وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم لكه بيني قبل و بعد از حيض

241

حكم لكه بيني قبل و بعد از حيض

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل حکم ترشحات زردرنگ مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

لكه بينى

پرسش 31 . زنى كه عادت عدديه دارد؛ با تمام شدن عادت خود تا قبل از پايان روز دهم، يك يا چند روز ديگر نيز لك ببيند و بعد پاك شود، آيا آن چند روز حيض محسوب مى شود؟

همه مراجع (به جز تبريزى، صافى و وحيد): آرى، حيض محسوب مى شود (هر چند نشانه هاى حيض را نداشته باشد).

آيات عظام تبريزى، صافى و وحيد: اگر نشانه هاى خون حيض را داشته باشد، حيض محسوب مى شود.

پرسش 32 . خانمى كه عادتش شش روز است، پس از پاك شدن غسل كرده است روز هشتم لكه اى خون (با نشانه هاى حيض) مشاهده كرده و پاك شده است؛ آيا بايد دوباره غسل كند؟

همه مراجع: آرى، بايد دوباره غسل كند.[3]

پرسش 33 . زنى كه عادتش در ماه هفت روز است؛ ولى هميشه پس از پاك شدن روز هشتم يا روز نهم، فقط لكه اى خون (با نشانه هاى حيض) مشاهده مى كند، چه تكليفى دارد؟

همه مراجع (به جز سيستانى، صافى و مكارم): بايد همه (حتى پاكى وسط) را حيض قرار دهد. [بنابراين لازم نيست بعد از پاك شدن اول غسل كند؛ بلكه بايد تا روز هشتم يا نهم عبادات خود را ترك كند و سپس غسل كند].[4]

آيه اللّه  مكارم: تنها بايد روزهايى را كه خون ديده حيض قرار دهد و روزهاى پاكى (وسط) حيض نيست و حكم زنان پاك را دارد. [بنابراين بعد از پاك شدن اول، بايد غسل كند و عبادات خود را تا روز هشتم يا نهم به جا آورد؛ آن گاه اگر لكه اى از خون مشاهده كرد و پاك شد، دوباره بايد غسل كند].[5]

آيات عظام سيستانى و صافى: بايد روزهايى را كه خون ديده، حيض قرار دهد و بنابر احتياط واجب در روزهاى پاكى عبادت هاى خود را به جا آورد و آنچه را كه بر حائض حرام است، ترك كند. [بنابراين بعد از پاك شدن اول، بنابر احتياط واجب بايد غسل كند و عبادات خود را تا روز هشتم يا نهم  به جا آورد؛ آن گاه اگر لكه اى از خون مشاهده كرد و پاك شد، دوباره بايد غسل كند].[6]

 • [1]. تعليقات على العروة، ج 1، فصل فى الحيض م 17 و توضيح المسائل مراجع، م 481 و 493.
 • [2]. تبريزى و صافى، توضيح المسائل مراجع، م 481 و 493 و وحيد، توضيح المسائل، م 487 و 499.
 • [3]. امام، استفتاءات، ج 1، احكام حيض، س 159 بهجت، استفتاءات، ج 1، س 996 و فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 161 و دفتر: همه مراجع.
 • [4]. توضيح المسائل مراجع، م 444 و وحيد، توضيح المسائل، م 450.
 • [5]. توضيح المسائل مراجع، م 444.
 • [6]. توضيح المسائل مراجع، م 444. احكام بانوان،پرسمان.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 218: لکه‏ هایی که زن بعد از یقین به پاک شدن می‏ بیند، با توجه به این که آن لکه ‏ها نه اوصاف خون را دارند و نه خون مخلوط با آب را، چه حکمی دارد؟

ج: اگر خون نباشد حکم حيض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به‌ صورت لکه ‏هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن لکه‏ ها محکوم به حيض است، و تشخيص اين موضوع به عهده زن‏ان است.

اجوبه الاستفتائات.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای .


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

لکه بینی بعد از قطع شدن خون حیض

پرسش : من خانمی هستم که ۳ روز حیض می باشم بعد از آن یک روز قطع شده و دوباره لکه خون مشاهده می کنم تکلیف اینجانب در این مدت برای روزه گرفتن چگونه است ؟

پاسخ : در صورتیکه زمان لکه بینی به اضافه آن چهار روز از ده روز تجاوز نکند همه حکم عادت ماهانه را دارد و الا همان 3 روز عادت ماهانه است.

لکه بینی بعد از ایام عادت ماهانه [مدّت حیض]

پرسش : اگر هفت روز عادت ماهانه زن تمام شود و زن روزه بگیرد اما در روز هشتم یا نهم لکه ای زرد رنگ ببیند که نداند خون حیض است یا ترشحاتی دیگر، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : چنانچه از ده روز بگذرد به مقدارى که در ماههاى قبل خون مى دیده عادت ماهانه قرار مى دهد، و بقیّه حکم استحاضه دارد. و اگر از ده روز تجاوز نکد همه آن حیض محسوب مى شود.

انجام غسل پس از قطع شدن خون حیض [مدّت حیض]

پرسش : زمانی که زن از خون حیض پاک می شود یعنی دیگر خونریزی ندارد آیا می تواند غسل کند یا اینکه باید یک هفته از شروع خونریزی بگذرد؟
پاسخ : هرگاه از حیض پاک شد باید غسل کند و به واجبات خود عمل نماید.

لکه بینی بعد از قطع شدن خون حیض [مدّت حیض]

پرسش : من خانمی هستم که ۳ روز حیض می باشم بعد از آن یک روز قطع شده و دوباره لکه خون مشاهده می کنم تکلیف اینجانب در این مدت برای روزه گرفتن چگونه است ؟

پاسخ : در صورتیکه زمان لکه بینی به اضافه آن چهار روز از ده روز تجاوز نکند همه حکم عادت ماهانه را دارد و الا همان 3 روز عادت ماهانه است. 

حکم لکه های خون که قبل از حیض دیده می شود

پرسش : من حدود دو روز است که لکه های مختصری از خون مشاهده میکنم اما هنوز به طور کامل خونریزی آغاز نشده آیا در این روزها من باید نمازم را بخوانم؟ ( این حالت در موعد مشخص حیضم رخ میدهد)
پاسخ : اگر بعد از این دو روز ایام عادت شروع شود و با هم متصل است باید از همان روز اول به احکام حیض عمل کند.

روزه ایام لکه بینی قبل از عادت ماهانه

پرسش : خانمی که قبل از عادت ماهیانه یکی دو روز لکه زرد رنگ می بیند سپس پاک میشود و دوباره تکرار می گردد حکم بر پاکی فرموده اید و این حالت را استحاضه قلیله بیان نموده اید. با توجه به اینکه این حالت در ایام رمضان نیز اتفاق میافتد و پس از دو سه روز نشانه های حیض ظاهر می گردد آن ایام ابتدایی روزه چه حکمی دارد و اگر کسی نماز و روزه را انجام داده باشد آیا روزه قضا دارد؟
پاسخ : نماز و روزه او در آن ایام ابتدایی صحیح است.

لکه بینی بعد از ایام عادت ماهانه

پرسش : اگر هفت روز عادت ماهانه زن تمام شود و زن روزه بگیرد اما در روز هشتم یا نهم لکه ای زرد رنگ ببیند که نداند خون حیض است یا ترشحاتی دیگر، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : چنانچه از ده روز بگذرد به مقدارى که در ماههاى قبل خون مى دیده عادت ماهانه قرار مى دهد، و بقیّه حکم استحاضه دارد. و اگر از ده روز تجاوز نکد همه آن حیض محسوب مى شود.

لکه بینی بعد از قطع شدن خون حیض

پرسش : من خانمی هستم که ۳ روز حیض می باشم بعد از آن یک روز قطع شده و دوباره لکه خون مشاهده می کنم تکلیف اینجانب در این مدت برای روزه گرفتن چگونه است ؟

پاسخ : در صورتیکه زمان لکه بینی به اضافه آن چهار روز از ده روز تجاوز نکند همه حکم عادت ماهانه را دارد و الا همان 3 روز عادت ماهانه است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: تا به حال سابقه نداشته که من لک بینی داشته باشم و عادت ماهانه ام مرتب بوده، الان که در ماه مبارک رمضان هستیم طبق هر ماه سر موقع اتفاق افتاده ولی بصورت لک بینی مختصر که به شکل حیض نیست ولی زمان حیض است، می باشد که من هر روز قبل از اذان غسل می کنم و روزه می گیرم ولی در حین روز به طور مختصر لک قهوه ای رنگ می بینم، نمی دانم روزه های این روزها به چه صورت است؟ آیا باید قضای آن را بگیرم؟

پاسخ: اگر زمان حیض باشد و خون سه روز مستمر باشد هرچند اولش بیرون بیاید و پس از آن بیرو نیاید ولی طوری است که اگر پنبه ای را داخل کنید آلوده می شود حیض به حساب می آید ولی اگر منقطع شود حیض نیست بلکه استحاضه است.

پرسش: چه حکمی دارد اگر زن حائض پس از ۷ روز آب زردی می بیند آیا اگر غسل کند می تواند با آن نماز بخواند و روزه بگیرد اگر مقاربتی انجام دهد و سپس آن اب زرد را ببیند چه حکمی دارد ؟

پاسخ: اب زرد اگر خون نباشد پاک شده است و اگر خون باشد تا دوازدهم اگر قطع شود حیض است و الا استحاضه حساب می شود .

پرسش: عادت ماهیانه من هشت روزه است. در روز نهم لک زرد رنگی دیدم و دوباره غسل کردم و نماز خواندم. برای نماز شب روی لباس زیرم لک زردی بود نماز نخواندم و شب نزدیکی داشتم به امیدی که پاک شده ام اگر دوباره لک دیدم حکمش چیست؟ و اگر حامله شوم؟

پاسخ: آب هایی که قبل از عادت ماهانه خارج می شود تا وقتی که صدق خون نکند حکمی ندارد , و اگر به هنگام وارسی خود در اواخر عادت ماهیانه بر روی پنبه خون زرد یا ترشحاتی که خون داشته باشد ببیند ، تا هنگامی که از ده روز نگذشته باشد به معنای استمرار عادت ماهیانه شمرده می شود , و اگر از ده روز تجاوز کرد چنانچه به آن خون گفته شود به مقدار روزهای عادت حیض و بقیه استحاضه است , واگر خون گفته نشود از آب های عادی زن می باشد وحکمی ندارد . و اگر ترشحات دیگری غیر از خون ببیند ربطی به عادت ماهیانه ندارد و محکوم به طهارت است هرچند رنگش رو به زردی باشد.

پرسش: آیا زردی بجا مانده از لکه بینی خانمها بر روی لباسها که بعد از شستشو باقی مانده است نجس است یا خیر لکه های بعد از حیض که بعد از شستشو بر روی لباس می ماند چطور ؟

پاسخ: در صورتیکه فقط رنگ باشد و جرمیت نداشته باشد آن لکه خون نیست و لباس طاهر می شود .

پرسش: زنی هستم ۲۸ ساله که به مدت ۱۵ روز مشکل پریودی داشتم . بعد از دو هفته از پاک شدن پرید قبلی به مدت ۵ روز لک بینی داشته که یکی دو بار از این ۵ روز مقدار خون بیشتر و سیاه تر بود . روزه ها را کامل گرفته و برای هر نماز نیز وضو گرفتم (بعضی وقتها که بیشتر بود تیمم بدل از غسل هم می کردم . از روز ششم تا پانزدهم خون به صورت غلیظ و روشن جاری شد (احتمالا پرید اصلی ) حال ۵ روز اول استحاضه است یا حیض ؟ و اعمال (نماز وروزه ) در این شرایط چه خواهد بود ؟ مخصوصا ۵ روز اول ؟

پاسخ:

آن ۵ روز که بصورت لکه بینی بوده است استحاضه است و باید نماز را با شرایطی که در سال امده است و همچنین روزه را باید گرفت .

پرسش: چه حکمی دارد اگر زن حائض پس از ۷ روز آب زردی می بیند آیا اگر غسل کند می تواند با آن نماز بخواند و روزه بگیرد اگر مقاربتی انجام دهد و سپس آن اب زرد را ببیند چه حکمی دارد ؟

پاسخ:

آب زرد اگر خون نباشد پاک شده است و اگر خون باشد تا دوازدهم اگر قطع شود حیض است و الا استحاضه حساب می شود .

