شرایط لباس نمازگزارReviewed by مهدي يوسف وند on Apr 24Rating: 2.0

شرایط لباس نمازگزار

رساله توضيح المسائل نماز[ لباس نمازگزار شش شرط دارد]

مسأله 798 لباس نمازگزار شش شرط دارد: اوّل : آن که پاک باشد. دوّم : آن که مباح باشد (1). سوم : آن که از اجزاء مردار نباشد. چهارم : آن که از (2) حیوان حرام گوشت نباشد (3). پنجم و ششم : آن که اگر نمازگزار مرد است ، لباس او ابریشم خالص و طلا باف نباشد. و تفصیل اینها در مسائل آینده گفته می شود.

(1) (فاضل ، مکارم ، سیستانی ) بنا بر احتیاط واجب .. (زنجانی ) بنا بر احتیاط مستحب ..

(2) (بهجت ) از اجزاء ..

(3) (سیستانی ) چهارم : آن که از حیوان درنده نباشد بلکه بنا بر احتیاط واجب از حیوان حرام گوشت نباشد ..

شرط اول

[ لباس نمازگزار باید پاک باشد]

مسأله 799 لباس نمازگزار باید پاک باشد و اگر کسی عمداً (1) با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است (2).

(1) (خوئی ، بهجت ، تبریزی ، سیستانی ) اگر کسی در حال اختیار ..

(زنجانی ) اگر کسی با علم و عمد و اختیار ..

(2) (مکارم ) حتّی اگر به خاطر یاد نگرفتن مسأله باشد.

(بهجت ) مگر در مواردی که استثناء شده و بعداً خواهد آمد.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: شرایط لباس نمازگزار شرایط لباس نمازگزار شرایط لباس نمازگزار شرایط لباس نمازگزار شرایط لباس نمازگزار لباس و مکان نمازگزار باید چگونه باشد 

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب