وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد

0

لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد

فهرست این نوشتار:

لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد

در نوشتار قبل « شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضيح المسائل نمازشرط چهارم لباس نمازگزار

[مسأله 824 لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد]

مسأله 824 لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد و اگر مویی از آن هم همراه نمازگزار باشد (1)، نماز او باطل است.

(1) (مکارم:) اشکال دارد.

(بهجت:) مسأله لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد نباشد و اگر مویی از آن هم همراه نمازگزار باشد، نماز او بنا بر أظهر و أحوط باطل است، و اگر خون جهنده ندارد، احتیاط در اجتناب است بلکه اجتناب بی وجه نیست اگر چه بشود آن را تذکیه کرد یعنی به دستور شرع آن را ذبح کرد و یا تذکیه آن مشکوک باشد.

(زنجانی:) مسأله اگر مویی از حیوان حرام گوشت به بدن یا لباس نمازگزار چسبیده باشد، نماز او باطل است.

(سیستانی:) مسأله شرط چهارم: لباس نمازگزار غیر چیزهایی که به تنهایی عورت را نمی پوشاند مثل جوراب باید از اجزاءِ درندگان بلکه بنا بر احتیاط لازم از مطلق حیوان حرام گوشت نباشد و هم چنین باید که بدن و لباسش به بول و یا مدفوع یا عرق یا شیر یا موهای آن حیوان آلوده نباشد ولی اگر یک موی حیوان مثلًا بر لباس او باشد، ضرر ندارد و هم چنین است اگر چیزی از آنها را مثلًا در قوطی گذاشته و با خود حمل نماید.

[مسأله 825 اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت]

مسأله 825 اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت مانند گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد (1) چنانچه تر باشد نماز باطل و اگر خشک شده و عین آن برطرف شده باشد، نماز صحیح است.

(1) (بهجت:) باید در حال نماز از آن اجتناب کرد. [پایان مسأله] (مکارم:) ما دام که عین آن برطرف نشده، نماز با آن اشکال دارد، امّا اگر خشک شود و عین آن برطرف گردد نماز صحیح است.

[مسأله 826 اگر مو و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد]

مسأله 826 اگر مو و عرق و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد (1) اشکال ندارد (2). و هم چنین است اگر مروارید و موم و عسل همراه او باشد.

(1) (بهجت:) و آنها پاک باشند نماز اشکال ندارد. [پایان مسأله]

(2) (سیستانی:) و هم چنین جایز است با مروارید و موم و عسل نماز بخواند.

[مسأله 827 اگر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت]

مسأله 827 اگر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت، چه در داخله تهیّه شده باشد چه در خارجه (1)، نماز با آن خواندن مانعی ندارد (2).

(1) (زنجانی:) چه در کشورهای اسلامی تهیه شده باشد چه در کشورهای غیر اسلامی..

(2) (گلپایگانی، زنجانی:) احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخواند.

(خوئی، تبریزی، صافی، سیستانی:) جایز است که با آن نماز بخواند.

(بهجت:) مسأله اگر شک داشته باشد که لباسی از مو یا پشم یا کرک حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت، چه در کشورهای اسلامی تهیه شده باشد چه در کشورهای غیر اسلامی، نماز خواندن با آن مانعی ندارد؛ و اگر جنس آن از پوست و چرم و مانند آن باشد حکم آن در احکام طهارت بحث مردار گفته شد.

(مکارم:) نماز با آن صحیح است، خواه در داخل تهیه شده باشد یا در خارج.

[مسأله 828 اگر انسان احتمال دهد تکمه صدفی و مانند آن از حیوان است]

مسأله 828 اگر انسان احتمال دهد تکمه صدفی و مانند آن از حیوان است نماز خواندن با آن مانعی ندارد و اگر بداند صدف است و احتمال بدهد صدف گوشت نداشته باشد نماز خواندن با آن مانع ندارد.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله تکمه صدفی و مانند آن که معلوم نیست از حیوان حرام گوشت است نماز خواندن با آن مانعی ندارد.

