وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ازدواج با چه زنهایی حرام است

0

ازدواج با چه زنهایی حرام است

فهرست این نوشتار:

ازدواج با چه زنهایی حرام است

عده‌ای از زنها که ازدواج با آنان حرام است

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][ازدواج حرام]

مسأله 2384 ازدواج با زنهایی که مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند حرام است.

(خوئی)، (سیستانی)، (مکارم)، (صافی): مسأله ازدواج با زنهایی که با انسان محرم هستند مثل مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر زن، ((مکارم): و زن ِ پدر و دخترِ زن) حرام است.

[ازدواج با مادر زن ]

مسأله 2385 اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید، اگر چه با او نزدیکی نکند، مادر و مادرِ مادر آن زن و مادرِ پدرِ او هر چه بالا روند به آن مرد مَحرَم می‌شوند (1) .

(1) (مکارم): ولی دختر زن و نوه دختری و پسری آن زن در صورتی به آن مرد حرام می‌شوند که با آن زن نزدیکی کرده باشد.

[زدواج با دختر همسر]

مسأله 2386 اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و پسری آن زن هر چه پایین روند، چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد مَحرَم می‌شوند.

(مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله

[ازدواج دختر]

2385 مسأله 2387 اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی هم نکرده باشد، تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی‌تواند با دختر او (1) ازدواج کند (2).

(1) (زنجانی): با دختر و نوه دختری و پسری آن زن هر چه پایین روند.. (2) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): بنا بر احتیاط واجب با دختر او ازدواج نکند.

(مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله

[محرم بودن عمه و خاله]

 2388 عمه و خاله پدر (1) و عمه و خاله پدرِ پدر و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادرِ مادر هر چه بالا روند، به انسان محرمند.

(1) (صافی): عمه و خاله خود شخص و عمه و خاله پدر..

(خوئی)، (سیستانی): مسأله عمه و خاله انسان و عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدرِ پدر یا مادرِ پدر و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادرِ مادر، یا پدرِ مادر، هر چه بالا روند، به انسان محرمند.

(زنجانی): مسأله عمه و خاله پدر یا مادر و عمه و خاله پدر بزرگ پدری یا مادری و عمه و خاله مادر بزرگ پدری یا مادری، هر چه بالا روند به انسان محرمند.

[محرم بودن پدر شوهر/ محرم بودن پسر و نوه شوهر]

مسأله 2389 پدر و جدّ شوهر، هر چه بالا روند و پسر و نوه پسری و دختری او هر چه پایین آیند (1) چه در موقع عقد باشند، یا بعداً به دنیا بیایند به زن او محرم هستند.

(1) (زنجانی): خواه در موقع عقد یا وقتی که زن او بوده، باشند، یا بعداً به دنیا بیایند، به زن او محرم هستند.

[ازدواج با خواهر زن]

مسأله 2390 اگر زنی را برای خود عقد کند، دائمه باشد یا صیغه، تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی‌تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.

[ازدواج با خواهر زن در طلاق رجعی]

مسأله 2391 اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق (1) گفته می‌شود طلاق رجعی دهد، در بین عدّه نمی‌تواند خواهر او را عقد نماید (2) بلکه در عدّه طلاق بائن هم که بعداً بیان می‌شود، احتیاط مستحب ّ آن است که از ازدواج با خواهر او خودداری نماید (3).

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (زنجانی): مسأله [2522]..

(2) (اراکی): و اگر عقد انقطاعی باشد و مدّت تمام شود، احتیاط مستحب ّ آن است که قبل از انقضاء عدّه نمی‌تواند با خواهر او ازدواج کند. [پایان مسأله] (گلپایگانی)، (صافی): و اگر زنی را متعه کرده باشد و مدّت او را بخشیده یا تمام شده باشد در عدّه او بنا بر احتیاط لازم نباید خواهر او را بگیرد..

(خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): ولی در عدّه طلاق بائن می‌تواند با خواهر او ازدواج نماید و در عدّه متعه احتیاط واجب آن است که ازدواج نکند.

(زنجانی): ولی در عدّه طلاق بائن (که بعداً بیان می‌شود) می‌تواند عقد کند، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که در عدّه متعه از ازدواج با خواهر او خودداری نماید.

(3) (نوری): و اگر زنی را متعه کرده باشد و مدّت او را بخشیده یا تمام شده باشد، بنا بر أقوی در عدّه او می‌تواند با خواهر او بطور دوام یا موقّت ازدواج کند.

(فاضل): و احتیاط واجب این است که در عدّه متعه با خواهر آن زن که او را متعه کرده بوده است، ازدواج نکند.

(مکارم): مسأله بعد از طلاق، ما دام که [زن] در عدّه است، در صورتی که عده رجعی باشد (که شرح آن در کتاب طلاق خواهد آمد)، نمی‌تواند خواهر او را بگیرد و احتیاط مستحب ّ آن است که در عدّه طلاق بائن که شرح آن خواهد آمد با او ازدواج نکند، همچنین در عدّه متعه خواه بعد از تمام شدن مدّت باشد و یا بخشیدن مدّت.

[ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده زن]

مسأله 2392 انسان نمی‌تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج کند ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن بگوید به آن عقد راضی هستم اشکال ندارد (1)

(1) (گلپایگانی)، (صافی): لکن احتیاط مستحب ّ مؤکّد آن است که دوباره او را عقد نماید.

(اراکی): هر چند بعداً زن بگوید به آن عقد راضی هستم، کفایت نمی‌کند و نیاز به عقد مجدّد دارد. (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): بعداً زن اجازه نماید اشکال ندارد.

(بهجت): بنا بر أقرب اشکال ندارد.

(نوری): آن عقد صحیح و نافذ می‌شود.

[اگر زن به ازدواج همسر رضایت ندهد]

مسأله 2393 اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزاده او را عقد کرده (1) و حرفی نزند، چنانچه بعداً رضایت ندهد عقد آنان باطل است (2) بلکه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد که باطناً راضی بوده احتیاط واجب آن است که شوهرش از برادر زاده او جدا شود مگر آن که اجازه دهد.

این مسأله، در رساله آیات عظام: (مکارم) و (بهجت) نیست

(1) (اراکی): و حرفی نزد، اکتفا به آن عقد اشکال دارد. و همچنین است سکوت قبل از عقد. [پایان مسأله]

(2) (خوئی)، (گلپایگانی)، (تبریزی)، (صافی)، (نوری)، (زنجانی): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(سیستانی): چنانچه بعداً رضایت بدهد عقد صحیح است، و اگر رضایت ندهد عقد آنان باطل است. [پایان مسأله]

[زنا قبل ازدواج]

مسأله 2394 اگر انسان پیش از آن که دختر عمه یا دختر خاله خود را بگیرد با مادر آنان زنا کند، دیگر نمی‌تواند (1) با آنان ازدواج نماید.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست (1) (بهجت): بنا بر أحوط..

(اراکی): مسأله اگر انسان پیش از آن که دختر خاله خود را بگیرد با مادر او زنا کند، دیگر نمی‌تواند با او ازدواج نماید و حرام ابدی می‌شود و اگر پیش از آن که دختر عمه خود را عقد کند با مادر او زنا کند بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند با او ازدواج نماید.

(خوئی)، (تبریزی)، (صافی): و بنا بر احتیاط واجب دختر عمه نیز این حکم را دارد.

(سیستانی): مسأله اگر انسان با خاله یا عمه خود قبل از عقد دختر او زنا کند، دیگر بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند با دختر او ازدواج نماید.

(زنجانی): مسأله اگر انسان پیش از آنکه زنی را بگیرد، با مادر وی زنا کند، دیگر نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند، این حکم اختصاص به ازدواج با دختر خاله، در صورت زنا با مادر وی ندارد بلکه در غیر این صورت هم می‌آید.

[زنا بعد از ازدواج]

مسأله 2395 اگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نماید (1) و پیش از آن که با آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید عقد آنان اشکال ندارد (2) .

این مسأله، در رساله آیات عظام: (اراکی) و (مکارم) نیست

(1) (خوئی): و پس از نزدیکی با آنان با مادرشان زنا کند موجب جدایی آن‌ها نمی‌شود و همچنین است حکم اگر پیش از آن که با آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید، اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که در این صورت از ایشان به طلاق دادن جدا شود.

(سیستانی): سپس بعد از نزدیکی یا قبل از آن با مادرش زنا کند، موجب جدایی آن‌ها نمی‌شود. (2) (گلپایگانی)، (فاضل)، (صافی): احتیاط واجب آن است که از ایشان ((صافی): به طلاق دادن) جدا شود.

(تبریزی): احتیاط مستحب ّ آن است که از ایشان به طلاق دادن جدا شود. و امّا اگر زنا کردن با مادرشان پس از نزدیکی با خودشان باشد موجب جدایی آن‌ها نمی‌شود.

(زنجانی): مسأله اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند، بعد با مادر او زنا کند، آن زن بر او حرام نمی‌شود و اگر زنی را عقد نماید و پیش از نزدیکی با وی، با مادر او زنا کند، آن زن به او حرام نمی‌شود، هر چند احتیاط استحبابی در آن است که باطلاق و مانند آن، از آن زن جدا شود.

[زنا با مادر دختر و ازدواج پس از آن]

مسأله 2396 اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط واجب آن است که با دختر او ازدواج نکند (1) ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر او زنا کند، آن زن بر او حرام نمی‌شود (2) و همچنین است اگر پیش از آن که با او نزدیکی کند با مادر او زنا نماید (3) ولی در این صورت احتیاط مستحب ّ آن است که از آن زن جدا شود.

(1) (گلپایگانی): بلکه حرمت آن خالی از قوّت نیست..

