وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احتمال گذشت عادت بيش از ده روز

0

احتمال گذشت عادت بيش از ده روز

پرسش 61 . زنى كه عادتش كمتر از ده روز است؛ ولى مى داند كه خون از ده روز مى گذرد، تكليفش چيست؟

همه مراجع: اگر مى داند خون بيش از ده روز ادامه خواهد داشت، بايد مقدار عادت خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.

پرسش 62 . زنى كه عادتش (عدديه) كمتر از ده روز است؛ ولى احتمال مى دهد خون از ده روز بگذرد، تكليفش چيست؟

آيات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: احتياط واجب آن است كه (بعد از ايام عادت) حداقل تا يك روز عبادت را ترك كند و بعد از آن مى تواند تا ده روز عبادت را ترك كند. ولى بهتر است تا ده روز احتياط كند. پس اگر پيش از تمام شدن ده روز يا سر ده روز از خون پاك شده همه اش حيض است و اگر از ده روز گذشت، بايد عادت خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و عبادت هايى را كه بعد از روزهاى عادت به جا نياورده، قضا كند.[2]

آيه اللّه  بهجت: اگر خون نشانه هاى حيض را داشته باشد، بايد عبادت را تا ده روز ترك كند و اگر نشانه ها را نداشت، بايد (بعد از ايام عادت) تا يك روز اول عبادت را ترك كند؛ و پس از آن تا روز دهم ترك عبادت مستحب است؛ هر چند احتياط (جمع بين ترك آنچه بر حائض حرام است و انجام كارهاى مستحاضه) بهتر است. پس اگر پيش از تمام شدن ده روز يا سر ده روز از خون پاك شده همه اش حيض است و اگر از ده روز گذشت، بايد عادت خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و عبادت هايى را كه بعد از روزهاى عادت به جا نياورده، قضا كند.[3]

آيات عظام تبريزى و وحيد: بايد (بعد از ايام عادت) يك روز عبادت را ترك كند و بعد مى تواند اعمال مستحاضه را انجام دهد و بهتر آن است تا روز دهم احتياط كند. پس اگر پيش از تمام شدن ده روز يا سر ده روز از خون پاك شده همه اش حيض است و اگر از ده روز گذشت، بايد عادت خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و عبادت هايى را كه بعد از روزهاى عادت به جا نياورده، قضا كند.[4]

 آيه اللّه  سيستانى: بهتر آن است كه (بعد از ايام عادت) يك يا دو روز و يا تا روز دهم عبادت را ترك كند. پس اگر پيش از تمام شدن ده روز يا سر ده روز از خون پاك شده همه اش حيض است و اگر از ده روز گذشت، بايد عادت خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و عبادت هايى را كه بعد از روزهاى عادت به جا نياورده، قضا كند.[5]

آيه اللّه  صافى: احتياط واجب آن است كه (بعد از ايام عادت) يك يا دو روز عبادت را ترك كند و يا احتياط كند [يعنى كارهايى كه بر حائض حرام است، ترك كند و كارهاى مستحاضه را نيز بجا آورد ]و بعد از دو روز تا روز دهم و اين احتياط بعد از روز دوم تا روز دهم لازم است. پس اگر پيش از تمام شدن ده روز يا آخر ده روز از خون پاك شده، همه اش حيض است و اگر از ده روز گذشت، بايد عادت خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و عبادت هايى را كه بعد از روزهاى عادت به جا نياورده، قضا كند.[6]

آيه اللّه  مكارم: بايد تا يك روز عبادت را ترك كند و اگر خون قطع نشده يك روز ديگر عبادت را ترك كند و نيز تا روز دهم. پس اگر پيش از تمام شدن ده روز يا سر ده روز از خون پاك شده همه اش حيض است و اگر از ده روز گذشت، بايد عادت خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و عبادت هايى را كه بعد از روزهاى عادت به جا نياورده، قضا كند.[7]

[1]. العروة الوثقى، ج 1، الحيض، م 24.

[2. توضيح المسائل مراجع، م 506.

[3]. بهجت، وسيله النجاة، ج 1، م 258.

[4]. تبريزى، توضيح المسائل مراجع، م 506 و وحيد، توضيح المسائل، م 512.

[5]. سيستانى، تعليقات على العروة، ج 1، الحيض، م 23.

[6]. توضيح المسائل مراجع، م 506.

[7]. مكارم، تعليقات على العروة، ج 1، الحيض، م 23. احكام بانوان،پرسمان.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=21965

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید. حتما بخوانيد

* ویژه نامه احکام بانوان

غسل كردن با احتمال وجود خون در واژن

غسل های واجب زنان

غسل حيض چگونه است

احكام روزه و عادت ماهيانه بانوان

مضطربه و نشانه هاى حيض

عادت مضطربه با بيشتر از ده روز
كليد: احتمال گذشت عادت بيش از ده روز احتمال گذشت عادت بيش از ده روز احتمال گذشت عادت بيش از ده روز احتمال گذشت عادت بيش از ده روز احتمال گذشت عادت بيش از ده روز احتمال گذشت عادت بيش از ده روز احتمال گذشت عادت بيش از ده روز  احتمال گذشت عادت بيش از ده روز احتمال گذشت عادت بيش از ده روز احتمال گذشت عادت بيش از ده روز احتمال گذشت عادت بيش از ده روز احتمال گذشت عادت بيش از ده روزاحتمال گذشت عادت بيش از ده روز  احتمال گذشت عادت بيش از ده روز  احتمال گذشت عادت بيش از ده روز احتمال گذشت عادت بيش از ده روز پريود قائدگي

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.