وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خوردن و آشامیدن در روزه

7

خوردن و آشامیدن در روزه

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل «حکم استفاده از مسواک در روزه » مطرح گردید اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضيح المسائل

 خوردن و آشامیدن

[اگر روزه دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد]

مسأله 1573 اگر روزه دار (1) عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب، چه معمول نباشد مثل خاک و شیره درخت و چه کم باشد یا زیاد (2)، حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد روزه او باطل می شود (3) مگر آن که (4) رطوبت مسواک در آب دهان به طوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود (5).

 (1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) اگر روزه دار با التفات به این که روزه دارد..

 (2) (تبریزی، بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(فاضل:) حتی اگر کسی نخ را با آب دهانش تر کند و دوباره به دهانش ببرد و رطوبت آن را فرو برد روزه او باطل می شود. و همین طور رطوبت مسواک، مگر این که رطوبت آنها به طوری در آب دهان از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود. و همین طور با فرو بردن بقایای غذایی که از بین دندانها بیرون می آید روزه باطل می شود.

(3) (زنجانی:) مگر آن که رطوبت مسواک در دهان به قدری کم باشد که نگویند چیزی خورده است و منظور از کلمه «عمداً» در این مسأله و مسائل بعدی آن است که انسان با توجه به روزه دار بودن خود، کاری انجام دهد. (4) (گلپایگانی، صافی، نوری:) بلکه اگر..

(5) (گلپایگانی، صافی، نوری:) ولی بداند که در دهان باقی است (نوری: و با آب دهان مخلوط شده است)، بنا بر احتیاط لازم نباید آن را فرو برد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

خوردن و آشامیدن

۱. اگر روزه‌دار عمداً و آگاهانه چیزی بخورد یا بیاشامد روزه‌ی او باطل می‌شود، خواه آن چیز از خوراکیها و آشامیدنیهای معمول باشد و خواه از چیزهای غیر خوراکی مانند کاغذ یا پارچه و امثال آن، و خواه زیاد باشد یا کم، مانند قطره‌های بسیار کوچک آب یا خرده‌ی کوچکی از نان.
۲. اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مانده است عمداً فرو ببرد، روزه‌اش باطل می‌شود، اما اگر علم به وجود باقیمانده‌ی غذا در لای دندانها و یا علم به رسیدن آن به حلق نداشته و یا فرو رفتن آن عمدی و با التفات نبوده روزه باطل نمی‌شود.
۳. خوردن و آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه را باطل نمی‌کند و تفاوتی هم بین اقسام روزه از واجب و مستحب نیست.
۴. فرو بردن آب دهان روزه را باطل نمی‌کند.
۵. احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از استعمال آمپولهای مقوّی یا مغذّی، یا آمپولهایی که به رگ تزریق می‌شود و نیز انواع سِرُم‌ها خودداری کند، ولی تزریق آمپول در عضله یا برای بی حس کردن و نیز دارو گذاشتن در زخمها و جراحتها اشکال ندارد.
۶. احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از مواد مخدری که از راه بینی یا زیر زبان جذب می‌شود خودداری کند.
۷. اگر موقعی که مشغول خوردن غذا است بفهمد صبح شده، باید لقمه‌ را از دهان بیرون بیاورد، و اگر عمداً آن را فرو ببرد روزه‌اش باطل است. (وظیفه‌ی کسی که عمداً روزه را باطل کرده است بعداً گفته خواهد شد).
۸. فرو بردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده روزه را باطل نمی‌کند، اما اگر داخل فضای دهان شود احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد.
۹. هرگاه خوردن قرص در حال روزه برای درمان فشار خون ضروری باشد اشکال ندارد، ولی با خوردن آن، روزه باطل می‌شود. (بر استفاده از قرص جهت درمان، عنوان خوردن صدق می‌کند).
۱۰. خونی که از لثه بیرون می‌آید تا آن را فرو نبرده است روزه باطل نمی‌شود و چنانچه در آب دهان مستهلک شود (و از بین برود) محکوم به طهارت است و بلعیدن آن اشکال ندارد و مبطل روزه نخواهد بود، و همچنین در صورت شک در همراه بودن آب دهان با خون، فرو بردن آن اشکال ندارد و به صحت روزه ضرر نخواهد زد.
توجه:

 به صرف بیرون آمدن خون از دهان، روزه باطل نمی‌شود، ولی واجب است از رسیدن آن به حلق جلوگیری کند. رساله آموزشی 


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم خوردن و آشاميدن عمدی در حین روزه [خوردن و آشامیدن]

پرسش : خوردن و آشامیدن عمدی در روزه چه حکمی دارد؟

پاسخ :

خوردن و آشامیدن از روى عمد روزه را باطل مى‏ کند، خواه از چیزهاى معمولى باشد مانند نان و آب و یا غیر معمولى مانند برگ درختان، کم باشد یا زیاد. 