پرسش: تا به حال سابقه نداشته که من لک بینی داشته باشم و عادت ماهانه ام مرتب بوده، الان که در ماه مبارک رمضان هستیم طبق هر ماه سر موقع اتفاق افتاده ولی بصورت لک بینی مختصر که به شکل حیض نیست ولی زمان حیض است، می باشد که من هر روز قبل از اذان غسل می کنم و روزه می گیرم ولی در حین روز به طور مختصر لک قهوه ای رنگ می بینم، نمی دانم روزه های این روزها به چه صورت است؟ آیا باید قضای آن را بگیرم؟

پاسخ: اگر زمان حیض باشد و خون سه روز مستمر باشد هرچند اولش بیرون بیاید و پس از آن بیرو نیاید ولی طوری است که اگر پنبه ای را داخل کنید آلوده می شود حیض به حساب می آید ولی اگر منقطع شود حیض نیست بلکه استحاضه است.

پرسش: تا به حال سابقه نداشته که من لک بینی داشته باشم و عادت ماهانه ام مرتب بوده، الان که در ماه مبارک رمضان هستیم طبق هر ماه سر موقع اتفاق افتاده ولی بصورت لک بینی مختصر که به شکل حیض نیست ولی زمان حیض است، می باشد که من هر روز قبل از اذان غسل می کنم و روزه می گیرم ولی در حین روز به طور مختصر لک قهوه ای رنگ می بینم، نمی دانم روزه های این روزها به چه صورت است؟ آیا باید قضای آن را بگیرم؟
پاسخ: اگر زمان حیض باشد و خون سه روز مستمر باشد هرچند اولش بیرون بیاید و پس از آن بیرو نیاید ولی طوری است که اگر پنبه ای را داخل کنید آلوده می شود حیض به حساب می آید ولی اگر منقطع شود حیض نیست بلکه استحاضه است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

* ویژه نامه احکام بانوان

حكم ترشحات زرد رنگ

اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست

عادت وقتيه با بيشتر از ده روز

عادت وقتيه با كمتر از ده روز

عادت وقتيه و عدديه چيست

تكليف خانمي كه پريودي نامنظم دارد

ملاك به هم خوردن عادت ماهانه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

241 نظرات
 1. کبری می گوید

  باسلام من خانمی 40ساله هستم که چند سالی هست چند روز قبل از پریودی لکه بینی دارم به صورت لکه اب خونی یه ترشحات رنگی ولی مثلا صبح میبینم ظهر قطع میشه دوبار شب مبینم صبح قطع میشه ممکنه دوباره ظهرش ببینم دوسه روز اینجوری قطع ووصلی داره بعد در ادامش پریودی شروع میشه آیا این روزای قبل حکم حیض روداره وباید از روز اول لکه بینی روز اول حیضو در نظر بگیرم یا نه فقط از روزی که شروع خونریزی هست حساب کنم وحکم نماز وروز چطور باتشکر از شما

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مرجع شما مشخص نیست.
   نیاز به جزئیات بیشتری است لذا توصیه می کنم با دفتر مرجعتان تماس حاصل فرمائید.
   موفق باشید

 2. حوریه می گوید

  سلام
  ضمن عرض تشکر از ارائه مطالب مفید در سایت
  ی نکته ای رو می خواستم خدمتتون عرض کنم، در موضوع های خاص، مثل این موضوع، بهتر است که تصویر مراجع عزیز از بین مطالب حذف شود.
  انسان در حین خواندن مطالب درباره خون و عادات ماهانه، نگاهش ب عکس مراجع نیز برخورد می کند که این کار مناسب و در شان علمای اسلام نیست.

  حوریه از شانگهای چین
  15 می 2023

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مسئله خاصی نیست، یک عادت طبیعی بدن هست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. خانم حسنی می گوید

  سلام
  وقت بخیر
  بنده پریودی منظمی ندارم
  اچن ماه شده ک قبل از پریودی لک میبینم
  اینبار روز چهارشنبه لک های مختصری دیدم و روز پنجشنبه هیچ چیزی ندیدم . حتی روی پنبه .
  بدای شرکت در نماز جمعه ب دلیل نبود وقت تیمم بدل از غسل کردم .
  ایا ایراد داره؟
  اگ ایراد داره من برای جبرانش باید چ کنم چون سرچ کردم داخل سایت نوشته بود اگ لک بینی مستمر نباشه و ب پریودی متصل نشه حکم حیض نداره .

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر استمرار حتی در داخل نداشته باشد، قبلش حیض نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. ریحان می گوید

  سلام و ادب بنده به توصیه پزشک برای اولین بار هست که قرص ال دی مصرف میکنم چهار روز قبل از موعد پریودم لکه بینی قهوه ای دارم که مثل پریودیم نیست،حالا حکم روزه و نمازم چطوره؟مرجع تقلیدم آقای نوری هستن

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر خون در داخل استمرار ندارد، استحاضه است و باید مطابق استحاضه نماز و روزه را انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. ۸ می گوید

  سلام ببخشید من دختر ۲۰ ساله هستم .میشه برای استحاضه ها به جای غسل تیمم کرد چون واقعا سخته برای هر نماز در استحاضه کثیره مدام غسل کنی . واقعا سخته چون این خون به هر حال بازم قطع نمیشه و سخته واین سختی و پیچیدگی آدم را از دین یکمی متنفر میکنه

  1. ... می گوید

   سلام ببخشید دختر ها چطور استحاضه را بررسی کنند؟

   1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    در سایت سرچ کنید
    آزمایش مزبور چیز ساده‌اى است، که نه خوف ضرر دارد و نه مزاحمتى براى بکارت، بلکه با مختصر پنبه یا دستمال کاغذى مى‌توان آزمایش کرد.

    وفقکم الله لکل الخیر

  2. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر عسر و حرج دارد در شرایطی می توان این کار را کرد.
   در سایت سرچ کنید پاسخ داده شده است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. F می گوید

  سلام وقت بخیر
  من هفت روز از پریودیم گذشته بود و پاک شده بودم که غسل کردم و فردای اون روز که میشد روز هشتم نزدیکای ظهر رفتم دفتر خونه برای طلاق و تا اون موقع کاملا پاک بودم ولی بعد اینکه صیغه ی طلاق جاری شد و اومدم خونه یکم لکه ی خیلی کمرنگ که بیشتر به زردی میزد دیدم
  میخواستم بدونم حکم طلاقم چیه ؟ من موقع طلاق کاملا پاک بودم و الان خیلی ذهنمو درگیر کرده که آیا طلاقم درست هست ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه خون بوده، یا مرتبه ضعیف خون بوده ظاهرا طلاق اگر کمتر از 10 روز بوده محل اشکال است و مجدد باید خوانده شود.
   با دفتر مرجعتان تماس بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. F می گوید

    سلام ممنون از پاسختون مرجع من آیت الله مکارم هستن و در رابطه با این که من اون موقع که رفتم دفترخونه برای طلاق تقریبا ۱۲ ساعت بودکه هیچ لکه ای ندیده بودم و کاملا پاک بودم و تو رساله ایشون این مطلب که تو پاکی وسط حیض زن پاک حساب میشه من هم اون موقع پاک بودم فقط بعد ۲ ساعت که برگشتم به خونه یکم لکه دیدم که اونم معلوم نبود خون هست یا نه
    با توجه به این توضیحات باز طلاق من جای اشکال داره؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     با دفتر مرجعتان تماس بگیرید.
     نظر حضرت آیت الله مکارم را دقت کنید، ایشان حیض می داند، اما آن پاکی را می فرمایند که عبادت انجام شود. متن نظر ایشان:
     زنى كه عادت منظم دارد هرگاه سه روز يا بيشتر خون ببيند و پاك شود و دوباره خون ببيند و فاصله بين دو خون، كمتر از ده روز باشد و تمام‌روزهایی را كه خون‌دیده، بيش از ده روز نباشد همه آن حيض است؛ البته ايّامى كه در وسط پاك بوده، زنِ پاك محسوب می‌شود و باید اعمال خود را انجام بدهد.
     وفقکم الله لکل الخیر

  2. ۰۰ می گوید

   سلام من دختر ۲۰ ساله هستم .در دی ماه عادت ماهانه ام در شانزدهم بود .الان در بهمن ماه در ۱۹ .معمولا نه یا ۸ روزه هستش .سه یا ۴ روز اول خون با نشانه های حیض دارم و بعد ممکنه یک روز بعد پاک یا لکه بینی مستمر و زیاد سیاه رنگ داشته باشم و بعد یک روز بعد خون سرخ که بعد این خون تا روز نهم سیاه رنگ و قهوه ای تا اینکه تا نهم پاک میشم ایا تمام این روز ها حیض هستش ؟ مرجع ایت الله خامنه ای

   1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    بله تمام این ایام تا قبل از روز 10 حیض است.
    وفقکم الله لکل الخیر

 7. فاطمه می گوید

  سلام دختری ۱۷ ساله هستم
  که چند روزی از دوره ماهیانه‌م میگذره
  اما لکه‌های حجم‌دار قهوه‌ای میبینم، یک یا دوبارم همراه با مقدار کمی خون بوده
  نمیدونم میتونم نماز بخونم یا نه..
  و اینکه این ترشحات ادامه دارن هنوز

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نوع عادت شما باید مشخص باشد، مثلا اگر چند روز خونریزی بوده، و حالا یکی دو روز هم لکه بینی هست و کمتر از 10 روز مجموع آن است، همه را حیض باید محاسبه کنید.
   توصیه می کنم با دفتر مرجعتان تماس بگیرید، پاسخگوی خانم هست و کامل برای شما توضیح می دهند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. الهه می گوید

  با سلام اگر شک کنیم لک زرد دیدیم بعد از پاکی حکمش چیه ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه دیده شده مرتبه ضعیف خون نیست، اشکالی ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. مریم می گوید

  من عادتم در وقت مشخص ولی تعدد روزهای نامشخصه بین 6 تا 10 روز در طول سال متغیره اندازه یه پرز خون دیدن در روزهای آخر رو باید جز روزهای پریودی حساب کرد یا نه ؟ خونش رگه نازک قرمزه نه لک و قهوه ای ولی بسیار نازک

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله اگر یک لکه خون هم باشد کمتر از ده روز، جزو عادت است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 10. مطهره می گوید

  سلام من عادت ماهیانه من ۷ روز اما الان روز چهارم روزه گرفتم چون شبش رفتم حموم امروز هم از دیشب هیچ خونی ندیدم بعد الان ساعت ۴ ی سر سوزن خون کم رنگ دیدم روزم باطل مرجع تقلید خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر خون هست، بله باطل هست و باید مجدد غسل و بعدا قضا را بجا بیاورید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. نیل می گوید

  سلام من ۱۴ سالم سه روز که لکه های قهوه قبل از پریودی میشم که قهوه بغض اوقات می یاد و بعد پاک میشه من با این حال می توانم نماز و روزه خود را بگیرم آیا روزه من قبول می شه یا نه.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   باید نوع عادت شما مشخص شود، با دفتر مرجعتان تماس بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 12. فاطمه می گوید

  سلام خانومی هستم 23سالع
  پریودی من هشت روزه هستش
  رفتم حموم بازم لکه دیدم
  دوباره رفتم حموم بازم لکه دیدم
  آیا بازم باید برم غسل بکنم؟؟
  چون دو روز رفتم حموم
  مادرم دعوام میکنه دوباره برم چکار کنم….
  مرجع تقلید ندارم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما تحقیق کنید و مرجع تقلید انتخاب کنید توصیه ما حضرت آیت الله خامنه ای هست.
   اگر تا قبل از روز 10 لکه ببینید تمام ایام حیض است و باید صبر کنید کامل پاک شوید و مجدد غسل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

  2. alisaaa می گوید

   سلام ببخشید ی سوال داشتم من در روز دهم بعد از حیض هنگام ادرار سوزش همراه ی مقدار خیلی کم خون ک اصلا مشخص نبود خون هست دیدم باید غسل کنم یا چی ؟

   1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    اگر با ادرار خارج شده روزه اشکال ندارد.
    وفقکم الله لکل الخیر

