وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ازدواج با کافر

0

ازدواج با کافر

ازدواج با کافر

در نوشتار قبل «ازدواج های حرام مطابق نظر10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

[ازدواج با کافر]

مسأله 2397 زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر (1) در آید، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زنهای کافره غیر کتابیه به طور دائم (2) ازدواج کند و به احتیاط واجب ازدواج دائم با زنهای کافره اهل کتاب نیز جایز نیست ولی صیغه کردن زنهای اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد.

(1) (اراکی): چه مشرک و چه اهل کتاب..

(2) (اراکی): یا موقّت..

(گلپایگانی)، (صافی): مسأله زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زن کافره غیر اهل کتاب ازدواج نماید ولی متعه کردن زن اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد بلکه جواز ازدواج آنان به طور دوام نیز خالی از قوت نیست ولی در صورت تمکّن از ازدواج مسلمه کراهت شدیده دارد. بلکه در این صورت احتیاط ترک نشود.

(خوئی)، (تبریزی): و بنا بر احتیاط استحبابی عقد دائمی با آنها ننماید و بعضی از فِرَق از قبیل خوارج و غُلات و نواصب که خود را مسلمان می‌دانند در حکم کفّارند، و مرد و زن مسلمان نمی‌توانند با آنها به طور دائم یا انقطاع ازدواج نمایند.

(نوری): بلکه ازدواج آنها بطور دوام نیز بنا بر أقوی جایز است ولی این احتیاط ترک نشود که در صورتی اقدام به ازدواج بطور دوام با آنها بکند که متمکن از ازدواج با زن مسلمان نباشد.

(فاضل): مسأله زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زنهای کافره به طور دائم ازدواج کند، حتّی اگر یهودیّه یا نصرانیّه باشند بنا بر احتیاط واجب؛ ولی صیغه کردن زنهای یهودی و نصرانی مانعی ندارد.

(مکارم): مسأله زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر در آید، همچنین مرد مسلمان نمی‌تواند بنا بر احتیاط با زن کافر ازدواج دائم کند ولی ازدواج موقّت با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد.

(بهجت): مسأله زن مسلمان، نمی‌تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید و مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زنان کافری که اهل کتاب نیستند ازدواج کند، ولی با زنانی که یهودی و یا نصرانی باشند، موقّتاً به صورت صیغه می‌تواند ازدواج نماید.

(زنجانی): مسأله زن مسلمان نمی‌تواند به عقد مرد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با غیر اهل کتاب و مجوس ازدواج کند، نه به صورت ازدواج دائم و نه به صورت ازدواج موقّت و ظاهراً ازدواج دائم یا موقّت با زن یهودی و نصرانی باطل نیست بلکه مکروه و مخالف احتیاط استحبابی است بویژه ازدواج دائم. ازدواج با زن مجوس به صورت دائم صحیح نیست و به صورت موقّت، مکروه و مخالف احتیاط استحبابی است و در صورتی که مرد و زن کافر با یکدیگر ازدواج کنند و سپس شوهر مسلمان شود و زن وی بر دین مسیحیّت یا یهودیّت یا مجوسیّت باقی بماند ازدواج باطل نمی‌گردد. در مورد احکام زن یا شوهر احکام چندی وجود دارد که در کتب مفصّل فقهی آمده است.

(سیستانی): مسأله زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید، چه دائم باشد چه موقّت، چه کافر کتابی باشد چه غیر کتابی؛ مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زنهای کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند، ولی صیغه کردن زنهایی که یهودی یا نصرانی هستند مانعی ندارد، و بنا بر احتیاط لازم عقد دائمی با آنها ننماید؛ و امّا زن مجوسیه، بنا بر احتیاط واجب حتی بطور موقّت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید، و بعضی از فرق از قبیل نواصب که خود را مسلمان می‌دانند و در حکم کفارند، مرد و زن مسلمان نمی‌توانند با آنها بطور دائم یا موقّت ازدواج نمایند؛ و همچنین مرتد.

مسأله اختصاصی

(فاضل): مسأله 2516 کسی که زن مسلمان دارد، نباید زن یهودی و نصرانی را صیغه نماید، مگر آنقدر مدّت آن کم باشد که عرفاً به او نگویند زن گرفته است.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/uwVaS8

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج و طلاق

  1. صيغه خواهر برادري
  2. ازدواج مسلمان با غير مسلمان
  3. حکم ازدواج با اهل سنت
  4. ازدواج موقت با غیر مسلمان
  5. حکم ازدواج با مسیحی
  6. ازدواج با زرتشتی
  7. ازدواج مسلمان با بهایی
  8. ازدواج شیعه با اهل حق
  9. حکم ازدواج دائم یا موقت با بودایی
  10. با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد
  11. حکم ازدواج با شراب خوار

کلید: ازدواج با کافر ازدواج با کافر ازدواج با کافر ازدواج با کافر ازدواج با کافر ازدواج با کافر ازدواج با کافر ازدواج با کافر ازدواج با کافر ازدواج با کافر ازدواج با کافر ازدواج با کافر ازدواج با کافر ازدواج با کافر ازدواج با کافر  ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ازدواج زن مسلمان با مرد مسیحی حکم ازدواج ازدواج زن مسلمان با مرد اهل کتاب ازدواج زن مسلمان با مرد زرتشتی ازدواج زن مسلمان با مرد یهودی ازدواج زن مسلمان با مرد کافر ازدواج مرد مسلمان با زن بهایی شرایط ازدواج با زن غیر مسلمان چیست  ازدواج با کفار ازدواج دائم مرد مسلمان با زن اهل کتاب چه حکمی داردازدواج دائم یا موقت مسلمان با اهل کتاب 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.