وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

فرهنگی و گوناگون:

تاریخ ایران:

علمی و سلامت:

غرب شناسی:

آخرین نوشتارهای موضوعات متفرقه:

تضمین ورود به بهشت

تضمین ورود به بهشت تضمین پبامبر «صلى الله عليه وآله» رسول خداصلى الله عليه وآله:هر كس پنج چيز را براى من بر عهده گيرد، بهشت…

راه حسن ظن به دیگران

راه حسن ظن به دیگران در اين باره قرآن مى ‏فرمايد نسبت به ديگران سوء ظن نداشته باشيد چه اين كه بسيارى از آنها گناه است،(۱) لذا هر…

راه جلب محبت دیگران

از روايات به دست مى‏آيد كه رعايت امورى چند موجب جلب محبت ديگران است از جمله:۱- دين‏دارى،۲- افتادگى و تواضع،۳- بخشندگى،…

راه رقت قلب در عزاداری

راه رقت قلب در عزاداری ها چه كنم در هنگام عزادارى و ذكر مصيبت قلب من بشكند و اشك بريزم؟اولاً، خود حالت تباكى و حزن و اندوه…

اخلاق نسبى است يا مطلق؟

اخلاق نسبى است يا مطلق؟ اگر اخلاق مطلق باشد معنايش اين است كه يك خوى يا خصلت اخلاقى براى همه وقت و همه كس و در همه شرايط اخلاقى…

یاد مرگ

یاد مرگ امور یادآور مرگ امور زير در باور مرگ و يادآورى آن و پند گرفتن از آن مؤثر و مفيد است:يك. انديشه درباره مرگ به ويژه در…

معنی اختلاس در قانون

معنی اختلاس در قانون اختلاس و پولشويى از نظر شرعى و قانونى چه تعريفى دارد و مجازات آن چيست؟پاسخ اين پرسش را در…

زندگی به سبک شهدا:

مسئله حجاب و پوشش:

ادعیه و مناجات:

نماز و آداب آن:

دعا و توسل :

ویژه نامه ایام: