احتیاط واجب این طلاق، صحیح محسوب نمی‌شود و صیغه طلاق دوباره خوانده شود. امّا اگر او را در روز دهم یا یازدهم طلاق داده، طلاق صحیح است و حکم مثال‌های دیگر نیز از آنچه قبلاً ذکر شده قابل استفاده است.

مسأله ۵۷۰. اگر زن قبل از ده روز پاک شود و بداند كه در باطن، خون نیست، باید برای عبادت‌های خود غسل حیض كند و آنها را انجام دهد هرچند گمان داشته باشد كه قبل از تمام شدن ده روز دوباره خون می‌بیند امّا چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد كه قبل از تمام شدن ده روز دوباره خون می‌بیند هرچند به شكل لكّه‌بینی و مشاهده خونِ زرد كم رنگ (حتّی مثل اینکه بداند یک بار این لكّه را خواهد دید)، همچنان كه ذکر شد، در فاصله پاکی بین، بنابراحتیاط واجب، احتیاطاً غسل حیض كند و عبادت‌های خود را به جا آورد و آن چه بر حائض حرام است را احتیاطاً ترک نماید.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسأله ۵۲۸. زنی كه عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در آغاز یا بین وقت عادت یا یک یا دو روز یا بیش از آن، زودتر خون ببیند طوری كه در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده، اگرچه – آن خون، نشانه‌های حیض را نداشته باشد مثلاً خون زرد رنگ باشد – باید به احكامی كه برای زن حائض گفته شد عمل كند و چنانچه بعداً بفهمد حیض نبوده مثل این كه قبل از سه روز پاک شود، باید عبادت‌هایی را كه به جا نیاورده قضا نماید و امّا در غیر این دو صورت، مثل این كه آن قدر زودتر از عادتش خون ببیند كه نگویند عادتش جلو افتاده بلكه بگویند در غیر وقت خود خون دیده و یا آنكه بعد از گذشت ایام عادتش (هرچند با سپری شدن زمان كمی بعد از تمام شدن وقت عادت)، خون ببیند، چنانچه آن خون دارای نشانه‌های حیض – که در مسأله (467) ذکر شد – باشد، به احكامی كه برای زن‌های حائض گفته شد عمل نماید.

و همچنین اگر دارای نشانه‌های حیض نباشد ولی زن بداند كه آن خون سه روز ادامه پیدا می‌کند و اگر نداند كه سه روز ادامه پیدا می‌کند یا نه، احتیاط واجب آن است كه هم كارهایی كه بر مستحاضه واجب است را انجام دهد و هم كارهایی كه بر حائض حرام است، را ترک نماید.

 

مسأله ۵۳۶. زنانی كه عادت وقتیه دارند و آخرِ عادت آنان معیّن باشد، دو دسته‌اند:

اوّل:زنی كه دو ماه پشت سر هم خون حیض ببیند و بعد از چند روز در وقت معیّن پاک شود ولی تعداد روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد مثلاً ماه اوّل، روز سوم و ماه دوم، روز پنجم خون آغاز شود و در هر دو ماه روز نهم پاک شود، این زن باید روز نهم را انتهای عادت حیض خود قرار دهد و اثر این قرار دادنِ عادت این است که اگر مثلاً در ماه دیگر اتّفاقاً خون از ده روز بیشتر شود و تا پانزدهم ماه ادامه یابد كه در این صورت، خونی كه زن بعد از نهم ماه تا پانزدهم مشاهده می‌کند، استحاضه است.

دوم:زنی كه دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و در وقت معیّن پاک شود و تمام روزهایی كه خون دیده با روزهایی كه در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ولی تعداد روزهای آن در ماه دوم كمتر یا بیشتر از ماه اوّل باشد مثلاً در ماه اوّل از سوم تا پنجم خون دیده و دو روز پاک بوده و از هشتم تا دهم خون دیده است و در ماه دوم از اول تا پنجم خون دیده و یک روز پاک بوده و از هفتم تا دهم خون دیده است، این زن باید روز دهم را انتهای عادت حیض خود قرار دهد و اثر این قرار دادنِ عادت آن است که اگر مثلاً در ماه دیگر اتّفاقاً خون از ده روز بیشتر شود و تا پانزدهم ماه ادامه یابد كه در این صورت خونی كه زن بعد از دهم ماه تا پانزدهم مشاهده می‌کند استحاضه است و دو خون قبل از آن، حیض است و در پاكی وسط، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد.

مسأله ۵۳۷. زنی كه عادت وقتیه دارد، اگر در آغاز یا بین وقت عادت یا یک یا دو روز یا بیش از آن زودتر خون ببیند به طوری كه درعرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده – هرچند آن خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد مثلاً خون زرد رنگ باشد – باید به احكامی كه برای زن حائض ذکر شد عمل كند و چنانچه بعداً بفهمد حیض نبوده، مثل این كه قبل از سه روز پاک شود، باید عبادت‌هایی را كه به جا نیاورده، قضا نماید و اگر وقت باقی است، آنها را انجام دهد و امّا در غیر این دو صورت، مثل اینكه آن قدر زودتر از عادتش خون ببیند كه نگویند عادتش جلو افتاده بلكه بگویند در غیر وقت خود خون دیده و یا آنكه بعد از گذشت ایام عادتش (هرچند با سپری شدن زمان كمی بعد از تمام شدن وقت عادت)، خون ببیند، چنانچه آن خون دارای نشانه‌های حیض باشد به احكامی كه برای زن‌های حائض ذکر شد عمل نماید و همچنین اگر دارای نشانه‌های حیض نباشد ولی بداند كه آن خون سه روز ادامه پیدا می‌کند و اگر نداند كه سه روز ادامه پیدا می‌کند یا نه، احتیاط لازم آن است كه هم كارهایی كه بر مستحاضه، واجب است را انجام دهد و هم كارهایی كه بر حائض، حرام است را ترک نماید.

مسأله ۵۳۸. زنی كه عادت وقتیه دارد اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد و خون او تنها دارای نشانه‌های حیض باشد هرچند درجات و مراتب آنها متفاوت باشد مانند اینكه قسمتی از آن، سیاه رنگ و قسمتی، قرمزِ تیره باشد یا تنها دارای نشانه‌های استحاضه باشد، مثلاً زرد رنگ باشد – هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد – باید اگر ممكن است مقدار ایام عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد، چه آن خویشاوند، تنها از طرف پدر یا مادر به او منسوب باشد یا از هر دو طرف به او منسوب باشد، زنده باشد یا مرده، ولی با رعایت دو شرط زیر:

اوّل:آنكه نداند مقدار عادت آن خویشاوند، مخالف با مقدار حیض خودش می‌باشد[۱۰] و مخالفت در مقدار حیض مثل آن است كه خودش در زمان جوانی و قوّت مزاج باشد و آن زن نزدیک به سنّ یائسگی باشد كه مقدار عادت معمولاً كم می‌شود و یا عکس این صورت و نیز مثل زنی که علاوه بر عادت وقتیه، دارای عادت عددیه ناقصه[۱۱] هم هست و مثلاً در هر ماه از دهم ماه یا به مدّت پنج روز خون می‌بیند و یا هفت روز، چنین زنی اگر در یک ماه بیشتر از ده روز خون ببیند نمی‌تواند به عادت بعضی از خویشانش که کمتر از پنج روز یا بیشتر از هفت روز خون می‌بیند، رفتار کند.

۱۰. به این معنا كه یا بداند مقدار عادت آن زن مخالف با مقدار حیض خودش نیست یا اینكه در این امر تردید داشته باشد به عبارت دیگر احتمال معقول بدهد عادت او مخالف با عادت خویش نمی‌باشد.
۱۱. عادت عددیه ناقصه در مسأله 516 توضیح داده شد.

دوم:آنكه نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادت دیگر خویشانش كه دارای شرط اوّل هستند تفاوت دارد ولی اگر مقدار تفاوت بسیار كم باشد كه حساب نشود، ضرر ندارد.

و اگر این كار (مراجعه به خویشاوندان) ممكن نیست، مخیّر است كه از سه روز تا ده روز هر تعداد روزی را كه مناسب مقدار حیضش می‌بیند، آن را حیض قرار دهد و بهتر آن است كه هفت روز قرار دهد، در صورتی كه آن را مناسب خود ببیند؛ البتّه همان طور كه ذکر شد، اگر زن دارای عادت ناقصه عددیه هم هست، مانند زنی كه در هر ماه از اول ماه یا به مدّت پنج روز خون می‌بیند یا شش روز، چنین زنی نمی‌تواند عددی را انتخاب نماید كه كمتر از پنج روز یا بیشتر از شش روز باشد.

