وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب

13

حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب

حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب

در نوشتار قبل «احکام جامع نگاه کردن مطابق نظر10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

عكس و فيلم ناشناس

پرسش 42. نگاه مرد به عكس و فيلم بى حجاب زن ناشناس، چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و مفسده اى در بين نباشد، اشكال ندارد.

تبصره. هر چند تعبير «بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه» در برخى منابع ذكر نشده؛ ولى اين مسأله مورد اتفاق تمامى فقيهان است.

عكس بازيگران

پرسش 47. اخيرا از بازيگران زن پوسترهايى تهيه شده است. برخى از آنان موهاى خود را بيرون انداخته اند و بعضى ديگر لباس هاى تنگ و اندام نما پوشيده و عكس انداخته اند، در اين مورد حكم چگونه است؟

همه مراجع: اگر نشر و نگاه به آنان باعث مفسده گردد، جايز نيست.[2]

نگاه به عكس دختر

پرسش 48. نگاه كردن به عكس بدون حجاب دختر بچه هاى مميز، چگونه است؟

همه مراجع: اگر با قصد لذت نباشد و باعث مفسده نشود، اشكال ندارد.[3]

عكس دوران كودكى

پرسش 49. ديدن عكس دوران كودكى زنان نامحرم، در صورتى كه پوشش كافى نداشته باشند، چه حكمى دارد؟

همه مراجع (به جز سيستانى): اگر نگاه به آن باعث هتك آنان و تحريك شهوت نشود، اشكال ندارد.[4]

آيه اللّه  سيستانى: اگر عكس ياد شده از وضع كنونى زن حكايت كند و او را نيز بشناسد، بنابر احتياط واجب جايز نيست.[5]

مشاهده نامحرم در چت

پرسش 54. آيا در چت با نامحرم در اينترنت، مى توان به چهره بى حجاب او كه از دوربين كامپيوترى مشاهده مى شود، نگاه كرد؟ 

همه مراجع (به جز تبريزى و خامنه اى): اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشكال ندارد.

آيه اللّه  تبريزى: نگاه به آن [هر چند باعث مفسده نيز نشود] جايز نيست.

آيه اللّه  خامنه اى: بنابر احتياط واجب، نگاه به آن [هر چند باعث مفسده نيز نشود ]جايز نيست.

 • [1]. امام، استفتائات، ج3، نظر، س25؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س1182؛ وحيد، توضيح المسائل، م2448؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1732؛ نورى، استفتائات، ج1، س458؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1719 و توضيح المسائل مراجع، م2439؛ تبريزى، استفتائات، س1588؛ مكارم، استفتائات، ج2، س1044؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج2، (النكاح)، م27؛ بهجت، توضيح المسائل، (متفرقه) م2.
 • [2]. دفتر: همه مراجع.
 • [3]. دفتر: همه مراجع.
 • [4]. تبريزى، صراط النجاة، ج1، س889؛ دفتر: همه مراجع.
 • [5]. دفتر: سيستانى.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

 

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

نگاه به فيلم و عكس نامحرم

354. نگاه به فيلم و عكس نامحرم به قصد لذّت و ريبه حرام است و بدون قصد لذّت اگر ايشان را نشناسد و مستلزم مفسده‏اى نباشد اشكال ندارد.

ديدن تصوير برهنه

356. نگاه‌‏ کردن به فيلم‏‌ها و تصاوير، حکم نگاه‏‌ کردن به اجنبى را ندارد و در صورتى که از روى شهوت و ريبه نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد، ولى با توجه به اينکه ديدن تصوير برهنه‏‌اى که شهوت برانگيز است، غالباً از روى شهوت بوده و به همين دليل مقدمه ارتکاب گناه مى‏‌باشد، حرام است.

نگاه به فيلم و تصوير اعضاى بدن

358. نگاه‌کردن به فيلم‏ و تصوير اعضاى بدن انسان فى‏ نفسه اشکال ندارد به شرط اينکه به قصد لذت نبوده و خوف ارتکاب حرام هم وجود نداشته باشد. ولى نگاه به فيلم يا عکس عورت ديگران خالى از اشکال نيست. استفتائات جديد.

س 1183: نگاه‌کردن به تصویر زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمی دارد؟ نگاه‌کردن به‌صورت زن در تلویزیون چه حکمی دارد؟ آیا بین زن مسلمان و غیرمسلمان و بین پخش آن به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم تفاوتی وجود دارد؟

ج: نگاه‌کردن به تصوير زن نامحرم، حکم نگاه‌کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنا بر اين اگر نگاه از روى لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصوير هم متعلّق به زن مسلمانى که بيننده آن را مى ‏شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنا بر احتياط واجب نبايد به تصوير زن نامحرم که به‌طور مستقيم از تلويزيون پخش مى‏شود، نگاه کرد ولى در پخش غيرمستقيم تلويزيونى اگر ريبه و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه‌کردن اشکال ندارد.

