وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احکام نگاه کردن

0

احکام نگاه کردن

فهرست این نوشتار:

احکام نگاه کردن

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][نگاه کردن به بدن نامحرم]

مسأله 2433 نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم (1) چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است. و نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذّت باشد حرام است، ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد (2) و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم (3) حرام می‌باشد (4) و نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابالغ اگر به قصد لذّت نباشد (5) و بواسطه نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد، ولی بنا بر احتیاط باید جاهایی را که مثل ران و شکم معمولًا می‌پوشاند نگاه نکند.

(1) (اراکی): و موی او..

(خوئی)، (تبریزی)، (نوری): و همچنین نگاه کردن به موی آنان..

(2) (فاضل): اگر چه أحوط، اجتناب است..

(خوئی): احتیاط واجب ((تبریزی): احتیاط) آن است که بدون قصد لذت هم به آنها نگاه نکند..

(3) (اراکی): چه با قصد لذت چه بدون آن.. (نوری): به جز صورت و دستها..

(تبریزی): با قصد لذت حرام می‌باشد. [پایان مسأله]

(4) (خوئی): بنا بر احتیاط در غیر صورت و دستها و سر و گردن و پا؛ و امّا نظر زن به این مواضع از مرد، ظاهر آن است که جایز است بدون قصد لذت، اگر چه أحوط نیز ترک است.

(فاضل): نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با قصد لذّت و به غیر صورت و دستها بدون آن حرام می‌باشد..

(5) (اراکی)، (فاضل): و موجب تحریک شهوت نگردد و بواسطه نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیفتد مانعی ندارد.

(گلپایگانی): مسأله نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم و دختری که نُه سالش تمام نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد و نگاه کردن به او عادتاً امکان تهییج و تحریک شهوت دارد و همچنین نگاه کردن به موی آنان چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به صورت و دست آنان اگر به قصد لذت باشد حرام است، بلکه حرام بودن نگاه به آنها بدون قصد لذت هم خالی از قوّت نیست و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام می‌باشد.

(صافی): اگر به قصد لذت باشد حرام است و بدون قصد لذت هم بنا بر احتیاط، ترک آن لازم است..

(سیستانی): مسأله نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنین نگاه کردن به موی آنان، چه با شهوت باشد چه بدون آن چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن، حرام است و نگاه کردن به صورت آنان و دستهایشان تا مچ، اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در حرام باشد حرام است. بلکه احتیاط مستحب ّ آن است که بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آنها نگاه نکند و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و ترس از وقوع در حرام، حرام می‌باشد، بلکه به احتیاط واجب بدون آن نیز نباید نگاه کند مگر به جاهایی از بدن که معمولًا مردها نمی‌پوشانند مثل سر و دستها و ساق پاها که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد اشکال ندارد.

(بهجت): مسأله نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنین نگاه کردن به موی آنان چه با قصد لذت و چه بدون آن، حرام است و نگاه کردن به صورت و دستهای آن‌ها اگر به قصد لذت باشد حرام است و امّا بدون قصد لذت نگاه به آنها بنا بر أظهر، جایز است. بنا بر احتیاط واجب نگاه کردن مردم به بدن و موی دختری که نه سالش تمام نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد جایز نیست، اگر چه بدون قصد لذت هم باشد. نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم بنا بر احتیاط واجب حرام است و همچنین نگاه کردن زن به بدن پسری که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد جایز نیست و امّا جواز نگاه کردن زن به قسمتی از بدن مرد نامحرم که غالباً باز است، مثل سر، خالی از وجه نیست، مگر اینکه این نگاه کردن کمک به معصیت باشد.

(زنجانی): مسأله نگاه کردن مرد به بدن زن نامَحرَم که نُه سالش تمام شده و به موی آن چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به صورت و دستها تا مچ اگر با لذّت باشد حرام است، و احتیاط مستحب ّ آن است که بدون لذّت هم به آنها نگاه نکند و نگاه کردن زن بدون لذّت به مواضعی از بدن مرد که معمولًا پوشیده است بنا بر احتیاط واجب حرام است و نگاه کردن با لذّت به تمام مواضع مرد حرام است.