این مسأله، در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست

(اراکی): احتیاط مستحب ّ آن است که با دختر و مادر او ازدواج نکند..

(بهجت): بنا بر أظهر می‌تواند با دختر او ازدواج نماید، ولی احتیاط در عدم ازدواج است..

(2) (گلپایگانی)، (صافی): و امّا اگر بعد از عقد و پیش از آن که با او نزدیکی کند با مادر او زنا نماید احتیاط واجب آن است که آن زن را طلاق دهد و دیگر هم او را نگیرد.

(فاضل): ولی اگر او را طلاق بدهد و بعداً دوباره بخواهد با او ازدواج کند اشکال دارد و نیز اگر پیش از آن که با او نزدیکی کند با مادر او زنا نماید احتیاط واجب آن است که از آن زن جدا شود.

(3) (اراکی)، (بهجت): بقیه مسأله ذکر نشده. (زنجانی): رجوع کنید به ذیل مسأله 2395 (خوئی)، (تبریزی): مسأله اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، أحوط و اولی آن است ((تبریزی): اولی آن است) که با دختر او ازدواج نکند، بلکه اگر زنی را عقد نماید و پیش از آن که با او نزدیکی کند با مادر او زنا کند بهتر آن است که از آن زن جدا شود ولی اگر با او نزدیکی کند و بعد با مادر او زنا نماید، بی شبهه ((تبریزی): بلا شک) لازم نیست از آن زن جدا شود.

(سیستانی): مسأله اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط مستحب ّ آن است که با دختر او ازدواج نکند.

مسأله اختصاصی

(زنجانی): مسأله 2405 اگر کسی با زنی که با وی ازدواج نکرده، از روی اشتباه یا عمد نزدیکی کند، آن زن بر پدر و پسر او حرام خواهد شد. ولی اگر کسی با زن پدر یا زن پسر بعد از نزدیکی کردن شوهر نزدیکی کند آن زن بر شوهرش حرام نخواهد شد، و اگر پسر قبل از نزدیکی کردن پدر با زن او نزدیکی کند، زن بر پدر حرام خواهد شد، و بنا بر احتیاط واجب اگر پدر با زن پسر قبل از نزدیکی کردن پسر نزدیکی کند، آن زن بر پسر حرام خواهد شد.

[ازدواج با کافر]

مسأله 2397 زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر (1) در آید، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زنهای کافره غیر کتابیه به طور دائم (2) ازدواج کند و به احتیاط واجب ازدواج دائم با زنهای کافره اهل کتاب نیز جایز نیست ولی صیغه کردن زنهای اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد.

(1) (اراکی): چه مشرک و چه اهل کتاب.. (2) (اراکی): یا موقّت..

(گلپایگانی)، (صافی): مسأله زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زن کافره غیر اهل کتاب ازدواج نماید ولی متعه کردن زن اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد بلکه جواز ازدواج آنان به طور دوام نیز خالی از قوت نیست ولی در صورت تمکّن از ازدواج مسلمه کراهت شدیده دارد. بلکه در این صورت احتیاط ترک نشود.

(خوئی)، (تبریزی): و بنا بر احتیاط استحبابی عقد دائمی با آنها ننماید و بعضی از فِرَق از قبیل خوارج و غُلات و نواصب که خود را مسلمان می‌دانند در حکم کفّارند، و مرد و زن مسلمان نمی‌توانند با آنها به طور دائم یا انقطاع ازدواج نمایند.

(نوری): بلکه ازدواج آنها بطور دوام نیز بنا بر أقوی جایز است ولی این احتیاط ترک نشود که در صورتی اقدام به ازدواج بطور دوام با آنها بکند که متمکن از ازدواج با زن مسلمان نباشد.

(فاضل): مسأله زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زنهای کافره به طور دائم ازدواج کند، حتّی اگر یهودیّه یا نصرانیّه باشند بنا بر احتیاط واجب؛ ولی صیغه کردن زنهای یهودی و نصرانی مانعی ندارد.

(مکارم): مسأله زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر در آید، همچنین مرد مسلمان نمی‌تواند بنا بر احتیاط با زن کافر ازدواج دائم کند ولی ازدواج موقّت با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد.

(بهجت): مسأله زن مسلمان، نمی‌تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید و مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زنان کافری که اهل کتاب نیستند ازدواج کند، ولی با زنانی که یهودی و یا نصرانی باشند، موقّتاً به صورت صیغه می‌تواند ازدواج نماید.

