وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش بلوغ و تقلید :

سن تکلیف ونشانه های بلوغ

 1. –  سن تکلیف و نشانه های بلوغ
 2. منظور از سن تمييز دختر و پسر چيست

اجتهاد و تقليد”

 1. منظور از اجتهاد و تقليد چيست
 2. -تاريخچه و روایات تقليد
 3. چرايي اختلاف فتاوا و نظرات مراجع تقليد
 4. چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم
 5. تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي
 6. تقلید در فقه
 7. اهميت يادگرفتن احكام دين در روايات
 8. كوتاهي در يادگيري احكام
 9. آیا فقه پاسخگوی مسایل جدید هست
 10. تقلید مساله عقلی است یا ادله شرعی دارد

“تقلید و انتخاب مرجع تقليد”

 1. تقلید در احکام چیست
 2. شرایط مرجع تقلید چیست
 3. راه هاي شناخت مرجع تقليد چيست
 4. اگر شناختن مرجع اعلم مشکل باشد
 5. تقليد ابتدايي و بقاء بر ميت چیست
 6. راهنمايي در انتخاب مرجع تقليد
 7. تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع
 8. باقي ماندن بر تقليد و اعلميت مرجع
 9. آيا از راه مجتهد بايد اعلم را بشناسيم
 10. آيا خودمان مي توانيم مرجع انتخاب كنيم
 11. آيا حتما بايد از اعلم تقليد كنيم
 12. وظيفه نوجوانان و تشخيص اعلم
 13. تعارض و اختلاف گواهان در تشخيص اعلم
 14. – وظيفه نوجوانان و تشخيص اعلم
 15. – معيار تحقق تقليد
 16. اشتباه در نقل فتوا
 17. چرا دختران زودتر به سن تكليف مي رسند
 18. آيا تقليد بر همه واجب است
 19. آيا پيروي از تمام نظرات مراجع واجب است
 20. شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است
 21. چگونه فتوای مرجع تقلید را بدست آوریم
 22. معيار تحقق تقليد چيست
 23. از چه راهي مي توان مرجع اعلم را بشناسيم
 24. تعارض و اختلاف گواهان در تشخيص اعلم
 25. انتخاب مرجع براي دخترم سخت است
 26. اگر با گفته يك عادل مرجع انتخاب شود
 27. اجازه اعلم در بقا بر تقليد از مرجع ميت

“شرايط مرجع تقليد

 1. آيا حتما بايد از اعلم تقليد كنيم
 2. اگر اعلميت مرجع ديگري براي ما احراز شود
 3. در تساوي دو مرجع تقوا ملاك است
 4. فرق عدالت مرجع با عدالت امام جماعت
 5. تقليد از مراجع ساير كشورها
 6. آيا مرجع حتما بايد رساله داشته باشد
 7. چرا زنان نمي توانند مرجع تقليد شوند
 8. فرق عدالت مرجع با عدالت امام جماعت
 9. تقليد از مراجع ساير كشورها
 10. آيا مرجع حتما بايد رساله داشته باشد
 11. چرا زنان نمي توانند مرجع تقليد شوند
 12. تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته است
 13. مقلدي كه رساله مرجع را نمي خواند
 14. اگر مرجع در مسئله اي فتوا نداده باشد
 15. آیا شناخت زمان از شرايط مرجع هست
 16. آيا بايد از مرجع همسر تقليد كرد

“تقليد ابتدايي و بقاء بر تقلید”

 1. تقليد ابتدايي و بقاء بر ميت چیست
 2. تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته است
 3. تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع
 4. باقي ماندن بر تقليد و اعلميت مرجع
 5. بقا بر تقليد ميّت
 6. بازگشت و تقليد دوباره از مرجع ميت

“تغییر مرجع/تبعیض در تقلید/ عمل بدون تقليد

 1. اگر اعلميت مرجع ديگري براي ما احراز شود
 2. در تساوي دو مرجع تقوا ملاك است
 3. حكم عمل بدون تقليد از مرجع چيست
 4. چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد
 5. تبعيض در تقليد چيست و چه حكمي دارد
 6. حكم تقلید همزمان از دو مرجع مساوی
 7. حكم عمل بدون تقليد از مرجع چيست
 8. چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد
 9. عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر
 10. اگر اعلميت مرجع ديگري براي ما احراز شود

“احکام تقلید مراجع/ متفرقات”

 1. احكام تقليد ، رساله امام خميني
 2. شروط تقليد
 3. مسائل متفرقه تقليد
 4. مرجعيت و رهبرى‏
 5. منظور از انجام عمل مطابق احتياط
 6. تقليد بدون ملاك شرعي
 7. استفتائات تقليد آيت الله سيستاني
 8. تقليد در رساله جامع آيت الله سيستاني
 9. احكام تقليد در رساله آيت الله سيستاني
 10. احكام بلوغ طبق نظر آيت الله سيستاني
 11. استفتائات بلوغ ، آيت الله سيستاني
 12. احکام تقلید ، آيت الله مكارم شيرازي
 13. استفتائات تقليد آيت الله مكارم شيرازي
 14. منظور از اعلميت مرجع تقليد
 15. ولايت فقيه و حکم حاکم‏
 16. راههاى اثبات اجتهاد و به دست آوردن فتوا
 17. مقلدي كه رساله مرجع را نمي خواند
 18. معیار و ملاک ‏اعلمیت‏ مرجع تقليد چیست

“اصطلاحات و متفرقات تقليد”

 1. معني احتياط واجب چيست
 2. فرق بین حرام است و جایز نیست در چیست
 3. منظور از جاهل قاصر و جاهل مقصر چيست
 4. منظور از سن تمييز دختر و پسر چيست
 5. معني و منظور الاعلم فالاعلم چيست
 6. – چرا دختران زود به تكليف مي رسند
 7. آيا پيروي از تمام نظرات مراجع واجب است
 8. منظور از جاهل قاصر و جاهل مقصر چيست