وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم

0

حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم

حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم

در نوشتار قبل « شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضيح المسائل نماز

شرط ششم

[مسأله 834 لباس مرد نمازگزار]

مسأله 834 لباس مرد نمازگزار (1) باید ابریشم خالص نباشد (2) و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است (3) و در چیزی که نماز در آن تمام نمی شود مانند بند شلوار و عرقچین نیز به احتیاط واجب نباید از حریر خالص باشد.

(1) (خوئی، گلپایگانی، تبریزی، صافی:) حتی عرقچین و بند شلوار بنا بر احتیاط..

(زنجانی:) حتی عرقچین و بند شلوار..

(سیستانی:) لباس مرد نمازگزار که به تنهایی می توان با آن عورت را پوشاند.. (2) (فاضل:) و هم چنین بنا بر احتیاط واجب چیزهایی مانند عرقچین و مانند آن که به تنهایی ساتر عورتین نیستند اگر ابریشم خالص باشند نماز با آن باطل است..

(نوری:) و هم چنین بنا بر احتیاط واجب چیزهایی مانند عرقچین و بند شلوار که به تنهایی ساتر عورتین نیستند در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است.

(3) (خوئی، گلپایگانی، سیستانی، فاضل، صافی، تبریزی، زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(بهجت:) ولی چیزهایی مثل عرقچین و یا بند شلوار و جوراب و مانند آن که به تنهایی عورت را نمی پوشاند اگر ابریشم خالص باشد، بنا بر أظهر نماز با آنها صحیح است گر چه خلاف احتیاط است.

(مکارم:) مسأله پوشیدن لباس از ابریشم خالص برای مردان حرام است حتّی عرقچین و بند شلوار؛ و نماز با آن باطل است، حتّی آستر لباس نیز نباید از ابریشم خالص باشد، امّا برای زنان همه اینها چه در حال نماز و چه در غیر نماز جایز است.

[مسأله 835 اگر آستر تمام لباس از ابریشم خالص باشد]

مسأله 835 اگر آستر تمام لباس یا آستر مقداری از آن (1) ابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد حرام و نماز در آن باطل است (2).

(1) (گلپایگانی:) که زیادتر از چهار انگشت بسته است..

(خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی، صافی:) اگر تمام آستر لباس یا مقداری از آن (صافی: که زیادتر از چهار انگشت بسته است)..

(2) (بهجت:) پوشیدن آن برای مرد خالی از اشکال نیست.

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 834.

[مسأله 836 لباسی را که نمی داند از ابریشم خالص است]

مسأله 836 لباسی را که نمی داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر، پوشیدن آن اشکال ندارد و نماز با آن صحیح است. (1)

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (گلپایگانی:) اگر در غیر نماز به پوشد اشکال ندارد ولی احتیاط مستحب ّ آن است که با آن نماز نخواند.

(خوئی، تبریزی، زنجانی، صافی، سیستانی:) پوشیدن آن جایز است و نماز در آن نیز اشکال ندارد.

[مسأله 837 دستمال ابریشمی]

مسأله 837 دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد و نماز را باطل نمی کند.

[مسأله 838 پوشیدن لباس ابریشمی برای زن]

اشاره

مسأله 838 پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله (834).

(بهجت:) مسأله پوشیدن لباس ابریشمی برای زن و خنثای مشکل بنا بر اظهر در نماز و غیر نماز اشکال ندارد؛ ولی صحت نماز پسر غیر مکلف با لباس ابریشمی در حال اختیار بنا بر شرعیت نماز او، محل تأمّل است.

(زنجانی:) مسأله پوشیدن لباس ابریشمی خالص برای زن در غیر نماز اشکال ندارد ولی احتیاط واجب آن است که در حال نماز نپوشند.

مسائل اختصاصی

(مکارم:) مسأله 766 هر گاه لباس مخلوط از ابریشم و غیر آن باشد، اشکالی برای هیچ کس ندارد امّا اگر غیر ابریشم به قدری کم باشد که به حساب نیاید برای مرد جایز نیست.

(فاضل:) مسأله 851 هر گاه لباس مرد نمازگزار مخلوط از ابریشم و غیر آن باشد، نماز خواندن در آن صحیح است مشروط بر آن که غیر ابریشم از جنسی باشد که نماز در آن صحیح باشد امّا اگر غیر ابریشم به قدری کم باشد که به حساب نیاید، نماز خواندن با آن لباس برای مرد جایز نیست.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و محشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.