وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع

تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع

تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع

تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع

پرسش ۵۱ . بنده سيزده سال داشتم كه از امام خمينى تقليد كردم؛ آيا اكنون مى توانم به تقليد او باقى بمانم يا خير؟

همه مراجع (به جز صافى): تقليد نابالغ مميز صحيح است؛ لذا مى توانيد  بر تقليد امام خمينى باقى بمانيد.

آيه اللّه  صافى: اگر علم به تقليد صحيح داشته باشيد بقا بر تقليد بعيد نيست؛ اما اصالة الصحة در تقليد نابالغ جارى نيست. [۲]

تبصره ۱٫ در فرض ياد شده بقا بر تقليد در صورتى است كه شخص بداند تقليدش در آن دوران (سيزده سالگى) درست انجام گرفته است.

تبصره ۲٫ پاسخ ياد شده بر اساس اصل درستى بقا بر تقليد ميت است؛ وگرنه چنانچه مجتهد ميت اعلم باشد، طبق فتواى برخى مراجع، بقا واجب است. (رك: عنوان بقا بر تقليد ميت اعلم).

  • [۱]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س ۴۲؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، م ۵؛ سيستانى، المسائل المنتخبه، م ۱۰؛ دفتر: فاضل، بهجت، امام، مكارم، نورى و وحيد. (احكام تقليد و بلوغ، سيد مجتبي حسيني، ص ۶۱).  
  •  [۲]-جامع الاحكام آيت الله صافي گلپايگاني، ج۱ ص۱۶٫

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س ۴۲: بنا بر جواز بقا‏ بر تقلید از میّت، آیا این حکم شامل اشخاصی که در زمان حیات مجتهد مکلّف نبوده ولی به فتاوای آن مرجع عمل کرده ‏اند، هم می‏شود؟

ج: اگر تقليد شخص غيربالغ از مجتهد جامع‌الشرايط به نحو صحيح محقق شده باشد، باقى ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش جايز است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از اجوبه الاستفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

بقا بر تقلید مرجعی که قبل از بلوغ انتخاب شده [بقاء بر تقلید از میت ]

پرسش : بچه مميزي که مرجع تقليد انتخاب کرده، ولي قبل از بلوغ مرجعش فوت مي کند. آيا بعد از بلوغ مي تواند به تقليد از او باقي باشد؟
پاسخ : اگر بچه ممیزی باشد که عباداتش صحیح است، می تواند باقی باشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


آيت الله شبيري زنجانيآيت الله شبيري زنجاني

۱۴۱ – آيا تقليد ابتدايي از مرجع تقليد ميت جايز مي باشد؟
پاسخ
تقليدابتدایی از مجتهد جايز التقليدي كه از دنیا رفته و مکلف در زمان حيات او مميز بوده، جایز است. ولی دلیلی بر صحت تقلید از مجتهدی که در زمان تمییز او را هم درک نکرده وجود ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی شبیری زنجانی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۱۲. اگر مجتهدی كه انسان از او تقلید می‌‌كند از دنیا برود، حكم بعد از فوت او، حكم زنده بودنش است. بنابراین اگر آن مجتهد أعلم از مجتهد زنده باشد و مكلّف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده أعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع كند و اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه با ورع‌تر بودن یكی از آنها ثابت شود، به این معنا كه‌ در اموری كه در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط كند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید كند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود مخیّر است عمل خود را با فتوای هر كدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی[۴] یا حجّت اجمالی[۵] بر تكلیف كه بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتوی را بنماید. شایان ذکر است منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده بودن وی است و عمل كردن به دستور او برای محقّق شدن تقليد لازم نیست.

  • [۴]. منظور از علم اجمالی در اینجا مواردی است که مکلّف یقین به اصل تکلیف دارد و می‌داند عملی بر او واجب شده امّا این که آن تکلیف به طور مشخص کدام است، بر ایش معلوم نیست. مثال: فرض کنید در بعضی از موارد سفر، مجتهدی، نماز شکسته و مجتهد دیگری نماز کامل را واجب می‌داند، در اینجا فرد می‌داند باید نمازی بخواند امّا نمی‌داند شکسته است یا کامل. چنین مسأله‌ای از موارد علم اجمالی می‌باشد. امّا گاهی اصل تکلیف، یقینی نمی‌باشد مثلاً در یک مورد خاص، مجتهدی خمس را واجب می‌داند و مجتهد دیگر در همان مورد خمس را واجب نمی‌داند. این مورد از موارد علم اجمالی نمی‌باشد.  شایان ذکر است حکم موارد علم اجمالی متفاوت بوده ودر بعضی از آن‌ها احتیاط لازم نیست و برای اطّلاع از موارد دقیق لزوم یا عدم لزوم احتیاط، لازم است به کتب فقهی تخصّصی مراجعه شده و یا از اهل علم سؤال شود.
  • [۵]. حجّت اجمالی مانند علم اجمالی است با این تفاوت که در اینجا مکلّف، خود، یقین به اصل تکلیف ندارد، بلکه به دلیل دیگری (غیر از یقین خود) که پیروی از آن دلیل بر او لازم است – مثل فتوای مجتهد – بر او ثابت شده که تکلیفی – با همان توضیحاتی که در قسمت علم اجمالی ذکر شد – برای او وجود دارد.

مسأله ۱۴. اگر كودک ممیّز تقلید كند، تقلید او صحیح است. بنابراین هر گاه مجتهدی كه كودک قبل از بلوغش از او تقلید كرده از دنیا برود، حكم كودک، حكم افراد بالغ است كه در مسأله‌ (۱۲) ذکر شد، مگر در واجب بودن احتیاط بین دو قول در موارد علم اجمالی یا حجّت اجمالی كه احتیاط بر او قبل از سن بلوغ، واجب نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.


آيت الله صافي گلپايگانيآيت الله صافي گلپايگاني

– کسانی که در حال تمیز قبل از بلوغ از مجتهدی تقلید کرده اند بهر دلیل و پس از رحلت مرجعشان بالغ شده اند می توانند باقی به تقلید او باشند و اصاله الصّحه درباره طفل جاری است یا خیر؟
ج
– در صورت علم به اینکه تقلید او در حال تمیز و قبل از بلوغ، از آن مجتهد صحیح بوده جواز بقاء بر آن تقلید بعید نیست. و لکن اصاله الصحه نسبت به عمل قبل از بلوغ خواه تقلید باشد یا عمل دیگر جاری نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب جامع الاحكام حضرت آيت الله صافي گلپايگاني، ج۱ ص۱۶٫.

 

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام تقلید 

اگر اعلميت مرجع ديگري براي ما احراز شود

در تساوي دو مرجع تقوا ملاك است

آيا خودمان مي توانيم مرجع انتخاب كنيمكليد: تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع  تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع  تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع تقليد در زمان زنده بودن مرجع جواني كه به سن تكليف نرسد و نرسيده از مرجعي تقليد كند و آن مرجع از دنيا برود آيا مي تواند… نوجواني كه به سن تكليف نرسيده اما تقليد كند

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.