شایان ذكر است عددی را كه زن با رجوع به خویشاوندان یا با انتخاب عدد به عنوان حیض، بر می‌گزیند، باید از ابتدای خون در نظر بگیرد به شرط آنكه با حیض قبلیش، ده روز فاصله شده باشد. همچنین باید تعداد روزهایی را كه حیض قرار می‌دهد موافق با وقت عادتش باشد، آن‌طور كه در مسأله (540) خواهد آمد.

مسأله ۵۳۹. زنی كه عادت وقتیه دارد اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد و بعضی از روزها خون او نشانه‌های حیض را داشته باشد – هرچند درجات و مراتب آنها متفاوت باشد، مانند این كه قسمتی از آن سیاه رنگ و قسمتی قرمز تیره باشد – و بعضی روزها نشانه‌های حیض را نداشته باشد مثلاً زرد رنگ باشد هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد داراى سه صورت است:

الف. روزهایی كه به نشانه حیض است از سه روز كمتر و از ده روز بیشتر نباشد که در این صورت، آن را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

ب. خون با نشانه حیض از سه روز كمتر باشد، كه در این صورت آن را حیض قرار داده و تعداد روزهای آن را با یكی از دو راهی كه در مسأله قبل ذکر شد (رجوع به خویشاوندان یا انتخاب عدد) تعیین نماید و تكمیل عدد و روزها در صورت امكان، از خونی كه بعد از خونِ دارای صفات حیض است، انجام می‌شود.

ج. خون با نشانه حیض، بیشتر از ده روز باشد كه در این صورت تعداد روزهای حیض خود را با یكی از دو راهی كه در مسأله قبل ذکر شد (رجوع به خویشاوندان یا انتخاب عدد) تعیین نماید و آن تعداد روز را از ابتدای خونِ دارای نشانه حیض، حیض در نظر می‌گیرد و بقیه خون را استحاضه قرار می‌دهد.

شایان ذكر است در هر سه صورت «الف» و «ب» و «ج»، تفاوتی بین اینكه آن روزها مطابق با وقت باشد یا نباشد، نیست مثلاً زنی كه عادت وقتیه‌اش اول ماه است اگر از اول ماه تا پانزدهم ماه خون ببیند و این خون از چهارم تا نهم دارای نشانه‌های حیض باشد، باید چهارم تا نهم را حیض قرار دهد و روزهای اول تا سوم و دهم تا پانزدهم، استحاضه است.

مسأله ۵۴۷. زنی كه عادت عددیه دارد اگر خون او از ده روز بیشتر شود، چنانچه همه خون‌هایی كه دیده بدون نشانه بوده مثلاً یک جور باشد و خون او تنها دارای نشانه‌های حیض باشد هرچند درجات و مراتب آنها متفاوت باشد مانند اینكه قسمتی از آن سیاه رنگ و قسمتی قرمزِ تیره باشد یا تنها دارای نشانه‌های استحاضه باشد مثلاً زرد رنگ باشد هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد، باید از موقع دیدنِ خون به تعداد روزهای عادتش، حیض و بقیه خون را استحاضه قرار دهد و اگر همه خون‌هایی كه دیده یک جور نباشد بلكه چند روز از آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه داشته باشد، اگر روزهایی كه خون، نشانه حیض را دارد با تعداد روزهای عادت او یک اندازه باشد، باید آن روزها را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر روزهایی كه خون نشانه حیض دارد از روزهای عادت او بیشتر باشد، فقط به اندازه روزهای عادت حیض است و كم كردن و کاستن عدد در صورت امكان، از آخر انجام می‌شود بنابر این در این حال، عدد عادت را از ابتدای خونِ دارای نشانه‌های حیض قرار می‌دهد و بقیه خون استحاضه است و اگر روزهایی كه خون، نشانه حیض را دارد از روزهای عادت او كمتر است هرچند كمتر از سه روز باشد باید آن روزها را با چند روز دیگر كه روی هم به اندازه عادتش می‌شود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و این تكمیل در صورت امكان، از خونی كه بعد از خونِ دارای نشانه‌های حیض است صورت می‌گیرد بنابر این با كمک صفات و نشانه‌های حیض می‌توان وقت عادت عددیه را معیّن نمود، نه عدد آن را.

شایان ذكر است زنی كه مثلاً عادت عددیه پنج روزه دارد اگر مشاهده خون در او استمرار پیدا كند و قبل از گذشتن ده روز از خونی كه نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند كه آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آن كه پنج روز خون سیاه و نُه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل را حیض و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد[۱۳]و امّا در صورتی كه پنج روز خون سیاه و ده روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل و خون سوم كه دارای نشانه حیض است را، حیض و خون وسط را استحاضه قرار دهد.

مسأله ۵۵۰. اگر زن مبتدئه بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون‌هایی كه دیده، به یک شکل باشد – هرچند درجات و مراتب آن‌ها با هم متفاوت باشد – مانند اینکه همه با نشانه‌های حیض[۱۴]باشد، هرچند قسمتی از آن سیاه رنگ و قسمتی قرمز باشد، یا آن‌که همه خون‌ها با ویژگی استحاضه یعنی زرد رنگ باشد – هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد – باید مقدار عادت یكی از خویشان خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، چه آن خویشاوند، تنها از طرف پدر یا مادر به او منسوب باشد یا از هر دو طرف به او منسوب باشد، زنده باشد یا مرده، ولی با رعایت دو شرط زیر:

اوّل:آنكه نداند مقدار عادت او مخالف با مقدار حیض خودش می‌باشد[۱۵]، مثل آن كه خودش در زمان جوانی و قوّت مزاج باشد و آن زن نزدیک به سنّ یائسگی باشد كه مقدار عادت معمولاً كم می‌شود.

دوم:آنكه نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادت دیگر خویشانش كه دارای شرط اوّل هستند تفاوت دارد ولی اگر مقدار تفاوت بسیار كم باشد كه حساب نشود، ضرر ندارد.

و اگر این كار (مراجعه به خویشاوندان) ممكن نیست مخیّر است كه از سه روز تا ده روز هر تعداد روزی را كه مناسب مقدار حیضش می‌بیند حیض قرار دهد و بهتر آن است كه هفت روز قرار دهد در صورتی كه آن را مناسب خود ببیند.

مسأله ۵۵۱. مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند كه چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونی كه نشانه حیض دارد كمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن، حیض است ولی اگر این زن مشاهده خون در او استمرار پیدا کند و قبل از گذشتن ده روز از خونی كه نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند كه آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آن كه پنج روز خون سیاه و نُه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل را حیض و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد و امّا در صورتی كه پنج روز خون سیاه و ده روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل و خون سوم كه دارای نشانه حیض است را، حیض و خون وسط را استحاضه قرار دهد.

استبراء و استظهار در حیض

مسأله ۵۶۵. استبراء از خون حیض، عمل خاصی است كه زن برای آگاهی از وضعیت باطن مجرا و اینكه آیا آلوده به خون حیض است یا نه انجام می‌دهد. این استبراء در موردی انجام می‌شود كه زن دارای دو شرط باشد:

1. خونریزی‌اش قبل از ده روز در ظاهر قطع شده باشد.

2. یقین به پاكی باطن مجرا نداشته باشد و احتمال عقلایی دهد باطن مجرا پاک شده است. بنابراین اگر بداند باطن مجرا همانند ظاهر آن پاک شده است یا باطن مجرا بر خلاف ظاهر آن، پاک نیست نیازی به استبراء نمی‌باشد.

این استبراء كیفیت خاص واجبی ندارد و به هر شكلی بتوان از وضعیت باطن مجرا و پاكی یا آلودگی آن به خون كسب اطّلاع كند كافی است، مثلاً قدری پنبه داخل فرج نماید و مقداری صبر كند و اگر عادت او چنین است كه خون او برای مدّت كوتاهی در بین حیض قطع می‌شود – همچنان كه در بعضی زنان گفته شده است – باید بیش از آن مقدار صبر كرده و بعد پنبه را بیرون آورد و ببیند آلوده به خون شده یا نه، پس اگر سطح پنبه به لكّه زرد رنگی – هرچند بسیار كوچک – آلوده باشد هنوز حیض محسوب می‌شود و احكام مربوط به آن در مسأله بعد ذکر می‌شود.

