وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

معادشناسی

آیا در بهشت چند همسری وجود دارد

آیا در بهشت چند همسری وجود دارد از آيات و روايات به صراحت استفاده مى شود كه در آخرت اهل تقوا صاحب همسرانى بهشتى هستند واين پاداش…

نامه اعمال مقربان

نامه اعمال مقربان خدا در قرآن، گروه‌های انسانی را در قیامت به سه دسته اصلی سابقون و اصحاب یمین و اصحاب شمال دسته‌بندی کرده…