وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد

نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد

نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد

۱- در نوشتار قبل « شرایط لباس نمازگزار از نظر ۱۰ مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

۲-لباس غصبی لباسی هست که متعلق به دیگری است و بدون رضایت او برای نماز مورد استفاده قرار گرفته است. در این صورت نماز با این لباس باطل هست.

رساله توضيح المسائل نماز

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][ شرط دوم: لباس نمازگزار باید مباح باشد]

مسأله ۸۱۵ لباس نمازگزار باید (۱) مباح باشد (۲) و کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است (۳)، اگر عمداً در لباس غصبی یا در لباسی که نخ یا دگمه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند (۴)، باید آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده نماید (۵).

 (۱) (فاضل:) بنا بر احتیاط واجب باید.. (زنجانی:) به احتیاط مستحب باید..

(۲) (سیستانی:) لباس نمازگزار که با آن عورتین خود را می پوشاند باید بنا بر احتیاط واجب مباح باشد..

(۳) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) یا این که از روی تقصیر حکم مسأله را نداند اگر عمداً در آن لباس نماز بخواند (سیستانی، تبریزی: بنا بر احتیاط) باطل است ولی در چیزهایی که به تنهایی عورت را نمی پوشاند و هم چنین چیزهایی که فعلًا نمازگزار آنها را نپوشیده، مانند دستمال بزرگ یا لنگی که در جیب گذاشته شود، اگر چه بشود عورت را با آنها پوشانید، و هم چنین چیزهایی که نمازگزار آنها را پوشیده ولی ساتر مباح دیگری دارد، در تمام این صُوَر غصبی بودن آنها به نماز ضرری ندارد، هر چند احتیاط در ترک است.

(بهجت:) اگر عمداً در لباس غصبی نماز بخواند بنا بر احتیاط باید آن نماز را دوباره با لباس غیر غصبی بخواند گر چه با تحقّق قصد قربت، أظهر صحّت نماز است. و در صورت غصبی بودن چیزهایی که به تنهایی عورت را نمی پوشاند مثل عرقچین و هم چنین چیزهایی که نمازگزار آنها را پوشیده ولی ساتر مباح دیگر دارد نیز همین حکم جاری است.

(نوری:) اگر عمداً در لباس غصبی نماز بخواند باطل است و هم چنین در لباسی که نخ یا تکمه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند بنا بر احتیاط واجب باید آن نماز را دوباره با لباس غیر غصبی بخواند.

(۴) (گلپایگانی، صافی:) باطل است. (فاضل:) بنا بر احتیاط واجب نمازش باطل است..

(زنجانی:) در صورتی که لباس به حرکت نمازگزار حرکت کند نمازش بنا بر احتیاط مستحب باطل است.

(۵) (فاضل:) و همین طور است اگر کسی از روی تقصیر نداند که پوشیدن لباس غصبی حرام است.

(مکارم:) مسأله لباس نمازگزار بنا بر احتیاط واجب باید مباح باشد و اگر عمداً در لباس غصبی نماز بخواند حتّی اگر نخ یا دکمه آن غصبی باشد، نماز را اعاده کند ولی اگر نمی دانست غصبی است و با آن نماز خواند نمازش صحیح است، هم چنین اگر قبلًا می دانسته غصبی است و بعد فراموش کرده مگر این که غاصب خود نمازگزار باشد به این معنی که چیزی را غصب کرده و بعد فراموش نموده و با آن نماز خوانده است در اینجا احتیاط واجب آن است که اعاده نماید.

[ کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است]

مسأله ۸۱۶ کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، ولی نمی داند نماز را باطل می کند (۱)، اگر عمداً با لباس غصبی نماز بخواند (۲) باید آن نماز را با لباس غیر غصبی بخواند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست.

(۱) (زنجانی:) مانند کسی است که می داند لباس غصبی نماز را باطل می کند.

(سیستانی:) ولی حکم نماز خواندن در آن را نمی داند.. (۲) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) به تفصیلی که در مسأله قبلی گفته شد، نمازش (سیستانی: بنا بر احتیاط) باطل است. (گلپایگانی، صافی:) نمازش باطل است.

(فاضل:) بنا بر احتیاط واجب نمازش باطل است و باید آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده کند. (بهجت:) حکمش همان است که در مسأله قبل گفته شد.

مسائل اختصاصی

(بهجت:) مسأله ۶۸۸ اگر لباسی را با رنگ غصبی رنگ نمایند و عین آن باقی باشد، یا با نخ غصبی دوخته باشند به طوری که آن نخ عرفاً تلف شده حساب نشود، نماز با آن حرام و بنا بر احتیاط باطل است.

(بهجت:) مسأله ۶۹۰ اگر صاحب لباس غصبی در خصوص نماز در آن لباس اذن داد و یا به طریقی علم به رضایت او حاصل شد، نماز خواندن در آن لباس صحیح است.

(فاضل:) مسأله ۸۲۳ اشیاء غصبی کوچک باشد یا بزرگ (مانند: تسبیح دستمال و..) اگر همراه نمازگزار باشد موجب بطلان نماز نمی شود.

[ اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است]

مسأله ۸۱۷ اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است (۱) و با آن نماز بخواند نمازش صحیح است (۲)، ولی اگر خودش آن لباس را غصب کرده باشد (۳) و بعداً فراموش کرده و با آن نماز خوانده به احتیاط واجب باید آن نماز را اعاده کند (۴).

(۱) (خوئی:) در صورتی که خود غاصب نباشد..

(بهجت:) اگر چه خودش آن لباس را غصب کرده باشد..

(نوری:) اگر خودش آن لباس را غصب کرده باشد و با آن نماز بخواند، بنا بر احتیاط واجب باید دوباره آن نماز را بخواند.

(۲) (اراکی، خوئی، تبریزی:) بقیه مسأله ذکر نشده. (بهجت:) بنا بر أظهر. [پایان مسأله] (زنجانی:) ولی اگر خودش غاصب باشد، به احتیاط مستحب نمازش باطل است.

(۳) (سیستانی:) و فراموش کند که غصب کرده است و با آن نماز بخواند، نمازش بنا بر احتیاط باطل است.

(فاضل:) [و] فراموش کند که غصب کرده است بنا بر احتیاط لازم نمازش باطل است و باید آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده کند.

(۴) (گلپایگانی، صافی:) نمازش باطل است بنا بر احتیاط لازم.

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۸۱۵.

[اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است]

مسأله ۸۱۸ اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است و می تواند فوراً یا بدون این که موالات یعنی پی در پی بودن نماز به هم بخورد، لباس غصبی را بیرون آورد، باید آن را بیرون آورد (۱) و نمازش صحیح است (۲) و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده یا نمی تواند لباس غصبی را فوراً بیرون آورد، یا اگر بیرون آورد پی در پی بودن نماز به هم می خورد (۳) در صورتی که به مقدار یک رکعت هم وقت داشته باشد باید نماز را بشکند و با لباس غیر غصبی نماز بخواند و اگر به این مقدار وقت ندارد، باید در حال نماز لباس را بیرون آورد و به دستور نماز برهنگان نماز را تمام نماید. این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.

(۱) (سیستانی:) و نماز را ادامه دهد، و اگر چیز دیگری عورت او را از ناظر محترم نپوشانده یا نمی تواند لباس غصبی را بیرون آورد نماز را با همان لباس ادامه دهد و صحیح است.

(۲) (گلپایگانی، صافی:) ولی در صورت نسیان اگر خودش لباس را غصب کرده باشد، گذشت که بنا بر احتیاط لازم نماز را اعاده کند..

(فاضل:) اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد چنانچه چیز دیگری که عورت او را به پوشاند در تن دارد و می تواند فوراً بدون این که موالات یعنی پی در پی بودن نماز بهم بخورد، لباس غصبی را بیرون آورد، باید آن را بیرون آورد و نمازش صحیح است ادامه داده، تمام کند..

[عبارت «و نمازش صحیح است» در رساله آیت اللّه خوئی نیست]

(۳) (تبریزی:) اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است، باید لباس غصبی را بیرون آورد و مواظب باشد که از قبله منحرف نشود و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده..

(مکارم:) مسأله چنانچه در اثناءِ نماز متوجّه شود که لباس او غصبی است، اگر چیز دیگری که عورت او را به پوشاند در تن دارد، باید لباس غصبی را بیرون آورد، و نماز را ادامه دهد و اگر چیز دیگری در تن ندارد، نماز را بشکند و با لباس غیر غصبی نماز بخواند.

(زنجانی:) مسأله اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد چنانچه بدون از بین رفتن شرایط نماز؛ مانند ستر عورت، می تواند لباس غصبی را بیرون بیاورد باید آن را بیرون آورد، و گر نه، در صورتی که لا اقل به مقدار یک رکعت وقت داشته باشد، باید نماز را بشکند و با لباس غیر غصبی نماز بخواند، و اگر به این مقدار هم وقت ندارد باید در حال نماز لباس را بیرون آورد و به دستور برهنگان (که در مسأله [۷۹۷] گذشت)، نماز را تمام نماید.

[اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند]

مسأله ۸۱۹ اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند (۱)، یا مثلًا برای این که دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است (۲).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.

(۱) (اراکی:) نمازش صحیح است، امّا اگر برای این که دزد لباس غصبی را نبرد و خودش آن را غصب کرده باشد نمازش اشکال دارد.

(سیستانی:) در صورتی که نتواند تا آخر وقت با لباس دیگری نماز بخواند، یا اضطرار به پوشیدن آن ناشی از سوء اختیار خودش نباشد مثلًا غصب نکرده باشد نمازش صحیح است، و هم چنین اگر برای این که دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند و نتواند تا آخر وقت در لباس دیگری نماز بخواند، یا نگهداشتن آن به قصد رساندن به مالک در اولین فرصت باشد، نمازش صحیح است.

(۲) (زنجانی:) ولی غاصب در صورتی که اگر لباس را غصب نمی کرد، لازم نبود در آن لباس نماز بخواند، که در این صورت بنا بر احتیاط مستحب نمازش باطل است.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و محشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.