لازم به توضیح است که مراد از لذّت در مسائل این فصل، لذّت شهوانی و جنسی است، که مرتبه شدید آن معمولًا در مقدّمات نزدیکی برای انسان پدید می‌آید، نه لذّتی است که مثل پدر و مادر از نگاه کردن به فرزند می‌برند یا لذّتی است که با نگاه کردن به بناهای زیبا یا سبزه زار و گلستان و مانند آن برای انسان حاصل می‌شود.

(مکارم): مسأله نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم، خواه با قصد لذّت باشد یا بدون آن، حرام است و همچنین نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم، ولی نگاه کردن به صورت و دستهای زن نامحرم تا مچ اگر به قصد لذت نباشد و مایه فساد و گناه نگردد اشکال ندارد، همچنین نگاه کردن به بدن مرد نامحرم به آن مقدار که معمولًا آن را نمی‌پوشانند مانند سر و صورت و گردن و مقداری از پا و دست. نگاه کردن به دختر نا بالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه کردن ترس از افتادن در حرام نداشته باشد جایز است، ولی بنا بر احتیاط واجب باید به جاهایی مثل ران و شکم که معمولًا می‌پوشانند نگاه نکند.

مسأله اختصاصی

(بهجت): مسأله 1934 دست زدن مرد به بدن زن نامحرم یا دست زدن زن به بدن مرد نامحرم مثل نگاه کردن حرام است و دست زدن مرد به صورت و دست های زن نامحرم و بالعکس نیز بنا بر أظهر، جایز نیست.

[نگاه به زنهای اهل کتاب]

مسأله 2434 اگر انسان بدون قصد لذّت به صورت (1) و دستهای زن‌های اهل کتاب مثل زنهای یهود و نصارا (2) نگاه کند (3) در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد (4) اشکال ندارد (5).

این مسأله، در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست

(1) (اراکی): به مو و سر و صورت.. (2) (اراکی): و کفّار.. (3) (نوری): اگر انسان بدون قصد لذّت به آن قسمت از بدن زنهای کافر که معمولًا نمی‌پوشانند نگاه کند.. (4) (گلپایگانی): و سیر نگاه نکند..

(5) (گلپایگانی): و احتیاط واجب آن است که به غیر صورت و دست او نگاه نکند.

(اراکی): و احتیاط واجب آن است که به غیر آنچه که ذکر شد نگاه نکند.

(خوئی)، (تبریزی)، (صافی): مسأله اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستهای زن‌های کفّار و جاهایی از بدن که عادت آنها به پوشانیدنش نیست نگاه کند، ((خوئی)، (صافی): در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد) اشکال ندارد.

(زنجانی): مسأله اگر انسان بدون لذّت به صورت و دستها و موی زنان اهل کتاب مثل یهود و نصاری بلکه هر زن کافری نگاه کند، در صورتی که نترسد به حرام بیفتد اشکال ندارد و احتیاط واجب آن است که به دیگر اعضای آن نگاه نکند.

(فاضل): مسأله اگر انسان بدون قصد لذّت به آن قسمت از بدن زنهای کافر که معمولًا نمی‌پوشانند نگاه کند در صورتی که نترسد به حرام بیفتد اشکال ندارد.

(سیستانی): مسأله نگاه کردن به بدن زنهای بی باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب نماید اعتنا نمی‌کنند اشکال ندارد مشروط به آن که بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد، و در این حکم فرقی میان زنهای کفار و دیگر زنها نیست و همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن که معمولًا آن‌ها را نمی‌پوشانند.