مسأله ۵۶۶. اگر زن قبل از ده روز پاک شود و احتمال بدهد كه در باطن خون هست، یا باید عبادت‌ها را احتیاطاً انجام دهد یا استبراء كند و جایز نیست بدون استبراء عبادت‌ها را ترک كند، پس اگر استبراء كرد و پاک بود، غسل كند و عبادت‌های خود را به جا آورد و اگر پاک نبود – هرچند به آب اندک زرد رنگی آلوده باشد – چنانچه در حیض عادت ندارد یا مبتدئه است یا عادت او ده روز است، باید صبر كند كه اگر قبل از ده روز پاک شد، غسل كند و اگر سرِ ده روز پاک شد یا خون او از ده روز گذشت، سرِ ده روز غسل نماید و قبل از سپری شدن ده روز، هر وقت شک داشت كه خون در باطن هست یا قطع شده، استبراء را دوباره انجام می‌دهد و حكم صورتی كه در آن زن عادتش كمتر از ده روز است در مسأله بعد ذکر می‌شود.

مسأله ۵۶۷. اگر عادت زن كمتر از ده روز باشد، در بین ایام عادت هر وقت شک داشته باشد كه خون در باطن قطع شده یا نه استبراء می‌کند و در صورت آلودگی، بر حیض بودن باقی می‌ماند تا این كه ایام عادت سپری گردد؛ مگر آنكه قبل از آن پاک شود و اگر بعد از سپری شدن ایام عادت، شک در پاكی باطن دارد، استبراء می‌کند و اگر آلودگی باقی بود – هرچند به شكل لكّه زردِ كم رنگ – سه حالت پیش می‌آید:

الف. در صورتی كه بداند قبل از تمام شدن ده روز یا سرِ ده روز پاک می‌شود نباید غسل كند و تا پاكی صبر می‌کند.

ب. اگر می‌داند خون از ده روز بیشترمی‌شود، خون بعد از روزهای عادت استحاضه است بنابر این غسل نموده و وظایف مستحاضه را انجام می‌دهد.

ج. در صورتی كه شک دارد و احتمال می‌دهد كه آن خون، قبل از تمام شدن ده روز قطع می‌شود، احتیاط مستحب است كه یک روز عبادت را ترک نماید سپس غسل حیض نموده و اعمال مستحاضه را انجام دهد هرچند جایز است در صورتی که شک نسبت به وضعیت خون همچنان باقی است، بیشتر از یک روز (تا كامل شدن ده روز)، عبادت را ترک نماید. این ترک عبادت پس از سپری شدن ایام عادت را اصطلاحاً «استظهار» می‌نامند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

* ویژه نامه احکام بانوان

حكم لكه بيني بعد از حيض

اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست

عادت وقتيه با بيشتر از ده روز

عادت وقتيه با كمتر از ده روز

عادت وقتيه و عدديه چيست

تكليف خانمي كه پريودي نامنظم دارد

ملاك به هم خوردن عادت ماهانه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

109 نظرات
 1. كيف می گوید

  من از روز ٥ به بعد تقريبا ديگه خوني نديدم و الان كه روز هفتمم هست زردابه ميبينم ولي اينكه شما ميگيد رگه خوني داشته باشه خب نه نداره اما مرتبه ضعيف خون از كجا تشخيص بديم ؟ رنگش فقط و فقط زرد هست اين مرتبه ضعيف خون ميشه؟ مكارم شيرازي

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با دفتر آیت الله مکارم تماس بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. خانم سونیتا می گوید

  تعداد روز های عادت ام مشخص نیست اما در روز های آخر لکه های زرد رنگ خیلی کم می بینم معمولا از روز هفتم و هشتم ببعد حتی بعضا از روز دهم هم میگذرد. در روز نهم غسل کرده و انجام عبادات کرده ام، اما بعد از غسل دوباره لکه زرد رنگ خیلی کم دیده ام حکم اش چه است آیا دوباره باید غسل کنم؟ اگر بلی آیا لباس های که بعد از غسل در ایام لکه بینی استفاده کرده ام برای پوشش در نماز محل اشکال است یا خیر؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   متاسفانه اطلاعی از مبانی فقهی حضرت آیت الله اسحاق فیاض نداریم، توصیه می کنیم با دفتر ایشان تماس حاصل فرمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. اااااا می گوید

  سلام .من در گذشته به خاطر ندونستن,بعد از تموم شدن خونریزی بدون اینکه خودمو وارسی کنم غسل میکردم,الان میخواستم بدونم اساسا وارسی کردن خود قبل از غسل واجبه یا نه؟و حکم نماز و روزه های قبلیم چی میشه؟
  مرجع:ایت الله مکارم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در این مسئله لازم هست از دفتر آیت الله مکارم استفتاء کنید.

   وفقکم الله لکل الخیر

 4. ی نفر می گوید

  سلام,میخواستم بدونم اقای مکارم میگن ترشحات زرد رنگ بعد از عادت تا قبل از ده روز جز عادت است حالا میخواستم بدونم۱_اگه کسی این ترشحات رو خون نمی دونسته و بعد از تموم شدن خونریزی غسل میکرده حکم عبادات قبلیش چیه؟البته مطمین نیستم در ماه رمضان که بعد از غسل این ترشحاتو میدیدیم یا نه,یا اینکه اگر این ترشحاتو میدیدم از ده روز تجاوز میکرد یا نه.در واقع مطمین نیستم نماز و روزه هام با این حساب باطل هست یا نه
  ۲_اگه رنگ ترشحات سفید باشه ولی قبل از تموم شدن ده روز باشه چی؟
  لطفا جواب بدید چون دفتر اقای مکارم جواب درستی بهم ندادن

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   این مسئله را باید از طریق دفتر آیت الله مکارم شیرازی استفتاء کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. ... می گوید

  با سلام من روز هفتم غسل کردم و بعد از ان لکه ی زرد دیدم دچار شک شده ام حکم روزه هایی که گرفته ام چیست
  مقلد امام خامنه ایی

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر خون یا مرتبه ضعیف خون نیست، روزه صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. نرگس می گوید

  سلام من مقلد ایت الله سیستانی هستم بعد از اینکه روز هفتم عادت ماهیانه ام هست از خون پاک میشوم ولی در ادامه ترشحات زرد رنگی دارم که گاهی پر رنگ و گاهی بی رنگ هستند این ترشحات خونی ندارند که بفهمم خون خست یا فقط ترشحات هست از انجا که امکان دارد این ترشحات تا قبل از ده روز روی به روشن تر رود ولی من همیشه این امر برایم مشکل ساز بوده که ایا قبل از ده روز با وجود این ترشحات باید غسل کنم یا تا دهم صبر کنم و از طرفی هرکس چیزی میگوید که برایم سخت شده هست و چون سر هفت روز خون قطع میشود ولی ترشحات ابکی زرد رنگ روشن و گاهی زرد پر رنگ باعث میشود حمام نروم و غسل نکنم تا روز دهم ولی میخاهم ی بار برای همیشه این موضوع را برایم روشن کنید که این نرشحات که خونی در ان نیست را من تدشحات پاکی بگیرم یا خیر و اگر نتوانم تشخیص بدهم که خون هست یا نه چیکار باید کنم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر این ترشحات خون یا مرتبه ضعیف خون هست، حکم حیض را تا روز دهم دارد. اما اگر یقین دارید که پاک شده اید و ترشحاتی می بینید که خون نیست، همان زمان که پاک شده اید غسل می کنید و این ترشحات حکم خاصی ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. مهناز می گوید

    مرتبه ضعیف خون یعنی داخل یقین کنیم خون نیست؟اگه پنبه بزاریم داخل واژن و ببینیم فقط ترشحات زرد رنگ هست و خون نیست اون موقع غسل کنیم عیب نداره؟راستش من یقین پیدا کردم ولی از وقتی میگن مرتبه ضعیف خون اینو متوجه نمیشوم و تو شک اقتادم و از طرفی وسواس هستم و در ی گفت و گو بهم گفتند باید ترشحات رو بررسی کنی ببینی خون داخلش نباشه اون موقع پاک هست منم ترشحات هیج خوتی ندارد پنبه هم بزارم داخل فقط ترشحات و خون نیست من وسواسی که یقین نمیکنم و دائم تو شکم طبق عمل یکی از دوستام عمل میکنم😔 و گفتم پاکه مرتبه ضعیف خون چی هست؟؟ ما داخل رحم که نمیبینیم فقط میتونیم داخل واژن چک کنیم ببینیم خون هست یا نه اینطوری پاکه ایا

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     منظور از مرتبه ضعیف خون آن است که همان ترشحات زرد رنگ را بررسی کنید اگر خون نبود یا مرتبه ضعیفی از خون نباشد. و منظور این نیست که داخل را ببینید منظور همان وارسی با دستمال یا پنبه هست.
     اگر اطمينان به خون بودن ندارید، حكم خون را ندارد و حيض و يا استحاضه محسوب نمى شود.
     وفقکم الله لکل الخیر