 13. Sona می گوید

  با سلام وقت بخیر
  اگر فردی نماز مغرب و عشارو بخونه و چند ساعت بعد متوجه بشه لکه های قهوه ایی ازش خارج شده و دقیقا شروع وقت عادت ماهیانه اش باشه و رسما صبح روز بعد اولین روز عادت ماهانه اش باشه
  با این اوصاف نماز مغرب و عشایی که شب قبل خونده حکمش چیه؟ با توجه به این که بعد از مغرب و عشا خودشو بررسی کرده و دیده لکه هایی ازش خارج شده که حکم حیضه ولی نمیدونه دقیقا شروع اون لکه ها بین نماز مغرب و عشا بوده یا قبل اذان مغرب و عشا یا بعد اذان
  حکم نمازی که خونده چیه؟ قبوله یا باطل هس؟ اگر باطله قضا رو باید انجام داد؟
  مرجع :مکارم شیرازی
  با تشکر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   احتیاطا بعدا قضا کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 14. پرنده‌ای بینام می گوید

  سلام من خانم متاهلی هستم که چندین سال است از دوران دختر بودنم پریود های نامنظم داشتم و بیشتر از ده روز حتی به ۱۵روز هم ختم میشد پریودام یعنی اوایل پریودام لکه بینی داشتم بعد ۷روز خونریزی کامل بعد اون دوباره چند روز لکه بینی من چند ماه در حال اقدام به بارداری هستم واین ماه از هشتم پریود من شروع شده و امروز که ۲۴هست من هیچ لکی مشاهده نکردم و غسل حیض انجام دادم یعنی ۱۶روز از اولین روز پریودم گذشته و من بعد غسل کردن برای بارداری اقدام کردم قبل داشتن رابطه خودم رو با دستمال پاک کردم یه لکه خیییلی کمرنگ که با دقت مشخص میشد دیدم ولی بعدش رابطه داشتم میخواستم بپرسم اگر در این اقدام من باردار شوم چه حکمی داره ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اشکالی ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 15. Mel می گوید

  سلام، من سه روز پریود میشم, دو الی سه روز قبل و دو الی سه روز بعد پریودی هم لکه قهوه ای دارم یعنی گلاب به روتون هر بار که دستشویی میرم لکه قهوه ای رو در قبل و بعد پریودی میبینم، حکم این دو الی سه روز قبل و بعد از پریودی من چیه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه های دیده شده خون و یا مرتبه ضعیف خون باشد پس از سه روز جزو دوره حیض شما محسوب می شود، قبل از آن هم اگر در داخل واژن خون نباشد، استحاضه است.
   توصیه می کنیم با دفتر مرجعتان قسمت بانوان تماس بگیرید بیشتر راهنمایی کنند یا در سایت استحاضه و حیض را سرچ کنید و بیشتر بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 16. فاطمه می گوید

  سلام
  من ۷ روز پریود میشم
  ولی روز هشتم لک های خونی میبینم
  قبلنا یعنی چند ماه پیش روز هشتم غسل میکردم
  ولی این ماه روز هفتم غسل کردم ولی فرداش لک دیدم
  تکلیفم چیه؟
  آیا روز هشتم غسل میشه کرد؟

  مرجع تقلیدم آقای سیستانی

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه خون است روز هشتم هم تا آن لحظه جزو حیض است و باید غسل حیض را مجدد انجام بدهید. تا روز دهم همین حکم است لذا احکام لکه بینی را خوب بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 17. آسمان می گوید

  من یک روز قبل از قاعدگی یک لکه خون میبینم و بعد از آن به مدت یک روز پاک پاکم. سپس خونریزی کرده و قاعدگی من شروع میشود. آیا آن یک روز جزء حیض حساب میشود یا استحاضه است؟ و من در آن یک روز باید نمازم را بخوانم یا نه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر در داخل خون نیست و ققط یک قطره و لکه است آن استحاضه است. اما اگر در داخل خون وجود دارد، آغاز حیض است.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. H می گوید

    سلام و خسته نباشید. بنده برای اولین بار قبل از عادت ماهانه لکه های خون رو میبینم که تا به حال هم ندیده ام و برای اولین بار همچین لکه هایی به این شکل و فرم میبینم… هیچگونه علائم پریود هم ندارم و حدود دو هفته مانده به زمان تقریبی عادتم(مضطربه هستم) مرجع بنده اقای خامنه ای هستند
    که گفتن اگر لکه بینی ها قبل از عادت سه روز مستمر نبود استحاضه است، حکم من در این سه روز که نمیدانم مستمر هستند یا نه چیست(الان روز دوم لکه بینی هستم که روز اول و دوم مستمر بود)

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     وارسی کنید اگر استمرار ندارد استحاضه است.
     توصیه می کنی با دفتر مرجعتان تماس بگیرید خانم های پاسخگو دارند.
     وفقکم الله لکل الخیر

 18. سیما می گوید

  سلام من تقریبا همیشه ترشح دارم و رنگش در ایام فرق می‌کنه
  تقریبا از چند روز قبل عادتم ترشحات زرد دارم و عادتم ده روزه و تا چند روز بعد عادت هم ترشحات زرد دارم
  حکم نماز من چیه؟ آیا این ترشحات قبل عادت نجسن؟
  مرجع تقلیدم آیت الله خامنه ای هستن

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بستگی به نوع عادت شما دارد. حتما با دفتر معظم له تماس بگیرید و استفتاء کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 19. فاطمه رضایی می گوید

  سلام من پریود بودم روز ۵ام پاک شدم روز هفتم لیزر رفتم و لک خون دیدم میگم شاید بخاطر اون باشه ک رو هورمونام تاثیر گذاشته فردا میخام روزه بگیرم همه ام الان خوابن نمیدونم غسل واجبه یا نه نمیتونم غسل کنم پمپم روشن کنم همسایمون بیدار میشه چیکار کنم ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر پاک شده اید حالا این لکه به هر علتی بوده، الان باید غسل کنید و روزه بگیرید. ضمنا حتما برای غسل لازم نیست که حمام بروید بلکه با یک لیوان آب و پارچه خیس هم می توان غسل کرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 20. Parisa می گوید

  سلام من هفته قبل جمعه بعد از بیدا. شدن از خواب دیدم عادت ماهانه شدم و امشب غسل کردم که صبح چهار شنبه روزه بگیرم صبح که رفتم دستشویی یه ذره خون هنگام دستشویی رفتن دیدم آیا روزه من باطل است . باید دوباره غسل کنم یا نمیتوانم نماز بخوانم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر کمتر از روز دهم لکه دیده اید و بعد از نماز صبح بوده مجدد غسل کنید اگر مطمئن به پاک شدن هستید اما روزه این روز صحیح نیست و بعدا قضا کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 21. مریم م می گوید

  سلام ببخشید من همیشه بعد از روز دهم لکه ی زردی میبینم و بعد از روز یازدهم دیگه نمیبینم که اینم قضیه همیشه باعث عذاب وجدانم که مبادا نمازم مشکل دارد میشور زیرا همه میگویند که حیض از ده روز تجاوز نمیکند پس چرا همیشه من دقیقا بعد از ایتحمام و غسل یک لک میبینم و بعد قطع میشود😔

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خونی که از روز دهم تجاوز بکند را دیگر حیض نمی گویند و احکام استحاضه را دارد. و باید در روز دهم غسل حیض کنید و عبادات را انجام بدهید.
   اگر فقط لکه خون است، استحاضه قلیله است باید احکام استحاض قلیله را که در رساله یا در سایت موجود است را مطالعه و انجام بدهید (سرچ کنید). اگر استحاضه متوسطه یا کثیره شد نیز احکام خاص به خود را دارد.
   لطف کنید وقت بگذارید یک دور احکام بخش زنان سایت هدانا مراجعه کنید و مطالعه کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 22. maryaam می گوید

  برای جوابی که دادین میشه بگین که الان من باید غسل استحاضه کنم ؟؟یا نه اگر اره که غسلش چگونه است ممنون.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   غسل حیض می کنید، و اگر نمازی قضا شده، بجا می آورید.
   در زمینه استحاضه، درسایت ابتدا سرچ کنید که استحاضه قلیله، متوسطه و کثیره چیست ببینید استحاضه شما کدام است و هر روز اعمال همان را انجام بدهید.
   توصیه می کنم با دفتر مرجعتان صبح تماس بگیرید بخش بانوان، کامل پاسخ می دهند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 23. maryaam می گوید

  سلام و خسته نباشید.
  من پریودیم ۱۰ روزه اما امروز چند روز از ده روز گذشته و من لکه قهوایی و زرد دیدم ایا من باید غسل کنم و لباسم را برای نماز تعویض کنم یا خیر؟ممنون میشم جواب بدین

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   دقت داشته باشید هر گاه بیش از روز دهم خون ببینید، در روز دهم غسل می کنید و بقیه را استحاضه قرار می دهید و وارسی می کنید متناسب با استحاضه قلیله، متوسطه یا کثیره بودن وظایف را انجام می دهید و نماز می خوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 24. یه نفر می گوید

  سلام من به دلیل قرص های هورمونی که مصرف میکردم روزهای عادت ماهانه ام تغییر کرده است و قبلا تا ده روز مریض بودم اما الان روز هفتم که تمام شده در روز هشتم لکه ای دیدم که به تشخیص خودم الوده به خون نبوداما نمیدونم باید این رو حیض بدونم یا نه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   همه مراجع: اگر زن اطمينان به خون بودن پيدا نكند، حكم خون را ندارد و حيض و يا استحاضه محسوب نمى شود.

   اگر اطمینان ندارید و شک دارید اینجا کلیک کنید و بیشتر بخوانید.

   وفقکم الله لکل الخیر

 25. مریم می گوید

  سلام.روزهای عادت ماهیانه من متغیره و در روز های آخر ترشحات آغشته به خون هم مشاهده میکنم…مثلاً اگر روز ششم یقین کنم که پاک شده ام و غسل کنم ولی روز بعدش این ترشحات رو میبینم و نمیدانم این ترشحات چه موقع تمام میشود.آیا باید هر بار که این ترشحات رو دیدم غسل کنم؟اگر نه فاصله لکه بینی تا غسل باید چگونه باشد که در این بین نمازهایم حکم قضا نداشته باشد؟
  مرجع تقلید آیت الله مکارم شیرازی

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   لطف کنید در این مسئله با دفتر مرجعتان بخش بانوان تماس حاصل فرمایید، برخی از سوالات در باره نوع عادت و کیفیت آن باید بیان شود تا بهتر پاسخ داده شود.
   تلفن دفتر سوالات شرعی آیت الله مکارم شیرازی: ۳۷۱۰۲۰-۰۲۵
   وفقکم الله لکل الخیر

 26. موسوی می گوید

  با سلام.حکم لک بینی قهوه ای بدون مستمر قبل از شروع پریودی چیست؟آیا غسل دارد غسل حیض یا استحاضه؟ مرجع تقلید آیت الله خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر در داخل استمرار ندارد استحاضه هست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 27. زهراسادات می گوید

  سلام.من عادت ماهانه ۷روزه دارم ولی الان چند ماه ک کمتر از ۷روز طول میکشه.یعنی من دو سه روز اول خونریزی دارم.ولی بعد از ان لکه های خیلی کمرنگ ک نمیشه کفت خون.لکه هام شاید در طول روز یک بار یا دوباردیده بشه.الان من بعد از۴یا ۵روز غسل میکنم نمازمو میخونم.ولی بازم لک و دارم فقط لباس زیرموعوض میکنم.ولی دیگه غسل نمیکنم.ایااین کارمن درسته؟یا اینکه باید تا ۷روز صبر کنم بعدغسل کنم وواجبات دینی رو بجابیارم.خیلی ممنون میشم جوابمو بدین

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   کمتر از ده روز هر موقع کامل از لکه بینی پاک شدید، باید غسل کنید. و مجموع روزهایی که خون دیده اید و لکه خون بوده همه اش حیض است و پس از پاک شدن از لکه غسل حیض انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 28. س می گوید

  با سلام
  پس از هفت روز قاعدگی دیگر خونریزی ندارم اما پس از هفت روز در روزهای بعد گاهی ترشحات چسبناک با رنگ قهوای از من خارج می شود این ترشحات با فاصله زمانی تقریبا طولانی است این ترشحات قبل از ده روز و نماز و روزه در آن زمان چه حکمی دارد؟
  مرجع:آیت الله خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر خون نباشد حکم حيض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به‌ صورت لکه ‏هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن لکه‏ ها محکوم به حيض است، و تشخيص اين موضوع به عهده خود شماست.
   بررسی کنید اگر خون یا مرتبه ضعیف خون نیست، بنا را بر پاک بودن می گذارید در غیر این صورت قبل از ده روز حکم حیض را دارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 29. فرشته هادی می گوید