س 1187: آیا بوسیدن تصاویر امام(قدّس‏سرّه) و شهدا برای ما زنان از این جهت که به ما نامحرم هستند، اشکال دارد؟

ج: به‌طور کلى تصوير شخص حکم خود او را ندارد. لذا بوسيدن تصوير به عنوان احترام و تبرک جستن و اظهار محبت در صورتى که قصد ريبه و خوف افتادن به گناه نباشد، اشکال ندارد.

س 1188: آیا دیدن تصاویر زنان برهنه و نیمه برهنه در فیلمهای سینمایی و غیر آن، در صورتی که آنان را نشناسیم، جایز است؟

ج: نگاه‏ کردن به فيلم‏ها و تصاوير، حکم نگاه‏ کردن به اجنبى را ندارد و در صورتى که از روى شهوت و ريبه نباشد و مفسده ‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد ولى با توجه به اينکه ديدن تصوير برهنه‏ اى که شهوت برانگيز است، غالباً از روى شهوت بوده و به همين دليل مقدمه ارتکاب گناه مى‏باشد، بنا بر اين ديدن آنها حرام است.

س 1209: خرید و فروش و نگهداری مجلاّت لباس‏های زنانه که عکس زنان اجنبی در آنها وجود دارد و برای انتخاب لباس بکار می‏روند، چه حکمی دارد؟

ج: مجرّد وجود عکس‏هاى زنان اجنبى در اين مجلاّت مانع جواز خريد و فروش و بهره‏بردارى از آنها براى انتخاب لباس نيست مگر آن که عکس‏ها، به گونه‏اى باشد که موجب مفسده شود. اجوبه الاستفتائات.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله ـ در صورتى که زن مقیّد به حجاب شرعى باشد، نگاه کردن به عکس بدون حجاب اواشکال دارد؛مگراین که اورا نشناسد و مفسده دیگرى از نگاه کردن حاصل نشود.
سؤال ـ دیدن عکس زنان بدون حجاب غیرمسلمان، بدون قصد لذّت چه حکمى دارد؟
جواب : چنانچه بدون قصد لذّت باشد و منشأ مفاسدى نگردد، اشکال ندارد.
سؤال ـ آیا جایز است عکسى که بدون حجاب اسلامى گرفته شده را براى ظاهر کردن به عکّاس نامحرم داد؟
جواب : در صورتى که عکّاس صاحب آن عکس را نشناسد، و منشأ مفاسد خاصّى نگردد، مانعى ندارد.
سؤال ـ زن و شوهرى با هم عکس گرفته‌اند، ولى حجاب کامل و کافى نداشته، سپس از هم جدا شده‌اند، یا یکى از آنها فوت کرده است، آیا بعد از طلاق یا فوت یکى از آنها، دیگرى مى‌تواند به آن عکسها نگاه کند؟
جواب : در صورت وفات اشکال ندارد ؛ ولى در صورت جدائى نگاه نکنند.
سؤال ـ آیا خواهران مذهبى مى‌توانند در عروسى‌ها و عقدها، که نوعآ بدحجاب و آرایش کرده هستند، جلو دوربین قرار گیرند تا توسّط خواهران عکّاس، عکس آنها گرفته شود، و مردان نامحرم آن را ظاهر کنند؟
جواب : عکس گرفتن از زنان به وسیله زنان اشکال ندارد، مگر این که به دست مردان بیگانه بیفتد، و آنها را بشناسند و یا منشأ فساد شود.احکام بانوان (جدید) >  احکام نگاه و نظر، آيت الله مكارم شيرازي.

دیدن تصویر زنان بی بند و بار زمان طاغوت 

پرسش :دیدن تصویر زنان بی بند و بار طاغوت که معروف هم هستند و حالا زنده اند در صورتی که حجاب ندارند مانند فرح دیبا در کتاب و یا فیلم چه حکمی دارد؟

پاسخ :اگر ایجاد مفسده نکند و بدون قصد لذت نگاه کند اشکال ندارد. استفتائات آيت الله مكارم شيرازي.

سؤال 30. در صورتى که زنى مقید به حفظ حجاب شرعى است نگاه کردن به عکس بدون حجاب او اشکال دارد؟

جواب: اشکال دارد; مگر این که او را نشناسد و مفسده دیگرى از نگاه کردن حاصل نشود.احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى.

