وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان

شخص جنب که در ماه رمضان قبل از اذان صبح، به آب دسترسى ندارد، وظیفه‌اش چیست؟

0

نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان

فهرست این نوشتار:

حکم روزه و احكام بقاء بر جنابت در نوشتار قبل مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 

رساله توضيح المسائل

[کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد]

مسأله 1623 کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد (1)، اگر خود را جنب کند، روزه اش باطل است (2) و قضا و کفاره بر او واجب می شود (3)، ولی اگر برای تیمم وقت دارد، چنانچه خود را جنب کند، با تیمم روزه او صحیح است ولی گناه کار است (4).

(1) (اراکی:) کسی که در شب ماه رمضان برای غسل وقت ندارد..

(2) (مکارم:) روزه اش اشکال دارد و احتیاطاً قضا و کفاره به جا آورد؛ هم چنین اگر برای غسل وقت ندارد و فقط برای تیمّم وقت دارد.

(3) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(اراکی:) چه برای تیمم وقت داشته باشد یا نه. [پایان مسأله]

(زنجانی:) بلی، اگر خیال می کرده جنب کردن بر او حرام نیست قضا دارد ولی کفاره ندارد..

(4) (گلپایگانی، صافی:) چنانچه خود را جنب کند، معصیت کرده ولی واجب است تیمّم نماید و روزه اش صحیح است.

(زنجانی:) چنانچه خود را جنب کند، باید تیمم کند و روزه آن روز را بگیرد و به احتیاط مستحب قضای آن را نیز به جا آورده، کفاره هم بدهد.

(فاضل:) با تیمّم روزه او صحیح است، گناه کار هم حساب نمی شود.

(بهجت:) مسأله کسی که در شب ماه رمضان یا روزه واجب معین دیگری، برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد، نباید خود را جنب کند؛ و هم چنین است بنا بر أظهر اگر فقط برای تیمّم وقت دارد؛ و اگر معصیت کرد و خود را جنب نمود بنا بر احتیاط واجب باید روزه اش را با تیمم بگیرد و قضای آن را نیز به جا آورد.

[اگر گمان کند که به اندازه غسل وقت دارد]

مسأله 1624 اگر گمان کند (1) که به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب کند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده (2) چنانچه تیمم کند روزه اش صحیح است (3).

این مسأله در رساله آیات عظام: فاضل و بهجت نیست

(1) (اراکی:) اگر پس از تحقیق گمان کند..

(2) (گلپایگانی، صافی:) چه جستجو کرده و چه نکرده، واجب است با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح است.

(3) (اراکی:) امّا اگر تحقیق نکرده، بنا بر احتیاط واجب قضا دارد.

(خوئی:) مسأله اگر برای آن که بفهمد وقت دارد یا نه، جستجو نماید و گمان کند که به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب کند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و تیمم کند، روزه اش صحیح است. و اگر بدون جستجو گمان کند که وقت دارد و خود را جنب نماید و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و با تیمم روزه بگیرد بنا بر احتیاط واجب باید روزه آن روز را قضا کند.

(زنجانی:) اگر در ماه رمضان..

(زنجانی:) روزه اش بی اشکال صحیح است، بلکه اگر..

(تبریزی:) صحیح است.

(زنجانی:) روزه اش صحیح است؛ هر چند احتیاط مستحب در قضا و کفاره است.

(سیستانی:) مسأله اگر بداند وقت برای غسل ندارد و خود را جنب کند و تیمم کند یا با این که وقت دارد عمداً غسل را تأخیر بیاندازد تا وقت تنگ شود و تیمم کند روزه اش صحیح است هر چند گناه کار است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

جنابت قبل اذان

شخص جنب که در ماه رمضان قبل از اذان صبح، به آب دسترسى ندارد، وظیفه‌اش چیست؟
همه مراجع:

اگر تا پیش از اذان صبح به آب دسترسى ندارد، تیمّم بدل از غسل کند و روزه او صحیح است. بعد از اذان در صورت دسترسى به آب، براى نماز صبح غسل کند و در غیر این صورت، با همان تیمم نماز صبح خود را بخواند.

منبع سایت هدانا، پرسمان، توضیح‌المسائل مراجع، م ۷۲۶؛ وحید، توضیح‌المسائل، م ۷۳۳ و خامنه‌اى، اجوبه‌الاستفتاآت، س ۲۰۲ و ۲۰۴.

 

 

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

  1.  كفاره باطل كردن روزه و سفر پس از آن
  2. – كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان
  3. – كفاره روزه بيمار چگونه است
  4. – اگر توانايي پرداخت كفاره روزه را ندارد
  5. – كفاره تاخير و فديه روزه چيست
  6. – اگر شكستن روزه جايز شود كفاره چگونه است
  7. – كفاره روزه پدر و مادر بعد از فوت
  8. – تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه
  9. – كفاره زن باردار


کلید: نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.