  با سلام ،
  برای اینکه ده روز کامل شود ، چند ساعت جلو یا عقب، حکمش چیست ؟ با تشکر
  آقای خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ابتدا باید از شمارش و شیوه محاسبه روز در ایام حیض آگاهی داشته باشید.(در سایت سرچ کنید)
   چند ساعت قبل از اینکه ده روز تمام شود جزو حیض هست، چند ساعت بعد هم استحاضه محسوب می شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 30. یه نفر می گوید

  سلام در ادامه سوال قبل منظورم این است که اگر مضطربه خونی ببیند که بدون فشار و سوزش خارج شود ولی بقیه شرایط خون حیض را داشته باشد حیض است؟
  مرجع تقلید:اقای مکارم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله حیض هست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 31. یه نفر می گوید

  سلام,در عادت مضطربه ایا باید در تمام طول سه روز اول حیض خون با فشار و سوزش خارج شود؟اگر در مدت سه روز گاهی با فشار و سوزش و گاهی بدون ان خارج شود حکم چیست؟
  مرجع:مکارم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در طول دوره حیض، نیازی به خروج با فشار و سوزش نیست، همینکه در داخل فضای واژن هم خون باشد، کافی است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 32. مم می گوید

  با سلام، من تا به حال لک بینی نداشته ام و در زمان حیض خونریزی شدید و درد شدید داشته ام، اما الان در زمان حیض لک قهوه ایی و سیاه رنگ به همراه لخته ی مشکی به مدت هشت روز داشته ام، بعد از گذشت چهار،پنج روز خونریزی شدید و درد شدیدم شروع شده اینکه در ده روز اول اصلن درد نداشته ام، و لکه هایی که میدیدم به رنگ خون نبوده، میخواستم ببینم با توجه به این موارد کدوم یک حیض یا استحاظه بوده و تکلیف من الان چیست، لطفا سریع جواب بدید من تکلیفم رو بدونم یا تشکر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مرجع شما مشخص نشده است!.
   توصیه می کنیم در این مسئله با دفتر مرجعتان تماس بگیرید، باید نوع عادت قبلی شما و برخی توضیحات دیگر مشخص گردد.
   وفقکم الله لکل خیر

 33. م می گوید

  با سلام
  من عادت ماهانه منظمی داشتم اما این ماه بعد از چهل روز عقب افتادگی لکه ای قهوه ای دیدم و الان سه روز است که گاهی اوقات لکه می‌بینم و انگار قطع میشه،سوالم اینه که من این سه روز رو باید جزو شروع حیض قرار بدم یا استحاضه؟.ایت الله مکارم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر در داخل استمرار ندارد استحاضه است.
   وفقکم الله لکل خیر

 34. L می گوید

  سلام اگر بعد نماز متوجه خون استحاضه شدیم باید دوباره نمازمون رو بخونیم و نمازمون باطله؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر علائم این بوده که قبل از نماز هم استحاضه بوده اید، اعمال استحاضه را انجام بدهید و نماز را مجدد بخوانید.
   وفقکم الله لکل خیر

 35. فاطمه می گوید

  با سلام و خسته نباشید.من در هنگام خونریزی به حمام رفتم.هنگامی ک زیردوش خودم رو اب کشیدم.بلافاصله از پد استفاده کردم.ولی باوارسی متوجه چن لکه قرمز روی پد شدم.ایا کل پاهای من نجس بوده بعد ابکشی یا خیر؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   کل بدن نجس نیست، فقط جایی که خون مستقیم برخورد کرده است همان جا را به راحتی تطهیر نمایید.
   وفقکم الله لکل خیر

 36. فاطمه بیات می گوید

  سلام وقتتون بخیر..من عادت ماهینام همیشه ۷ روزه بوده ولی این سری بعد از ۷ روز لکه های قهوه ایی میبینم…
  و همچنین من قرص ضدبارداری میخورم بخاطر کیست تخمدان
  ایا احتمال دارد که مشکل از این قرش ها باشد؟
  و اینکه اگر ادامه دهد نماز را باید بخوانم؟؟!!

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر خونریزی رحم هست حالا چه حیض یا چه کیست، در این صورت اگر تا روز دهم عادت خون می بینید حیض است و پس از روز دهم باید غسل حیض کنید و اگر خون ادامه دار بود استحاضه است.
   مطابق نوع استحاضه خود باید اعمال زن مستحاضه را انجام بدهید و نماز و عبادات را انجام بدهید.
   درباره استحاضه و انواع آن می توانید در سایت هدانا سرچ کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 37. غرییه می گوید

  سلام من عادت ماهانه م ۷ روزه و الان ۶ روز بعد از پاک شدنم میگذره اما امروز لکه های چسبناک تقریبا قهوه ای رنگ دیدم ایا نیازه غسل کنم یا نمازم قبوله؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر خون یا مرتبه ضعیف خون است، از روز اول تا روز دهم حیض است و پس از روز دهم اگر لکه ها ادامه داشت استحاضه است و باید مطابق نوع استحاضه به وظایف مستحاضه (قلیله، متوسطه، کثیره) عمل کنید و عبادات را انجام بدهید.
   وظایف مستحاضه (قلیله، متوسطه، کثیره) را در سایت سرچ کنید و بخوانید.
   وفقکم الله لکل خیر

 38. Sana می گوید

  سلام
  بنده از ابتدای سن بلوغ تا الان پریود منظمی نداشتم، نه از لحاظ تعداد روزها و نه از لحاظ زمان شروع پریود. مشکلی که دارم این است که همیشه چند روز قبل از پریود لکه بینی مستمر و گاها خونریزی هایی دارم که تعداد روزهای این لکه بینی نیز مشخص نیست و پس از آن پریود من که دیگر کاملا بصورت خونریزی است شروع میشود و معمولا یکی دو روز اخر هم لکه بینی دارم، گاهی این لکه بینی ها و پریود، ده روز میشود ولی اکثر اوقات بیشتر از ده روز است. به پزشک هم مراجعه کردم و پزشک گفت روزی که خونریزی شروع میشود اولین روز پریود است و به روزهای لکه بینی توجه نکنم.
  با توجه به این مسائل حکم نماز و روزه ی من چیست؟ مرجع تقلید آیت‌الله مکارم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   عادت شما مضطربه است. و در سایت هدانا سرچ کنید و بیشتر بخوانید.
   اگر ده روز یا کمتر خون ببیند همه‏ اش حیض است و اگر بیشتر از ده روز ببیند چنانچه بعضى نشانه حیض داشته باشد و از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد، حیض محسوب مى‏شود و اگر همه ‏اش یک جور باشد مطابق عادت خویشاوندان خود عمل مى‏کند (اگر عادت همه یا اکثریّت قاطع آنها یکسان باشد) و هرگاه عادت آنها مختلف باشد، احتیاط واجب آن است که عادت خود را هفت روز قرار دهد.
   حتما با دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی تلفنی تماس حاصل فرمایید تا توضیحات تکمیلی را خدمت شما بیان کنند.
   وفقکم الله لکل خیر

 39. .. می گوید

  باسلام،بنده عادت ماهیانه م معمولا ۲۷ روزه س ،امسال قراربود ۲۴ اردیبهشت پریود شوم ولی بعداز اذان صبح روز ۲۱ لکه ی نسبتا بزرگی از خون مشاهده کردم،تا روز ۲۴ به مقدار کم ترشحات قهوی ای داشتم ولی هنوز عادتم شروع نشده بود از روز۲۴ اردیبهشت عادت ماهیانه م شروع شد عادت ماهیانه ی من معمولا ۷ روزه س بنده تا ۳۰ ام ادریبهشت ساعت ۱۰ شب صبر کردم و بعد غسل کردم وپاک شده بودم روز ۳۱اردیبهشت روزه گرفتم ولی قبل از اذان صبح روز۱ خرداد دیدم که باز لکه ی بسیار کوچک قهوه ای رنگ در لباسم وجود داره،حال سوالم این است بنده آن ۳ روز اول قبل از عادت را حیض قراردهم بانه؟اگر حیض قراردهم از ده روز تجاوز می کند ولی اگر حیض قرار ندهم ده روز نمی شود،حکم لکه ی روز ۱ خرداد من چیست؟مرجع تقلید آقای سیستانی است

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   باید دقت کنید اگر در آن روز اول که لکه دیده خون یا مرتبه ضعیف خون بوده است را دیده اید و در داخل هم خون استمرار دارد، پریود شما شروع شده است و باید از آن زمان حیض قرار بدهید.
   وفقکم الله لکل خیر

 40. زهره می گوید

  سلام من اول رمضان پری شدم ب مدت پنج روز الان که روز دهم پاکیم بود لک دیدم و از روز اول پری شدنم ۱۴روز میگذره
  استحاضه هست؟ایت الله مکارم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   از روز دهم عادت تا ده روز پس از آن استحاضه محسوب می شود، مطابق نوع استحاضه اعمال مخصوص آن را انجام بدهید و روزه را باید بگیرید.
   وفقکم الله لکل خیر

 41. ریحانه می گوید

  سلام.من یه روز مانده به ماه مبارک رمضان عادت ماهیانم تموم شد پس ازگذشت ۱۰ روز دو،سه روز پشت هم لکه های قهوه ای میبینم وگاهی اوقات همراه باخارج شدن ترشحات قهواه ی ولی به طورکامل نیست ..روزاول رواعتنایی نکردم وروزه گرفتم ولی بعدش دیگه نگرفتم…الان دوباره قطع شده نمیدونم این لکات حکم چی داره وتکلیفم واسه نمازوروزه چیه…توروخداجواب بدین..مرجع تقلیدم‌امام خامنه ای هستند

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لک بینی مستمر نباشد و قطع و وصل شود استحاضه است و باید وظایف مستحاضه را عمل کنید ولی اگه سه روز کامل استمرار داشته باشه حتی اگه فقط داخل واژن باشد وبیرون نیایدحیض است.
   وفقکم الله لکل خیر

 42. زهرا می گوید

  سلام من عادت ماهانه ۷روزه دارم روز هشتم نهم دهم ترشحات زرد رنگی داشتم و دوسه روز بعدشم ترشح خونی یارگ خونی میدیم ودر یکی روزها خون دوبار دیده شد آیا روزه های گرفته دراین روزها باطل میباشد خواهش میکنم واضح بهم بگین خیلی ناراحت ازین که روزه نمازهایم قبول نباشد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مرجع شما حتما باید مشخص باشد.
   اگر قبل از روز دهم این رگه های خون را می بینید، روزه باطل است و بعدا باید قضا کنید. و تمام این روزها جزو عادت شما محسوب می شود بعد از ده روز حکم استحاضه را دارد و روزه در صورت انجام اعمال استحاضه که در رساله نوشته شد ه یا در سایت نوشته ایم صحیح است و واجب است گرفته شود.
   وفقکم الله لکل خیر

 43. زلال می گوید

  با سلام . من ۵ سال است که پریود نامنظمی دارم و همیشه ۱۵ روز طول میکشد . و خیلی اوقات هم دو بار در ماه پریود میشوم . تکلیف نمازو روزه ام چه میشود. دکتر هم خیلی رفته ام و جوابی نگرفته ام . آیا من با همین شرایط میتوانم روزه بگیرم و نماز بخوانم ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   متاسفانه نام مرجع شما مشخص نیست.
   توصیه می کنیم با دفتر مرجعتان در این زمینه تماس حاصل فرمایید یا احکام زنان مضطربه را در سایت هدانا سرچ کنید و بخوانید.
   وفقکم الله لکل خیر

 44. زهرا می گوید

  سلام عادت ماهانه ام۷روزه میباشد سه وچهار روز ترشحات زرد رنگی داشتم و دوروز هم ترشح خونی به اندازه سرسوزنی دیده ام آیا روزه و نمازم باطل میباشد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   دیدن لکه خود در روز هفتم که نوشته اید، باعث باطل شدن روزه هست و بعدا قضا کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 45. الهه می گوید

  سلام
  من بعد از شش روز خونریزی ام تمام شد اما در روز هفتم لک می دیدم چون در ماه رمضان است برای روز هشتم غسل کردم وروزه گرفتم ولی نزدیکای ظهر دوباره لک دیدم آیا روزه ام باطل است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه دیده شده خون یا مرتبه ضعیف خون است این روز هم باید حیض حساب کنید وروزه صحیح نیست و مجدد غسل حیض کنید و بعدا روزه را قضا می کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 46. مهدیه می گوید