     1. مهرنوش می گوید

      سلام من مقلد اقای سیستانی هستم این مرتبه ضعیف خون رو من هم دقیقا متوجه نمیشم ترشحات بعد از قاعدگی رو میبینم زرد رنگ هست یا زرداب هستند ولی داخل ترشحات هیچ خونی نیست … از کجا باید فهمید ترشحات زرد رنگ خون هست ایا نشانه ای داره؟اگر شک داریم که خونه یل نمیتونیم تشخیص بدیم‌میتونیم تا قبل ده روز غسل کنیم؟

     2. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      تشخیص این امر بر عهده زنان هست.
      اگر اطمینان دارید که خون نیست، می توانید غسل کنید.
      وفقکم الله لکل الخیر

 7. M می گوید

  سلام ببخشید یه سوال دارم اقی مکارم میگن اگ ترشحات زرد رنگ داشته باشین کمتر ۱۰ باشه عادت ماهیناس در صورتی که توی نظرات قبلی گفتین اگ نشانه ای از خون نداشت جز عادت محسوب نمیشه با این حساب کدوم مورد صحیحه اگ ترشحات زرد زرنگ بعد قاعدگی داشته باشیم چه حکمی داره

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر این ترشحات، در ایام عادت یا دو روز قبل یا بعد از آن دیده شود و مجموعا با ایام عادت، از ده روز تجاوز نکند حکم عادت را دارد. دقت فرمایید در متن نوشتار بالا به صورت کامل نظر معظم له آمده است.
   وفقکمم الله لکل الخیر

 8. اکرم می گوید

  سلام خسته نباشید من مقلد اقای مکارم هستم بعداز اینکه ده روز پریودم تمام شد غسل کردم روز یازدهم ترشحات زرد رنگ که شک در وجود خون داشتم دیدم بنا برپاکی گذاشتم ایاباید هر دفعه بررسی کنم که ترشحاتم پاک است یانه؟ در ضمن من کمی وسواس دارم ممنون میشم جوابم را زود تربدید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ترشحات روز یازدهم به بعد بررسی کنید اگر مرتبه ضعیف خون نیست پاک است و اگر خون یا مرتبه ضعیف خون باشد استحاضه است و به وظایف مستحاضه که در سایت منتشر شده عمل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. مریم می گوید

  با سلام مرجع آیت الله سیستانی همواره چندرغاز قبل از شروع عادت ماهیانه گاهی چهار روز و گاهی سه روز قبل ترشحات زرد رنگ که خون در آن نیست میبینم آیا این ترشحات پاک هستند

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر آیت الله سیستانی: ترشحاتی که غیر از خون است اگر دیده شود و سه روز هم ادامه دار نباشد، که یقین دارد ربطی به عادت ماهیانه ندارد، این ترشحات پاک است هرچند رنگش رو به زردی باشد.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. مريم می گوید

    ممنونم منظور از ادامه دار نشدن يعني كى روز ببينم و روز بعد ترشح زرد رنگ نبينم
    اگر سه روز مستمر باشد ولى هيچ اثري از خون نداشته باشد نجس است

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     با توجه به آنچه نوشته اید، نجس نیست حیض نمی باشد.
     وفقکم الله لکل الخیر

 10. ناشناس می گوید

  سلام من مقلد ایت الله مکارم هستم.
  عادت ماهیانه نامنظم دارم،معمولا بعد از هفت روز خون تموم میشه ولی ترشحات زرد رنگی‌که کاملا از خون پاک هستند و گاها در ایام عادی هم می‌بینم هست.ایا باید بعد از تموم شدن خون غسل کنم؟یا ترشحات زرد رنگ هم جزو پریودی هست؟!

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   سوال شما از دفتر آیت الله مکارم شیرازی استفتاء گردید پاسخ دفتر ایشان:
   پاسخ : ترشحات زرد رنگ، خون نيست و حکم استحاضه را ندارد. در استحاضه بايد خون هرچند کم رنگ- خارج شود اما ترشحات زرد رنگ که شبيه زردابه هايي است که از زخم ها يا دمل ها خارج مي شود استحاضه نيست. تنها در صورتي که اين ترشحات، در ايام عادت يا دو روز قبل يا بعد از آن ديده شود و مجموعا با ايام عادت، از ده روز تجاوز نکند حکم عادت را دارد. در مواقع ديگر، فقط بايد وضو بگيرید و نماز بخوانید و مقدار کم و زياد آن نيز تفاوتي ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. مهسا می گوید

  سلام. من سالهاست نمیتونم بفهمم کی پاک میشم😭😭😭
  من مقلد آیت الله خامنه ای هستم. معمولا توی استفتائات و توضیحات میگن، ترشح زرد رنگ بعد از یقین به پاکی. منتها مسئله اینه که من این ترشحات زرد رنگ رو در انتهای یک سیر تشکیکی بهش میرسم. لذا اینکه گفته بشه بعد از یقین به پاکی، در مورد من صدق نمیکنه بلکه من برای تشخیص پاک شدنم باید تکلیفم را با همین ترشح زردرنگ معلوم بکنم که چه وقتی دیگر حکم پاک شدن را دارد.

  شما فرمودید ترشح زرد رنگی که شک داشته باشیم مرتبه ای از خون است یا نه، پاک هست. پس یعنی من هر وقت در امتداد روزهای عادتم به اینجا رسیدم که ترشحم را شک کردم که پاک شده یا نه، پس طبق حرف شما پاکه و به معنای اینه که من از حیض پاک شدم؟

  آخه تا قبل ازین طبق شنیده های قبلی فکر میکردم تا هر وقت که شک داریم ترشح مان مرتبه ای از خون هست یا نه، مادامی که ده روز نگذشته است، باید بنا را بر حیض گذاشت.

  خلاصه اینکه، این حرف شما که اگر ترشح زرد رنگ، را شک کنیم که خون است یا نه، حکم خون نبودن دارد. ولی تا قبل از این اینطور یاد گرفته بودم که تا زمانی که شک داری، اگر ده روز تمام نشده باشد خون هست.

  کدام درسته؟ تو رو خدا خسته شدم به خدا ساعت‌های زیادی از عمرم صرف یاد گرفتن احکام سده آخرشم بلاتکلیفم…😭😭😭

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   توصیه می کنیم با این شماره دفتر مقام معظم رهبری اختصاصی ویژه بانوان تماس حاصل فرمایید.
   ۰۲۵-۳۷۱۱۲۲۵۳-۷
   ۰۲۵-۳۱۷۶۸
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. مهسا می گوید

    اگه پیاممو که سانسور کردین منتشر نکنین، اسکرین شات هاشو جایی منتشر میکنم که پشیمون بشین. [***] بفرمایید اشکال از نوشته های شماست یا مطالب قبلی دفتر مراجع؟ لطفا سریعتر! شما مسئولیت در برابر چیزی که منتشر میکنید! در برابر خسارت‌های معنوی و مادی حاصل ازشون. ضمان دارید. می‌فهمید که؟! من واقعا یه معنای واقعی کلمه حالتون نمیکنم نه شما و نه مراجع تقلیدی که اینطور کردن با عمر من..

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم خواهر گرامی
     با احترام خاص عرض می کنیم تمام آنچه در متن نوشتار می بینید عینا کپی شده از سایت خود مراجع عظام تقلید هست، عینا!. اگر شما اسکرین شات متن نوشتار ها را ترویج کنید که باعث افتخار ماست و از شما تشکر می کنیم.
     ضمنا کوتاه و محترمانه سوال خود را طرح کنید ممنون هستیم چون سوالات طولانی کوتاه می شود.

     شما ظاهرا برخی از قسمت های مسئله را درست متوجه نشده اید، از نوع سوال و آشفتگی بیان؛ بنده به عنوان یک مشاور توصیه می کنم که حتما با دفتر مرجع تان تماس بگیرید و آنجا خانم پاسخگو دارند و راحت و کامل به عنوان یک خانم جزئیات را شرح می دهند. این که توهین به شما نیست. عین احترام به شماست، رایگان هستند کسانی که محترمانه وقت خود را در اختیار شما قرار می دهند و پاسخگوی سوال شما هستند، آیا درک این موضوع دشوار است.

     ثانیا وسواس نداشته باشید، اگر کسی دچار اختلال وسواس باشد آشفتگی در درک مطالب دارد و لازم هست با یک مشاور روانشناس رجوع کند و راه های مقابله با وسواس را یاد بگیرد مشکل احکام نیست مشکل گاهی همین زمینه های وسواس هست، برای همین بهترین کار این هست که افراد وسواسی فقط از طریق خود دفاتر به پاسخ برسند تا آرامش داشته باشند!.
     مسئله بسیار ساده هست، لازم هست نوع عادت شما (وقتیه، عددیه و مضطربه) مشخص شود لذا توصیه می کنیم با این شماره دفتر مقام معظم رهبری اختصاصی ویژه بانوان تماس حاصل فرمایید.
     ۰۲۵-۳۷۱۱۲۲۵۳-۷
     ۰۲۵-۳۱۷۶۸
     وفقکم الله لکل الخیر

     1. مهسا می گوید

      منظورم از اسکرین شات، پیام قبلی من بود که به جای پاسخ به سوالم، ارجاع داده بودید. کاری که متاسفانه شده رویه ای که در مقام مغالطه انجام میشه. من وسواس ندارم و نه اختلال در بیان یا فهم! منتها متاسفانه رویه ی شما طبق آنچه ملاحظه کردم و بسیاری از همکارانتان این هست که وقتی پاسخی ندارید یا نمی‌توانید از عهده ی مطالب تناقض آفرینی که به مخاطب تحویل می‌دهید، برآیید، نتیجه ی عملکرد خودتان را که مستهلک کردن اعصاب و روان مخاطب هست به بنده ی خدایی نسبت میدهید که از دست یک چنین مطالب تناقض آفرینی که تازه مسئولیت آنها را هم نمی‌پذیرد ناچار از دفاع از حریم شعور و انسانیت خودش هست. شما این مطالب را از دفتر مرجع کپی کرده اید؟ خب من دارم خدمتتان عرض میکنم که دفتر مرجع من یعنی آیت الله خامنه ای گفته اند تا قبل از ده روز ترشحات مشکوک، ملحق به حیض هستند. اما اینجا ذکر کرده اید ترشحات مشکوک ملحق به ترشحات پاک هستند. لطفا از دفتر مراجع پیگیر این تناقض شوید.

      و اما بعد، [****]

     2. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم خواهر گرامی و بزرگوار
      بنده از همه کاستی ها و قصور خودم و اگر در هم لباسی های من هست عذر خواهی می کنم، امیدوارم بابزرگواری ببخشید تمام تلاش ما این هست که دین همانگونه که هست به مخاطبان محترم برسد.
      هر اشتباه و نقص و تعارضی هست از ماست و عذرخواهی می کنم.
      برای اینکه خیال شما کامل راحت شود سوال شما کتبی از دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای استفتاء شد، حدود یک هفته لطف کنید صبر کنید و مجدد به همین صفحه رجوع کنید پاسخ دفتر انشاالله به محض اینکه دریافت شد در این صفحه بروز رسانی میشود، به نظرم این بهترین کار هست. البته تا آن زمان ملاک عمل شما گفتار دفتر مرجعتان می باشد.
      امیدوارم ما را از دعای خیر محروم نکنید.
      وفقکم الله لکل الخیر

 12. محمودی می گوید

  سلام اینکه میفرمایید برای ترشحات زرد رنگ مرتبه ضعیف از خون نباشه ینی نارنجی باشه؟ اگر که میشه این رو به من بگید اگر زرد خالص باشه پاک است؟ من در این موضوع دچار سردرگمی شده ام لطفا کمکم کنید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اینکه خون هست یا نه باید خودتان تشخیص بدهید، اگر شک دارید ترشح است و پاک می باشد.
   وفقکم الله لکل خیر

 13. نجوا می گوید

  باسلام
  من تمام خونوادم عادت ماهانشون هفت روزس برای منم روز ششم هفتم خونریزیم تموم میشه بعد از آن به مدت یک روز (یا کمتر یا بیشتر)هیچ ترشح خاصی ندارم بعد از روز هفتم هشتم لکه های زرد رنگی میبینم که باز همیشه نیست مثلن شاید روزی یه بار یا دوبار باشه این ترشحات زرد هیچ خونی رو ندارن میخواستم بدونم حکمش چیه؟؟چندین ساله درگیر این مسئلم خیلی به سختی افتادم همیشه بعد از هفت روز غسل میکنم و نمازو روزمو میگیرم سر ده روز دوباره غسل میکنم و فقط قضای روزه هامو میگیرم وقتی مسافرت میرم واقعن تطهیر لباسم و غسل کردنم سخته گاهی اصلن امکانش نیس!خواستم بدونم تکلیفم چیه؟این لکه ها نجس هستند یا پاکن؟
  من مقلد آقای خامنه ای هستم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ترشحات زرد رنگی که خون در آن نیست و مرتبه ضعیف خون نمی باشد ترشحات پاکی است. و پاک است و نیازی به غسل یا تطهیر کردن هم ندارد.
   وفقکم الله لکل خیر

 14. M می گوید

  سلام میشه جواب سوالمو بدید
  آیا ترشحات زرد رنگ قبل از عادت درصورتی که شک کنیم خون همراه آن است یا نه پاک است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر سه روز استمرار ندارد و خون یا مرتبه ضعیف خون هم نیست، پاک است.
   وفقکم الله لکل خیر

   1. M می گوید

    ممنونم. منظورم دقیقا یک روز قبل از عادته. و من چون متوجه این مسئله نبودم با این حال حمام کردم و با یک حوله بدنم رو خشک کردم و بعد فکر کردم همه چیز نجس شده.

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     اگر روی بدن خون نبوده چیزی نجس نیست.
     وفقم الله لکل خیر

 15. محمودی می گوید

  سلام برای ترشحات زرد رنگ من از فردی پرسیدم گفت اگر که در زمان های غیر عادت هم ببینید پاک است وگرنه مشکوک است
  سوال من این است اگر در زمان پاکی نبینیم این ترشحات پاک نیست ؟حتی اگر مرتبه ضعیفی از خون نبینیم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   تمام ترشحات بانوان که خون یا مرتبه ضعیف خون نباشند در تمام زمانها پاک است مگر اینکه به خون برخورد کنند که بحث دیگری است.
   وفقکم الله لکل خیر

   1. مینا می گوید

    سلام.من مقلد ایت الله مکارم هستم.ترشحات زرد رنگ بدون مرتبه ای از خون،بعد از اتمام خونریزی در ایام عادت یعنی مثلا روز نهم،جزو ایام عادت هست؟چون تو سایت نوشته شده کسانی که همیشه این ترشحات رو دارند باید همیشه ده روز غسل رو انجام بدن.اگر ترشحات در این ایام رو به سفیدی باشه چطور؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     اگر این ترشحات خون نیست و صرفا ترشحات است پاک می باشد و طبیعی است.
     بر فرض اگر روز ششم از خون پاک می شود و روزهای بعد ترشحاتی می بیند که خون یا مرتبه ضعیف خون نیست، روز ششم غسل حیض می کنید و عبادات را انجام می دهید.
     وفقکم الله لکل خیر

 16. نسیم می گوید

  سلام..خواهش میکنم سوال منو زود جواب بدید ممنونتون میشم …
  من تا ۷ روز کامل خون میبینم و از روز ۷ به بعد لکه های قهوه ای رنگ میبینم که اومدنش نامنظم هستش مثلا بعضی مواقع در روز ۶ مرتبه میاد بعضی مواقع هم یه بار صبح و یه بار هم شب میاد..بعضی ماه ها خیلی کم میاد و بعضی مواقع هم زیاد…لکه های قهوه ای به مرور زمان کم رنگ و کم رنگتر میشن و به رو زردی و بعد رنگ روشن میره…مثلا حتی روز ۱۱ و ۱۲ هم لکه های زرد رنگ میبینم و برخی ماه ها هم لکه ها تا روز ۱۰ تموم میشن… سوال من اینه که باید این ۴ روز رو خون حیض قرار بدم یا استحاضه… خونریزی های ماهیانه من میانگین ۲۸ روزه هست…

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر روز هفتم پاک می شوید و روزهای بعد لکه می بینید و این لکه ها، خون یا مرتبه ضعیف خون باشد تا قبل از ده روز تمام این ایام را باید حیض حساب کنید و پس از روز دهم استحاضه است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 17. فاطمه می گوید

  سوال دوم آیت الله سیستانی
  دوازهم؟؟ یا روز دهم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   روز دهم ملاک است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 18. Mona می گوید

  سلام . اگه یه خانوم دوشیزه لکه زرد همراه با ترشحات ببینه غسل داره؟ همیشه بعد از ۱۰ روز که از عادت ماهانه میگذره این ترشحات همراه با لکه زرد دیده میشه آیا نمازهای خونده شده باطله؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ترشحات زرد اگر در ایام عادت نباشد استحاضه است و غسل را باطل نمی کند.
   لطف کنید درسایت احکام استحاضه را با دقت بخوانید، ابتدا نوع استحاضه یعنی قلیله متوسطه و کثیره را باید مشخص کنید و سپس احکام خاص به آن را بدانید و نماز بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 19. ناشناس می گوید

  سلام من همیشه ازم ترشحات زرد رنگ خارج میشه وهیچی لکه خونی توش نیست وسرد گاهی کمه گاهی زیادومتوسط نمیدونم استحاضه هست یا چیز دیگه نمیدونم ایا استحاضه باید توش رگه خون داشته باشه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر خون در آن نیست، استحاضه نیست و ترشحات بانوان هست و پاک می باشد.
   مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی فقط به چند نکته در این باره که در متن آمده بیشتر دقت نمایند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 20. اکرم می گوید

  من عادت وقتیه وعددیه دارم وقبل از شروع عادتم ترشحات زرد رنگ دارم و دوروز قبل از عادت لکه های قهوه ای دارم تا پریود شوم من از وقتی لکه های قهوه ای میبینم عادت خود را حساب میکنم وروز دهم پاک میشوم وترشحات زرد رنگ مایل به سفید بدو ن وجود خون دارم ایا روز دهم من پاکی حساب است ویا باید ده روز من کامل شوداز نظر ۲۴ ساعتی و غسل کنم باوجود اینکه میدانم خونی وجود ندارد؟ در ضمن روزهای بعد ترشحاتم سفید رنگتر میشود من مقلد مکارم شیرازی هستم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دامت برکاته): چنانچه عادت ماهيانه مرتب دارید و خون يا لکه در ايام عادت و يا چند روز قبل از آن ديده شود و سه روز پشت سر هم باشد(هر چند فقط باطن آلوده باشد)، حيض است ولي اگر مجموع خون ولکه ها از ده روز بيشتر شود فقط خون هايي که در روزهاي عادت ديده حيض است و بقيه استحاضه. براي کسب اطلاع بيشتر، مي توانيد با دفتر معظم له تماس حاصل فرمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 21. z می گوید

  ممنون میشم راهنمایی ام کنید مقلد رهبری هستم، به شدت در این قضیه دچار وسواس شده ام
  ایام عادت من تقریبا وقت مشخصی نداره، گاهی ۷ گاهی ۸ یا ۹ روزه است،
  این ماه تا ۷ روز خون دیدم بعد از آن با وارسی ترشحات زرد پر رنگ دیده میشود، یعنی هنوز ۱۰ روز نشده که این ترشحات وجود دارد که تشخیص نمیدهم این ترشحات مربوط به عفونت میشود یا ادامه حیض است، وظیفه من چیست

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   وارسی کنید، اگر ترشحات یاد شده خون و مرتبه ضعیف خون هست، -تا قبل از روز دهم – ادامه حیض هست؛ اما اگر این ترشحات خون نیست، چنین ترشحاتی پاک است و نیازی هم به وسواس نیست.
   معمولا ترشحات پاکی خانم ها کمی متمایل به زرد هست، در صورتی که خون در آن مشاهده نشود این نیز پاک است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 22. خانه ب دوش می گوید

  من از این اصطلاحات سر در نمیارم و اینکه میگین پنبه … این برا زنان نه دختر باکره من دختر باکره هستم ک بیماری تورم دیسک کمر دارم و بعلت کمردردم زمانی ک جابجا میشم یا وقتی ک دراز کشیدم یهو میشینم یا زمانی ک غذا سنگین میخورم مخصوصا وقتی روزه ام شکمم خالیه و افطار میکنم بعد اون ترشحاتی ازم خارج میشه بعلت حساسیت شدیدم دچار وسواس شدم و همش غسل میکنم حتی اگه ذره ای ترشح داشته باشم نماز نمی خونم و حتما باید غسل کنم حتی در پیاده روی و ورزش راهنمایی کنید ک چیکار کنم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   قرار نیست که برای هر ترشحی غسل کنید، و طبیعی بدن خانم هاست. شما ایام عادت که پاک شدید، همان زمان فقط یک غسل حیض واجب هست.
   در استحاضه متوسطه و یا کثیره که کاملا خون مشخص است، احکام خاص به خود را دارد.
   پس قرار نیست با هر ترشحی خانم غسل بکند، بیاری از این ترشحات پاک است، و نیازی هم به غسل و حتی تطهیر هم ندارد. با یک مختصر بررسی خانم به وضعیت خود آگاه می شود. خوب است با یک خانم طلبه از نزدیک هم گفتگو کنید، یا بخش استفتائات بانوان برخی مراجع خانم ها پاسخگو هستند، به راحتی می توانید صحبت کنید و شما را راهنمایی کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 23. مریم می گوید

  دختر باکره ای هستم که در لباس زیر خود ترشحات سفید رنگ و چسبناکی گاهی اوقات می بینم.چون نمی دانم این ترشحات چه هستند؛ می خواستم درباره ی حکمی که آقای خامنه ای درباره ی ان داده اند مطلع شوم.ایا این ترشحات نیاز به غسل دارند؟ایا نجس هستند؟ و یا وضو را باطل می کنند؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ترشحاتی که خون یا مرتبه ضعیف خون نیست حکمی ندارد و پاک هستند و نیازی به غسل نیست و وضو را هم باطل نمی کند.
   برخی از ترشحات طبیعی بدن خانم ها هست و نیازی به غسل ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 24. زهرا می گوید

  سلام خسته نباشین .من عادت ماهیانم ۳ یا ۴روز است.من روز چهارم غسل کردم و لکه قهوهای که مخلوط اب بود داشتم .ولی روز ۶ام هم دوباره رفتم غسل کردم و تعجب کردم وقتی از حموم در اومدم. دستمال رو کشیدم به…. ۱چیز ژله ای کمرنگ زرد رنگ رو دستمال دیدم و میگم اصلا ابکی نبود حالت ژله ای بود و فقط ۱بار که دستمال رو کشیدم اون ژله مانند رو دستمال دیدم بار دوم یا سوم دگه خبری از ژله زرد رنگ نبود دگه رنگش سفید بود میخواسم بگم بازم غسل کنم ؟؟؟؟؟.اخه ۱جا خوندم نوشته بود اگه لکه قهوه ای پنبه بزارین و جذب پنبه بشه ینی منظور ابکی باشه غسل لازمه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه دیده شده خون یا مرتبه ضعیف خون باشد، و کمتر از ۱۰ روز دیده بشود جزو حیض حساب می شود، پس اگر وارسی کرده اید و خون یا مرتبه ضعیف خون است مجدد در صورت پاکی غسل حیض را انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 25. مریم می گوید

  سلام،شمادرابتدای همین صفحه درباره ترشحات زردرنگ بعدازایام عادت نوشتیدکه همه مراجع گفتن اگرزن اطمینان به خون بودن پیدانکند،حکم خون رانداردوحیض یااستحاضه محسوب نمیشود.امادرجواب سوال قبل من گفتیدکه این ترشحات حکم عادت رادارد،بالاخره تکلیف من چیه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نظر آیت الله مکارم شیرازی دامت برکاته نسبت به سایر مراجع دارای تفصیل دیگری است، ما سوال شما را از دفتر معظم له کتبی استفتاء کرده ایم شما می توانید متن پاسخ را در نوشتار بخوانید و در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با دفتر ایشان بخش بانوان تماس حاصل فرمایید.
   ۰۲۵۳۷۸۴۰۰۰۳
   وفقکم الله لکل الخیر

 26. مریم می گوید

  سلام،ترشحات زردرنگی که هیچ اثری ازخون درآنهانیست یاشک داریم که هست، یکی دوروزقبل ازدوره پریودوآغازخونریزی ویکی دوروزبعدازپریود (منظورم بعدازتمام شدن خونریزی وقبل ازده روزاست)چه حکمی دارند؟ضمنادرروزهای دیگه هم من معمولا ترشحات زردرنگ میبینم(مقلدآقای مکارم شیرازی هستم)

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر این ترشحات، در ایام عادت یا دو روز قبل یا بعد از آن دیده شود و مجموعا با ایام عادت، از ده روز تجاوز نکند حکم عادت را دارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 27. ن می گوید

  باعرض سلام وخداقوت.من چندتاسوال داشتم ممنون میشم جواب بدین.من هرماه موقع پریودم ۶روزخونریزیم طول میکشه وازروزهفتم خونریزی کاملا قطع میشه وترشحات زردپررنگ دارم که هیچ لکه یارگه خونی دراون ترشحات وجودنداره وروز۱۲ام این ترشحات زردتموم میشه ومن غسل میکنم سوالم اینه آیا این ترشحات پاک هستن ومن میتونم روزه بگیرم ونمازبخونم؟آیامن ازروزششم به بعداستحاضه میشم یانه(ازروزششم به بعدلکه خون یامرتبه ضعیفی ازخون ندارم وفقط ترشحات زردرنگ هستن)؟حکم این لکه هاچیه؟من این ماه بعدازتموم شدن پریودم روز دهم غسل کردم فرداش ترشح زرددیدم آیاروزه ای که گرفتم باطل شد؟دوباره بایدغسل کنم؟نیت غسلم این بارچی بایدباشه؟مقلدمن آقای مکارم شیرازی هستن خواهش میکنم جواب بدین