(بهجت): مسأله نگاه کردن به زنان اهل ذمّه بلکه به زنان کافری که از هنگام تولّد محکوم به کفر هستند به جاهایی از بدن آنها که عادتاً پوشانیده نمی‌شود، بدون قصد لذّت و در صورتی که خوف واقع شدن در حرام نباشد، جایز است، و بنا بر أظهر نگاه کردن به زنان بادیه نشین و غیر آنها که عادت به پوشاندن ندارند، بدون قصد لذّت، جایز است مگر در صورت خوف وقوع در حرام، پس معاشرت با آنها در داد و ستد و سایر نیازها جایز است.

مسأله اختصاصی

(بهجت): مسأله 1936 شنیدن صدای زن نامحرم بدون قصد لذّت، جایز است.

[پوشش در مقابل پسر نابالغ]

مسأله 2435 زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند (1) بلکه احتیاط واجب (2) آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد (3) (و به حدّی رسیده که مورد نظر شهوانی است (4) بپوشاند (5).

(1) (اراکی): ولی پوشاندن صورت و دستها از مچ به پایین واجب نیست..

(2) (اراکی): و احتیاط واجب.. (خوئی)، (تبریزی): و بهتر..

(مکارم): و احتیاط مستحب ّ..

(3) (گلپایگانی)، (صافی): و از نگاه کردن، تحریک و تهییج شهوت او عادتاً ممکن باشد بپوشاند.

(4) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: (خوئی) و (تبریزی) نیست]

(5) (مکارم): ولی پوشانیدن صورت و دستها تا مچ واجب نیست.

(بهجت): مسأله زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند اگر چه کمک به حرام و قصد لذّتی در بین نباشد، بلکه احتیاط واجب آن است که از پسر غیر بالغ، که خوب و بد را می‌فهمد نیز خود را بپوشاند، و همچنین احتیاط واجب آن است که مرد هم بدن خود را از زن نامحرم بپوشاند اگر چه کمک بر حرام نباشد، و اگر کمک بر حرام باشد پوشاندن بدن قطعاً واجب است، همان طور که پوشاندن عورت از زن نامحرم واجب است، و نیز احتیاط واجب آن است که مرد بدن خود را از دختر نامحرمی که نُه سالش تمام نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد بپوشاند، اگر چه قصد لذّتی در بین نباشد.

(سیستانی): مسأله زن باید موی سر و بدن، غیر از صورت و دستهای خود را از مرد نامحرم بپوشاند، و احتیاط لازم آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد و احتمال می‌رود که نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود بپوشاند، ولی زن می‌تواند صورت و دستهایش را تا مچ از مرد نامحرم نپوشاند مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد یا به قصد مبتلا کردن مرد به نگاه حرام باشد که پوشانیدن در این دو صورت واجب است.

(زنجانی): مسأله زن باید بدن و موی خود را از مرد نامَحرَم بپوشاند و احتیاط مستحب ّ آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد بپوشاند.

لخت شدن زن مسلمان در نزد اهل کتاب جایز نیست.

[نگاه به عورت]

مسأله 2436 نگاه کردن به عورت دیگری حرام است، اگر چه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد (1) و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز هم نگاه نکنند (2) ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

(1) (فاضل): و نگاه کردن به عورت بچه غیر ممیّز جایز است و زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

(مکارم): نگاه کردن به عورت دیگران حرام است هر چند در آئینه یا آب صاف و مانند آن باشد، خواه محرم باشد یا نامحرم، مرد باشد یا زن..

(2) (اراکی): نگاه کردن به عورت دیگری حتی به عورت بچه ممیزی که خوب و بد را می‌فهمد حرام است اگر چه از پشت شیشه باشد. و احتیاط واجب آن است که به عورت دیگران در آینه و آب صاف هم نگاه نکنند..

(گلپایگانی)، (صافی): مسأله نگاه کردن به عورت دیگری، حتّی به عورت بچه ممیزی که خوب و بد را می‌فهمد حرام است، اگر چه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

(خوئی)، (تبریزی): و کنیز و مولایش..

(زنجانی): و کسانی که در حکم آنها هستند..