  با سلام. من شب دوشنبه پریود شدم و روز ۸ غسل کردم چون پاک شده بودم اما پنج شنبه بعد از غروب آفتاب متوجه مایع زردرنگی به مقدار خیلی کم شدم الان باید دوباره غسل حیض کنم ونمازهای خوانده شده رو دوباره قضا کنم ؟اکثر مواقع بخاطر این لکه های زرد رنگ تا روز ۹ یا دهم غسل نمیکنم اما اینبار فک کردم پاک شدم،اگر دوباره غسل حیض کنم ایرادی دارد چون بشدت دچار شک شدم که مبادا نمازهام درست نباشن..
  ۲ . سوال دوم اینکه در نیت غسل همین که بگوییم غسل حیض میکنم قربه الله کافی است؟یا اینکه موقع شستن اعضا لازمه تکرار کنیم نیتو مثلا بگوییم سرو گردن خود را میشوییم به نیت غسل حیض قربه الله الی اله
  مرجع امام خامنه ای
  با سپاس

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مثلا روز هشت پاک شدید اما لکه بینی داشتید به شرط آنکه خون یا مرتبه ضعیف خون باشد اگر تا روز دهم ادامه دارد، تمام ده روز را باید حیض حساب کنید. پس از روز دهم غسل حیض می کنید و عبادات را شروع می نمایید. پس از آن اگر خون بود استحاضه است.
   در روزهایی که پاک شدید،روز هشت پاک بودید و غسل کردید؛ و روز نهم لکه بود مثلا روز نهم لکه دیدید و دانستید و وارسی کردید و دیدید پاک هستید واجب است غسل کنید تکرار این غسل اشکالی ندارد.
   نمازهایی که در ایام حیض بوده نیاز به قضا کردن ندارد.
   نیازی نیست برای غسل نیت را بده زبان بیاورید یا برای شستن هر عضو نیت را بگویید، همینکه بدانید غسل حیض می کنید همین می شود نیت و صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 47. فاطمه می گوید

  شش روز قبل پریود لکه خونی را دیدم ک بعد از ان پاک شدم دو روز بعد ک چهار روز مانده بود به پریودم دوباره لکه خونی را دیدم ک باز هم بعد ان پاک شدم این چ حکمی دارد‍؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر در داخل استمرار ندارد و صرفا لکه است، استحاضه قلیله هست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 48. مریم می گوید

  لطفا به این ایمیل من که کامل شده ان ایمیل های قبلیست پاسخ دهید با ارض معذرت.
  با سلام.من دختری هستم ۲۰ ساله که ۲الی۳روز قبل از خون ریزی لکه هایی را میبینم که مطمئنم خون حیض چون بلافاصله بعد از دو روز خون ریزی شروع میشود وتا۵روز ادامه میابد و روز ۸و۹و۱۰ام من لکه هایی را میبینم که مثل روزای عادی نیست و احتمال میدهم خون حیض باشد
  چون نسبتا رقیق و قهوه ای رنگ و کمه همانند لکه هایی که ۲الی۳ روز اول حیض میبینم و فقط روی پارچه را لوده میکنه
  لکه ها به صورتی که بین اذان صبح و ظهرومغرب دیده میشوند و در موقع اذان یا ساعتی قبل و بعد از اذان دیده نمیشوند.
  اما از روز ۱۱ام کاملا پاک میشوم؛اگر کسی شک داشته باشد که کاملا پاک میشود یا نه چطور
  ایا باید در صبح یا ظهر یا عصر روز ۱۱ام غسل حیض کنم یا باید غسل استحاضه کنم؟
  چه احکامی را باید انجام دهم ایا من صاحب حیض عددیه و وقتیه هستم؟
  لطفا اگه امکانش هست پاسخ را به ایمیل من ارسال فرمایید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نام مرجع تقلید شما متاسفانه مشخص نشده اشت.
   توصیه می کنیم در این مسئله با دفتر مرجعتان حتما تماس حاصل فرمایید، باید نوع عادت شما و برخی مسائل دیگر هم مشخص باشد تا پاسخ لازم را دریافت نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 49. فاطمه می گوید

  من دختری هستم که در روز دهم عادت ماهانه ام تمام شد وغسل کردم ولی ۷ روز بعد دوباره مریض شدم و نمازم را خواندم تا ده روز بشود الان باید ۱۰ روز را از روز ۷ حساب کنم یا از روز دهم تا نماز بخوانم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در ابتدا باید نوع عادت یعنی وقتیه و عددیه شما مشخص باشد، که آیا خون اول عادت بوده یا جلو انداخته اید.
   در هر حال نام مرجع شما مشخص نیست،توصیه می کنیم با دفتر مرجعتان بخش بانوان تماس حاصل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 50. زیبا می گوید

  خانمی ۲۴سالم یک هفته الی ده روز قبل از قاعدگی لکه ترشح خونی دارم وبعد قط میشه تا روز قاعدگی که پریودم به صورت عادی انجام بشه غسل در ان ایام لکه بینی واجب است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   لک بینی که سه روز استمرار ندارد و قطع می شود، استحاضه می باشد.
   باید وارسی کنید مطابق نوع استحاضه به وظیفه مستحاضه عمل کنید.
   اگر استحاضه قلیله هست نیازی به غسل نیست، در سایت هدانا استحاضه را سرچ کنید و بیشتر بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 51. عبدی می گوید

  سلام خسته نباشین
  مدت دوران قاعدگی من ۶یا۷ روز هست و غسل انجام داده ام اما حالا به ۱۰ روز هم رسیده که خونریزی دارم حکم چیست و غسل باید بازهم انجام شود؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر عادت شما وقتیه و عددیه هست، الان استحاضه میشود و باید غسل کنید و مطابق نوع استحاضه به وظایف شرعی عمل کنید.
   درباره نوع استحاضه می توانید در سایت سرچ کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 52. x می گوید

  سلام اگر خونریزی روز ۶ بند بیاد و روز هفتم تا دهم ترشحات زرد رنگ دیده بشه از روز دهم تا چندین روز ترشحات بی رنگ باشه و روزهای دیگر هم به صورت عادی از این ترشحات زرد رنگ دیده بشه آیا اون ترشحات زرد که از روز ۶ تا ۱۰ دیده شده حکم حیض دارن یا خیر؟ مقلد ایه الله سیتانی هستم. این سوالو از دفتر قم سوال کردم جواب های واضح ندادن یه بار گفتن تا روز ۱۰ حیض محسوبه یه بار گفتن چون روزهای دیگر هم زرد هست عادیه و حیض نیست. لطفا راهنماییم کنید ممنون

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ترشحاتی که تا روز دهم دیده اید اگر خون یا مرتبه ضعیف خون نیست حیض محسوب نمی شود و عادی است.
   اگر جواب واضح نگرفته اید بخاطر این است که باید دقیق مطرح کنید که ترشحات دیده شده خون بوده یا نه، معمولا برخی از آقایان پیش فرض خاص به خود را از این مسئله دارند و فکر می کنند منظور شما لکه خونی است لذا گفته اند که حیض است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 53. ناشناس۹۹ می گوید

  سلام ببخشید اگه دختری بعد از یقین پیدا کردن از پاک شدن در روز ۸ غسل کنه و نمازش رو بخونه ولی در روز دهم یک لکه ای رو ببینه ک نه زرد باشه نه کاملا قهوه ای…یعنی نتونه درست تشخیص بده این لکه حکم حیض رو داره یا نه تکلیفش چیه؟ باید دوباره غسل کنه یا خیر؟ واقعا رنگ لکه بین زرد و قهوه ای باشه و نشه تشخیص داد دقیقا حکمش چیه!!!!
  خیییییییییلی عجله دارم لططططفا پاسخ بدید بهم ممنوووووون میشم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   احتیاطا مجدد غسل حیض را انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 54. Ayda می گوید

  من غسل حیض رو انجام دادم نماز مغربمم خودنم بعد از یه ساعت لکه تیره رنگ رو لباسم دیدم
  ایا باید دوباره غسل کنم یا نه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه دیده شده خون یا مرتبه ضعیف خون باشد باید مجدد غسل را انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 55. ترانه می گوید

  سلام خسته نباشید
  لخته قهوه ای رنگی که دختر بعد از غسل عادت ماهیانه در روز نهم در ادرار ببیند چه حکمی دارد ؟
  آیت الله سیستانی

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حکم خاصی ندارد و فقط محل خروج را باید تطهیر کرد.
   دیدن خون در ادرار جزء حیض نیست، و در این مورد توصیه می کنیم حتما با پزشک زنان مشورت نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 56. فاطمه می گوید

  سلام یک هفته از پریودیم میگذره و پاک هستم.الان روز ۱۴از شروع پریودیم میگذره،و هفت روز پاک هستم،و به خونروزی کمی افتادم
  باید غسل کنم روزه بگیرم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   استحاضه است. وارسی می کنید و مطابق نوع استحاضه یعنی قلیله متوسطه یا کثیره اعمال را بجای می آورید و روزه را می گیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 57. زهرا می گوید

  سلام. من درماه رمضان بعد از اتمام قاعدگی کمی مخلوط خون با آب دیدم بعد مطمئن شدم تمام شده غسل کردم و روزه هستم. اما بعد از چندین ساعت پاکی نزدیک اذان مغرب کمی لکه دیدم خیلی کم و بعد آن آب بی رنگ خارج شد. الان من باید غسل کنم یا نه؟ حکم روزه چیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه دیده شوده خون یا مرتبه ضعیف خون نیست، روزه صحیح است. و گرنه اگر خون باشد روزه باطل و غسل واجب و بعدا قضا کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 58. مهتاب می گوید

  دختری هستم که در غیر ایام قاعدگی ام خونی میبینم که شبیه حیض نیست. حالت لکه بینی دارد .وظیفه من برای نماز و روزه ام چیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر در ایام پریود شما نیست و استمرار ندارد، استحاضه است و باید مطابق نوع استحاضه عمل کنید و روزه و نماز را انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 59. یسنا می گوید

  سلام من عادت ماهیانه ام بین۷تا۸روزمتغیراست ولی ازروز۶ب بعدلكه های قهوه ای خیلی کم مشاهده میکنم ایاازروز۶ب بعدمیتوانم روزه بگیرم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   وارسی می کنید، اگر پاک شده اید و یقین با پاکی دارید، غسل می کنید و روزه و نماز را بجای می آورید.
   در روز های بعد تا قبل از روز ۱۰ اگرلکه خونی یا لکه مرتبه ضعیف خون ببینید حیض به حساب می آورید و روزه روزهای قبل را هم بعدا قضا می کنید.
   اما اگر لکه های دیده شده خون و مرتبه ضعیف خون نیست روزه صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 60. لیلی می گوید

  سلام من نمیتونم این جوابها رو درک کنم من همیشه سه تا چهار روز عادتم طول میکشه سه تا چهار روز هم فقط لکه های قهوه ایی میببنم ولی هر بار غسل رو بجا میارم .من الان دو روزه فقط لکه قهوه ایی میبینم دیشب دو بار غسل رو بجا اوردم الان هم روزه ام ولی بازم لکه قهوه ای خیلی کم دیدم الان روزه من باطل میشه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه های دیده شده خون و مرتبه ضعیف خن نیست روزه شما صحیح است.
   اما اگر خون می باشد، روزه باطل و جزو حیض محسوب می شود و باید پس از پاکی مجدد غسل حیض کنید و عبادات را از سر بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 61. امیر می گوید

  سلام اگه میشه زود جواب بدین ممنون میشم پریود تمام شده هفت روزش الان که ماه رمضانه روزه گرفته و روز هشتم به اندازه یه نخود شایدم کمتر خون دیده تکلیف چیست روزه باطله یا نه مرجع تقلید آیت الله خامنه ای لطفن اگه میشه زود تر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با دیدن خون قبل از ۱۰ روز، روزه باطل و بعدا باید قضای روزه را بجای آورید و با پاک شدن مجدد غسل حیض را انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 62. نازی محمدی می گوید

  سلام خسته نباشید
  من عادت ماهانه ام چهار روز هست ولی روز پنجم هم لکه میبینم ولی الان که ماه رمضان هست روز ششم هم خیلی کم لکه دیدم و روزه هم هستم آیا این لکه بینی حکم حیض را دارد ودوباره غسل کنم یا خیر و حکم روزه من چی میشه ممنونم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه دیده شده خون یا مرتبه ضعیف خون هست، این روز هم جزو عادت ماهانه شما محسوب می شود و مجدد باید غسل کنید و روزه هم باطل است.
   اما اگر صرف ترشحات زنانه هست که خون نیست، در این صورت پاک است و روزه را باید ادامه بدهید و نیازی به غسل نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 63. F می گوید