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ترشحات زرد رنگ بدون خون یا مرتبه ضعیف خون آنطور که نوشته اید پاک می باشد و حکم استحاضه را هم ندارد. روز ششم که خون قطع شده است واجب است که غسل حیض کنید و عبادات را بجا بیاورید.
   باز تاکید می کنیم ترشحات زنانه هست و پاک می باشد و هیچ حکمی ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. ن می گوید

    سلام خیلی ممنونم خدا خیردنیاواخرت بهتون بده

 28. آیدا می گوید

  من پریودم تموم شده ینی ۱۴روز گذشته ولی الان مایع زرد رنگی با رگه خیلی کوچیک خون مشاهده کردم
  فکرکنم استحاضه قلیله میشه و اینکه فقط یبار دیدم بعد اون دیگه نیومد حالا یبار غسل استحاضه کافیه یا باید واسه هر نماز یه وضو جدام بگیرم؟؟اگه واسه هر نماز باید یه وضو بگیرم تا کی باید این کارو بکنم؟؟من که فقط یبار لکه دیدم
  چقد احکام سخت شد!
  لطفا زودتر جواب بدین

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر پس از ۱۴ روز هست استحاضه است. و باید برای نوع استحاضه هم وارسی کنید. به این کیفیت که استحاضه قليله آن است كه هرگاه زن پنبه را داخل كند، خون ظاهرش را آلوده كند ؛ ولى در پنبه فرو نرود.
   در استحاضـه قلیله باید زن برای هر نماز یک وضو بگیرد و ظاهر فرج را هم اگر خون به آن رسیده، آب بکشد و بنا بر احتیاط واجب پنبه را عوض کند یا آب بکشد تا زمانی که خون قطع بشود.
   اگر فقط یکبار خون استحاضه قلیه دیده شده محل خروج را تطهیر کنید و وضو بگیرید کافی است و نیازی هم به غسل نیست.
   احکام بسیار ساده هست، لطف کنید در سایت یکبار احکام استحاضه را سرچ کنید، یا بخش احکام زنان را بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 29. nazi می گوید

  سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما.ان شاءالله خداوند به شما در دنیا و آخرت جزای نیک بدهد.بسیاری از مشکلات وسواس گونه من حل شد.بسیار بسیار ممنونم از زحمات شما

 30. فاطمه می گوید

  باسلام وتبریک حلول ماه رمضان ،بنده عادت ماهانه هفت روزه دارم گاهی اوقات ده روزهم‌میشود اما بنابردستورتقلید اقای سیستانی دوناه پشت سرهم حساب کردم همان هفت روزبوده ،امروز بعدازروزهفتم کمی ترشحات قهوه ای رنگ دیدم‌نمیدانم خون است یاچیزدیگری ،حکم‌روزه من چیست باید روزه راباطل کنم یاادامه بدهم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   وارسی می کنید، اگر لکه دیده شده خون و مرتبه ضعیف خون نیست، روزه شما صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 31. مریم می گوید

  من ترشحات زرد رنگ میبینم از کجا بدونم خون حیضه یا نه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بستگی دارد این ترشحات را در چه زمانی ببینید.
   لطف کنید احکام حیض را در قسمت احکام بانوان سایت کامل بخوانید، یا سرچ کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 32. حوریه می گوید

  سلام ببخشیداستحاضه ی زنان ازچه سنی هست ایا یک دختر۱۵ساله هم استحاضه میشه؟ رهبری

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   استحاضه زنان از سن بلوغ شروع می شود، ظاهرا تعریف استحاضه را خوب متوجه نشده اید، توصیه می کنیم حتما در قسمت سرچ سایت کلمه استحاضه را سرچ کنید و مطالب مختلف درباره استحاضه را بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 33. طاق می گوید

  سلام من ترشحات زرد رنگ میبینم چطور باید بفهمم که اینها خون هستند یاترشحات طبیعی؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بسیار ساده هست، باید وارسی کنید، اگر خون یا مرتبه خون نبود، یا شک داشتید بنا را بر پاکی و ترشحات پاک می گذارید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 34. محمودی می گوید

  سلام من ظهر جمعه عادتم شروع شد واگه قبل ظهر یازدهم که میشه صبح دهم لکه ببینم میشه حیض یا استحاله چون من ظهر جمعه عادتم شروع شد ظهر دوشنبه که بیاد میش ۱۱ روز ولی قبل ظهر میشه ۱۰ تاصبح

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ظهر دوشنه اگر شد، می شود ۱۰ روز و قبل از آن حیض می باشد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 35. مريم می گوید

  بإسلام من مقلد ايت الله سيستاني هستم زخم رحم داشتم و درمان كردم خون آبه هايي زرد رو به قهوه اي ك به گفته دكتر ريختن زخم است قبل. و بعد از حيض ديده ميشود حكم ان چيست

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   زخم داخل مجرا، حكم حیض را ندارد.
   اگر خون ناشی از زخم و جرح یا عفونت باشد و یا احتمال قوی باشد که مربوط به آن است باید محل را تطهیر کند و نمازها را بخواند و وضو نیز باطل نمی شود، ولی اگر با ایام عادت مصادف شد خونی که احتمال می دهد مربوط به عادت باشد و جریان داشته باشد (نشانه های خون حیض را داشته باشد) حکم حیض را دارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 36. مرضیه می گوید

  سلام بببخشید مقلد خامنه ای هستم من تو ده روز عادتم تموم میشه ولی بعداز اون لکه های زرد رنگ رو میبینم در این صورت من باید چیکار کنم

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اول باید نوع عادت شما مشخص شود،عددیه،وقتیه یا …!.

   لطف کنید از اینجا کلیک کنید، و مطابق با عادت خودتان به وظیفه عمل کنید در لینک کامل توضیح داده ایم.
   مثلا:
   اگر عادت وقتيه و عدديه دارید، بايد به اندازه عادت خود حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، خواه همراه با نشانه هاى حيض باشد يا نه. در غير اين صورت حكم تفاوت مى يابد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 37. الی می گوید

  سلام..
  شما یکجا گفتین ک اگ لکه قبل از ۱۰ روز دیدیم حکم خون حیض داره اما یکجای دیگ گفتین ک اگ بعد از ۷ لکه دیدین حکم خون ندارد…بالاخره کدوم یکی درسته؟؟
  من روز ۷ ام پاک میشم روز ۹ ام رفتم حموم اما بعدش لکه ی زرد مایل ب سفید رنگ دیدم حکم چی داره؟؟
  از کجا بفهمیم لکه ای ک دیدیم خون است یا ن؟؟
  لطفا منو از بلاتکلیفی در بیارین ممنون

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ۱-اگر تعارضی می بینید، دقیقا مشخص کنید سوال شماره چند، یا در کدام لینک برای شما تعارض ایجاد شده تا دقیق بررسی کنیم.
   ۲- ببینید خانمی که روز هفت پاک شده و مطمئن هست که دیگر خون نمی بیند، پس از همان پاکی در روز هفتم واجب است غسل حیض کند. و اگر تا روز ۱۰ عادت لکه خون دید مجدد باید غسل حیض را اعاده کند و تمام روزهای قبل را حیض به حساب می آورد .
   حالا اگر خانم ترشح زرد رنگ دید، در این صورت وارسی می کند اگر این لکه ها خون یا مرتبه ضعیف خون هست، خب باید غسل کند، اما اگر ترشحات پاکی خانم هاست خب پاک هست. با یک وارسی ساه مشخص می شود. اگر شک کردید که خون هست یا ترشح، بنا را می گذارید بر اینکه ترشح هست و نیاز به غسل نیست.
   امیدوارم توضیحات برای شما مفید بوده باشد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 38. ایلین می گوید

  سلام در زمان قبل از ده روز حیض ترشحات ببینیم که شک در خون بودن آن بکنیم چه حکمی دارد حیض محسوب میشود یانه؟! در سایر جاها خواندم که اگر در مدت روز حیض ترشحاتی ببینیم که شک در خون بودن ان بکنیم حیض نیست امااز سایت این الله مکارم که پرسیدم شک دارم که این ترشحات خون است گفتند حیض است
  من واقعا گیج شدم نماز هایی که خواندم درست است راکه
  من شک در خون بودن این ترشحات دارم و مقلد آقای مکارم هستم اما پاسخ درستی دریافت
  ممنون

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر ترشحات دیده شده خون یا مردتبه ضعیف خون هست، یک بحث هست. اما اگر خون نیست یا شک در خون دارید، تکلیفی ندارید.
   دقت کنید مطابق نظر آیت الله مکارم: خون کمرنگ و لک در ایّام عادت، اگر سه روز متوالى ادامه یابد، در حکم عادت است، ولى اگر سه روز متوالى ادامه نیابد حکم استحاضه را دارد.
   لطف کنید از اینجا کلیک کنید و در وبسایت آیت الله مکارم بیشتر بخوانید، یا در بخش احکام سایت هدانا، قسمت احکام زنان با توجه به نوع عادتتان عمل نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 39. الهه می گوید

  سلام من مقلد آقای مکارم هستم .و در روز ششم لکه ی زرد رنگی ک مطمعنم خون نیست دیدم.ممنون میشم بگین حکم روزه ی من چیه؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر یقین دارید که خون نیست روزه شما صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 40. بهناز می گوید

  سلام
  بنده مقلد آقای شبیری هستم. می خواستم بدونم اگر روز هشتم و نهم ترشحات زرد رنگی که هیچ شباهتی به خون نداره و بنده به عقل خودم میگم که سلولهای مرده رحم هستش چه حکمی داره برای نماز و روزه ام چه کنم.