(خوئی، سیستانی:) مسأله معلوم نیست که صدف از اجزاءِ حیوان حرام گوشت باشد پس جایز است که انسان با آن نماز بخواند.

(تبریزی:) مسأله صدف از حیوانات حرام گوشت است ولی اگر انسان نداند که تکمه و مانند آن از آن حیوان است، جایز است که با آن نماز بخواند.

(زنجانی:) مسأله نماز خواندن در صدف جایز است ولی خلاف احتیاط استحبابی است؛ مگر بداند که از اجزاء حیوان حرام گوشت می باشد، که نماز خواندن در آن صحیح نیست.

(مکارم:) مسأله نماز خواندن با دکمه صدف که از حیوان حرام گوشت گرفته می شود، مشکل است.

[مسأله 829 نماز با پوست سنجاب و خز]

مسأله 829 با پوست سنجاب و خز نماز خواندن اشکال ندارد.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله پوشیدن خز خالص در نماز اشکال ندارد و احتیاط واجب آن است که با پوست سنجاب نماز نخوانند.

(خوئی، تبریزی:) مسأله پوشیدن خز خالص (خوئی: و هم چنین سنجاب) در نماز اشکال ندارد ولی احتیاط مستحب ّ آن است که با پوست سنجاب نماز نخوانند.

(فاضل:) مسأله با پوست خز نماز خواندن اشکال ندارد ولی بنا بر احتیاط واجب با پوست سنجاب نماز نخواند.

(زنجانی:) مسأله پوشیدن خزّ خالص، و هم چنین چیزی از سنجاب در نماز اشکال ندارد؛ ولی احتیاط مستحب آن است که با پوست سنجاب نماز نخواند.

(مکارم:) مسأله بنا بر احتیاط واجب باید از پوست خز و سنجاب در نماز اجتناب کرد.

(بهجت:) مسأله با پوست سنجاب و خز نماز خواندن بنا بر اظهر اشکال ندارد، بعد از این که بدانیم به دستور شرع تذکیه شده است؛ ولی احتیاط اجتناب از سنجاب است.

(سیستانی:) مسأله پوشیدن پوست سنجاب در نماز اشکال ندارد، گر چه احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخوانند.

[مسأله 830 اگر با لباسی که نمی داند که از حیوان حرام گوشت است]

اشاره

مسأله 830 اگر با لباسی که نمی داند که از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند نمازش صحیح است (1)، ولی اگر فراموش کرده باشد، بنا بر احتیاط واجب باید آن نماز را دو باره بخواند.

(1) (اراکی، بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(مکارم:) رجوع کنید به مسأله اختصاصی (758) در همین صفحه.

(خوئی:) مسأله اگر با لباسی که نمی داند یا فراموش کرده که از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند بنا بر احتیاط مستحب ّ آن نماز را دوباره بخواند.

(گلپایگانی، تبریزی، صافی، سیستانی:) نماز او صحیح است.

(زنجانی:) مسأله اگر با التفات به مسأله شرعی با لباسی که غفلت دارد که از حیوان حرام گوشت است، یا فکر می کند از حیوان حرام گوشت نیست نماز بخواند، بنا بر احتیاط مستحب آن نماز را دوباره بخواند؛ اما اگر از روی فراموشی در لباسی که از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند، باید آن نماز را دوباره بخواند.

مسائل اختصاصی

(مکارم:) مسأله 758 (فاضل:) مسأله 838 نماز خواندن با چرمهای مصنوعی که به وسیله موادّ پلاستیکی و مانند آن می سازند، اشکال ندارد بنا بر این هر گاه انسان شک ّ کند که چیزی چرم مصنوعی است یا چرم واقعی یا از حیوان حرام گوشت، یا حیوان مُرده (فاضل: یا حلال گوشت و مذکّی)، نماز با آن اشکال ندارد.

(فاضل:) مسأله 839 اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده لباس دیگری ندارد چنانچه ناچار باشد لباس به پوشد، می تواند با همان لباس نماز بخواند، و اگر ناچار نباشد باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را به جا آورد و بنا بر احتیاط واجب یک نماز دیگر هم با همان لباس بخواند.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و محشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشدلباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباش

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.