(زنجانی): مسأله زن مسلمان نمی‌تواند به عقد مرد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با غیر اهل کتاب و مجوس ازدواج کند، نه به صورت ازدواج دائم و نه به صورت ازدواج موقّت و ظاهراً ازدواج دائم یا موقّت با زن یهودی و نصرانی باطل نیست بلکه مکروه و مخالف احتیاط استحبابی است بویژه ازدواج دائم. ازدواج با زن مجوس به صورت دائم صحیح نیست و به صورت موقّت، مکروه و مخالف احتیاط استحبابی است و در صورتی که مرد و زن کافر با یکدیگر ازدواج کنند و سپس شوهر مسلمان شود و زن وی بر دین مسیحیّت یا یهودیّت یا مجوسیّت باقی بماند ازدواج باطل نمی‌گردد. در مورد احکام زن یا شوهر احکام چندی وجود دارد که در کتب مفصّل فقهی آمده است.

(سیستانی): مسأله زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید، چه دائم باشد چه موقّت، چه کافر کتابی باشد چه غیر کتابی؛ مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زنهای کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند، ولی صیغه کردن زنهایی که یهودی یا نصرانی هستند مانعی ندارد، و بنا بر احتیاط لازم عقد دائمی با آنها ننماید؛ و امّا زن مجوسیه، بنا بر احتیاط واجب حتی بطور موقّت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید، و بعضی از فرق از قبیل نواصب که خود را مسلمان می‌دانند و در حکم کفارند، مرد و زن مسلمان نمی‌توانند با آنها بطور دائم یا موقّت ازدواج نمایند؛ و همچنین مرتد.

مسأله اختصاصی

(فاضل): مسأله 2516 کسی که زن مسلمان دارد، نباید زن یهودی و نصرانی را صیغه نماید، مگر آنقدر مدّت آن کم باشد که عرفاً به او نگویند زن گرفته است.

[حکم زنا در عده]

مسأله 2398 اگر با زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند آن زن (1) بر او حرام می‌شود (2) و اگر با زنی که در عده متعه، یا طلاق بائن، یا عدّه وفات است زنا کند، بعداً می‌تواند او را عقد نماید، اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که با او ازدواج نکند و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عدّه متعه و عدّه وفات در احکام طلاق گفته خواهد شد.

(1) (خوئی): بنا بر احتیاط.. (صافی): بنا بر احتیاط واجب..

(2) (تبریزی): آن زن بنا بر أظهر بر او حرام نمی‌شود..

(بهجت): و اگر با زنی که در عدّه طلاق بائن، یا عده وفات است زنا کند، بعداً می‌تواند او را عقد نماید. [پایان مسأله] (اراکی): مسأله اگر با زن شوهردار یا زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام ابدی می‌شود و اگر با زنی که در عدّه متعه (عقد غیر دائم) یا طلاق بائن یا عدّه وفات است زنا کند، این احتیاط لازم نیست.

(فاضل): مسأله اگر با زنی که در عدّه طلاق است زنا کند باعث حرمت ابدی نمی‌شود، لذا می‌تواند بعد از گذشت عدّه با او ازدواج کند هر چند احتیاط در ترک این ازدواج است و اگر این زن را عقد کند (چه موقّت، چه دائم) هر چند این عقد باطل است ولی باعث حرمت ابدی می‌شود. و اگر این عقد از جهت دیگری غیر از در عدّه بودن زن باطل باشد، حکم زنا را دارد و موجب حرمت ابدی نمی‌شود.

(سیستانی): مسأله اگر با زنی که در عده طلاق رجعی است زنا کند، آن زن بنا بر احتیاط واجب بر او حرام می‌شود، و اگر در عده متعه یا طلاق بائن، یا عده وفات یا عده وطی شبهه باشد بعداً می‌تواند او را عقد نماید؛ و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عده متعه و عده وفات و عده وطی شبهه در احکام طلاق گفته خواهد شد.

(مکارم): مسأله اگر با زنی که در عده دیگری است زنا کند آن زن بر او حرام می‌شود، خواه طلاق رجعی باشد یا غیر رجعی بنا بر احتیاط واجب.

[ازدواج بعد از زنا با زن]

مسأله 2399 اگر با زن بی شوهری که در عدّه نیست زنا کند، بعداً می‌تواند آن زن را برای خود عقد نماید (1) ولی احتیاط مستحب ّ (2) آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند بعد او را عقد نماید (3) بلکه احتیاط مزبور حتی الامکان نباید ترک شود و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.

(1) (بهجت): بنا بر أظهر مکروه است که بعداً آن زن را برای خود عقد نماید، بلکه احتیاط مستحب ّ آن است که با او ازدواج ننماید، مگر این که زن از کار خود توبه نموده باشد.

(2) (خوئی)، (تبریزی): احتیاط واجب..

(3) (مکارم): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(اراکی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (نوری): و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.

(خوئی)، (تبریزی): و اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند این احتیاط، مستحب ّ است.

(سیستانی): مسأله اگر بازن بی شوهری که در عده نیست زنا کند بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند پیش از آن که او توبه کند با او ازدواج نماید، ولی شخص دیگری اگر بخواهد با آن زن پیش از توبه کردنش ازدواج کند اشکالی ندارد، مگر در صورتی که آن زن مشهور به زنا باشد که بنا بر احتیاط واجب ازدواج با او قبل از توبه‌اش جایز نیست و همچنین است ازدواج با مرد مشهور به زنا قبل از آن که توبه کند و احتیاط مستحب ّ آن است که اگر شخص بخواهد با زن زناکار ازدواج کند صبر نماید تا آن زن حیض ببیند بعد او را به عقد خود درآورد، خواه خود با او زنا کرده باشد یا دیگری.