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مطمئن هستید که خون نیست یا مرتبه ضعیف خون نیست و مثلا فقط زردابه هست در این صورت این ترشحات پاک است و نماز و روزه شما صحیح است.
   دقت کنید حتی اگر سلولهای مرده رحم باشد و به صورت خون بیرون بیاید حکم همان خون تازه خارج شده از رحم را دارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 41. هاجرسادات می گوید

  با سلام.من هرماه ۶روزه از حیض پاک میشم.این ماه دوم رمضان حدودای ساعت ۲بعد از ظهر عادتم شروع شد و ساعت های پایانی روز هشتم تمام شد و سحرگاه نهم غسل کردم.بعد از نماز صبح دستمالی که گذاشتم بودم و در واقع کمی فرو کرده باشم تا شکم برطرف بشه که پاک هستم یا نه،کمی زرد شده بود ولی خونی در کار نبود.میخواستم ببینم با توجه به اینکه من هر ماه ۶روز پاک هستم آیا روزه م امروز صحیح هست؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر ترشح ياد شده مرتبه ضعيفى از خون و يا يك نقطه از خون باشد و يا معلوم شود در باطن به صورت خون است،حكم به حيض مى شود؛ مگر آنكه از ده روز تجاوز كند، در اين صورت استحاضه است.
   ولی اگر ترشحات زرد رنگ که شبیه زردابه هایی است که از زخم ها یا دمل ها خارج می شود باشد روزه صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 42. شیدا می گوید

  سلام وقت بخیر.من نظر آفای خامنه ای رودرباره ی این ترشحات که بعد ازحیض است وکمتر از۱۰روزرومتوجه نشدم.چطور میشه تشخیص داد که خون هست یانه چون گویا به نظرشون ترشحات زردهم میتونه ادامه ی خون باشه.وازطرفی شمانوشتید نظرهمه ی مراجع اینکه اگر اطمینان به خون بودن پیدانکنه پاک هست.یعنی آیا میشه اینجوری گفت که اگرمن به خون بودن یقین نکنم پاک هست؟!!ممنون میشم راهنمایی کنبد…
  وسوال دیگراینکه اگر به امید اینکه تااذان صبح فرصت هست غسل میکنیم وبعدازان شک میکنیم که درحین غسل اذان گفتند تکلیف چه میشود؟؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر رهبری اگر خانم لکه خون را از آغاز حیض تا ۱۰ روز ببیند، جزء حیض محسوب می شود، مثلا گر روز شش پاک شد و روز ۷ لکه خون دید، در این صورت عادت او ۷ روز بوده و باید در روز هفت مجدد غسل حیض کند.
   اگر شک داشته باشید که لکه زرد رنگ حیض است یا ترشح، در این صورت بنا را بر ترشح می گذارید که پاک است. البته باید وارسی کند.
   اگر مطمئن هستید که وقت برای غسل دارید و بعد متوجه بشوید که بخشی از غسل بعد اذان بوده، غسل و روزه صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 43. زهرا می گوید

  ممنون از لطفتون خدا خیرتون بده از سردرگمی نجاتم دادید ممنون

 44. زهرا می گوید

  با سلام اگه امکانش هس جواب منو بدین من کلا گیج شدم و عصبی هر چی هم از مرجع تقلیدم آقای مکارم شیرازی میپرسم طوری جواب بنده رو میدن ک اصلا نمیفهمم من شب گذشته غسل حیض رو انجام دادم و روزه امروزم رو ب جا آوردم ولی در بین روز لکه زرد رنگی رو دیدم ک در خون بودنش شک داشتم و هم چنین در پاک بودنش شک دارم امروز هم روز ۹ حیض بنده است آقای مکارم میگن ک روزه ام صحیح نیست اما در صورتی ک تو سایت خودتون خوندم اگه لکه یقین ب خون بودن نشه جز حیض نیس حالا من شک دارم در مورد این لکه ها ک دیدم تو رو خدا تکلیف منو معلوم کنین

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نظر آیت الله مکارم (دامت برکاته) این هست که اگر شک دارید که لکه دیده شده خون هست، یا ترشحات زنانه، بنا را بر پاکی بگذارید و تکلیفی هم ندارید و روزه هم صحیح است.
   اما اگر لکه دیده شده مرتبه ضعیف خون می باشد، غسل حیض را مجدد انجام بدهید، روزه آن روز هم باطل هست و بعدا هم قضا کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. م می گوید

    سلام
    من بعد از مریضیم که ۷ روز است لکه زرد یا نارنجی میبینم که خیلی کمه و شاید بعضی موارد مرتبه ضعیفی از خون هم در ان وجود داشته باشد.اما بقیه بم میگفتن غسل نیازی نداره و فقط لباست رو عوض کن و نماز بخون.اگر باید غسل میکردم تکلیف من بعد این همه سال چیه؟
    و اگر شک کنم که نیاز به غسل داشتم یا نه تکلیف من چیست؟
    ممنون

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     سوال شما چند وجه دارد، اگر سه روز لکه زرد که مرتبه ضعیف خون است را ببینید که استمرار دارد حیض است. و اگر استمرار ندارد استحاضه محسوب میشود.
     و اگر قبل از ده روز و در ایام عادت شما باشد ادامه همان حیض می باشد. اما اگر خون یا مرتبه ضعیف خون نیست پاک است.
     توصیه می کنیم اگر نیاز به توضیحات بیشتر دارید با دفتر مرجعتان تلفنی تماس حاصل فرمایید.
     وفقکم الله لکل خیر

   2. خورشید می گوید

    باسلام
    لطفا توضیح بیشتری دهید.در حکمی که از ایه الله مکارم گذاشته اید اشاره ای به شک نکرده اند..و به طور کلی در مورد ترشحات یکی دو روز قبل و بعد ایام عادت حکم به حیض داده اند..آیا اینگونه برداشت نمیشود که پس اگر شک داشته باشد باید حیض قرار دهدمگر اینکه یقین حاصل کند؟
    و همینطور کسی که مرجع او اقای سیستانی است نیز در صورت شک مبنا را بر پاکی بگذارد؟
    و همینطور رهبری نیز این موضوع را به عهده زنان گذاشته اند..منظور از تشخیص، یقین است؟ یا اینکه اگر زنی از روی نشانه ها و عادت سابق احتمال یا گمان بدهد که این ترشخات عادی خودش میباشد میتواند پاک حساب کند؟
    تشکر از زحمات شما

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     نظر آیت الله مکارم دارای اندکی تفاوت هست که در متن نوشتار درج شده است، کامل مطالعه بفرمایید.
     وفقکم الله لکل الخیر

  2. بی نام می گوید

   دقیقا منم همین مشکل رو دارم. هرچی میگردم چیزی پیدا نمیکنم.همه گفتن اگخه خون داشته باشه لکه قهوه ای من از کجا تشخیص بدم خون داره یا نه

   1. مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    اگر شک داشته باشید بنا را بر ترشح غیر خون قرار بدهید و پاک هست.
    اما معمولا لکه قهوه ای پر رنگ خون هست، وارسی نمایید.
    وفقکم الله لکل الخیر

 45. Melisa می گوید

  من حیض۶روزه دارم ولی باراه رفتن زیاد تا ۱۰روز ادامه داشته که روز دهم لکه های زردی که کمی روبه قهوه ای دیدم.خواستم بدونم این نشانه ی چیست ایامیتونم به استخر برم؟؟؟؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   لکه هایی که تا ۱۰ روز دیده می شود از نظر شرعی حیض محسوب می شود.
   رفتن به استخر را از پزشک سوال کنید که آیا برای شما ضرر دارد یا نه؟!/
   وفقکم الله لکل الخیر