استفاده از پماد و مسواک برای روزه دار [خوردن و آشامیدن]
پرسش : استفاده از پماد ویتامین آ برای لبها (برای جلوگیری از ترک خوردن لبها ) برای شخص روزه دار چه حکمی دارد؟ مسواک زدن دندانها برای شخص روزه دار چه حکمی دارد؟
پاسخ : چنانچه آلوده به آب دهان نشود و در حلق فرو نرود اشکال ندارد ودرمورد مسواک زدن، صورتی که مواد مسواک و آب خارج به حلق فرو نرود اشکال ندارد.

عدم بطلان روزه با استفادۀ داروهای ضد عرق [خوردن و آشامیدن]
پرسش : فرآوردهای ضد عرق درون خود ماده ای دارند که جذب غدد عرق می شوند و از ترشح عرق جلوگیری می کند. آیا استفاده از این فرآورده که نقش تغذیه ای ندارند و نقش دارویی دارند باعث ابطال روزه می شود؟
پاسخ : اشکالی ندارد.

باقی ماندن طعم و بوی غذا در دهان [خوردن و آشامیدن]
پرسش : در سحرگاه ماه مبارک رمضان اغلب طعم و بوى بعضى از غذاها، یا خمیر دندان، براى مدّتى در دهان مى ماند، در این موارد پس از چند بار بیرون ریختن آب دهان، اگر باز هم طعم یا بوى اینها در دهان باقى بماند تکلیف چیست؟
پاسخ : اگر دهانبه خوبى شستشو داده شود، که اجزاى غذا باقى نماند، اشکالى ندارد.

تزریق آمپول تخمک گذاری در حال روزه [خوردن و آشامیدن]
پرسش : اگر آمپول برای تخمک گذاری هنگامی که روزه است به زن تزریق شود روزه باطل است؟
پاسخ : اگر آمپول درعضله باشد اشکالی ندارد.

مصرف دارو برای روزه دار [خوردن و آشامیدن]
پرسش : اگر انسان به دستور پزشک مجبور باشد در وسط روز کپسولی همراه با مقداری آب به اندازه تقریباً یک استکان کوچک بنوشد و مشکل دیگری برای روزه گرفتن از لحاظ بدنی نداشته باشد، آیا می تواند در ماه رمضان علیرغم خوردن این کپسول با آب، روزه بگیرد؟
پاسخ : خیر، با خوردن آب و دارو، روزه باطل می شود و باید بعداً قضای آن را بجا آورد.

حکم تزریق آمپول در حال روزه [خوردن و آشامیدن]
پرسش : آیا تزریق آمپول هایى که جهت بى حسى، کاهش درد، کشتار میکروبها و مانند آن به کار مى رود، در صورتى که هیچ خاصیّتى جهت رساندن ویتامین یا موّاد غذایى به بدن نداشته باشد، روزه را باطل مى کند؟
پاسخ : تمام تزریقات دارویى و تقویتى و بى حسّى و واکسن هر گاه در عضله باشد براى روزه دار اشکال ندارد، ولى از تزریق در رگ مطلقاً پرهیز شود.

خوردن دارو در حال روزه [خوردن و آشامیدن]
پرسش : آیا خوردن داروهاى خوراکى که به هیچ وجه جنبه غذایى نداشته باشد، بلکه جهت تسکین آلام بیمار به کار مى رود مبطل روزه است؟
پاسخ : بدون شک مبطل روزه است.

تزریق خون به بدن روزه دار [خوردن و آشامیدن]
پرسش : آیا تزریق خون به بدن روزه دار روزه را باطل مى کند؟
پاسخ : احتیاط اتمام آن روز، و قضاى آن است.

فرو بردن وسائل غیر خوراکی به دهان [خوردن و آشامیدن]
پرسش : آیا فرو بردن وسایل غیرخوراکى (مانند وسایل معاینات پزشکى) در دهان به هنگام روزه باعث بطلان روزه مى گردد؟
پاسخ : موجب بطلان روزه نمى شود مگر این که آلوده به آب دهانشود و آن رابیرون آورد و سپس وارد دهان کند و رطوبت آن ابزار به قدرى باشد که در آب دهانمستهلک نشود و آن را فرو برد.

استفاده روزه دار از نسوار [خوردن و آشامیدن]
پرسش : مادّه اى است به نام «نسوار» که از تنباکو و آهک تهیّه مى شود، مادّه مزبور را در دهان مى گذارند و مقدارى هم سبب بى حالى مى شود، استفاده از آن براى روزه دار چه حکمى دارد؟
پاسخ : شىء مزبور مطمئنّاً براى روزه اشكال داردو در غیر حال روزه نیز استفاده از آن شرعاً بدون اشکال نیست.

شستشوی معده از طریق سوند برای روزه دار [خوردن و آشامیدن]
پرسش : آیا شستشوى معده از طریق سوند معده، باعث ابطال روزه بیمار مى شود؟ (توضیح این که شستشوى معده با مایعات از طریق سوند انجام مى گیرد، سپس مایع وارد شده از طریق سوند به بیرون کشیده مى شود).
پاسخ : جایز نیست، مگر در حال ضرورت و در این صورت باید روزه را قضا کند.