(فاضل): مسأله اگر با زنی زنا کند، بعداً می‌تواند آن زن را برای خود عقد نماید، ولی احتیاط واجب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند، بعد او را عقد کند و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد نماید.

[ازدواج در عده]

مسأله 2400 اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه مرد و زن، یا یکی از آنان بدانند که عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عدّه حرام است آن زن بر او حرام می‌شود (1) اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد (2).

(1) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): حرام ابدی می‌شود..

(2) (سیستانی): و اگر هر دو جاهل باشند به اصل عدّه یا به حرمت ازدواج در آن، عقد باطل است، پس اگر نزدیکی کرده باشند حرام ابدی است و گر نه حرام نیست و می‌توانند پس از پایان عده دوباره عقد کنند.

(مکارم): آن زن بر او حرام ابدی می‌شود، خواه با او نزدیکی کرده باشد یا نه.

[نمی دانسته عقد در عده باطل است]

مسأله 2401 اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عدّه بوده (1) چنانچه هیچ کدام نمی‌دانسته‌اند زن در عدّه است و (2) نمی‌دانسته‌اند که عقد کردن زن در عدّه حرام است، در صورتی که مرد با او (3) نزدیکی کرده باشد، آن زن بر او حرام می‌شود (4).

(1) (گلپایگانی)، (صافی): در صورتی که با او نزدیکی کرده باشد، آن زن بر او حرام می‌شود اگر چه هیچ کدام نمی‌دانسته‌اند که زن در عدّه است و نمی‌دانسته‌اند عقد کردن زن در عدّه حرام است. (2) (بهجت): و یا اینکه.. (3) (بهجت): در زمان عدّه.. (4) (نوری): حرام ابدی می‌شود.

(بهجت): و اگر نزدیکی کردن بعد از زمان عدّه بوده، عقد باطل است، ولی زن بر او حرام نمی‌شود، بلکه می‌تواند بعداً زن را عقد نماید.

(خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): مسأله اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند و با او نزدیکی کند، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود اگر چه نمی‌دانسته که آن زن در عدّه است یا نمی‌دانسته که عقد زن در عدّه حرام است.

(مکارم): مسأله هرگاه زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند چنانچه مرد و زن یا یکی از آنان بداند زن در عده است و نیز بداند عقد کردن زن در عده حرام است آن زن بر او حرام ابدی می‌شود، خواه با او نزدیکی کرده باشد یا نه، ولی اگر هیچ کدام نمی‌دانسته‌اند زن در عدّه است، یا نمی‌دانسته‌اند عقد کردن زن در عدّه حرام است، اگر با هم نزدیکی کرده باشند زن بر او حرام می‌شود و اگر نزدیکی نکرده باشند حرام نمی‌شود.

[ازدواج با زن شوهر دار]

مسأله 2402 اگر انسان بداند زنی شوهر دارد (1) و با او ازدواج کند (2) باید از او جدا شود و بعداً هم نمی‌تواند او را برای خود عقد کند (3).

(1) (خوئی)، (تبریزی): و ازدواج با او حرام است..

(2) (فاضل): این عقد باطل است و باید از او جدا شود و بعداً هم او را برای خود عقد نکند و اگر نداند که زن شوهر دارد و با او ازدواج کند، عقد باطل است و اگر با او همبستر نشده باشد، موجب حرمت ابدی نمی‌شود.

(3) (اراکی): و اگر نداند چنین عقدی باطل است، چنانچه با او نزدیکی کرده است احتیاط واجب آن است که دیگر با او ازدواج نکند.

(بهجت): مگر این که نداند زن شوهر دارد و با او هم نزدیکی نکرده باشد، که در این صورت فقط عقد باطل است، ولی بعد از طلاق او و تمام شدن ایام عده، ازدواج با آن زن، بنا بر أظهر مانعی ندارد.

(خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (نوری): بعداً هم نباید او را برای خود عقد کند، و همچنین است ((سیستانی): بنا بر احتیاط واجب) اگر نداند که آن زن شوهر دارد ولی بعد از ازدواج با او نزدیکی کرده باشد.

(مکارم): بعداً هم بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند با او ازدواج کند هر چند با او نزدیکی نکرده باشد.

(گلپایگانی)، (صافی): مسأله اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند، چه با او نزدیکی کرده باشد یا نه، واجب است فوراً از او جدا شود و بعداً هم او را برای خود عقد نکند و چنانچه نداند که شوهر دارد و با او ازدواج کند پس اگر دخول واقع شود آن زن بر او حرام ابدی می‌شود و اگر پیش از دخول متوجه شد واجب است از او جدا شود ولی بعداً می‌تواند او را برای خود عقد کند.

مسائل اختصاصی

(مکارم): مسأله 2049 اگر با زن شوهر داری (نعوذ باللّه) زنا کند آن زن برای همیشه بر او حرام می‌شود یعنی اگر از شوهرش طلاق بگیرد نمی‌تواند با او ازدواج نماید.

(مکارم): مسأله 2055 هر گاه کسی با زن شوهر داری (نعوذ باللّه) زنا کند، برای توبه کردن لازم نیست به آن مرد بگوید، بلکه باید در پیشگاه خدا توبه حقیقی کند.

(فاضل): مسأله 2521 احتیاط واجب آن است که با زنی که مشهوره به زانیه بوده، قبل از اینکه توبه‌اش معلوم بشود، ازدواج نکند.

[زنا زن شوهر دار]

مسأله 2403 زن شوهر دار اگر زنا بدهد (1) بر شوهر خود حرام نمی‌شود (2) و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر، او را طلاق دهد ولی باید مهرش را بدهد (3) .

(1) (خوئی)، (سیستانی)، (نوری): بر مرد زنا کننده ((خوئی): بنا بر احتیاط (سیستانی): بنا بر احتیاط واجب) حرام ابدی می‌شود ولی.. (بهجت): اگر زن شوهردار نعوذ باللّه زنا کند..

(2) (اراکی): اگر چه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد. [پایان مسأله] (تبریزی): بر مرد زنا کننده بنا بر أظهر حرام ابدی نمی‌شود و نیز بر شوهر خود حرام نمی‌شود..

(فاضل): و اگر مشهوره به زانیه بودن شود، احتیاط واجب آن است که شوهر، او را طلاق دهد ولی باید مهرش را بدهد و اگر توبه کرد، می‌تواند مجدّداً او را عقد کند.

(3) (مکارم): و اگر مشهور به زنا شود احتیاط واجب طلاق دادن اوست.

(گلپایگانی)، (صافی): اگر مشهوره به زانیه بودن شود احتیاط لازم آن است که شوهر، او را طلاق دهد و تا توبه نکند او را نگیرد ولی باید مهرش را بدهد.

[شک در عده ]

مسأله 2404 زنی را که طلاق داده‌اند و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدّت او را بخشیده یا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدّتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقد شوهرِ دوم عدّه شوهرِ اوّل تمام بوده یا نه (1) باید (2) به شک خود اعتنا نکند.

این مسأله، در رساله آیات عظام: (مکارم) و (بهجت) نیست.

(1) (اراکی): و یقین نداشته باشد که هنگام عقد، غافل از تمام شدن عدّه بوده است..

(گلپایگانی)، (صافی): شک کند که موقع عقدِ شوهرِ دوم، عدّه شوهرِ اوّل تمام بوده یا از راه غفلت یا معصیت در عدّه شوهر کرده..

(2) [کلمه «باید» در رساله آیات عظام: (خوئی)، (سیستانی) و (تبریزی) نیست]

[ازدواج با خواهر لواط دهنده]

مسأله 2405 مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده (1) بر لواط کننده حرام است (2) اگر چه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند (3) ولی اگر گمان کند که دخول شده، یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی‌شوند.

(1) (اراکی): مادر و مادر بزرگ و خواهر و دختر و نوه پسری که لواط داده..

(2) (مکارم): خواه لواط دهنده بالغ باشد یا نابالغ، ولی اگر لواط کننده نابالغ باشد حرام نمی‌شود، همچنین اگر شک داشته باشد که دخول حاصل شده یا نه.

(3) (خوئی)، (تبریزی)، (صافی): ((تبریزی): بنا بر احتیاط) بر لواط کننده در صورتی که بالغ بوده حرام است..

(فاضل): مسأله اگر شخص بالغی با پسر نابالغی لواط کند، با احراز تحقّق دخول؛ مادر، خواهر و دختر پسر بر او حرام می‌شود ولی اگر فاعل نابالغ باشد یا شک کند که بالغ بوده بر او حرام نمی‌شود و چنانچه هر دو بالغ باشند، بنا بر احتیاط بر او حرام می‌شود.

(سیستانی): مسأله مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده، بر لواط کننده در صورتی که بالغ بوده حرام می‌شود، هر چند کمتر از ختنه گاه داخل شود؛ و همچنین است بنا بر احتیاط لازم اگر لواط دهنده مرد باشد و یا آن که لواط کننده بالغ نباشد، ولی اگر گمان کند که دخول شده یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی‌شود؛ و همچنین مادر و خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست.

[لواط بعد از ازدواج]

مسأله 2406 اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد از ازدواج (1) با آن کس لواط کند آنها بر او حرام نمی‌شوند (2) .

(1) (گلپایگانی)، (صافی): و دخول به زوجه..

(2) (گلپایگانی)، (صافی): و اگر بعد از عقد و پیش از دخول لواط کند بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام می‌شود.

(تبریزی): مگر اینکه آن ازدواج به طلاق یا مانند آن در زمان لواط به هم بخورد و لواط کننده بخواهد دوباره با آنها ازدواج کند و در این صورت احتیاط واجب آن است که با آنها ازدواج ننماید.

(بهجت): بنا بر أظهر آنان بر او حرام نمی‌شوند، گر چه أحوط باطل کردن عقد است به سبب طلاق.

(نوری): هر چند بعد از ازدواج دخول به زوجه صورت نگرفته باشد.

(خوئی): مسأله اگر بامادر یا خواهر پسری ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن پسر لواط کند آنها بر او حرام نمی‌شوند، مگر این که آن ازدواج به طلاق یا مانند آن به هم بخورد و لواط کننده بخواهد دوباره با آنها ازدواج کند، در این صورت احتیاط واجب آن است که با آنها ازدواج ننماید.

(فاضل): مسأله اگر با مادر یا خواهر یا دختر پسری ازدواج نماید و بعد از ازدواج و دخول به زوجه با آن پسر لواط کند، آنان بر او حرام نمی‌شوند ولی اگر آنها را طلاق داد، بنا بر احتیاط واجب دو مرتبه آنها را عقد نکند و نیز اگر بعد از عقد و پیش از دخول لواط کند بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام می‌شود.

(سیستانی): مسأله اگر با زنی ازدواج نماید، و بعد از ازدواج با پدر یا برادر یا پسر او لواط کند، بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام می‌شود.

[ازدواج در احرام]

مسأله 2407 اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج ّ (1) است، با زنی ازدواج نماید عقد او باطل است (2) و چنانچه می‌دانسته که زن گرفتن بر او حرام است، دیگر (3) نمی‌تواند آن زن را (4) عقد کند (5) .

(1) (مکارم)، (فاضل)، (تبریزی): یا عمره..

(2) (سیستانی): هر چند آن زن در حال ِ احرام نباشد..

(3) (سیستانی): تا ابد.. (4) (گلپایگانی)، (صافی): برای خود..

(5) (اراکی): و حرام ابدی می‌شود. و همچنین اگر نمی‌دانسته ولی بعد از عقد با او نزدیکی کند، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود.

(مکارم): خواه نزدیکی کرده باشد یا نه.

[زن در حال احرام و مرد در غیر حال احرام]

مسأله 2408 اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج کند عقد او باطل است (1) و اگر زن می‌دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است احتیاط واجب آن است که بعداً با آن مرد ازدواج نکند (2) بلکه خالی از قوّت نیست.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست .

(1) (اراکی): و اگر می‌دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است و یا نمی‌دانسته ولی با او نزدیکی کرده است، بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام ابدی می‌شود.

(سیستانی): اگر زنی که در حال احرام است با مردی ازدواج کند عقد او باطل است هر چند مرد در حال احرام نباشد.. (2) (بهجت): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(گلپایگانی)، (خوئی)، (تبریزی)، (صافی)، (نوری): باید بعداً با آن مرد ازدواج نکند.

(فاضل): واجب است که بعداً با آن مرد ازدواج نکند.

(سیستانی): تا ابد ازدواج نکند.

[طواف نساء]

مسأله 2409 اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج ّ است بجا نیاورد، زنش که بواسطه مُحرِم شدن بر او حرام شده بود حلال نمی‌شود (1) و نیز اگر زن طواف نساء نکند، شوهرش بر او حلال نمی‌شود (2) ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به یکدیگر حلال می‌شوند.

(1) (اراکی): تا طواف نساء را انجام دهد. [پایان مسأله]

(2) (گلپایگانی)، (صافی): شوهرش که بواسطه احرام بر او حرام شده بود حلال نمی‌شود..

(خوئی)، (تبریزی): مسأله اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج ّ است بجا نیاورد، زنش و زنان دیگر بر او حرام می‌شوند ((تبریزی): ولی نکاح با زنش باطل نمی‌شود) و نیز اگر زن طواف نساء نکند شوهرش و مردان دیگر بر او حرام می‌شوند ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند حلال می‌شوند.

(سیستانی): مسأله اگر مرد یا زن طواف نساء را که یکی از کارهای حج ّ و عمره مفرده است، بجا نیاورند، استمتاع جنسی بر آنها حلال نمی‌شود تا طواف نساء را انجام دهد، ولی اگر ازدواج کند چنانچه با حلق یا تقصیر از احرام خارج شده باشد، ازدواجش صحیح است، هر چند طواف نساء انجام نداده باشد.

[نزدیکی با دختر قبل بلوغ]

مسأله 2410 اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از آن که نُه سال دختر تمام شود (1) با او نزدیکی و دخول کند (2) چنانچه او را افضا نماید هیچ وقت نباید با او نزدیکی کند (3).