نگاه به عکس و فیلم زن نامحرم بدون قصد ریبه [نگاه]

پرسش :نگاه کردن به عکس و فیلم (اگرپخش مستقیم و زنده باشد) زنان نامحرم (بدون رعایت حجاب کامل) بدون قصد ریبه چه حکمی دارد
پاسخ :در صورتی که بدون قصد لذت باشد و خوف وقوع در گناه نرود اشکالی ندارد. 

نگاه کردن به عکسهای مبتذل [نگاه]

پرسش :آیا دیدن عکسهای مبتذل برای ما گناهی دارد یا نه و آیا کبیره است یا صغیره و من در این باره توبه کرده ام و می خواهم کمی به من دلداری دهید.
پاسخ :دیدن عکس های مبتذل جایز نیست. حال که موفق به توبه شده اید سعی کنید که با اعمال نیک آینده گذشته را جبران کنید تا ان شاء الله خداوند شما را مشمول عفو خود قرار دهد.استفتائات آيت الله مكارم شيرازي. 

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا نگاه به تصویر تلویزیونی و غیر تلویزیونی زنان غیر مسلمانی که پوشش ندارد و برهنه و یا شبه برهنه هستند جایز است؟ آن هم به قصد کنجکاوی و امثال آن، با این که اطمینان نداریم لذّت جنسی حاصل شود. و در خیابان ها نگاه به زنان نه به آن قصد که گذشت بلکه به نیّت تحریک شدن مرد نسبت به همسر خود، چطور است؟

پاسخ: نگاه کردن به صحنه های برهنه، به طور مستقیم و یا در صفحه تلویزیون و امثال آن جایز نیست بلکه احتیاط واجب آن است به طور مطلق به آن مناظر نگاه نکند. استفتائات آيت الله سيستاني.

مسئله 458ـ بنابر احتیاط واجب، نگاه به عکس های قبیح و فیلم های باز اگر چه با لذّت جنسی و یا ریبه هم نباشد، حرام است. فقه براي غرب نشينان.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=24344

 حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم كليد: حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب  حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجابحكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجابآیا نگاه کردن به عکس زن نامحرم از نظر شرعی اشکال دارد؟ نگاه کردن به عکس زنان نامحرم جایز است؟آیا نگاه کردن به عکس نامحرم گناه است؟حکم نگاه كردن مرد به عكس نامحرم و بالعکساحکام فيلم و عكس نامحرم نگاه به عکس و فیلمنگاه مرد به‌عکس زنان نامحرم، فیلم، عکس، مرد به‌عکس زنان نامحرم،

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

13 نظرات
 1. رجبی می گوید

  سلام میخواستم ببینم برای دریافت برنامه ورزشی میتوانیم عکس بدون چهره مان را با لباس پوشیده ولی جذب طوری که برجستگی های بدن مشخص باشد برای مربی مردی بفرستیم که مارا نمیشناسد؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   چنین کارهایی که زمینه مفسده دارد جایز نیست، و از جهت اخلاقی هم صحیح نیست و آثار وضعی منفی دارد.
   وفقکم الله لکل خیر

 2. من می گوید

  سلام عرض شد
  بنده در شرکتی کار میکنم که در زمینه ی پرورش حلزون فعالیت داره و مسئولیت بنده ساخت و انتشار کلیپ ها و تصاویر هستش
  بعضا مدیر شرکت از بنده میخوان که کلیپ (مثلا) جلسه ی حلزون تراپی یک خانم رو منتشر کنم
  گاها در بعضی از این کلیپ ها خانم ها حجاب ندارن و ایرانی هم هستن
  حجاب نداشتن شون در این حده که سر یا گردن شون بازه (شما بیشترش رو هم در نظر بگیرین)
  بنده تا به امروز انتشار ندادم ولی میخواستم شما بفرمایین که دقیقا وظیفه ی بنده چی هستش؟
  لطفا با جزئیات و کامل بگین که دیگه جای سوالی باقی نمونه
  مچکر

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر مستلزم نظر کردن به ريبه يا مفاسد ديگرى باشد، جايز نيست. دقت کنید که چنین فیلمهایی زمینه مفاسد اخلاقی می گردد و از تولید آن باید خودداری کرد.
   توصیه می کنیم از دفتر مرجع تقلیدتان نیز سوال بفرمایید.
   وفقکم الله لکل خیر

   1. من می گوید

    ممنون بابت پاسخ تون
    حالا اگر من منتشر نکنم، و خودشون منتشر کنن چی؟
    آیا باز هم موندن در چنین شرکتی اشکال داره یا نه؟
    حالت ایده آل رو بگین…

    1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     این مسئله رو باید از دفتر مرجعتان استفتاء کنید، نیاز به نظر اجتهادی ایشان است.
     اما اساسا نهی از منکر در جایی که شرایط باشد واجب است؛ یک وجه امر به معروف ترک محل است.
     وفقکم الله لکل خیر