جویدن کندر و سقز برای روزه دار [خوردن و آشامیدن]
پرسش : هنگامى که انسان روزه دار است، چنانچه کُنْدُر، سقّز یا آدامسى که مزّه شیرینى آن رفته باشد بجود، آیا روزه او باطل است؟
پاسخ : با توجّه به این که اجزاى آن تدریجاً جدا مى شود، جایز نیست.

فروبردن آب دهان در ماه رمضان [خوردن و آشامیدن]
پرسش : اگر کسی در ماه رمضان بر اثر ناراحتی گوارشی دائم مزه تلخ یا شیرین در دهانش احساس کند و برای او مشقت داشته باشد که دائم آب دهانش را خارج کند آیا می تواند بی اعتناء باشد و آب دهانش را فرو ببرد و روزه او صحیح است؟
پاسخ : مانعی ندارد

مسواک زدن برای روزه دار [خوردن و آشامیدن]
پرسش : آیا در هنگام روزه مى توان داندانها را مسواک کرد؟ اگر مسواکِ مرطوب شده، در اثر تماس با آب دهان مجدّداً براى تمیز کردن دندانها به کار رود، چه حکمى دارد؟
پاسخ : مسواک کردن در حال روزه، مانعى ندارد. ولى اگر رطوبت پیدا کند و مسواک را بیرون آورده و به دهانبازگرداند و رطوبت آن در آب دهانمستهلک نگردد، جایز نیست، و در صورتى که با خمیر دندان مسواک کند، باید دهانرا بعد از آن کاملا بشوید.

فرو بردن چرک گلو [خوردن و آشامیدن]
پرسش : آیا فرو بردن چرک گلو باعث باطل شدن روزه مى گردد؟
پاسخ : اگر به فضاى دهان وارد نشود یا بدون اختیار فرو رود مانعى ندارد.

خوردن داروهایی که جبنه غذایی ندارد [خوردن و آشامیدن]
پرسش : آیا خوردن داروهاى خوراکى که هیچ جنبه غذایى نداشته باشد و جهت تسکین آلام بیمارى به کار مى رود مبطل روزه مى باشد؟
پاسخ : بدون شک مبطل روزه است.

وارد کردن وسائل دندانپزشکی در دهان [خوردن و آشامیدن]
پرسش : آیا بردن وسایل غیر خوراکى ـ مثل وسایل دندانپزشکى ـ در دهان، باعث ابطال روزه مى شود؟
پاسخ : باعث ابطال روزه نیست مگر این که رطوبتهایى از دهانروى آن قرار گیرد و بعد آن را به دهان برگرداند و به اندازه اى زیاد باشد که با آب دهان مستهلک نشود و فرو ببرد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

 1. احكام آميزش جنسي در روزه
 2. اگر باطل شدن روزه اختياري نباشد
 3. كشيدن سيگار
 4. استفاده از مسواك و نخ دندان در روزه
 5. حكم ریختن قطره در چشم و گوش در حال روزه
 6. دروغ روزه را باطل مي كند؟!
 7. احكام روزه با غسل جنابت باطل
 8. احكام روزه و عادت ماهيانه بانوان
 9. فرو بردن سر در آب مبطل روزه است
 10. احكام جامع استمنا در حال روزه


کلید: خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه  کلید: خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه  کلید: خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه  کلید: خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه خوردن و آشامیدن در روزه 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

7 نظرات
 1. Ali می گوید

  سلام.با عرض پوزش از مزاحمت مجدد. اگر سوزش گلو و حلق و ترشی یا تلخی دهان ناشی از رفلکس(نه کاملا شدید) معده باشد به طوری که تقریبا اکثر اوقات روز این احساس ترشی یا تلخی در دهان وجود داشته باشد و بیرون ریختن مکرر آب دهان سخت باشد، میشود به این قضیه اعتنایی نکرد و آب دهان را قورت داد و روزه گرفت؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر صرفا تلخی هست و چیزی در دهان نیست اشکالی ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. محسنی می گوید

  سلام.وقت بخیر
  من معمولا وقتی بیدار میشم،دهانم تلخ هست و کمی رنگ زرد داره و دهانم رو میشورم و آن را خالی میکنم.ولی بازم رنگ زرد کمی با آب دهانم مخلوط هست.
  ولی اینبار از روی خستگی وقتی بیدار شدم،آن راحل نکردم و خوابیدم.
  حالا حکم روزه من چیست؟
  ۱-آیا در حال کلی این رنگ زرد باعث ابطال روزه است؟
  ۲-اگر از روی خستگی وقتی بیدار شدم،آن را خالی نکرده و بخوابم،روزه ام باطل است؟اگر باطل است حکم قضا و کفاره آن چیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   رنگ زرد اگر جرم نیست، روزه باطل نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. محسنی می گوید

    حاج آقا منظور از جرم چیه؟
    وقتی از آب دهان قابل تفکیک نیست،چطور تشخیص بدیم؟

    1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     اگر صرفا رنگ هست، اشکالی ندارد.
     وفقکم الله لکل الخیر

     1. محسنی می گوید

      ممنون حاج آقا.
      خداوند به شما خیر فراوان بدهد.