(1) (تبریزی): با او نزدیکی کند، أظهر آن است که بعد از بلوغ دختر، نزدیکی با او حرام نیست ولی أحوط آن است که او را طلاق دهد.

(2) (گلپایگانی)، (اراکی): احتیاط واجب آن است که تا آخر عمر از دخول به او خودداری نماید. (3) (بهجت): بنا بر احتیاط واجب، دیگر هیچ وقت نباید با او نزدیکی کند. ولی از زوجیّت او بدون طلاق بیرون نمی‌رود، در هر صورت تا وقتی هر دو زنده هستند نفقه زن بر مرد است و غیر از مهر، دیه هم بر مرد واجب می‌شود، و چنانچه افضا نکرده باشد، هر چند مرتکب حرام شده، ولی بنا بر أظهر آن زن بر او حرام نمی‌شود.

(خوئی): مسأله نزدیکی با دختری که بالغ نشده حرام است ولی اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از آن که نُه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی کند، أظهر آن است که بعد از بلوغ دختر نزدیکی با او حرام نیست اگر چه افضاء نموده باشد (معنای افضا در مسأله [2380] گذشت) ولی أحوط این است که او را طلاق دهد.

(مکارم): مسأله هرگاه کسی دختر نابالغی را با اجازه ولی ّ او برای خود عقد کند پیش از آنکه نه سال دختر تمام شود نزدیکی کردن با او حرام است و بعد از نُه سال نیز اگر استعداد جسمانی ندارد اشکال دارد ولی در هر حال اگر نزدیکی کند و او را افضا نماید آن زن بر او حرام نمی‌شود مخصوصاً اگر از طریق جراحی یا درمان خوب شود و به حال اصلی باز گردد، بنا بر این در مسأله نزدیکی با زن علاوه بر تمام شدن سن نُه سال لازم است رُشد جسمانی برای نزدیکی نیز داشته باشد و اگر بیم افضا و ناقص شدن زن باشد نزدیکی با او اشکال دارد هر چند به سن بلوغ رسیده باشد.

(سیستانی): مسأله اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند؛ حرام است پیش از آن که نُه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی کند، ولی اگر نزدیکی بکند، بعد از بلوغ دختر نزدیکی با او حرام نیست اگر چه افضاء نموده باشد (معنای افضاء در مسأله [2380] گذشت) ولی در صورت افضاء باید دیه او را بدهد که دیه کشتن یک انسان است، و همیشه باید مخارج زندگی او را بدهد حتی پس از طلاق بلکه بنا بر احتیاط واجب حتی اگر آن دختر پس از طلاق با دیگری ازدواج نماید.

(صافی): مسأله اگر کسی دختر نا بالغی را برای خود عقد کند، نباید پیش از آنکه نُه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی و دخول کند، و اگر پیش از آنکه نُه سالش تمام شود با او نزدیکی کرد ظاهر این است که موجب حرمت نزدیکی با او بعد از نُه سال نمی‌شود اگر چه احتیاط این است که تا آخر عمر خصوصاً اگر افضا نموده باشد از دخول به او با رضایت او خودداری نماید و الّا او را طلاق دهد.

[سه بار طلاق]

مسأله 2411 زنی را که سه مرتبه طلاق داده‌اند (1) بر شوهرش حرام می‌شود، ولی اگر با شرایطی که در کتاب طلاق گفته می‌شود با مرد دیگری ازدواج کند (2) شوهر اوّل می‌تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.

(1) (سیستانی): که در میان آنها دوبار رجوع یا عقد شده است..

(گلپایگانی)، (صافی): زنی که شوهرش او را سه مرتبه طلاق داده.. (2) (گلپایگانی)، (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (صافی): بعد از مرگ یا طلاق شوهر دوم و گذشتن مقدار عدّه او..

(بهجت): آنگاه آن مرد او را طلاق دهد..

مسأله اختصاصی

(بهجت): مسأله 1930 ازدواج دائم با زن پنجم برای کسی که چهار زن دائم دارد، جایز نیست مگر آن که بعضی از آنها را طلاق دهد که اگر طلاق رجعی است باید عدّه به سرآید و اگر طلاق بائن است سرآمدن عدّه لازم نیست، اگر چه در زمان عدّه مکروه است و بلکه خلاف احتیاط است.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/0iKYtJ

حتما بخوانيد

 

*- ويژه نامه احکام ازدواج و طلاق

 1. راههای محرم شدن دختر و پسر 
 2. آیا ازدواج نکردن و مجرد ماندن گناه است 
 3. محارم
 4. حکم ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده زن 
 5. صيغه خواهر برادري
 6. ازدواج مسلمان با غير مسلمان
 7. حکم ازدواج با اهل سنت
 8. ازدواج موقت با غیر مسلمان
 9. حکم ازدواج با مسیحی
 10. ازدواج با زرتشتی


کلید: ازدوازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام استازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است اج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است  ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است ازدواج با چه زنهایی حرام است[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.