(سیستانی): مسأله نگاه کردن به عورت مسلمان بالغ حرام است، اگر چه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد، و همچنین است بنا بر احتیاط لازم نگاه کردن به عورت کافر و بچه نابالغ که خوب و بد را می‌فهمد، ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

(بهجت): مسأله نگاه کردن به عورت دیگری، حتی به عورت بچه ممیزی که خوب و بد را می‌فهمد، حرام است، ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر، چه ظاهر و چه باطن نگاه کنند.

[نگاه به محارم]

مسأله 2437 مرد و زنی که با یکدیگر محرمند، اگر قصد لذّت نداشته باشند (1) می‌توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند (2).

(1) (سیستانی): و خوف وقوع در حرام نباشد..

(2) (خوئی): و در حکم عورت است ما بین ناف و زانوهای آنها علی الاحوط.

(صافی): اگر چه احتیاط این است که به ما بین ناف و زانوها نگاه نکنند.

(زنجانی): مسأله مرد و زنی که با یکدیگر محرمند، بدون لذّت می‌توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

(مکارم): مسأله مرد و زنی که با هم محرمند (مانند خواهر و برادر) می‌توانند به بدن یکدیگر به آن مقدار که در میان محارم معمول است نگاه کنند و در غیر آن، احتیاط آن است که نگاه نکنند.

[نگاه مرد به بدن مرد و نگاه زن به بدن زن]

مسأله 2438 مرد نباید با قصد لذّت به بدن مرد دیگر نگاه کند (1) و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذّت حرام است (2).

(1) (تبریزی): و زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذّت نباید نگاه کند.

(2) (بهجت): ولی بدون قصد لذت جایز است.

(سیستانی): و همچنین است در هر دو مورد اگر خوف وقوع در حرام باشد.

(زنجانی): مسأله مرد نباید با لذّت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با لذّت حرام است.

[عکس نامحرم]

مسأله 2439 عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست ولی اگر برای عکس برداشتن مجبور شود که حرام دیگری انجام دهد مثلًا دست به بدن او بزند (یا نظرش به صورت زینت شده او یا به سایر بدن او بیفتد (1)، نباید عکس او را بردارد و اگر زن نامحرمی را بشناسد در صورتی که آن زن متهتّک نباشد نباید به عکس او نگاه کند.

این مسأله، در رساله آیات عظام: (فاضل) و (بهجت) نیست

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه (نوری) نیست] (اراکی): مسأله عکس برداشتن مرد از زن نامحرم اگر همراه با نگاه کردن به جاهایی که نگاه کردن به آنجا حرام است نباشد، مانعی ندارد ولی اگر برای عکس برداشتن مجبور شود که حرام دیگری انجام دهد مثلًا دست به بدن او بزند حرام است؛ امّا نگاه کردن به عکس زن نامحرم و یا فیلم آن که به وسیله تلویزیون و غیره پخش می‌شود، اگر به قصد لذّت نباشد و خوف فساد و به حرام افتادن نباشد مانعی ندارد، هر چند صاحب عکس را بشناسد.

(گلپایگانی)، (خوئی)، (تبریزی)، (صافی)، (زنجانی): مسأله مرد نباید عکس زن نامحرم را بیندازد و اگر زن نامحرمی را بشناسد ((خوئی)، (تبریزی): بنا بر احتیاط (زنجانی): بنا بر احتیاط واجب) نباید به عکس او ((گلپایگانی)، (صافی): خصوص در مواردی که معرض هتک و فساد باشد) نگاه کند.

(سیستانی): مسأله اگر مرد زن نامحرمی را بشناسد، چنانچه از زنهای مبتذله نباشد، بنا بر احتیاط واجب نباید به عکس او نگاه کند بجز صورت و دستها که نگاه بدون لذت و خوف وقوع در حرام جایز است.

(مکارم): مسأله عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست، مگر این که ناچار باشد که به بدن او غیر از صورت و دستها نگاه کند. در صورتی که زنی مقیّد به حفظ حجاب شرعی است، نگاه کردن به عکس بدون حجاب او اشکال دارد، مگر این که او را نشناسد و مفسده دیگری از نگاه کردن حاصل نشود.

