وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود

0

مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود

فهرست این نوشتار:

شرایط شکسته شدن نماز مسافر در نوشتار قبل مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید

رساله توضيح المسائل

شرط سوم:

آن که در بین راه از قصد خود برنگردد، پس اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد یا مردد شود (1)، باید نماز را تمام بخواند.

(1) (سیستانی:) و مسافتی که رفته با برگشت از هشت فرسخ کمتر است..

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][ اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود]

مسأله 1287 اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ (1) از مسافرت منصرف شود، چنانچه تصمیم داشته باشد که همان جا بماند یا بعد از ده روز برگردد، یا در برگشتن و ماندن مردّد باشد (2)، باید نماز را تمام بخواند (3).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (سیستانی:) اگر بعد از پیمودن مقداری از راه که با برگشتن هشت فرسخ می شود..

(2) (زنجانی:) در برگشتن یا قصد اقامه ده روز مردّد باشد..

(3) (زنجانی:) و هم چنین است اگر احتمال دهد سی روز بدون قصد در آنجا می ماند.

[اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود]

مسأله 1288 اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ (1) از مسافرت منصرف شود و تصمیم داشته باشد که برگردد (2) باید نماز را شکسته بخواند (3).

این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست

(1) (سیستانی:) اگر بعد از پیمودن مقداری از راه که با برگشتن هشت فرسخ می شود..

(2) (گلپایگانی:) تصمیم داشته باشد که ده روز در آنجا بماند..

(صافی:) تصمیم داشته باشد که پیش از ماندن ده روز از آنجا برگردد..

(زنجانی:) تصمیم داشته باشد از همان راه یا راه دورتر برگردد..

(3) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) اگر چه بخواهد کمتر از ده روز در آنجا بماند.

(زنجانی:) و هم چنین اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و تصمیم داشته باشد از راه دیگری برگردد که مجموع رفت و برگشت به مقدار هشت فرسخ باشد، باید نماز را شکسته بخواند.

[اگر برای رفتن به محلی حرکت کند]

مسأله 1289 اگر برای رفتن به محلی حرکت کند (1) و بعد از رفتن مقداری از راه بخواهد جای دیگری برود، چنانچه از محل اولی که حرکت کرده تا جایی که می خواهد برود (2)، هشت فرسخ باشد، باید نماز را شکسته بخواند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی:) اگر برای رفتن به محلی که هشت فرسخ باشد، حرکت کند.. (سیستانی:) اگر برای سفر هشت فرسخی به طرف محلی حرکت کند..

(زنجانی:) اگر برای رفتن به محلی که به تنهایی یا به ضمیمه برگشت هشت فرسخ فاصله دارد حرکت کند.. (2) (زنجانی:) به تنهایی یا به ضمیمه برگشت..

[اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد مردد شود]

مسأله 1290 اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد (1) مردد شود که بقیه راه را برود یا نه (2) و در موقعی که مردد است راه نرود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود، باید تا آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند.

(1) (سیستانی:) اگر پیش از آن که هشت فرسخ را طی کند..

(2) (صافی:) یا تصمیم بگیرد، در صورتی که به چهار فرسخ رسیده، و قصد دارد پیش از ده روز از آنجا برگردد و هشت فرسخ دیگر برود، باید تا آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر بعد از آن که چهار فرسخ رفت، مردّد شود که بقیه هشت فرسخ را برود یا بدون این که ده روز در جایی بماند، به محل ّ خود برگردد؛ چه در موقعی که مردّد است راه برود یا نرود باید نماز را شکسته بخواند چه آن که بعداً تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود یا این که برگردد.

(مکارم:) مسأله هر گاه بخواهد به محلّی که هشت فرسخ یا بیشتر است برود، اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد مردّد شود که بقیه راه را برود یا نه و در آنجا مقداری متوقّف شود و بعد تصمیم بگیرد بقیه راه را ادامه دهد باید نماز را شکسته بخواند.

[ اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد]

مسأله 1291 اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد، مردد شود که بقیه راه را برود یا نه و در موقعی که مردد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که هشت فرسخ دیگر برود (1)، یا چهار فرسخ برود و برگردد (2) تا آخر مسافرت باید نماز را شکسته بخواند.

این مسأله در رساله آیات عظام: فاضل و نوری نیست

(1) (سیستانی:) و یا تا جایی برود که رفت و برگشتش هشت فرسخ شود، باید تا آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند.

(زنجانی:) یا مجموع رفت و برگشت وی پس از تردید هشت فرسخ باشد، تا آخر مسافرت باید نماز را شکسته بخواند.