 3. Dtrd می گوید

  سلام
  اگر در سن نوجوانی با کوچک ترین نگاهی به نامحرم در فیلم های سینمایی و تلویزیونی شخص تحریک بشه چه باید کرد؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   سعی کنید نگاه را کنترل کنید، تا می توانید ورزش کنید و تفریحات سالم داشته باشید و تغذیه را کنترل کنید.
   درسایت راههای کنترل شهوت را سرچ کنید و بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. Zm می گوید

  من در اعلميت مرجع تقليدم شك دارم، چطور ميتونم مرجع اعلم رو بشناسم؟
  بنظر شما آيا آيت الله سيستاني اعلم هستند؟
  ممنون ميشم پاسخم رو بديد

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   در سایت اعلمیت را سرچ کنید و نوشتارهای متعددی درباره آن را بخوانید. آیت الله سیستانی(دامت برکاته) از مراجع عظام و بی نظیر شیعه هست.
   در هر حال شما تحقیقات خود را ادامه بدهید، از نظر ما حضرت آیت الله العظمی خامنه ای اعلم می باشند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. توکلی می گوید

  بیشتر خانواده ها دوست دارند از پسربچه های خود عکس کاملا لخت تهیه کنند . آیا این کار اشکال شرعی دارد ؟؟ نگاه کردن این عکسها توسط بانوان و دختران فامیل چه حکمی دارد ؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   بیشتر خانواده ها این کار را نمی کنند و خلاف حیا و ادب می دانند!.
   بدیهی است نگاه به عورت کودک از جهت اخلاقی آنطور که نوشته اید صحیح نیست. و تعرض به حریم خصوصی کودک هست.
   و اگر ترویج گناه و دارای مفسده باشد قطعا اشکال دارد. از این کارها بپرهیزید چه دیدن و چه گرفتن این نوع عکس ها.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. توکلی می گوید

    روی صحبتم با دختر خانمها و مادرهایی هست که حرفهامو میخونن.
    نمیخوام تک تک به سوالام جواب بدین که اذیت بشین. اگه کلی هم نظرتون رو بگین ممنون میشم.
    چرا بعضی (اکثر) دخترها و مادرهای ایرانی برای فرزندان پسر کمتر از فرزندان دختر حریم شخصی قائلند؟
    چرا یه پسر بچه رو خیلی راحت جلوی جمع به بهانه ی عوض کردن پوشک،عوض کردن لباس،دستشویی بردن،آب بازی توی پارک و …کاملا برهنه میکنن و اصلا براشون مهم نیست که چه ضربه ای دارن به روحیه اون پسر بچه وارد میکنن؟
    یا مثلا شوخی های لفظی و رفتاری زشتی با اونها دارن؟
    چرا یه مادر از پسر بچه ش عکس های کاملا برهنه میگیره و اونو توی آلبوم خونوادگی میذاره و نشون دخترها و زنهای فامیل میده؟!! این مورد خیلی بین ماها مرسومه متاسفانه ولی آخه چرا؟!
    چرا بعضی از مادرها پسر بچه رو به همراه خواهرش میبرن حمام !!!!!
    در حالیکه هیچ لباسی تن پسربچه نیست که ناحیه ممنوعه رو بپوشونه ولی به دختر لباس زیر میپوشونه؟!
    مگه هر دو انسان نیستن؟ مگه هر دو حریم خصوصی ندارن؟ مگه اون دختر با دیدن تفاوتهاش با برادرش دچار بلوغ زودرس نمیشه؟ مگه اون پسر جلوی خواهرش خجالت نمیکشه؟
    پس چرا بعضی از مادرها این مسائل رو رعایت نمیکنن!
    چرا از بچگی اینو در پسر بچه ها نهادینه میکنن که اشکالی نداره اگه آشناها ناحیه ی ممنوعه ت رو ببینه ولی بر عکس به دخترها همیشه تذکر میدن که حتی نباید کسی بهت دست بزنه؟!
    خب این پسر بچه با این رفتارهای زشت و حریم شکنیها در بزرگسالی دچار انحراف جنسی میشه!چه بسا از همون کودکی!
    همین رفتارها گاهی منجر میشه که پسر یه حس انتقام درِش شکل بگیره و در بزرگسالی به دخترهای بیگناه تجاوز کنه!
    شما دخترانی که حرفهامو دارین میخونین خوب میفهمین چی دارم میگم!
    همینطور پسرهایی که این رفتارها رو تجربه کردن و آزار دیدن!
    درسته که دختران بیشتر در معرض تجاوز هستن و باید بیشتر مراقبشون بود،
    ولی دقیقا همین رفتارهایی که با پسرها میشه،خودش تجاوز بحساب میاد!