[مجبور شدن در لمس نامحرم]

مسأله 2440 اگر در حال ناچاری، زن بخواهد زن دیگر (1) یا مردی غیر از شوهر خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد، باید چیزی در دست کند که دست او به عورت نرسد و همچنین است اگر مرد بخواهد (2) مرد دیگر (3) یا زنی غیر زن خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد.

این مسأله، در رساله آیات عظام: (فاضل) و (بهجت) نیست.

(1) (خوئی)، (تبریزی): اگر زن بخواهد زن دیگر.. (سیستانی): اگر لازم شود که زنی زن دیگر..

(زنجانی): اگر زن بخواهد در صورت ضرورت زن دیگر..

(2) (گلپایگانی)، (صافی): در حال ناچاری.. (زنجانی): در صورت ضرورت..

(3) (سیستانی): اگر لازم شود مردی مرد دیگر..

(مکارم): مسأله هرگاه پرستار یا طبیب ناچار باشد دست به عورت بیمار بزند باید دستکش یا مانند آن در دست داشته باشد، همچنین اگر طبیب و پرستار مرد ناچار باشد دست به بدن زن بزندیا طبیب و پرستار زن دست به بدن مرد بزند، ولی در صورت ضرورت و ناچاری اشکالی ندارد.

[معالجه توسط نامحرم]

مسأله 2441 اگر مرد برای معالجه زن نامحرم (1) ناچار باشد که او را نگاه کند (2) و دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند، نباید او را نگاه کند (3).

(1) (اراکی): با فرض ِ نبودن زنی که در کیفیت معالجه و تحمّل درد با مرد مساوی باشد..

(بهجت): و یا زن برای معالجه مرد نامحرم..

(زنجانی): اگر زنی برای معالجه ناچار باشد به مرد نامحرم مراجعه کند و مرد برای معالجه زن نامحرم..

(2) (سیستانی): اگر زن ناچار به معالجه از مرضی باشد و مرد نامحرم برای معالجه نمودن او بهتر باشد می‌تواند به مرد نامحرم مراجعه نماید و چنانچه آن مرد، ناچار باشد، که برای معالجه او را نگاه کند..

(3) (زنجانی): همچنین اگر معالجه منحصر به پزشک نامحرم نباشد ولی زن در اثر بی اطلاعی از پزشک معالج زن یا محرم، ناچار باشد که به مرد نامحرم مراجعه کند در صورتی که معالجه مرد بدون دست زدن یا نگاه کردن به قسمتهای محرّم از اعضای زن امکان پذیر نباشد و مرد بداند که معالجه به مثل او منحصر نیست، جایز نیست معالجه کند.

(مکارم): مسأله نگاه کردن طبیب مرد به زن نامحرم برای معالجه در صورتی که ضرورت داشته باشد جایز است.

[لزوم دیدن عورت برای معالجه]

مسأله 2442 اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند (1) بنا بر احتیاط واجب (2) باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند (3) ولی اگر چاره‌ای جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد (4).

این مسأله، در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست.

(1) (گلپایگانی)، (صافی)، (بهجت): اشکال ندارد. [پایان مسأله] (تبریزی): اگر چاره‌ای جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد. [پایان مسأله]

(2) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیت اللّه (فاضل) نیست]

(3) (نوری): چنانچه ضرورت با نگاه کردن در آئینه مرتفع می‌شود آئینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند..

(4) (سیستانی): و همچنین است اگر مدّت نگاه کردن به عورت کوتاهتر از مدّت نگاه کردن در آیینه باشد.

(زنجانی): مسأله اگر انسان برای معالجه غیر همسر خود ناچار باشد که به عورت او نگاه کند، بنا بر احتیاط مستحب ّ آینه‌ای را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند، ولی اگر چاره‌ای جز نگاه کردن به عورت نباشد بدون تردید اشکال ندارد.