  با سلام. اگر دختری روز هفتم عادت ماهانه غسل کند. و روز هشتم را روزه بگیرد و بعد از اذان مغرب و افطار لکه قهوه ای رنگ خیلی کمی ببیند حکمش چیست؟ اگر همین اتفاق روز نهم بیفتد حکمش چیست؟
  آیا می توان لکه های قهوه ای بسیار کم و جزئی که بعد از روز هفتم دیده می شود( مثلا در کل روز یک لکه) را استحاضه به حساب آورد؟
  مرجع آیت الله نوری همدانی

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر تا قبل از روز دهم خون یا لکه خون ببیند حیض محسوب می شود. بر همین اساس اگر در روز۸ خون و لکه خونی ببیند روزه باطل و روزه آن روز را باید قضا کند.
   اما اگر لکه دیده شده خون نیست روزه صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 64. Zeinab می گوید

  سلام من ۱۰ روز بعد از پریودیم دوباره لک دیدم که کم هم هست و میخاستم ببینم برای روزه اید صبر کنم ببینم که کی پاک میشم بعد غسل کنم و روزه بگیرم .در صورتی که لکه هام مرتب قطع و وصل میشه فکر میکنم پاکم بعد دوباره میبینم لک اومده و دو روزه اینجوری شدم ممنون میشم راهنمایی ام کنید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   باید احتیاط کنید، اگر سه روز استمرار ندارد و فقط لک هست، در این صورت استحاضه است و باید به اعمال استحاضه عمل کنید و روزه را بگیرید.
   اما اگر شک دارید بین حیض و استحاضه یعنی جریان دارد و نمی دانید که استمرار دارد یا نه، باید عمل جمع انجام بدهید.

   وفقکم الله لکل الخیر

 65. گلبرگ می گوید

  با سلام..بعدازحدود یک هفته دوران حیض وحدودیک روز کامل پاکی غسل حیض کردم ومیخام روزه بگیرم اما چند ساعت بعداز حمام دیدم در لباس زیر یه لکه کوچک قرمز که خشک هم هست چسبیده.حالا من یقین ندارم که آیا این لکه از قبل به لباسم چسبیده بوده یا ادامه دوران حیضم بوده. تکلیف چیست؟با تشکر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر کمتر از روز دهم هست، ادامه دوران حیض هست و مجدد غسل حیض کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 66. دنیا می گوید

  سلام ببخشید من از قرص LDاستفاده میکنم یه روز یادم رفت بخورم در ایام ماه رمضان الان سه روز است که لکه میبینم و لکه خونی نیست لکه قهوه ای و قرمز است الان حکمش چیست ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر سه روز در باطن استمرار ندارد، استحاضه است و باید روزه بگیرید البته به شرط آنکه به وظایف مستحاضه عمل کنید.
   اما اگر به مدت سه روز خون در باطن ادامه دارد، و ایام عادت شما باشد حیض است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 67. ف می گوید

  سلام،من دو روزه ک لکه بینی ک ی رگه هایی از خون هم ک ضعیفه دیدم ،و شب قبل اینکه لکه بینی من شروع بشه خون دیدم که ب حیض بودن ان شک دارم ،و تقریبا هفته ی پیش از وضعیتی ک اینجوری بودم در امدم ولی باز اینجور شدم ،(پریود های من ب صورت نا منظم هست).میخام بدونم الان تکلیف من برای نماز و روزه چیه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   وارسی می کنید، اگر سه روز به صورت پشت سر هم خون استمرار دارد و فاصله آن با عادت قبل ۱۰ روز هست، حیض می باشد. و بعدا روزه را قضا می کنید. و اگر در باطن استمرار ندارد استحاضه است و مطابق استحاضه به وظیفه مستحاضه عمل می کنید و روزه می گیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 68. دولتی می گوید

  من تقریبا هرماه بعد از روز هفتم پریودی لکه های قهوه ای میبینم که خون نیست.حکم نماز و روزه این چند روز چیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   وارسی کنید اگر لکه ها خون یا مرتبه ضعیف خون نیست، این ترشحات پاک است و باید نماز و روزه را انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 69. Samira می گوید

  سلام خسته نباشید من رفتم معاینه دکتر زنان بعد از اون لکه های قهوای دیدم همش ترشح قهوای میبینم حالا نمیدونم روزه بگیرم یا نه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   وارسی کنید اگر سه روز به صورت مستمر در داخل استمرار ندارد، بدیهی است که حیض نیست و باید روزه ها را بگیرید. و اگر استمرار دارد بحث فرق می کند باید با زمان عادت قبل و سایر نشانه ها بررسی شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 70. تینا می گوید

  سلام.من دختری هستم ک سه روز عادت ماهانه میشوم بعد لکه ب مدت س روز .الان ده روز است ولکه های زرد خیلی کمرنگ میبینم ایا روزه من درست است یا خیر….

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر فقط به صورت لک هست، و در داخل استمرار ندارد استحاضه هست و شما مطابق با نوع استحاضه(قلیله، متوسطه،کثیره) باید به وظیفه خود عمل کنید و روزه بگیرید.
   در سایت درباره نوع استحاضه و وظایف آن سرچ کنید و مطالعه کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 71. کریمی می گوید

  سلام ببخشید من بعد از روز هفتم و غسل، در روز هشتم و نهم لکهای کوچک قهوه ای دیدم که غلیظ نیستن و پاک میشن ،حالااگر من حیض بوده باشم حکم نماز های روز هشتم و نهمم چیه باید قضاشو بجا بیارم ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه روز نهم خون و یا مرتبه ضعیف خون باشد، تمام نه روز حیض می شود، دقت کنید هیچکدام از نه روز نمازش نیاز به قضا کردن نیست.
   در ایام حیض خانم ها نماز ندارند، فقط روزه را باید قضا کنند.
   لطف کنید محرمات حیض را در سایت سرچ کنید و بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 72. محمودی می گوید

  سلام حتی اگر قهوه ای باشد ویک نفر عادت ۷ روزه داشته باشد ویک ماه لکه قهوه ای روز هشتم ببیند؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه قهوه ای خون و یا مرتبه ضعیف خون باشد اگر در روز هشتم عادت باشد حیض به حساب می آید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 73. محمودی می گوید

  سلام شرایط باید چطور باشه که لکه قبل ۱۰ روز استحاضه بشه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   از روز شروع حیض تا روز دهم اگر لکه خون دیده شود حیض است و به هیچ عنوان استحاضه نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 74. مریم می گوید

  سلام من دوران پریودم ۷ روز هست و من قرار بود یکشنبه شب پاک بشم و غسل کردم عباداتم رو بجا اوردم ولی فردا صبح خونریزی داشتم و خونم هم سیاه بود الان بعد از ۱۲ روز یک لکه خیلی کمرنگ دیدم باید چکار کنم مرجع تقلید من هم حضرت آقا هستن لطفا کمکم کنید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خونی که تا روز دهم می بینید، حیض است، و پس از آن مثلا در روز ۱۲ اگر لک ببینید، استحاضه می باشد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 75. هاله می گوید

  باسلام
  لطفا جواب بدین نظرات اقایان مکارم و سیستانی رو میخام
  من عادتم۷روز و نیم هستش کلا پاک میشم از حیض
  ولی تا روز حتی سیز دهم هر از گاهی لک بینی دارم ولی تو همون روزهای هشتم و نهم گاها کلا پاکم و گاها هم لک بینی دارم
  میخاستم بپرسم حکم نماز و روزه چیه
  چون تو استفتاعات مینویسن روزهایی که پاک بودینو احتیاط واجب هس که عباداتو بجا بیارین ولی
  سوال من اینه که کلا پاک نمیشم مثلا صبح یا بعد از ظهر روزهای هشتم و نهم لحظه ای لکه میبینم بعدش اون روز کلا پاکم
  و اینکه مینویسن ابتدای فرج رو وارسی کنین چون هروقت من وارسی کردم چیزی نبود.
  و نزدیکی چه حکمی داره تا روز دهم
  ممنون

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
   ۱- اگر پيش از ده روز پاک شوید (هر روزي که باشد) و بدانید که در باطن خون نيست، بايد غسل کنید و عبادت هاي خود را بجا آورید، اگرچه يقين داشته باشید پيش از تمام شدن ده روز، دوباره خون مي بينید. ضمنا چنانچه خون حيض (حتي اگر بصورت لکه کمرنگي باشد) از ده روز بگذرد به مقداري که در ماههاي قبل خون مي ديده اید عادت ماهانه قرار دهید، و بقيه حکم استحاضه دارد. و اگر مجموع ( پاکي و خون) از ده روز تجاوز نکند همه آن حيض محسوب مي شود. ۲- نزدیکی با همسر در پاکی مذکور مانعی ندارد اما نزدیکی با همسر در ایام حیض حرام است همچنین نزديکي در زمان استحاضه قليله، مانعي ندارد اما در زمان استحاضه کثيره تنها در صورتي مجاز است که غسل هاي روزانه را انجام داده باشد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 76. محمودی می گوید

  سلام من ۲ روز از پاکیم میگذرد ولی امروز لکه زرد دیدم حکمش چیست؟وسوال دیگه اینکه اگر فردی عادت ۱۱ روزه دارد وقتی میخواهد غسل کند باید حیض بگوید یا استحاضه ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر روز ۱۰ رسید واجب است غسل حیض کنید و عبادات را شروع کنید و اگر خونی در روز ۱۱ یا ۱۲ و بعد دیده اید استحاضه است.
   ابتدا وارسی می کنید و نوع استحاضه را تشخیص می دهید و به وظایف مستحاضه عمل می کنید. در ساید استحاضه را سرچ کنید و کامل بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 77. سمیه می گوید

  سلام من دوروز از پاکیم میگذره امروز لکه چرکی قرمز ی دیدم حکم.نماز خوندن من چیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه دیده شده خون و یا مرتبه ضعیف خون هست، و تعداد روزهای قبلی عادت شما به روز دهم نمی رسد، مجدد باید غسل حیض کنید.
   مثلا روز ششم پاک شده اید، روز هفت و هشت خون نبینید اما روز نهم خون یا لکه خونی ببینید، تمام این روزها عادت بوده و اگر برطرف شده مجدد باید غسل حیض کنید.

   اما اگر لکه دیده شده پس از ۱۰ روز از اول عادت بوده است، استحاضه است و باید به وظیفه مستحاضه عمل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 78. نگین می گوید

  لکه ی زرد رنگ بعد از ده روز چه حکمی دارد

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   استحاضه است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 79. محمودی می گوید

  سلام اگه بعداز غسل مانعی (قی چشم) روی صورت سمت چپ ببینیم حکمش چیه ؟مرجع تقلید آقاخامنه ای

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر آب به پوست می رسد، غسل صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 80. محمودی می گوید

  سلام اگه روزیازدهم لکه ای ببینیم که ندانیم چیست حکمش چیست؟

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   پس از روز دهم استحاضه است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 81. Donya می گوید

  سلام
  من دو سه روز قبل از دوران قاعدگیم لکه هایه قرمز تیره دیدم
  رفتم حمام و غسل استحاضه کردم و نماز مغرب را خواندم
  ساعتی بعد دوباره لک دیدم ولی این بار تاریخ پریودم بود!
  ۷ روز من تمام شد و رفتم حمام و غسل حیض کردم!
  اما دقیقا صبح آن شبی ک حمام بودم وفتی از خواب بلند شدم دوباره لک های قهوه ای دیدم
  ۲ روز نماز نخوندم!
  لکه ها هی کمتر و کمتر شد تا دیگ چیزی ندیدم…
  حالا الان برم حموم غسل حیض کنم یا استحاضه؟؟؟

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   دقت کنید اگر ابتدای شروع لک بینی، لک دیدید، و داخل واژن هم خون استمرار داشت این حیض است.
   اگر خون در واژن استمرار نداشت،و فقط لک بینی بود، استحاضه است، اگر استحاضه شما قلیله بود، نیازی به غسل استحاضه ندارید(دقت کنید)، روی سایت استحاضه قلیله را سرچ کنید و بیشتر بخوانید.