(بهجت:) یا چهار فرسخ رفته و برگردد و یا این که تصمیم بگیرد بقیه راه را برود و باقی مانده سفر او هشت فرسخ باشد یا چهار فرسخ باشد ولی بخواهد برود و برگردد، باید نماز را شکسته بخواند. (2) (گلپایگانی، صافی:) چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد..

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1292.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر بعد از آن که چهار فرسخ برود، مردّد شود که بقیه هشت فرسخ را برود یا این که به محل ّ خود برگردد، ولی احتمال این را بدهد که در محل ّ تردید یا جای دیگر ده روز توقّف می نماید، (خوئی: اگر چه بعد تبریزی: و بعد) تصمیم بگیرد که بدون ماندن ده روز بقیه را برود، در این صورت لازم است نماز را تمام کند؛ چه در حال تردید راه برود چه نرود ولی اگر تصمیمش این باشد که هشت فرسخ دیگر برود، یا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد از وقتی که شروع به رفتن نماید نمازش شکسته است.

[ اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد، مردد شود]

مسأله 1292 اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد، مردد شود که بقیه راه را برود یا نه و در موقعی که مردد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود، چنانچه باقی مانده سفر او هشت فرسخ باشد یا چهار فرسخ باشد ولی بخواهد برود و برگردد (1) باید نماز را شکسته بخواند (2). ولی اگر راهی که پیش از مردد شدن و راهی که بعد از آن می رود روی هم هشت فرسخ باشد، بنا بر احتیاط نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند (3)، اگر چه جمع واجب نیست و نماز شکسته است.

(1) (گلپایگانی، صافی:) چنانچه باقی مانده سفر او چهار فرسخ باشد که با برگشتن هشت فرسخ شود.. (2) (نوری:) و اگر راهی که پیش از مردد شدن و راهی که بعد از آن می رود، روی هم هشت فرسخ باشد، نیز نماز را شکسته بخواند.

(سیستانی:) چنانچه مجموع مسافت رفت و برگشت منهای مسافتی که با تردید پیموده است کمتر از هشت فرسخ باشد، باید نماز را تمام بخواند و اگر کمتر نیست نمازش شکسته است.

(زنجانی:) چنانچه باقی مانده سفر او کمتر از هشت فرسخ باشد و مجموع رفت و برگشت وی به استثنای مقداری را که در حال تردید راه رفته است نیز کمتر از هشت فرسخ باشد، باید نماز را تمام بخواند.. (3) (زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(اراکی، گلپایگانی، صافی، فاضل:) بنا بر احتیاط واجب باید نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. (بهجت:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1291.

(خوئی:) مسأله اگر پیش از آن که چهار فرسخ برود، مردّد شود که بقیه راه را برود یا نه و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود، چنانچه باقی مانده سفر او هشت فرسخ باشد یا آن که بخواهد مثلًا چهار فرسخ رفته و چهار فرسخ دیگر برگردد، از وقتی که شروع به راه رفتن بعد از تصمیمش نماید، نماز را شکسته می خواند و در این صورت نیز فرقی نیست که در حال تردید راه برود یا نرود.

(تبریزی:) مسأله اگر پیش از آن که چهار فرسخ برود، مردّد شود که بقیّه راه را برود یا نه و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود یا نه، چنانچه بعد از پیمودن مقداری از راه چنین تصمیمی بگیرد، باید نماز را تمام بخواند و الّا بنا بر احتیاط هم شکسته و هم تمام می خواند؛ مگر این که باقی مانده سفر او هشت فرسخ باشد یا این که بخواهد مثلًا چهار فرسخ رفته و چهار فرسخ دیگر برگردد که در این صورت، از وقتی که شروع به راه رفتن بعد از تصمیمش نماید، نماز را شکسته می خواند؛ چه در حال تردید راه برود یا نرود.

(مکارم:) مسأله اگر در حال تردید مقداری از مسافت را طی ّ کند، سپس تصمیمش بر ادامه راه شود، چنانچه باقی مانده راه با آن چه قبلًا با قصد طی ّ کرده هشت فرسخ یا بیشتر باشد، نماز را شکسته می خواند.

مسأله اختصاصی

(بهجت:) مسأله 1050 اگر در حال سفر بعد از گذشتن از حد ترخص مانعی برای مسافرت پیش بیاید تا وقتی که تصمیم او بر سفر باقی است و مشروط به تحقق امر دیگر نیست، باید نماز را شکسته بخواند، ولی اگر از تصمیم سفر برگردد و یا بخواهد در همان مکان ده روز بماند باید نماز را تمام بخواند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/wmvRT0

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید:  مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شودمسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.