وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

عادت مضطربه با بيشتر از ده روز

پرسش. اگر زن مضطربه بيشتر از ده روز خون ببيند و همه اش يك جور باشد، تكليف چيست؟

0

عادت مضطربه با بيشتر از ده روز

1-عادت عدديه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

2-عادت وقتيه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

3-عادت وقتيه و عدديه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

4-احتمال گذشت عادت بيش از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه کنید.

پرسش 55 . اگر زن مضطربه بيشتر از ده روز خون ببيند و همه اش يك جور باشد، تكليف چيست؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: بايد به عادت خويشان (مانند خواهر، مادر، خاله و عمه) مراجعه كند. اگر عادت آنان هفت روز است، بايد هفت روز حيض و باقى را استحاضه قرار دهد و اگر كمتر از هفت روز است (مثلاً پنج روز)، بايد آن را حيض قرار دهد و بنابر احتياط واجب در تفاوت بين شماره عادت آنان و هفت روز (در اين مثال دو روز)، كارهايى را كه بر حائض حرام است، ترك كند و كارهاى استحاضه (عبادت) را به جا آورد.

اگر عادت خويشانش از هفت روز بيشتر باشد (مثلاً نه روز) بايد هفت روز را حيض قرار دهد و بنابر احتياط واجب در تفاوت بين شماره عادت آنان و هفت روز (در اين مثال دو روز)، كارهايى را  كه بر حائض حرام است، ترك كند و كارهاى استحاضه (كه انجام عبادت است) را به جا آورد و اگر خويشانش عادت ندارند و يا عادتشان يكسان نيست، بنابر احتياط واجب بايد هفت روز حيض و باقى را استحاضه قرار دهد.

آيات عظام بهجت و مكارم: بايد مطابق عادت خويشان و بستگان خود (مانند خواهر، مادر، خاله و عمه) عمل كند؛ يعنى، روزهاى عادت آنها را معيار قرار داده و باقى را استحاضه بداند و اگر خويشانش عادت ندارند و يا عادتشان يكسان نيست، بنا بر احتياط بايد هفت روز حيض و باقى را استحاضه قرار دهد.[2]

آيه اللّه  تبريزى: در هر صورت بايد ششش يا هفت روز را حيض و باقى را استحاضه قرار دهد.[3]

آيه اللّه  سيستانى: بنابر احتياط واجب بايد با دو شرط به عادت برخى از خويشان (مانند خواهر، مادر، خاله و عمه) مراجعه كند و اگر خويشانش عادت ندارند و يا عادتشان يكسان نيست، بايد عددى را بين سه تا ده روز حيض و باقى را استحاضه قرار دهد.[4]

دو شرط عبارت است از:

  1. نداند اندازه عادت آن زن (كه از نظر سن و مزاج مماثل اوست) مخالف با اندازه عادت خودش است.
  2. نداند اندازه عادت آن زن با اندازه عادت ديگر خويشانش، تفاوت دارد.  اما اگر اين دو شرط حاصل نباشد، مى تواند به اختيار خود از سه تا ده روز هر شماره اى را كه مناسب با سن و مزاج او باشد، ايام عادت و بقيه را استحاضه خود قرار دهد و بهتر آن است كه هفت روز قرار دهد.[5]

آيه اللّه  وحيد: بايد به عادت خويشان (مانند خواهر، مادر، خاله و عمه) مراجعه كند. اگر عادت آنان شش يا هفت روز است، بايد همان حيض و باقى را استحاضه قرار دهد و اگر كمتر از هفت روز است (مثلاً پنج روز) بايد همان را حيض قرار دهد. بنابر احتياط واجب در تفاوت بين شماره عادت آنان و شش يا هفت روز (در اين مثال يك يا دو روز) كارهايى را كه بر حائض حرام است، ترك كند و كارهاى استحاضه (عبادت) را به جا آورد و اگر عادت خويشانش از هفت روز بيشتر باشد (مثلاً نه روز)، بايد شش يا هفت روز را حيض قرار دهد و بنا بر احتياط واجب در تفاوت بين شماره عادت آنان و شش يا هفت روز (در اين مثال دو يا سه روز) كارهايى را كه بر حائض حرام است، ترك كند و كارهاى استحاضه (عبادت) را به جا آورد و اگر خويشانش عادت ندارند و يا عادتشان يكسان نيست، بنابر احتياط واجب بايد هفت روز حيض و باقى را استحاضه قرار دهد.[6]

شاید این مطالب را هم بپسندید:

 تبصره 1 . اگر خويشان او عادت ندارند و يا عادتشان يكسان نيست، آيه اللّه  فاضل مى فرمايد: بايد سه يا شش يا هفت روز و آيه اللّه  صافى مى فرمايد: بايد شش يا هفت روز حيض و باقى را استحاضه قرار دهد.

 تبصره 2 . اگر عادت همه يا اكثر خويشان زن مضطربه هفت روز باشد، اكثر مراجع تقليد مى گويند: همان هفت روز را حيض و باقى را استحاضه قرار دهد و با توجه به اينكه آيه اللّه سيستانى در مسئله احتياط واجب دارند، مقلدانشان مى توانند به فتواى اكثر عمل كنند و اگر عادت خويشانشان مختلف بود يا  عادت نداشتند، چنانچه عدد شش يا هفت را حيض خود قرار دهد، به فتواى همه مراجع تقليد عمل كرده است.

  • [1]. امام، تحرير الوسيله، ج 1، غسل الحيض، م 19 و توضيح المسائل مراجع، م 494 و نورى، توضيح المسائل مراجع، م 494 و تعليقات على العروه، ج 1 حكم تجاوز الدم عن العشره، م 1 و دفتر: خامنه اى.
  • [2]. مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 494 و بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 261.
  • [3]. تبريزى، توضيح المسائل مراجع، م 494 و منهاج الصالحين، ج 1، م 222.
  • [4]. سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 494 و تعليقات على العروه، ج 1 حكم تجاوز الدم عن العشره، م 1.
  • [5]. توضيح المسائل مراجع، م 489 و 491
  • [6]. وحيد، توضيح المسائل، م 500.احكام بانوان،پرسمان.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=21920

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید. حتما بخوانيد

* ویژه نامه احکام بانوان

اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست

عادت وقتيه با بيشتر از ده روز

عادت وقتيه با كمتر از ده روز

عادت وقتيه و عدديه چيست

تكليف خانمي كه پريودي نامنظم دارد

ملاك به هم خوردن عادت ماهانه

كليد: عادت مضطربه با بيشتر از ده روز عادت مضطربه با بيشتر از ده روز عادت مضطربه با بيشتر از ده روز عادت مضطربه با بيشتر از ده روز عادت مضطربه با بيشتر از ده روز عادت مضطربه با بيشتر از ده روز عادت مضطربه با بيشتر از ده روز عادت مضطربه با بيشتر از ده روز عادت مضطربه با بيشتر از ده روز عادت مضطربه با بيشتر از ده روز عادت مضطربه با بيشتر از ده روز عادت مضطربه با بيشتر از ده روز عادت مضطربه با بيشتر از ده روز پريود قائدگي نامنظم

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.