   از روز شروع حیض تا قبل از روز ۱۰ اگر خون قطع شد، شما باید غسل حیض را انجام بدهید، مثلا روز ۷ پاک شدید، اما روز ۸ و ۹ لکه بینی داشتید، این دور روز هم جزء حیض به حساب می آید و روز ۹ شما باید غسل حیض انجام بدهید.
   توصیه می کنم، یکبار فرق حیض و استحاضه و راه تشخیص آنها را از روی سایت سرچ کنید، مطابق نظر مرجع خود بخوانید ظاهرا در تشخیص این دو به اشتباه افتاده اید!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 82. طلا می گوید

  باسلام و وقت بخیر.روز هشتم پاک شدم اما لکه زرد مشاهده کردم .مرجعم آقای مکارمند.تکلیف چیست؟؟باتشکر

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه دیده شده خون یا مرتبه ضعیف خون هست، جزو حیض حساب می شود و مجدد باید غسل کنید.
   اگر فقط ترشح زرد هستف پاک می باشد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 83. شیرین می گوید

  ببخشید مرتبه ضعیف خون یعنی چی

 84. شیرین می گوید

  سلام خسته نباشین عیدتون مبارک ببخشید من ۶روزخونریزی پریود داشتم و روز هفتم غسل کردم ولی شبش لکه بینی قهوه ای رنگ( نه زرد یا قرمز ) داشتم این لکه ها حکم حیض رو دارن؟مرجع تقلیدم رهبر هستن

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر ترشح دیده شده خون هست یا مرتبه ضعیف خون که قابل تشخیص باشد در صورتی که قبل از روز ۱۰ پریودی باشد بله باید مجدد غسل حیض کرد… اما اگر این ترشحات همانند زردابه های اطراف زخم هست و خون نیست، در این صورت پاک است و نیازی نیست که خانم مجدد غسل نماید
   وفقکم الله لکل الخیر

 85. ⁦:-[⁩ می گوید

  سلام من معمولا پنج روز اول از عادت خونریزی شدید دارم و بعد از انقلاب حدود ۳روز لکه کوچک خون می‌بینم در این سه روز که قطع میشود غسل میگیرم ولی بعد از غسل دوباره للکه خون می‌بینم .حال ایل من می‌تونم روزه بگیرم؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر قبل از ۱۰ روز لکه بینی (خون یا مرتبه ضعیف خون) دارید جزء حیض هست و روزه را باید قضا کنید.
   اما اگر خون نیست و زردابه هست در این صورت پاک است و نیازی به غسل نیست و باید روزه را بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 86. شکاری می گوید

  سلام وقت بخیر من اول ماه رمضان خونریزی داشتم تا هفتم،یک هفته بعد اون خونریزی داشتم بعد ک پاک شدم بعد دو سه روز لکه بینی داشتم و هنوزم دارم تکلیف روزه من چیه ممنون از راهنماییتون

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر زن عادت وقتيه و عدديه دارد، بايد به اندازه عادت خود حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، خواه همراه با نشانه هاى حيض باشد يا نه. در غير اين صورت حكم تفاوت مى يابد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 87. فهیمه می گوید

  سلام.من تقریباحدود۸یا۹روز لکه ی قهوه ای داشتم!ومیدونم که بیشتراز۱۰ روز نبوده.و دراین مدت هم لکه بینیم استمرار نداشته مثلا یه روز ساعت۶بعدظهر ترشح قهوه ای دیدم وفقط همون لحظه بود و روز بعد ندیدم ودوباره روز بعدش باز همون بعدظهری یه ترشح قهوه ای دیدم وبعد به اندازه ی ۴یا۳روز هر روز فقط روزی یه بار یه ترشح قهوه ای میدیم وشاید۸یا۹روز اینطوری بودم و میدونم که وقت پریودمم هم نبود!و نمازو روزه رو هم انجام میدادم !بعداز این ۸ یا۹ روز به اندازه ی ۴ یا۵ روز پاک بودم !که روز بعدش که میدونم وقت پریودم بود زیر دلم درد گرفتت و مختصر خونی دیدمکه فقط برای همون لحظه بود!!وروز بعدش هم یه لکه ی قهوه ای برای یک بار در روز دیدم که روز بعدش خونریزی کامل داشتم به مدت ۳روز!واین ۳ روز را روزه نگرفتم !ولی روز بعدش روزه گرفتم چون خونی ندیدم و فک کردم که پاک شدم ولی بعدظهر یه ترشح زرد پررنگ دیدم !!واینکه پریودهای من همیشه در روز چهارم تمام میشهه!!حالا واقعا نمیدونم کدومش حیض بوده یا استحاضه!تکلیف روزه هاییکه گرفتم چی میشه!!توروخدا کمکم کمیند!جوابمو بدید!مرجع تقلیدم مکارم هستن

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   زمانی که سه روز پشت سر هم خون استمرار داشته باشد و در زمان عادت شما هست را حیض قرار بدهید، تا روز دهم اگر لکه ببینید جزء حیز حساب می شود پس از آن استحاضه است. و باید به وظیفه مستحاضه عمل کنید و روزه صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 88. معصومه می گوید

  سلام من ۱۵ روز بعد از پریود دوباره دچاره لکه بینی شدم …حکمش چیست و برای ادامه روزه چکار کنم ؟؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر در داخل به صورت مستمر نیست، استحاضه است و روزه در صورت استحاضه صحیح است اما باید به وظیفه مستحاضه عمل کنید
   وفقکم الله لکل الخیر

 89. ریحانه می گوید

  سلام من در روز هشتم قاعدگی لکه بسیار کمرنگ دیدم نمیدونم روزه من درست است یا نه.مقلد اقای فاضل لنکرانی هستم.لطفا راهنمایی کنید ممنون.

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر خون و یا مرتبه ضعیف خون هست، روزه آن روز باطل هست و باید مجدد غسل کنید و ایام گذشته را قضا کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 90. نوشین می گوید

  سلام من عادت ماهیانم ۱۸ روزی یه باره حاللا سینزدهم روزه عادت شدم و هجدهم روزه غسل کردم و صبح بیست وسوم روزه یک لکه قهوه ای مخلوط به سفید رنگی توی توالد هنگام شستشو دیده شد منقطع بود لطفا راهنمایی کنید که حکم روزه من چیست

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر پس از آخرین پریودی شما حداقل ۱۰ روز گذشته و به مدت سه روز خون دیده اید این حیض هست. و تا روز ۱۰ پس از پریودی اگر لکه ای خونی یا خون ببینید این مد زمان جزء حیض هست وباید مجدد غسل کنید و روزه را بعدا قضا کنید.
   اگر لکه دیده شده خون یا مرتبه ضعیف خون نباشد یا شک در خون داشته باشید روزه صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 91. فرمانی می گوید

  سلام،ببخشید من زمان عادتم به طور معمول سه روز خونریزی ودوروز بعد لکه قهوهای است،الان روز ششم هستم و غسل کردم. ودو روز قبل هم خیلی کم لکه قهوه ای و زرد داشتم.امروز بعداز اذان صبح لکه خیلی کم رنگ زرد دیدم که اثری از خون نداشت،حکم روزه ام چیست؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر خون یا مرتبه ضعیف خون هست و تا روز ۱۰ دیده می شود جزء حیض به حساب می آید و روزه باطل هست. اما اگر ترشحی است که خون نیست یا شک در خون دارید، روزه صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

  2. زهرا می گوید

   باسلام اگر بعد 10 روز پریودی در روز 12 هم مثلا ترشح قهوه ای ببینیم به مقدار کم باید غسل کنیم؟

   1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    بله از روز دهم به بعد استحاضه است. و باید اعمال استحاضه را انجام بدهید و نماز و عبادات را بجا بیاورید.
    توضیحات تکمیلی را در سایت سرچ بکنید و درباره استحاضه بیشتر بخوانید.
    وفقکم الله لکل الخیر

 92. مینا می گوید

  اگر امکانش هست فرق بین حیض و استحاضرو توضیح بدین
  خدا خیرتون بده❤❤

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در بخش احکام زنان از اینجا کلیک کنید و به صورت تکمیلی حتما مطالعه کنید.
   درباره حیض در اکثر موارد خود خانم با توجه به سیستم بدن متوجه این چرخه می شود. از جهت فقهی اگر سه روز خون در واژن خون استمرار داشته باشد و در داخل هم قطع نشود حیض است، تا روز ۱۰ حیض هست پس از آن تا ۱۰ روز استحاضه می شود. و پس از آن هم تا زمانی که سه روز استمرار نباشد استحاضه است.
   استحاضه هم سه نوع هست، قلیله ، متوسطه و کثیره که خانم باید با پنبه وارسی کند و نوع آن را تشخیص بدهد بر روی سایت تک تک این موارد را توضیح داده ایم که می توانید در قسمت جستو جو پیدا کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 93. مینا می گوید

  سلام خدا قوت
  خیلی نظرات عزیزان بمن کمک کرد
  من ۶ روز پریود هستم ….الان رفتم غسل کردم …لکه قهو ه ای دیدم با این اوصاف نظرات باید غسل حیض کنم درسته…
  وای من از اطرافیان راهنمایی گرفتم میگفتن استحاضس…من اگه استحاضه میکردم هیچی قبول نبود ????

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه دیده شده خون هست و مرتبه ضعیف خون هست بله مجدد باید غسل حیض کنید.
   گذشته را هم به مقداری که یقین دارید باید قضا نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 94. حسینی می گوید

  سلام من عادت ماهانم ۷ روز است امروز روز ۷ ام قبل از اذان لک دیدم و غسل نکردم بعد اذان هنوز لکی ندیدم الان نمیدونم حکم چیه باید تا قبل اذان ظهر غسل کنم؟!نمیدونم تا مغرب باز لک ببینم یا خیر

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر عادت ۷ روز دارید و قبل از اذان صبح پاک شده اید باید غسل حیض را انجام می داده و روزه را هم می گرفته اید.
   اگر یقین به پاکی داشته اید ودر انجام غسل یا تیمم کوتاهی کرده اید، روزه باطل است و باید روزه را قضا کنید. مگر اینکه شک داشته اید یا احتمال جدی لک می داده اید که بحث فرق می کند.

   وفقکم الله لکل الخیر

 95. سهیلا می گوید

  سلام
  من پنج روز پریود بودم وروز ششم پاک شده ولکه ای ندیدم وغسل را انجام دادم وروز بعد روزه گرفتم اما در طول روز متوجه شدم لکه قهوه ای پیدا شده روزه ام آیا قبوله یا باطل؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه دیده شده خون یا مرتبه ضعیف خون هست روزه باطل و باید بعدا قضا کنید و غسل حیض را مجدد انجام بدهید.
   اما اگر فقط ترشحات بدون خون هست، مثلا زردآبه هست، روزه صحیح است و نیازی به غسل هم نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 96. مهتاب می گوید

  سلام من ماهیانه ام ۷روزه هست وبعداززایمانم بطورمعمول هرماه قبل ازپریود حدود۷روز گاهی بیشتراز۷روز لکه بینی دارم.یعنی خون یالخته خون هرچنددقیقه یاساعت لباس زیرم رو آلوده میکنه ومحیط داخل واژن هم بخون آلودست مدام.واین لکه بینی درآخر به پریودم متصل میشه.یعنی خونریزیم زیادمیشه وتا۷روز ادامه پیدامیکند طبق روال.من تازه فهمیدم این چندروزی که روزه گرفتم باهمین وضعیت استحاضه کثیره بودم نه قلیله وبدون غسل وتیمم روزه گرفتم.حالادوتاسوال دارم.تکلیفه این روزه ها چیه؟ ودوم اینکه باتوجه به اینکه لکه بینیم ماصل بحیض هست وبیش از۱۴روز سرجمع طول میکشه من چه احکامی رو باید رعایت کنم.خواهش میکنم کامل راهنماییم کنید.

  1. مهتاب می گوید

   سلام ببخشید چرا سوال منو تاییدنمیکنیدوجواب نمیدید.