مسائل اختصاصی

(بهجت): مسأله 1943 نگاه کردن و دست زدن به بدن پیر زن و بچه غیر ممیّز که خوب و بد را نمی‌فهمد، بدون قصد لذّت، جایز است.

(بهجت): مسأله 1944 نگاه کردن مرد به صورت زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند جایز است به شرط آن که بداند که مانع شرعی از ازدواج با او نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول می‌کند، و احتمال بدهد که با این نگاه کردن اطّلاع تازه‌ای پیدا می‌کند و با این شرائط، نگاه کردن فقط برای این مرد جایز است، اگر چه چند مرتبه باشد، بلکه چنین نگاه کردنی برای جلوگیری از نزاع بعد از عقد، مستحب ّ نیز هست و اجازه زن هم در آن لازم نیست، و بنا بر أظهر نگاه کردن به مو و محاسن دیگر آن زن هم با همین شرایط جایز است و وجهی دارد که زن هم بتواند به مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند با شرایطی که گفته شد نگاه کند.

(مکارم): مسأله 2090 در مورد حجاب واجب، کافی است که زن بدن خود را جز صورت و دست تا مچ به هر وسیله‌ای که می‌تواند بپوشاند و لباس خاصی شرط نیست ولی پوشیدن لباسهای تنگ و چسبان و همچنین لباسهای زینتی اشکال دارد.

(مکارم): مسأله 2091 نگاه کردن مرد به زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند به منظور آگاه شدن از حُسن و عیب او جایز است حتی اگر با یک بار نگاه کردن، این منظور حاصل نشود، می‌تواند چند بار در چند مجلس نگاه کند.

(مکارم): مسأله 2092 شنیدن صدای زن نامحرم در صورتی که به قصد لذت نباشد و سبب افتادن در گناه نشود اشکالی ندارد، ولی زن نباید لحن صدای خود را طوری کند که هوس انگیز باشد.

(مکارم): مسأله 2093 نگاه کردن به زن نامحرم برای شناختن او به منظور شهادت دادن در دادگاه و امور مهم و لازمی از این قبیل جایز است.

(فاضل): مسأله 2562 چنانچه پزشک زن وجود داشته باشد، پزشک مرد حق ّ ندارد بیمار زن را معاینه کند، کما اینکه بیمار زن حق ّ ندارد با وجود پزشک زن اجازه دهد پزشک مرد او را معاینه کند. و چنانچه پزشک زن نباشد یا بیماری خاصی باشد که پزشک زن نتواند آن را معالجه کند، زن بیمار می‌تواند به پزشک مرد مراجعه کند؛ در این صورت پزشک باید برای معاینه به حد اقل اکتفا کند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/abfHUQ

حتما بخوانيد

ویژه نامه نگاه و ارتباط محرم و نامحرم

 1. ارتباط زن و مرد نامحرم در مهماني فاميلي
 2. اختلاط زن و مرد در محيط كار
 3. حكم خلوت كردن زن و مرد نامحرم در اتاق
 4. تدريس خصوصي توسط نامحرم
 5. حکم بازیگری مرد و زن در فیلم و تئاتر
 6. ابراز علاقه و عشق پسر و دختر چه حكمي دارد
 7. تماس با نامحرم در تاکسی یا بازار
 8. دست دادن با نامحرم
 9. حكم بوسيدن و روبوسي چيست
 10. لمس بیمار توسط پرستار نامحرم
 11. حکم آمپول زدن توسط نامحرم
 12. رجوع زن به دكتر مرد متخصص


کلید:  احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن  نگاه كردن به عورت همسر حکم نگاه به عکس نامحرم نگاه كردن به سينه احکام نگاه به عکس مبتذل حكم نگاه كردن مرد به زن نامحرم حکم نگاه زن به مرد نامحرم حکم نگاه به عورت خود احکام نگاه به نامحرم خامنه ای کلید: احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن احکام نگاه کردن اح

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.