   1. مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    از تاخیر پیش آمده عذر خواهی می کنیم. حجم سوالات سایر عزیزان بالا هست، انشاالله بتوانیم سریعتر پاسخ بدهیم.
    موفق باشید

  2. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر درحيض عادت دارید بايد به تعداد روزهاي عادت نفاس قرار دهید، بعد از آن تا ده روز حکم استحاضه دارد، بعد از گذشتن ده روز اگر همزمان با ايام عادت باشد بايد مطابق احکام حائض عمل کنید (خواه نشانه هاي خون حيض را داشته باشد يا نه) و اگر همزمان با ايام عادت نباشد حکم استحاضه دارد، مگر اين که خون داراي نشانه هاي حيض باشد. در صورتی که در ایامی که مستحاضه بوده اید و روزه نگرفته اید آن روز را قضا نمایید

   وفقکم الله لکل الخیر

 97. شکیلا می گوید

  من عادتم ۷ روزه است الان روز ۷ هست و دیشب غسل کردم و الان روزه ام ولی یه لکه بسیار کوچک مایل به قرمز دیدم آیا روزه ی من صحیح است ؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه دیده شده خون یا مرتبه ضعیف خون هست و در روزه دیده اید، روزه شما باطل هست… تا روز ۱۰ پریودی همین حکم را دارد، مجدد غسل کنید و بعدا این روزها را قضا کنید.
   ضمنا اگر ترشحات بانوان هست مثلا زردابه است و خون نیست روزه شما صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 98. هانیه می گوید

  سلام من شش روز پریود بودم بعد غسل کردمو دیگه خونی ندیدم و پاشدم سحری خوردمو روز گرفتم بعد ساعت شش عصر لکه خونی(از بند انگشت کمتر و مطمئن نیستم خونه )روی لباسم دیدم.دوباره باید غسل کنم؟و اینکه روزم درسته یا قضا داره!؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   روزه این روز شما باطل هست و بعدا باید قضا کنید و مجدد غسل حیض کنید
   وفقکم الله لکل الخیر

 99. Hasty می گوید

  سلام.بنده بعد از هشت روز پاکی از عادت ماهانه لکه های قهوه ای دیدم.حکمش چیست؟حیض است یا استحاضه؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر خون و مرتبه ضعیف خون هست، حیض می باشد و باید غسل حیض کنید و روزه آن روز هم صحیح نیست و بعدا باید قضا کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 100. sepi می گوید

  سلام خسته نباشید من دختری ۲۳ساله هستم که هفت روزازپریود پاک میشدمو غسل میکردم ولی اینبار درماه رمضان بعد ۷روز هنوز لکه های قهوه ای میبینم الان ۱۱روزشده ولی هنوز این لکه بینی رودارم.حکمش چیه وبایدچیکاربکنم تا نمازو روزمو بگیرم؟؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   لکه های قهوه ای اگر خون هست و بیش تر از ۱۰ روز شده است در صورتی که عادت وقتيه و عدديه دارید، به تعداد روزهای عادتتان عادت قرار بدهید و بقیه روزها که لک می بینید استحاضه است و باید روزه را در ادامه بگیرید. اینجا کلیک کنید.
   مثلا اگر عادت دو ماه قبل شما هفت روزه بوده الان هم تا هفت روز را حیض قرار می دهید و بقیه ایام استحاضه است و باید به وظایف استحاضه که در رساله و سایت آمده عمل کنید و روزه را بگیرید.

 101. آزاده می گوید

  سلام. من مقلد آیت الله خامنه ای هستم. پریودی مرتبی از ابتدا نداشتم. نه فاصله پریودی ها و نه طول مدت آن. همیشه دو تا سه روز قبل از پریودی لکه بینی دارم. که خون نیست.بلکه ترشحات قهوه ای متمایل به سیاه است. و ویژگی های حیض را ندارد. آیا من باید اینها را جزو حیض حساب کنم یا استحاضه؟ میتوانم روزه بگیرم؟ منظور از استمرار چیست؟ هرچند ساعت یک بار لکه بینی داشته باشم حکم استمرار و در نتیجه حیض را دارد؟
  ممنون از پاسخ گویی

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   لکه بینی قبل از عادت اگر استمرار ندارد استحاضه است. استمرار یعنی اینکه به مدت سه روز پشت سر هم، هر گاه خانم وارسی کند در داخل واژن خون باشد برای وارسی می توان از پنبه و دستمال استفاده کرد.
   اگر استحاضه باشد باید روزه بگیرید فقط باید به وظیفه مستحاضه که در سایت و رساله هست عمل کنید (اگر استحاضه متوسطه و کثیره باشد باید غسل کند).
   وفقکم الله لکل الخیر

 102. نسرین می گوید

  من بعد از هفت روز دوران پریدی روز هشتم لکه های زرد میبینم ایا میتوانم روزه بگیرم ؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه خون هست مجدد باید غسل حیض کرد و اگر لکه در روز بوده، آن روز روه ندارد و باید ایام پریودی و آن روز را قضا کرد.
   اما اگر فقط ترشح زرد دنگ است و خون یا مرتبه ضعیف خون نیست، روزه شما صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 103. hadis می گوید

  سلام من نوزده سالمه قاعدگی شش تا هفت روزه دارم هفده روز بعد از پاک شدن دوباره پریود شدم سه روز اول خون ولی روز چهارم چیزی ندیدم و دوباره روز پنجم که روزه گرفتم لکه های قهوه ای که احساس میکنم نشانه های کوچکی از خون داشت دیدم حکم روزه ام چيه؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه خون هست، روزه شما باطل و مجدد غسل حیض کنید و بعدا قضا نمایید روزهای که عادت بوده اید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 104. سحر می گوید

  سلام علیکم
  من دختری ۱۹ ساله هستم که زمان پریودی من تمام شد و یک هفته از آن میگذرد اما بعد از این یک هفته لکه های قهوه ای رنگی میبینم که خون نیست و این تا به اینجا ۳ روز ادامه داشته من روزه های خودم را گرفتم حکم این روزه ها چیست و اگر باز ببینم باید روزه و نماز را چه کار کنم ؟؟؟؟
  لطفا زودتر پاسخ دهید .
  ممنون
  مرجع تقلید نوری همدانی

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر اطمینان دارید که خون نیست و مرتبه ضعیف خون هم نیست، در این صورت همان ترشحات زنان هست و پاک می باشد و روزه شما هم صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 105. بهار می گوید

  سلام. من ساعت ۳ شب غسل حیض کردم چون هفت روز پریودم تمام شده بود نیت روزه کردم و بعد از اذان صبح نماز خواندم ولی قبل از اذان به امید اینکه دیگه لکه ای نمیبینم خودم رو چک نکردم .بعد از نماز صبح که چک کردم یه لکه قهوه ای دیدم که فکر میکنم لکه قبل از اذان به وجود آمده البته زیاد هم مطمعن نیستم.حکم نماز و روزه من چی هست؟؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   هر گاه در طول روز متوجه پاکی از حیض و نفاس شود و شک کند که قبل از اذان صبح پاک بوده یا بعد از اذان پاک شده، باید بگوید که پاک نبوده و روزه اش باطل است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 106. زهرا می گوید

  سلام من خانمی سی وهفت ساله ام وخیلی دیر به دیر پریود میشم الان از روز اول رمضان تا حالا بعد از نزدیکی ترشحات قهوه ای رنگ داشتم واز دیشب تا حالا از داخل خون روشن می بینم و به اندازه مقدار کمی هم خون روشن بیرون ریخته روی پنبه حکم روزه من چیست باطل است یا باید بگیرمش درضمن من زمان پریودم نوزدهم ماه قبل بوده وهنوز خیلی مانده درضمن من قبلا هم اینطوری شدم چند بار دکتر به زخمی در داخل اشاره فرموده که بعضی مواقع خونریزی میکنه لطفا با وجود این مشکل راهنمایی بفرمایید حکم روزه من چیست؟ ممنون از لطفتون

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   وارسی کنید اگر لکه های دیده شده، در باطن سه روز ادامه ندارد و مستمر نیست، استحاضه است و مطابق نوع استحاضه اعمال استحاضه را انجام بدهید و روزه را هم بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 107. حدیث می گوید

  باسلام
  بنده به هنگام پریود ۳ روز اول خونریزی دارم بعداز ۳ روز تا روز پنجم ترشحات قهوه ای رنگ ولی بعد از روز پنجم هنگام دستشویی کردن قطرات قهوه ای رنگ می بینم تکلیف بنده چیست

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر سه روز اول خونریزی مستمر هست =، این حیض هست و پس از آن اگر لکه بینی تا ۱۰ روز (یعنی در ۳ روز اول و ۸ روز بعد) ادامه داشته باشد ، حیض است.
   و اگر لکه های دیده شده، مرتبه ضعیف خون نیست و صرف ترشح است، حبض به شمار نمی آید.
   بر همین اساس اگر سه روز حیض دید و مثلا دو روز پاک بود و لکه دید، تمام روزهای گذشته حیض است و باید روزه های روزههای گذشته را بگیرد
   وفقکم الله لکل الخیر

 108. فاطمه می گوید

  سلام من دختری ۲۲ ساله مجرد هستم ، همیشه روز نهم پرویدم غسل میکنم ، اما اینبار بعد غسل ترشح قهوه ایی سوخته دیدم ک تا یه روز ادامه داشت البته با ترشح کرمی رنگ قاطی بود حالا حکم من چیه باید غسل کنم دوباره یا حکم حیضو نداره؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه دیده شده مرتبه ضعیف خون هستف ادامه حیض محسوب می شود و باید تا روز دهم اگر این ترشحات ادامه داشت مجدد غسل کنید.
   اما اگر صرف ترشح هست و خون نیست، اشکالی ندارد و غسل هم باطل نمی شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 109. شب می گوید

  سلام بنده قاعدگی ام به این صورت است ک ابتدا دوروز منقطع لکه زرد دارم بعد قهوای سپس بعد از یک روز خون قرمز میاید
  ششروز اینگونه است بعدلکه قهوه ای میشود ی روز منقطع بعد زرد رنگ آن هم منقطع است تا طی ده روزسفید میشود
  حکم من قبل و بعد آن چیست؟ کدام را حیض بدانم و چه زمان غسل کنم؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   لکه بینی هر گاه شروع شد وارسی کنید اگر در واژن خون وجود ندارد، تا هر زمان اینگونه بود استحاضه است، اگر به صورت منقطع بیرون می آمد اما در داخل پیوسته بود، همین حیض هست و باید عبادات را ترک کنید.
   پس از حیض تا ۱۰ روز هر لکه ای ببینید، آنهم جزو حیض محسوب می شود. یعنی اگر روز شش پاک شدید اما روز ۹ یک لکه دیدید، حیض شما ۹ روزه هست و باید مجدد غسل کنیدو روزه این ایام را هم قضا می کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 110. اسلامی می گوید

  سلام من هفت روز عادت شدم بعدازهفت روز غسل حیض کردم بعد یک هفته پاک بودن دوباره خونریز داشتم حکم من دراین موردچیه حیض به حساب میادیااستحاضه؟؟؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   باید بین دو حیض ۱۰ روز فاصله باشد، اگر در این ایام خونی ببینید، و عادت شما وقتیه و عددیه باشد، این خون دوم استحاضه است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 111. فاطمه می گوید

  سلام من ۱۹سالمه ۳روز عادت ماهانه دارم تا روز ۵لکه بینی هست بعد. روز پنجم غسل میکنم واسه نماز بعضی وقتا یه لکه خیلی کوچیک میبینم ایا دوباره باید غسل کنم؟؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر آن لکه کوچک مرتبه ضعیف خون هست، بله باید دوباره غسل کنید اما اگر فقط لکه زرد و ترشح است، نیاز به غسل نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 112. Jalali می گوید

  من روز دوم هست ک در اعتکافم و حیض من ۲ روز است پاک شده الان یه لک قهوه ایی دیدم ایا باید از مسجد خارج شوم؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر لکه دیده شده مرتبه ضعیف خون هست و قبل از ۱۰ روز هست، در این صورت ادامه حیض هست و اعتکاف شما باطل هست و باید غسل حیض کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 113. شفیع زاده می گوید

  اکر بعداز زمان مقاربت ازبین بردن پرده بکارت خون ابه به طور مدام ببینیم حکم ان چیست؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر تا کمتر از سه روز باشد، استحاضه هست و باید مطابق با نوع استحاضه اعمال را انجام بدهد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 114. شبنم طارم سری می گوید

  خیلی ممنونم از راهنماییتون
  ببخشید این لکه حکم استحاضه رو داره و باید احکامش رو انجام بدم و غسل کنم یا نه؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر قبل از ده روز ببینید و ادامه ندارد حکم حیض را دارد، یعنی باید دوباره غسل حیض کنید اگر می دانید که پاک شده اید. (مطابق نظر رهبری)
   وفقکم الله لکل الخیر